EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0139

Decizia (UE) 2020/139A Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45 (BCE/2020/5)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/139/oj

1.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 27/9


DECIZIA (UE) 2020/139A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2020

de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45 (BCE/2020/5)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.5,

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) a notificat intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene încetează să se aplice Regatului Unit de la data următoare celei prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European (1). În urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Bank of England (BoE) încetează să fie o bancă centrală națională a unui stat membru și, prin urmare, a Sistemului European al Băncilor Centrale. Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/3) (2) prevede ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naționale (BCN) în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție pentru capital” și, respectiv, „grilă de repartiție pentru capital”). Această ajustare impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii și condițiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale la 31 ianuarie 2020, pentru a se asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecință, se impune adoptarea unei noi decizii care să abroge cu aplicare de la 1 februarie 2020 Decizia (UE) 2019/45 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/29) (3).

(2)

Decizia (UE) 2020/138 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/4) (4) stabilește modalitățile și măsura în care BCN ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN din zona euro”) au obligația de a vărsa capitalul BCE, având în vedere grila de repartiție pentru capital ajustată. Decizia (UE) 2020/2020/136 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/2) (5) stabilește procentajul pe care BCN ale statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „BCN din afara zonei euro”) sunt obligate să-l verse cu aplicare de la 1 februarie 2020, în baza grilei de repartiție pentru capital ajustate.

(3)

Având în vedere că fiecare BCN din zona euro a vărsat deja integral cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil până la 31 ianuarie 2020 în temeiul Deciziei (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/28) (6), în conformitate cu Decizia (UE) 2020/2020/138 (BCE/2020/4) fiecare BCN din zona euro ar trebui să transfere sume suplimentare către BCE, astfel încât să se ajungă până în 2022 la sumele indicate în tabelul de la articolul 1 al acestei decizii.

(4)

De asemenea, având în vedere că BCN din afara zonei euro au vărsat deja un procent din cota lor din capitalul subscris al BCE aplicabil până la 31 ianuarie 2020 în temeiul Deciziei (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/32) (7), în conformitate cu Decizia (UE) 2020/136 (BCE/2020/2) fiecare dintre BCN din afara zonei euro rămase ar trebui să transfere o sumă suplimentară către BCE, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în a treia coloană a tabelului de la articolul 1 din această decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Transferul cotelor din capital

Ținând cont de cota din capitalul BCE pe care fiecare BCN a subscris-o la 31 ianuarie 2020 și de cota din capitalul BCE pe care fiecare BCN o subscrie cu aplicare de la 1 februarie 2020 ca urmare a ajustării ponderilor în grila de repartiție pentru capital prevăzută la articolul 2 din Decizia (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), BCN își transferă cotele din capital între ele prin intermediul transferurilor către și de la BCE, astfel încât să se asigure că distribuția cotelor din capital valabilă de la 1 februarie 2020 corespunde ponderilor ajustate. În acest scop, în temeiul prezentului articol și fără a fi nevoie de orice altă formalitate sau acțiune, se consideră că fiecare BCN transferă sau primește de la 1 februarie 2020 cota din capitalul subscris al BCE indicată în dreptul denumirii sale în cea de-a patra coloană a tabelului din anexa I la prezenta decizie, unde „+” se referă la cota din capital pe care BCE trebuie să o transfere către BCN, iar „–” la cota din capital pe care BCN trebuie să o transfere către BCE.

Articolul 2

Ajustarea capitalului vărsat

(1)   Ținând cont de capitalul BCE vărsat de fiecare BCN din zona euro la 1 ianuarie 2019 și de suma din capitalul BCE pe care fiecare BCN din zona euro trebuie să o verse în temeiul articolului 1 și al articolului 2 alineatul (1) din Decizia (UE) 2020/138 (BCE/2020/4) în prima zi de operare a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) de după 1 februarie 2020, fiecare BCN din zona euro, în ceea ce privește prima tranșă de capital, fie transferă, fie primește suma netă indicată în dreptul denumirii sale în a patra coloană a tabelului din anexa II la prezenta decizie, unde „+” se referă la suma pe care BCN o transferă către BCE, iar „–” la suma pe care BCE o transferă către respectiva BCN. Fiecare BCN din zona euro efectuează două transferuri suplimentare cu două zile lucrătoare înainte de ultima zi de operare a TARGET2 din 2021 și, respectiv, 2022, prin transferarea sumei nete indicate în dreptul denumirii sale în a șasea și, respectiv, a opta coloană a tabelului din anexa II la prezenta decizie.

(2)   Ținând cont de capitalul BCE vărsat de fiecare BCN din afara zonei euro la 1 ianuarie 2019 și de suma din capitalul BCE pe care fiecare BCN din afara zonei euro trebuie să o verse, cu aplicare de la 1 februarie 2020 în temeiul articolului 1 din Decizia (UE) 2020/136 (BCE/2020/2) în prima zi de operare a TARGET2 de după 1 februarie 2020, fiecare BCN transferă suma netă indicată în dreptul denumirii sale în a patra coloană a tabelului din anexa II la prezenta decizie.

(3)   În prima zi de operare a sistemului TARGET2 de după 1 februarie 2020, BCE și BCN din zona euro care au obligația de a transfera, ca o primă tranșă, o sumă în temeiul alineatului (1) și BCN din afara zonei euro care au obligația de a transfera o sumă în temeiul alineatului (2) transferă fiecare separat dobânzile aferente sumelor respective acumulate în perioada cuprinsă între 1 februarie 2020 și data efectuării transferului. Părțile care transferă și care primesc dobânzile sunt aceleași cu părțile care transferă și care primesc sumele purtătoare de dobânzi.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)   Transferurile menționate la articolul 2 se realizează prin TARGET2.

(2)   În cazul în care o BCN nu are acces la TARGET2, sumele menționate la articolul 2 se transferă prin creditarea contului indicat în timp util de către BCE sau BCN.

(3)   Dobânzile acumulate în temeiul articolului 2 alineatul (3) se calculează zilnic, prin utilizarea metodei de calcul „număr de zile/360” la o rată egală cu cea mai recentă rată a dobânzii marginale utilizată de Eurosistem în licitațiile sale pentru operațiunile principale de refinanțare.

(4)   BCE și BCN care au obligația de a efectua un transfer în temeiul articolului 2 dau în timp util instrucțiunile necesare pentru executarea în mod corespunzător și la timp a transferului.

Articolul 4

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 februarie 2020.

(2)   Decizia (UE) 2019/45 (BCE/2018/29) se abrogă cu efect de la 1 februarie 2020.

(3)   Trimiterile la Decizia (UE) 2019/45 (BCE/2018/29) se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 29 octombrie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 278I, 30.10.2019, p. 1).

(2)  Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (a se vedea pagina … din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Decizia (UE) 2019/45 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (JO L 9, 11.1.2019, p. 183).

(4)  Decizia (UE) 2020/138 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) (a se vedea pagina 6 din prezentul Jurnal Oficial].

(5)  Decizia (UE) 2020/2020/136 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Decizia (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (JO L 9, 11.1.2019, p. 180).

(7)  Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (JO L 9, 11.1.2019, p. 196).


ANEXA I

CAPITALUL SUBSCRIS DE BCN

(EUR)

 

Cota subscrisă la 31 ianuarie 2020

Cota subscrisă de la 1 februarie 2020

Cota de transferat

BCN din zona euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

273 656 178,72

320 744 959,47

+47 088 780,75

Deutsche Bundesbank

1 988 229 048,48

2 320 816 565,68

+ 332 587 517,20

Eesti Pank

21 303 613,91

24 800 091,20

+3 496 477,29

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

127 237 133,10

149 081 997,36

+21 844 864,26

Bank of Greece

187 186 022,25

217 766 667,22

+30 580 644,97

Banco de España

902 708 164,54

1 049 820 010,62

+ 147 111 846,08

Banque de France

1 537 811 329,32

1 798 120 274,32

+ 260 308 945,00

Banca d’Italia

1 277 599 809,38

1 495 637 101,77

+ 218 037 292,39

Central Bank of Cyprus

16 269 985,63

18 943 762,37

+2 673 776,74

Latvijas Banka

29 563 094,31

34 304 447,40

+4 741 353,09

Lietuvos bankas

43 938 703,70

50 953 308,28

+7 014 604,58

Banque centrale du Luxemburg

24 572 766,05

29 000 193,94

+4 427 427,89

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

7 923 905,17

9 233 731,03

+1 309 825,86

De Nederlandsche Bank

440 328 812,57

515 941 486,95

+75 612 674,38

Oesterreichische Nationalbank

220 018 268,69

257 678 468,28

+37 660 199,59

Banco de Portugal

177 172 890,71

206 054 009,57

+28 881 118,86

Banka Slovenije

36 382 848,76

42 390 727,68

+6 007 878,92

Národná banka Slovenska

86 643 356,59

100 824 115,85

+14 180 759,26

Suomen Pankki

137 564 189,84

161 714 780,61

+24 150 590,77

BCN din afara zonei euro

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

92 131 635,17

106 431 469,51

+14 299 834,34

Česká národní banka

175 062 014,33

203 445 182,87

+28 383 168,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

190 422 699,36

+28 199 143,41

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

71 390 921,62

+9 980 656,51

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

167 657 709,49

+23 165 515,12

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

653 126 801,54

+89 490 333,44

Banca Națională a României

264 887 922,99

306 228 624,99

+41 340 702,00

Sveriges riksbank

273 028 328,31

322 476 960,60

+49 448 632,29

Bank of England

1 552 024 563,60

0,00

-1 552 024 563,60

Total  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Datorită rotunjirii, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei tuturor cifrelor indicate.


ANEXA II

CAPITALUL VĂRSAT DE BCN

(EUR)

 

Cota vărsată la 31 ianuarie 2020

Cota vărsată de la 1 februarie 2020

Suma de transferat 1 februarie 2020

Cota vărsată de la 29 decembrie 2021

Suma de transferat 29 decembrie 2021

Cota vărsată de la 28 decembrie 2022

Suma de transferat 28 decembrie 2022

BCN din zona euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

273 656 178,72

276 290 916,71

+2 634 737,99

298 517 938,09

+22 227 021,38

320 744 959,47

+22 227 021,38

Deutsche Bundesbank

1 988 229 048,48

1 999 160 134,91

+10 931 086,43

2 159 988 350,30

+ 160 828 215,39

2 320 816 565,68

+ 160 828 215,38

Eesti Pank

21 303 613,91

21 362 892,01

+59 278,10

23 081 491,61

+1 718 599,60

24 800 091,20

+1 718 599,59

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

127 237 133,10

128 419 794,29

+1 182 661,19

138 750 895,83

+10 331 101,54

149 081 997,36

+10 331 101,53

Bank of Greece

187 186 022,25

187 585 027,73

+ 399 005,48

202 675 847,48

+15 090 819,75

217 766 667,22

+15 090 819,74

Banco de España

902 708 164,54

904 318 913,05

+1 610 748,51

977 069 461,84

+72 750 548,79

1 049 820 010,62

+72 750 548,78

Banque de France

1 537 811 329,32

1 548 907 579,93

+11 096 250,61

1 673 513 927,13

+ 124 606 347,20

1 798 120 274,32

+ 124 606 347,19

Banca d’Italia

1 277 599 809,38

1 288 347 435,28

+10 747 625,90

1 391 992 268,53

+ 103 644 833,25

1 495 637 101,77

+ 103 644 833,24

Central Bank of Cyprus

16 269 985,63

16 318 228,29

+48 242,66

17 630 995,33

+1 312 767,04

18 943 762,37

+1 312 767,04

Latvijas Banka

29 563 094,31

29 549 980,26

–13 114,05

31 927 213,83

+2 377 233,57

34 304 447,40

+2 377 233,57

Lietuvos bankas

43 938 703,70

43 891 371,75

–47 331,95

47 422 340,02

+3 530 968,27

50 953 308,28

+3 530 968,26

Banque centrale du Luxemburg

24 572 766,05

24 980 876,34

+ 408 110,29

26 990 535,14

+2 009 658,80

29 000 193,94

+2 009 658,80

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

7 923 905,17

7 953 970,70

+30 065,53

8 593 850,87

+ 639 880,17

9 233 731,03

+ 639 880,16

De Nederlandsche Bank

440 328 812,57

444 433 941,02

+4 105 128,45

480 187 713,99

+35 753 772,97

515 941 486,95

+35 753 772,96

Oesterreichische Nationalbank

220 018 268,69

221 965 203,55

+1 946 934,86

239 821 835,92

+17 856 632,37

257 678 468,28

+17 856 632,36

Banco de Portugal

177 172 890,71

177 495 700,29

+ 322 809,58

191 774 854,93

+14 279 154,64

206 054 009,57

+14 279 154,64

Banka Slovenije

36 382 848,76

36 515 532,56

+ 132 683,80

39 453 130,12

+2 937 597,56

42 390 727,68

+2 937 597,56

Národná banka Slovenska

86 643 356,59

86 850 273,32

+ 206 916,73

93 837 194,59

+6 986 921,27

100 824 115,85

+6 986 921,26

Suomen Pankki

137 564 189,84

139 301 721,39

+1 737 531,55

150 508 251,00

+11 206 529,61

161 714 780,61

+11 206 529,61

BCN din afara zonei euro

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

3 454 936,32

3 991 180,11

+ 536 243,79

3 991 180,11

0,00

3 991 180,11

0,00

Česká národní banka

6 564 825,54

7 629 194,36

+1 064 368,82

7 629 194,36

0,00

7 629 194,36

0,00

Danmarks Nationalbank

6 083 383,35

7 140 851,23

+1 057 467,88

7 140 851,23

0,00

7 140 851,23

0,00

Hrvatska narodna banka

2 302 884,94

2 677 159,56

+ 374 274,62

2 677 159,56

0,00

2 677 159,56

0,00

Magyar Nemzeti Bank

5 418 457,29

6 287 164,11

+ 868 706,82

6 287 164,11

0,00

6 287 164,11

0,00

Narodowy Bank Polski

21 136 367,55

24 492 255,06

+3 355 887,51

24 492 255,06

0,00

24 492 255,06

0,00

Banca Națională a României

9 933 297,11

11 483 573,44

+1 550 276,33

11 483 573,44

0,00

11 483 573,44

0,00

Sveriges riksbank

10 238 562,31

12 092 886,02

+1 854 323,71

12 092 886,02

0,00

12 092 886,02

0,00

Bank of England

58 200 921,14

0,00

–58 200 921,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Total SEBC (1)

7 659 443 757,27

7 659 443 757,27

0,00

8 269 532 360,44

+ 610 088 603,17

8 879 620 963,49

+ 610 088 603,05


(1)  Datorită rotunjirii, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei tuturor cifrelor indicate.


Top