EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0136

Decizia (UE) 2020/136 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2020/2)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/136/oj

1.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 27/1


DECIZIA (UE) 2020/136 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2020

privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2020/2)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 47,

întrucât:

(1)

Articolul 47 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul BCE”) prevede că băncile centrale naționale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări (denumite în continuare „BCN din afara zonei euro”) nu trebuie să verse capitalul subscris care le revine, în afara cazului în care Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE), hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris al BCE și cel puțin jumătate din acționari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcționării BCE.

(2)

Articolul 1 din Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/32) (1) prevede că, începând cu 1 ianuarie 2019, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa la capitalul subscris al BCE.

(3)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) a notificat intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene încetează să se aplice Regatului Unit de la data următoare celei prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European (2). În urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Bank of England (BoE) încetează să fie o bancă centrală națională a unui stat membru și, prin urmare, a Sistemului European al Băncilor Centrale. Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/3) (3) dispune ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (denumită în continuare „grilă de repartiție pentru capital”) în conformitate cu articolele 29.3 și 29.4 din Statutul SEBC și stabilește, cu aplicare de la 1 februarie 2020, noile ponderi atribuite băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru capital ajustată (denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție pentru capital”).

(4)

Ajustarea grilei de repartiție pentru capitalul BCE determinată de încetarea calității BoE de bancă centrală națională a unui stat membru impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, de la data aplicării acesteia, a Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) și de stabilire a cotei procentuale din capitalul subscris al BCE pe care BCN din afara zonei euro au obligația să o verse de la 1 februarie 2020,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Valoarea și forma capitalului subscris și vărsat

Începând cu 1 februarie 2020, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa din capitalul subscris al BCE. Ținând cont de noile ponderi în grila de repartiție pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), fiecare BCN din afara zonei euro deține un capital total subscris și vărsat a cărui valoare este indicată în dreptul denumirii sale în următorul tabel:

(în EUR)

BCN din afara zonei euro

Capital subscris la 1 februarie 2020

Capital vărsat la 1 februarie 2020

Българска народна банка

(Banca Națională a Bulgariei)

106 431 469,51

3 991 180,11

Česká národní banka

203 445 182,87

7 629 194,36

Danmarks Nationalbank

190 422 699,36

7 140 851,23

Hrvatska narodna banka

71 390 921,62

2 677 159,56

Magyar Nemzeti Bank

167 657 709,49

6 287 164,11

Narodowy Bank Polski

653 126 801,54

24 492 255,06

Banca Națională a României

306 228 624,99

11 483 573,44

Sveriges riksbank

322 476 960,60

12 092 886,02

Articolul 2

Ajustarea capitalului vărsat

(1)   Având în vedere că fiecare BCN din afara zonei euro a vărsat deja 3,75 % din cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil la 31 ianuarie 2020, în temeiul Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2018/32), fiecare dintre acestea transferă o sumă suplimentară către BCE, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în a treia coloană a tabelului de la articolul 1.

(2)   Toate transferurile în temeiul prezentului articol se efectuează în conformitate cu Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/5) (4).

Articolul 3

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 februarie 2020.

(2)   Decizia (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) se abrogă cu efect de la 1 februarie 2020.

(3)   Trimiterile la Decizia (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (JO L 9, 11.1.2019, p. 196).

(2)  Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 29 octombrie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 278I, 30.10.2019, p. 1).

(3)  Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (a se vedea pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (a se vedea pagina 9 din prezentul Jurnal Oficial).


Top