EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0407

Decizia (UE) 2020/407 a Băncii Centrale Europene din 16 martie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2020/13)

OJ L 80, 17.3.2020, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/407/oj

17.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 80/23


DECIZIA (UE) 2020/407 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 martie 2020

de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2020/13)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolul 12.1, articolul 18.1 a doua liniuță și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), Consiliul guvernatorilor poate schimba oricând mijloacele, instrumentele, cerințele, criteriile și procedurile de punere în aplicare a operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului.

(2)

La data de 22 iulie 2019, în scopul îndeplinirii mandatului său de asigurare a stabilității prețurilor, precum și pentru a contribui la menținerea unor condiții favorabile de creditare bancară și pentru a sprijini orientarea acomodativă a politicii monetare în statele membre a căror monedă este euro, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2019/1311 a Băncii Centrale Europene (BCE/2019/21) (2). Această decizie a prevăzut o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (targeted longer-term refinancing operations) (denumite în continuare „TLTRO-III”) care urmau să fie desfășurate în perioada septembrie 2019-martie 2021.

(3)

La 12 martie 2020, pentru a susține accesul la credite bancare al celor mai afectați de răspândirea epidemiei de coronavirus (COVID-19), în special al întreprinderilor mici și mijlocii, Consiliul guvernatorilor a decis modificarea a trei parametri ai TLTRO-III, și anume creșterea alocării de creditare de la 30 % la 50 %, modificarea limitei maxime a ofertei pentru fiecare TLTRO-III, precum și, începând cu septembrie 2021, oferirea opțiunii de rambursare anticipată a sumelor împrumutate în cadrul TLTRO-IIII la 12 luni de la decontarea fiecărei operațiuni în loc de 24 de luni.

(4)

Pentru a aplica cu efect imediat acești parametri ajustați, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare fără întârziere.

(5)

Prin urmare, Decizia (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alocarea de creditare a fiecărui participant este egală cu 50 % din soldul său total de referință minus orice sumă împrumutată anterior de acest participant la TLTRO-III în cadrul TLTRO-II în conformitate cu Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) și încă în curs la data decontării unei TLTRO-III, ținând seama de orice notificare cu caracter juridic obligatoriu de rambursare anticipată depusă de participant în conformitate cu articolul 6 din Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Calculele tehnice relevante sunt descrise în anexa I.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Limita ofertei fiecărui participant pentru fiecare TLTRO-III este egală cu alocarea de creditare a acestuia redusă cu sumele împrumutate în cadrul TLTRO-III anterioare. Această sumă este considerată a reprezenta o limită maximă a ofertei pentru fiecare participant și se aplică regulile aplicabile ofertelor care depășesc limita maximă a ofertei, astfel cum sunt stabilite la articolul 36 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Calculele tehnice relevante sunt descrise în anexa I.”

2.

La articolul 5a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Din septembrie 2021, începând cu 24 de luni de la decontarea fiecărei TLTRO-III, participanții au posibilitatea, pe bază trimestrială, să reducă valoarea TLTRO-III respective sau să o încheie înainte de scadență.”

3.

În anexa I, secțiunea 1, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Alocarea de creditare este egală cu 50 % din soldul de referință referitor la participant (*1), minus sumele împrumutate de participant în operațiunile țintite de refinanțare pe termen mai lung în conformitate cu Decizia (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) (TLTRO-II) și încă în curs la data decontării TLTRO-III respective, sau zero, dacă această valoare este negativă, respectiv:

Image 1 pentru k = 1,…,7.

(*1)  Trimiterile la un «participant» se înțeleg ca aplicabile participanților individuali sau grupurilor TLTRO-III.”"

4.

în anexa I, secțiunea 1, al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Limita ofertei aplicabilă fiecărui participant în fiecare TLTRO-III este alocarea de creditare a acestuia BAk , minus sumele împrumutate în cadrul TLTRO-III anterioare. Fie Image 2 creditarea unui participant în TLTRO-III k, atunci Image 3 când BLk este limita ofertei pentru acest participant în operațiunea k, care este definită după cum urmează:

Image 4

pentru k = 2,…,7.”

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 17 martie 2020.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 martie 2020.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 91, 2.4.2015, p. 3.

(2)  Decizia (UE) 2019/1311 a Băncii Centrale Europene din 22 iulie 2019 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2019/21) (JO L 204, 2.8.2019, p. 100).


Top