EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0634

Orientarea (UE) 2020/634 a Băncii Centrale Europene din 7 mai 2020 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2020/29)

OJ L 148, 11.5.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/634/oj

11.5.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/10


ORIENTAREA (UE) 2020/634 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 mai 2020

de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2020/29)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 primul paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță, și articolul 18,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), pentru a atinge obiectivele Sistemului European al Băncilor Centrale, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”) pot desfășura operațiuni de creditare cu instituții de credit și cu alți participanți pe piață, pe baza unor garanții corespunzătoare. Condițiile generale în care BCE și BCN sunt pregătite să participe la operațiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1).

(2)

În completarea măsurilor de relaxare a politicilor în materie de garanții pe care le adoptase deja la 7 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat, la 22 aprilie 2020, un nou set de decizii ca răspuns la pandemia de COVID-19. Aceste noi măsuri vizează atenuarea impactului negativ asupra disponibilității garanțiilor pentru operațiunile de creditare din Eurosistem al eventualelor scăderi ale ratingului rezultate din efectele economice ale declanșării pandemiei de COVID-19. Împreună cu măsurile adoptate la 7 aprilie 2020, aceste noi măsuri vizează, în special, asigurarea faptului că contrapărțile Eurosistemului sunt în continuare în măsură să mențină și să mobilizeze garanții suficiente pentru a putea participa la operațiunile de furnizare de lichiditate derulate de Eurosistem și că, prin urmare, Eurosistemul este în măsură să sprijine acordarea de credite economiei din zona euro. În consecință, participarea la aceste operațiuni cu aceste garanții ar trebui să se bazeze pe criterii de eligibilitate a colateralului și pe măsuri de control al riscurilor modificate temporar.

(3)

Aceste noi măsuri sunt proporționale în raport cu scopul contracarării riscurilor grave la adresa stabilității prețurilor, a mecanismului de transmisie a politicii monetare și a perspectivelor economice din zona euro, care derivă din declanșarea pandemiei de COVID-19.

(4)

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul guvernatorilor consideră că Eurosistemul poate continua, temporar, să accepte drept colateral active tranzacționabile, precum și emitenții acestor active, care îndeplineau cerințele minime de calitate a creditului la 7 aprilie 2020, în pofida unei deteriorări a ratingurilor de credit stabilite de agențiile de rating de credit acceptate în Eurosistem, atât timp cât ratingurile rămân peste un anumit nivel de calitate. În același timp, Consiliul guvernatorilor consideră că acest lucru nu ar trebui să afecteze criteriile de eligibilitate pentru achiziționare directă în cadrul programelor BCE de achiziționare de active.

(5)

În vederea asigurării unui mecanism adecvat de transmisie a politicii monetare și ținând seama de nevoia contrapărților Eurosistemului care participă sau vor participa la operațiunile de furnizare de lichiditate derulate de Eurosistem de a menține garanții suficiente pentru aceste operațiuni, Consiliul guvernatorilor consideră că măsurile temporare suplimentare prevăzute în prezenta orientare ar trebui să se aplice până la prima dată de rambursare anticipată din cadrul celui de-al treilea program de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung (TLTRO-III).

(6)

Pentru a reacționa prompt la actuala situație de pandemie, prezenta orientare ar trebui notificată BCN în cel mai scurt timp posibil de la adoptare.

(7)

În consecință, Orientarea BCE/2014/31 (2) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări ale Orientării BCE/2014/31

Orientarea BCE/2014/31 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol 8b:

Articolul 8b

Admiterea anumitor active tranzacționabile eligibile și a anumitor emitenți eligibili la 7 aprilie 2020

(1)   Termenii folosiți în prezentul articol au același înțeles cu termenii din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 59 alineatul (3), ale articolului 71 și ale articolului 82 alineatul (1) litera (a) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), activele tranzacționabile, altele decât titlurile garantate cu active, emise la 7 aprilie 2020 sau înainte de această dată și care, la 7 aprilie 2020, aveau un rating de credit public, furnizat de cel puțin un sistem ECAI acceptat, care îndeplinea cerințele minime de calitate a creditului aplicabile în Eurosistem, constituie colateral eligibil pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, cu condiția ca, în orice moment după 7 aprilie 2020:

(a)

să aibă un rating de credit public furnizat de cel puțin un sistem ECAI acceptat, care să corespundă cel puțin nivelului 5 de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului; și

(b)

să continue să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate aplicabile activelor tranzacționabile, astfel cum sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pentru a evita orice îndoială, ratingul de credit public la 7 aprilie 2020, menționat la prezentul alineat, este stabilit de Eurosistem pe baza normelor prevăzute la articolul 82 alineatul (1) litera (a), la articolul 82 alineatul (2), la articolul 83, la articolul 84 literele (a) și (b), la articolul 85 și la articolul 86 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(3)   În cazul în care îndeplinirea, la 7 aprilie 2020, de către un activ tranzacționabil a cerințelor minime de calitate a creditului aplicabile în Eurosistem se stabilește pe baza unui rating ECAI privind emitentul sau a unui rating ECAI privind garantul furnizat de un sistem ECAI acceptat, respectivul activ tranzacționabil constituie o garanție eligibilă pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, cu condiția ca, în orice moment după 7 aprilie 2020:

(a)

ratingul ECAI privind emitentul sau ratingul ECAI privind garantul, după caz, pentru activul tranzacționabil respectiv să corespundă cel puțin nivelului 5 de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului; și

(b)

activul tranzacționabil respectiv să îndeplinească în continuare toate celelalte criterii de eligibilitate aplicabile acestuia, astfel cum sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(4)   Activele tranzacționabile, altele decât titlurile garantate cu active, care sunt emise după 7 aprilie 2020 și al căror emitent sau garant, după caz, avea la 7 aprilie 2020 un rating de credit public furnizat de cel puțin un sistem ECAI acceptat care îndeplinea cerințele minime de calitate a creditului aplicabile în Eurosistem, constituie colateral eligibil pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, cu condiția ca, în orice moment după 7 aprilie 2020:

(a)

activele tranzacționabile respective să aibă un rating de credit public furnizat de cel puțin un sistem ECAI acceptat, care să corespundă cel puțin nivelului 5 de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului; și

(b)

activele tranzacționabile respective să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate aplicabile activelor tranzacționabile, astfel cum sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pentru a evita orice îndoială, ratingul de credit public menționat la litera (a) de la prezentul alineat este stabilit de Eurosistem pe baza normelor prevăzute la articolul 82 alineatul (1) litera (a), la articolul 82 alineatul (2), la articolul 83, la articolul 84 literele (a) și (b), la articolul 85 și la articolul 86 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(5)   Obligațiunile garantate emise după 7 aprilie 2020 în cadrul unui program de obligațiuni garantate care, la 7 aprilie 2020, beneficia el însuși de o evaluare a creditului, furnizată de cel puțin un sistem ECAI acceptat, care îndeplinea cerințele minime de calitate a creditului aplicabile în Eurosistem, constituie garanții eligibile pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, cu condiția ca:

(a)

în orice moment după 7 aprilie 2020, programul de obligațiuni garantate să aibă un rating de credit public, furnizat de cel puțin un sistem ECAI acceptat, care să corespundă cel puțin nivelului 5 de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului; și

(b)

aceste obligațiuni garantate să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate aplicabile acestora, astfel cum sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(6)   Activele tranzacționabile menționate la articolul 87 alineatul (2) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) care, la 7 aprilie 2020, nu aveau un rating de credit public furnizat de un sistem ECAI acceptat, dar care, la 7 aprilie 2020, aveau o evaluare implicită a creditului derivată de către Eurosistem în conformitate cu normele prevăzute la articolul 87 alineatele (1) și (2) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), care îndeplinea cerințele de calitate a creditului aplicabile în Eurosistem, constituie garanții eligibile pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, indiferent de data emiterii acestora, cu condiția ca, în orice moment după 7 aprilie 2020:

(a)

emitentul sau, după caz, garantul acestor active tranzacționabile să îndeplinească o cerință de calitate a creditului care să corespundă cel puțin nivelului 5 de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului; și

(b)

aceste active tranzacționabile să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate aplicabile acestora, astfel cum sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(7)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 59 alineatul (3), ale articolului 71 și ale articolului 82 alineatul (1) litera (a) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), titlurile garantate cu active emise la 7 aprilie 2020 sau înainte de această dată și care, la 7 aprilie 2020, aveau cel puțin două ratinguri de credit publice, fiecare furnizat de cel puțin un sistem ECAI acceptat, care îndeplineau cerințele minime de calitate a creditului aplicabile în Eurosistem, constituie garanții eligibile pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, cu condiția ca, în orice moment după 7 aprilie 2020:

(a)

să aibă cel puțin două ratinguri de credit publice, fiecare furnizat de un sistem ECAI diferit acceptat, care să corespundă cel puțin nivelului 4 de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului; și

(b)

să continue să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate aplicabile titlurilor garantate cu active, astfel cum sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pentru a evita orice îndoială, cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(d) și la articolul 3 alineatul (4) din prezenta orientare nu se aplică titlurilor garantate cu active menționate la prezentul alineat.

(8)   Titlurile garantate cu active, care, la 7 aprilie 2020, au fost admise de Eurosistem drept garanții eligibile în temeiul articolului 3 alineatul (1) din prezenta orientare, rămân eligibile cu condiția ca, în orice moment după 7 aprilie 2020:

(a)

să aibă două ratinguri de credit publice, furnizate de două sisteme ECAI acceptate, care să corespundă cel puțin nivelului 4 de calitate a creditului din grila armonizată de evaluare a Eurosistemului; și

(b)

să continue să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile în temeiul articolului 3 alineatul (1) (cu excepția nivelului de rating), al articolului 3 alineatul (2a) și al articolului 3 alineatul (4) din prezenta orientare.

Pentru a evita orice îndoială, articolul 3 alineatele (2) și (5) din prezenta orientare nu se aplică titlurilor garantate cu active menționate la prezentul alineat.

(9)   Atât timp cât continuă să fie admise drept garanții eligibile de către Eurosistem în conformitate cu prezentul articol, activele tranzacționabile, inclusiv obligațiunile garantate, menționate la alineatele (2)-(6), fac obiectul marjelor de ajustare a valorii prevăzute în anexa IIb la prezenta orientare. Titlurile garantate cu active prevăzute la alineatele (7) și (8) fac obiectul marjelor de ajustare a valorii prevăzute în anexa IIa la prezenta orientare. Marjele de ajustare a valorii se calculează pe baza ratingului actual aplicabil la orice dată după 7 aprilie 2020 în conformitate cu normele privind prioritatea evaluărilor ECAI ale creditului prevăzute la articolele 83-88 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(10)   Pe lângă marjele de ajustare a valorii prevăzute la alineatul (9), se aplică următoarele marje suplimentare de ajustare a valorii:

(a)

titlurile garantate cu active, obligațiunile garantate și instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit care teoretic sunt evaluate în conformitate cu regulile cuprinse în articolul 134 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) fac obiectul unei marje suplimentare de ajustare a valorii sub forma unei reduceri a valorii de 4 %;

(b)

obligațiunile garantate utilizate în scopuri proprii fac obiectul unei marje suplimentare de ajustare a valorii de: (i) 6,4 % aplicate valorii instrumentelor de natura datoriei alocate nivelurilor 1 și 2 de calitate a creditului, și (ii) 9,6 % aplicate valorii instrumentelor de natura datoriei alocate nivelurilor 3, 4 și 5 de calitate a creditului;

(c)

în sensul literei (b), «utilizate în scopuri proprii» înseamnă depunerea sau utilizarea de către o contraparte a obligațiunilor garantate emise sau garantate de respectiva contraparte sau de orice altă entitate cu care contrapartea are legături strânse astfel cum este stabilit în conformitate cu articolul 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

(d)

dacă marja suplimentară de ajustare a valorii prevăzută la litera (b) nu poate fi aplicată cu privire la un sistem de gestionare a colateralului al unei BCN, al unui agent tripartit sau al TARGET2-Securities pentru autocolateralizare, marja suplimentară de ajustare a valorii se aplică în astfel de sisteme sau platforme întregii valori a emisiunii de obligațiuni garantate care poate fi utilizată în scopuri proprii.

(11)   Pentru a evita orice îndoială, dispozițiile prezentului articol sunt independente și nu sunt luate în considerare în scopul evaluării eligibilității pentru achiziționare directă în cadrul programului de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (PSPP) (*1); al celui de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (*2) (CBPP3); al programului de achiziționare de titluri garantate cu active (*3) (ABSPP); al programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ (*4) (CSPP) și al programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (*5) (PEPP).

(*1)  Decizia (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (reformare) (BCE/2020/9) (JO L 39, 12.2.2020, p. 12)."

(*2)  Decizia (UE) 2020/187 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2020/8) (JO L 39, 12.2.2020, p. 6)."

(*3)  Decizia (UE) 2015/5 a Băncii Centrale Europene din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2014/45) (JO L 1, 6.1.2015, p. 4)."

(*4)  Decizia (UE) 2016/948 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2016 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2016/16) (JO L 157, 15.6.2016, p. 28)."

(*5)  Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17) (JO L 91, 25.3.2020, p. 1).”"

2.

Anexa IIa se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IIa

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii (în %) aplicate titlurilor garantate cu active eligibile în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 8b din prezenta orientare

Calitatea creditului

Durata de viață medie ponderată (Weighted Average Life)  (*6)

Marja de ajustare a valorii

Nivelul 3

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

Nivelul 4

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

3.

Anexa IIb se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IIb

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii (în %) aplicate activelor tranzacționabile, altele decât titlurile garantate cu active, prevăzute la articolele 8a și 8b

 

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani)  (*7)

Cupon fix sau variabil

cupon zero

Cupon fix sau variabil

cupon zero

Cupon fix sau variabil

cupon zero

Cupon fix sau variabil

cupon zero

Nivelul 4

[0,1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1,3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3,5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5,7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7,10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Nivelul 5

[0,1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1,3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3,5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5,7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7,10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

Articolul 2

Date de referință de utilizat

La stabilirea conformității cu cerințele de calitate a creditului aplicabile activelor, emitenților și garanților menționați la articolul 8b alineatele (2)-(8) din Orientarea BCE/2014/31 pentru perioada cuprinsă între 7 aprilie 2020 și 18 mai 2020, BCN se raportează la datele de referință relevante pentru activele și emitenții respectivi la 7 aprilie 2020, astfel cum sunt furnizate de BCE.

Articolul 3

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către BCN și rămâne în vigoare până la 29 septembrie 2021.

(2)   BCN iau măsurile necesare pentru respectarea articolului 1 din prezenta orientare și le aplică de la 18 mai 2020. Acestea transmit BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri până cel târziu la 11 mai 2020.

(3)   BCN se conformează dispozițiilor articolului 2 din prezenta orientare de la data la care aceasta începe să producă efecte.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt am Main, 7 mai 2020.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(2)  Orientarea BCE/2014/31 a Băncii Centrale Europene din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 240, 13.8.2014, p. 28).

(*6)  De ex. [0,1) durată de viață medie ponderată (weighted average life, WAL) mai mică de un an, [1,3) WAL egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.

(*7)  De ex. [0,1) scadență reziduală mai mică de un an, [1,3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.


Top