EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2255

Decizia (Euratom) 2020/2255 a Comisiei din 29 decembrie 2020 privind încheierea, de către Comisia Europeană, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare și privind încheierea, de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

C/2020/9660

OJ L 445, 31.12.2020, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2255/oj

Related international agreement
Related international agreement

31.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 445/2


DECIZIA (Euratom) 2020/2255 A COMISIEI

din 29 decembrie 2020

privind încheierea, de către Comisia Europeană, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare și privind încheierea, de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice („Tratatul Euratom”), în special articolul 101 al doilea paragraf,

având în vedere aprobarea Consiliului,

întrucât:

(1)

La 25 februarie 2020, Consiliul a autorizat Comisia Europeană să deschidă negocieri cu Regatul Unit cu privire la un nou acord de parteneriat. În urma negocierilor, părțile au convenit, la nivel de negociatori, asupra unui Acord comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit, pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”) și asupra unui Acord de cooperare între Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare (denumit în continuare „Acordul privind energia nucleară”).

(2)

Acordul comercial și de cooperare acoperă aspecte care intră în sfera de competență a Comunității Europene a Energiei Atomice („Comunitatea”), și anume asocierea la Programul pentru cercetare și formare al Euratom și la întreprinderea comună europeană pentru ITER, reglementată de dispozițiile părții a cincea din Acordul comercial și de cooperare. Prin urmare, Acordul comercial și de cooperare ar trebui să fie încheiat și în numele Comunității în ceea ce privește chestiunile care intră sub incidența Tratatului Euratom. Semnarea și încheierea Acordului comercial și de cooperare în numele Uniunii Europene fac obiectul unei proceduri separate.

(3)

Având în vedere situația excepțională a Regatului Unit în raport cu Uniunea și Comunitatea, caracterul urgent al situației cauzat de faptul că perioada de tranziție se încheie la 31 decembrie 2020, Acordul comercial și de cooperare ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu în ceea ce privește chestiunile care intră sub incidența Tratatului Euratom până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(4)

De comun acord cu Regatul Unit, Acordul privind energia nucleară ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare, până la finalizarea revizuirii finale de către experții juriști-lingviști și până când părțile confirmă că versiunile finale revizuite respective sunt autentice și definitive. În acest sens, Comisia reamintește că, în temeiul articolului 101 din tratat, competența de a încheia acorduri internaționale îi revine Comisiei și că, în temeiul Tratatului Euratom, sarcina de a decide cu privire la semnarea unor astfel de acorduri și de a asigura aplicarea cu titlu provizoriu a acestora îi revine Comisiei, conform aprobării date de Consiliu.

(5)

Se reamintește faptul că proiectele de acorduri bilaterale între un stat membru al Comunității și Regatul Unit care intră sub incidența Tratatului Euratom, inclusiv acordurile ce vizează schimbul de informații științifice sau industriale în domeniul nuclear, pot fi încheiate sub rezerva îndeplinirii condițiilor și a cerințelor procedurale prevăzute la articolele 29 și 103 din tratatul respectiv.

(6)

Acordul de cooperare dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare ar trebui încheiat în numele Comunității Europene a Energiei Atomice,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Se aprobă, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, Acordul de cooperare dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare.

Sub rezerva reciprocității, acordul menționat la primul paragraf se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021, până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare și a procedurilor menționate la alineatul (3).

(2)   Se aprobă, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în ceea ce privește chestiunile care intră sub incidența Tratatului Euratom.

Sub rezerva reciprocității, acordul menționat la primul paragraf se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021, până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare și a procedurilor menționate la alineatul (3).

(3)   Versiunile acordurilor în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză fac obiectul unei revizuiri finale de către experți juriști-lingviști.

Versiunile lingvistice rezultate în urma revizuirii de către experții juriști-lingviști menționate la primul paragraf sunt confirmate drept autentice și definitive prin intermediul unui schimb de note diplomatice cu Regatul Unit.

Textele autentice și definitive menționate la al doilea paragraf înlocuiesc ab initio versiunile semnate ale acordului.

(4)   Textele acordului menționat la alineatul (1) sunt atașate la prezenta decizie. Textul acordului menționat la alineatul (2) este atașat la Decizia (UE) 2020/2252 a Consiliului (1).

Articolul 2

Președinta Comisiei este autorizată să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să efectueze, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, notificarea către Regatul Unit prevăzută la articolul 5 alineatul (4) din acordul menționat la articolul 1 alineatul (1). Această notificare conține lista statelor membre care au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu plasa tehnologia în cadrul acordului menționat la articolul 1 alineatul (1) până la data intrării în vigoare a acordului respectiv.

Articolul 3

Președinta Comisiei Europene este autorizată să semneze acordurile menționate la articolul 1 în numele Comunității Europene a Energiei Atomice și să desemneze persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să ia toate măsurile necesare pentru aplicarea cu titlu provizoriu a acordurilor menționate la articolul 1.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 29 decembrie 2020

Ursula VON DER LEYEN

Președinta Comisiei


(1)  Decizia (UE) 2020/2252 a Consiliului din 30 decembrie 2020 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (JO L 444, 31.12.2020, p. 2.).


Top