EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0137

Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/137/oj

1.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 27/4


DECIZIA (UE) 2020/137 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2020

privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 29.3 și 29.4,

având în vedere contribuția adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene în conformitate cu articolul 46.2 a patra liniuță din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) a notificat intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene încetează să se aplice Regatului Unit de la data următoare celei prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European (1). În urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Bank of England (BoE) încetează să mai fie o bancă centrală națională a unui stat membru și, prin urmare, a Sistemului European al Băncilor Centrale. O aplicare a articolelor 29.3 și 29.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) impune ajustarea ponderilor în grila de repartiție pentru capital prin analogie cu dispozițiile prevăzute la articolul 29.1 din Statutul SEBC.

(2)

Ultima ajustare a ponderilor în grila de repartiție pentru capital în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC s-a făcut în 2018, cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, în conformitate cu Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/27) (2), care ar trebui abrogată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Rotunjire

În cazul în care Comisia Europeană furnizează date statistice care trebuie utilizate pentru ajustarea grilei de repartiție pentru capital, iar totalul cifrelor nu însumează 100 %, diferența se compensează după cum urmează: (i) dacă totalul este mai mic de 100 %, prin adăugarea a 0,0001 dintr-un punct procentual la cea mai mică cotă sau cele mai mici cote, în ordine crescătoare, până la obținerea unui total de exact 100 %; sau (ii) dacă totalul este mai mare de 100 %, prin scăderea a 0,0001 dintr-un punct procentual din cea mai mare cotă sau cele mai mari cote, în ordine descrescătoare, până se obține exact 100 %.

Articolul 2

Ponderile în grila de repartiție pentru capital

Ponderile atribuite fiecărei bănci centrale naționale în grila de repartiție pentru capital descrisă la articolul 29 din Statutul SEBC sunt, începând cu 1 februarie 2020, următoarele:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,9630 %

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,9832 %

Česká národní banka

1,8794 %

Danmarks Nationalbank

1,7591 %

Deutsche Bundesbank

21,4394 %

Eesti Pank

0,2291 %

Central Bank of Ireland

1,3772 %

Bank of Greece

2,0117 %

Banco de España

9,6981 %

Banque de France

16,6108 %

Hrvatska narodna banka

0,6595 %

Banca d’Italia

13,8165 %

Central Bank of Cyprus

0,1750 %

Latvijas Banka

0,3169 %

Lietuvos bankas

0,4707 %

Banque centrale du Luxemburg

0,2679 %

Magyar Nemzeti Bank

1,5488 %

Central Bank of Malta

0,0853 %

De Nederlandsche Bank

4,7662 %

Oesterreichische Nationalbank

2,3804 %

Narodowy Bank Polski

6,0335 %

Banco de Portugal

1,9035 %

Banca Națională a României

2,8289 %

Banka Slovenije

0,3916 %

Národná banka Slovenska

0,9314 %

Suomen Pankki

1,4939 %

Sveriges Riksbank

2,9790 %

Articolul 3

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 februarie 2020.

(2)   Decizia (UE) 2019/43 (BCE/2018/27) se abrogă cu efect de la 1 februarie 2020.

(3)   Trimiterile la Decizia (UE) 2019/43 (BCE/2018/27) se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 29 octombrie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 278I, 30.10.2019, p. 1).

(2)  Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (JO L 9, 11.1.2019, p. 178).


Top