EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1143

Decizia (UE) 2020/1143 a Băncii Centrale Europene din 28 iulie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2020/440 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/36)

OJ L 248, 31.7.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1143/oj

31.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 248/24


DECIZIA (UE) 2020/1143 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 28 iulie 2020

de modificare a Deciziei (UE) 2020/440 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/36)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1 al doilea paragraf, coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță, și articolul 18.1,

întrucât:

(1)

Având în vedere circumstanțele economice și financiare excepționale asociate răspândirii bolii determinate de coronavirus 2019 (COVID-19), Consiliul guvernatorilor a instituit un nou program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (PEPP) prin Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/17) (1). PEPP include toate categoriile de active eligibile în cadrul programului extins de achiziționare de active (APP) al Băncii Centrale Europene, care cuprinde programul de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare, al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate, programul de achiziționare de titluri garantate cu active și programul de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ.

(2)

La 4 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis, în conformitate cu mandatul său de a asigura stabilitatea prețurilor, să revizuiască anumite caracteristici structurale ale PSPP. Aceste revizuiri vizează asigurarea gradului necesar de acomodare monetară și a transmisiei fără probleme a politicii monetare în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții, contribuind astfel la contracararea deteriorării excepțional de abrupte și de rapide din cauza pandemiei a traiectoriei inflației preconizate.

(3)

Mai exact, Consiliul guvernatorilor a decis majorarea cu 600 de miliarde EUR a pachetului total aferent PEPP până la o valoare totală de 1 350 de miliarde EUR. Ca răspuns la revizuirea în sens descendent a inflației, în contextul pandemiei, pe parcursul orizontului de proiecție, expansiunea PEPP va relaxa în continuare orientarea generală a politicii monetare, sprijinind condițiile de finanțare în economia reală, îndeosebi pentru companii și gospodăriile populației. Achizițiile vor continua să fie efectuate într-un mod flexibil în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Aceasta va permite contracararea cu eficacitate a riscurilor la adresa transmisiei fără probleme a politicii monetare.

(4)

În plus, Consiliul guvernatorilor a decis să extindă orizontul prevăzut pentru achizițiile nete efectuate în cadrul PEPP cel puțin până la sfârșitul lunii iunie 2021 sau chiar și după această dată, dacă este necesar, și în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va considera că faza de criză a pandemiei de COVID-19 a fost depășită. Extinderea orizontului minim pentru achiziții aliniază faza achizițiilor nete cu durata preconizată a restricțiilor cele mai severe legate de pandemia de COVID-19 asupra activității economice normale, precum și a presiunilor inflaționiste modeste corespondente.

(5)

Pentru a evita riscul unei înăspriri nejustificate a condițiilor financiare într-un moment în care este probabil ca redresarea după șocul provocat de pandemie să fie incompletă, Consiliul guvernatorilor a decis ca principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP să fie reinvestit în totalitate cel puțin până la sfârșitul anului 2022 și, în plus, ca, în orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP să fie gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

(6)

Prin urmare, Decizia (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări ale Deciziei (UE) 2020/440 (BCE/2020/17)

Decizia (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

„(1)   Eurosistemul instituie prin prezenta decizie programul temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (denumit în continuare «PEPP») ca program de achiziționare separat. Pachetul financiar total aferent PEPP este de 1 350 de miliarde EUR. Cel puțin până la sfârșitul anului 2022, principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP se reinvestește în titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP se gestionează astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.”

2.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu textul următor:

„(3)   Consiliul guvernatorilor deleagă Comitetului executiv competența de a stabili ritmul și structura corespunzătoare ale achizițiilor lunare efectuate în cadrul PEPP, cu încadrarea în pachetul financiar total de 1 350 de miliarde EUR. În special, alocarea achizițiilor poate fi ajustată în cadrul PEPP pentru a permite fluctuații în distribuția fluxurilor de achiziții, în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții.”

Articolul 2

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în a patra zi lucrătoare de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 28 iulie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17) (JO L 91, 25.3.2020, p. 1).


Top