EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0126

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/126 al Comisiei din 29 ianuarie 2020 de stabilire a cuantumului maxim al ajutorului pentru depozitarea privată a uleiului de măsline în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882

C/2020/603

OJ L 24, 30.1.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/126/oj

30.1.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 24/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/126 AL COMISIEI

din 29 ianuarie 2020

de stabilire a cuantumului maxim al ajutorului pentru depozitarea privată a uleiului de măsline în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (a),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (2), în special articolul 18 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882 al Comisiei (3) a deschis o procedură de licitație pentru depozitarea privată a uleiului de măsline.

(2)

Pe baza ofertelor primite în subperioada de prezentare care se încheie la 27 ianuarie 2020, a cantității globale maxime care urmează să fie depozitată, a costurilor de depozitare estimate și a altor informații de piață relevante, este necesar să se stabilească cuantumul maxim al ajutorului pentru depozitarea a 150 521,66 tone de ulei de măsline pentru o perioadă de 180 de zile, în vederea atenuării situației dificile de pe piață.

(3)

Pentru a se asigura gestionarea eficientă a măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru ofertele depuse în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882 în subperioada care se încheie la 27 ianuarie 2020, cuantumul maxim al ajutorului pentru depozitarea privată a uleiului de măsline este:

(a)

0,88 EUR pe zi per tonă de ulei de măsline extravirgin;

(b)

0,88 EUR pe zi per tonă de ulei de măsline virgin;

(c)

0,88 EUR pe zi per tonă de ulei de măsline lampant.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 ianuarie 2020.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

María Ángeles BENÍTEZ SALAS

Director General interimar

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală


(1)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882 al Comisiei din 8 noiembrie 2019 (JO L 290, 11.11.2019, p. 12).


Top