EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0138

Decizia (UE) 2020/138 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44 (BCE/2020/4)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/138/oj

1.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 27/6


DECIZIA (UE) 2020/138 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2020

privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44 (BCE/2020/4)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.3,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/28) (1) a stabilit modalitățile și măsura în care băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN din zona euro”) au obligația de a vărsa capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) începând cu 1 ianuarie 2019.

(2)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) a notificat intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene încetează să se aplice Regatului Unit de la data următoare celei prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European (2). În urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Bank of England (BoE) încetează să fie o bancă centrală națională a unui stat membru și, prin urmare, a Sistemului European al Băncilor Centrale. Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/3) (3) prevede ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (denumită în continuare, „grilă de repartiție pentru capital”) în conformitate cu articolele 29.3 și 29.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene și stabilește, cu aplicare de la 1 februarie 2020, noile ponderi atribuite BCN în grila de repartiție pentru capital ajustată (denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție pentru capital”).

(3)

Ajustarea grilei de repartiție pentru capitalul BCE determinată de încetarea calității BoE de bancă centrală națională a unui stat membru impune adoptarea unei noi decizii a BCE de abrogare, cu aplicare de la 1 februarie 2020, a Deciziei (UE) 2019/44/(BCE/2018/28) și de stabilire a modalității și măsurii în care BCN din zona euro sunt supuse obligației de vărsare a capitalului BCE, cu aplicare de la 1 februarie 2020,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Valoarea și forma capitalului subscris și vărsat

(1)   Ținând cont de ponderile în grila de repartiție pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), fiecare BCN din zona euro deține, de la data de 1 februarie 2020, o cotă în capitalul subscris a cărei valoare este indicată în dreptul denumirii sale în următorul tabel:

BCN din zona euro

EUR

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

320 744 959,47

Deutsche Bundesbank

2 320 816 565,68

Eesti Pank

24 800 091,20

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

149 081 997,36

Bank of Greece

217 766 667,22

Banco de España

1 049 820 010,62

Banque de France

1 798 120 274,32

Banca d’Italia

1 495 637 101,77

Central Bank of Cyprus

18 943 762,37

Latvijas Banka

34 304 447,40

Lietuvos bankas

50 953 308,28

Banque centrale du Luxemburg

29 000 193,94

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

9 233 731,03

De Nederlandsche Bank

515 941 486,95

Oesterreichische Nationalbank

257 678 468,28

Banco de Portugal

206 054 009,57

Banka Slovenije

42 390 727,68

Národná banka Slovenska

100 824 115,85

Suomen Pankki

161 714 780,61

(2)   Fiecare BCN din zona euro varsă integral cota sa la capitalul subscris al BCE în tranșele prevăzute la articolul 2.

Articolul 2

Ajustarea capitalului vărsat

(1)   Având în vedere că fiecare BCN din zona euro a vărsat deja integral cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil până la 31 ianuarie 2020 în temeiul Deciziei (UE) 2019/44 (BCE/2018/28), fiecare dintre acestea transferă o sumă suplimentară către BCE, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul de la articolul 1. Aceste transferuri se efectuează de fiecare BCN din zona euro în trei tranșe. Prima tranșă a BCN din zona euro se plătește la 1 februarie 2020, ridicându-se la un total de 47 539 371,66 EUR. Celelalte două tranșe, ridicându-se la totaluri de 610 088 603,17 EUR și, respectiv, 610 088 603,05 EUR, se transferă în 2021 și 2022.

(2)   Toate transferurile în temeiul prezentului articol se efectuează în conformitate cu Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/5) (4).

Articolul 3

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 februarie 2020.

(2)   Decizia (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) se abrogă cu efect de la 1 februarie 2020.

(3)   Trimiterile la Decizia (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (JO L 9, 11.1.2019, p. 180).

(2)  Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 29 octombrie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 278I, 30.10.2019, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (a se vedea pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Decizia (UE) 2020/139 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (a se vedea pagina 9 din prezentul Jurnal Oficial).


Top