EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2055

Decizia (UE) 2020/2055 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte, referitor la modificarea acordului prin înlocuirea Protocolului 3 la acesta privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

JO L 424, 15.12.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2055/oj

15.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 424/13


DECIZIA (UE) 2020/2055 A CONSILIULUI

din 7 decembrie 2020

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte, referitor la modificarea acordului prin înlocuirea Protocolului 3 la acesta privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia 97/126/CE a Consiliului (1) și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1997.

(2)

Acordul cuprinde Protocolul 3 privind definiția conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (denumit în continuare „Protocolul 3”). În temeiul articolului 3 din Protocolul 3, Comitetul mixt instituit prin articolul 31 din acord (denumit în continuare „Comitetul mixt”) poate decide să modifice dispozițiile Protocolului 3.

(3)

Comitetul mixt va adopta o decizie de modificare a acordului prin înlocuirea Protocolului 3 (denumită în continuare „decizia”) în cadrul următoarei sale reuniuni, până la sfârșitul anului 2023.

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Comitetului mixt, întrucât decizia va produce efecte juridice obligatorii pentru Uniune.

(5)

Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (denumită în continuare „convenția”) a fost încheiată de Uniune prin Decizia 2013/94/UE a Consiliului (2) și a intrat în vigoare pentru Uniune la 1 mai 2012. Convenția stabilește dispoziții privind originea mărfurilor care fac obiectul schimburilor comerciale în temeiul acordurilor bilaterale de comerț liber relevante încheiate între părțile contractante la convenție, care se aplică fără a aduce atingere principiilor stabilite în acordurile bilaterale respective.

(6)

Conform articolului 6 din convenție, fiecare parte contractantă ia măsurile adecvate pentru a asigura aplicarea efectivă a convenției. În acest sens, decizia va introduce în Protocolul 3 o trimitere dinamică la convenție, astfel încât să existe întotdeauna trimitere la cea mai recentă versiune a convenției în vigoare.

(7)

Tratativele privind modificarea convenției au avut drept rezultat un nou set de reguli de origine modernizate și mai flexibile, care urmează să fie încorporate în convenție. Până la încheierea și intrarea în vigoare a modificării convenției, Uniunea și Insulele Feroe au convenit să aplice, cât mai curând posibil, un set alternativ de reguli de origine bazate pe cele ale convenției modificate, care pot fi utilizate la nivel bilateral ca reguli de origine alternative celor prevăzute de convenție (denumite în continuare „reguli tranzitorii”). În acest sens, decizia va stabili, de asemenea, regulile tranzitorii.

(8)

În cadrul zonei de cumul din care fac parte statele AELS, Insulele Feroe, Uniunea, Republica Turcia, participanții la procesul de stabilizare și de asociere, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, prin derogare de la dispozițiile convenției aplicabile cumulului diagonal între participanții menționați, ar trebui să se mențină posibilitatea de a folosi certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau declarațiile de origine în locul certificatelor de circulație a mărfurilor EUR-MED sau a declarațiilor de origine EUR-MED.

(9)

Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul comitetului mixt ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte, referitor la modificarea acordului prin înlocuirea Protocolului 3 la acord, se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt (3).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și expiră la 31 decembrie 2023.

Adoptată la Bruxelles, 7 decembrie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Decizia 97/126/CE a Consiliului din 6 decembrie 1996 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (JO L 53, 22.2.1997, p. 1.).

(2)  Decizia 2013/94/UE a Consiliului din 26 martie 2012 privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (JO L 54, 26.2.2013, p. 3).

(3)  A se vedea documentul ST 10257/20 la http://register.consilium.europa.eu


Top