EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1821

Regulamentul delegat (UE) 2019/1821al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii prafului de ou ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/5886

OJ L 279, 31.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1821/oj

31.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 279/7


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1821AL COMISIEI

din 8 august 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii prafului de ou ca substanță activă în anexa I la regulament

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 28 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Substanța activă praf de ou, în calitate de produs alimentar sau hrană pentru animale destinată utilizării ca repelent sau atractant din tipul de produs 19, a beneficiat în trecut de derogarea privind produsele alimentare și hrana pentru animale prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2).

(2)

A fost prezentată o notificare în temeiul articolului 16 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (3) pentru praful de ou din tipul de produs 19 care beneficiază de derogarea privind produsele alimentare și hrana pentru animale. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) a declarat că notificarea este conformă și a informat Comisia cu privire la conformitate în temeiul articolului 17 din regulamentul menționat. În consecință, praful de ou a fost inclus pentru tipul de produs 19 în lista combinațiilor substanță/tip de produs incluse în programul de reexaminare a substanțelor active existente conținute de produsele biocide (4).

(3)

La 31 ianuarie 2017, Comisia a solicitat agenției un aviz care să precizeze dacă praful de ou suscită sau nu îngrijorare în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(4)

Avizul agenției (5) a concluzionat că praful de ou nu suscită îngrijorare și, prin urmare, este eligibil pentru includerea în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5)

Ținând seama de avizul agenției, este oportună includerea prafului de ou în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Deoarece praful de ou este de origine naturală, acesta ar trebui inclus în categoria 4 „Substanțe de origine naturală utilizate tradițional”. Praful de ou ar trebui inclus în anexa respectivă numai în măsura în care se încadrează în definiția „produselor alimentare” sau a „hranei pentru animale” de la articolul 3 alineatul (1) litera (u) din regulamentul menționat. Acest lucru este în concordanță cu faptul că praful de ou a beneficiat de derogarea privind produsele alimentare și hrana pentru animale prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 doar dacă era produs alimentar sau hrană pentru animale.

(6)

Articolul 89 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 conține măsuri tranzitorii în cazul în care o substanță activă existentă inclusă în programul de lucru pentru examinarea sistematică a substanțelor active existente este aprobată în conformitate cu regulamentul respectiv. În ceea ce privește praful de ou pentru tipul de produs 19, data aprobării în sensul articolului 89 alineatul (3) din regulamentul respectiv ar trebui stabilită la 1 iunie 2021, pentru a se acorda suficient timp pentru depunerea cererilor de autorizare în conformitate cu articolul 89 alineatul (3) al doilea paragraf din regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În sensul articolului 89 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, data aprobării prafului de ou pentru tipul de produs 19 este 1 iunie 2021.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2019/157 al Comisiei din 6 noiembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide care se menționează în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 31, 1.2.2019, p. 1).

(5)  Avizul Comitetului pentru produse biocide (BPC) din 14 decembrie 2017 privind eligibilitatea anumitor produse alimentare și furaje utilizate ca substanțe active în vederea includerii în anexa I la BPR, ECHA/BPC/186/2017.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, la categoria 4 din lista substanțelor active prevăzute la articolul 25 litera (a), se adaugă următoarea rubrică:

Număr CE

Denumire/Grup

Restricție

Observații

„Nu este disponibil

Praf de ou (*1)

Cu excepția prafului de ou care nu este produs alimentar sau hrană pentru animale.

 


(*1)  Data aprobării prafului de ou pentru tipul de produs 19 în sensul articolului 89 alineatul (3) este 1 iunie 2021.”


Top