Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1751

Regulamentul De Punere În Aplicare (UE) 2019/1751 Al Comisiei din 21 octombrie 2019 de înregistrare a denumirii Havarti (IGP) în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate

C/2019/7437

OJ L 269, 23.10.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1751/oj

23.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 269/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1751 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2019

de înregistrare a denumirii „Havarti” (IGP) în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 15 alineatul (1) și articolul 52 alineatul (3) litera (b),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea trimisă de Danemarca Comisiei la data de 5 octombrie 2010 în vederea înregistrării denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Germania, Spania, US Dairy Export Council, precum și National Milk Producers Federation și International Dairy Foods Association, Biroul reprezentantului comercial al Statelor Unite, Ministerul Afacerilor Externe și al Comerțului din Noua Zeelandă, Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) și Dairy Australia Limited, sprijinite de guvernul australian, s-au opus înregistrării, în temeiul articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Declarațiile de opoziție respective au fost considerate admisibile.

(3)

Comisia a primit, de asemenea, două acte de opoziție din partea Camara Nacional de Productores de Leche din Costa Rica și din partea Asociación de Desarollo Lácteo (ASODEL) din Guatemala. Cu toate acestea, nu a fost prezentată nicio declarație de opoziție motivată în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(4)

Comisia a invitat părțile interesate, care depuseseră actele de opoziție admisibile, să participe la consultări adecvate. La cererea Danemarcei, în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, prin scrisorile din 5 august 2014 și 22 septembrie 2014, Comisia a prelungit termenul pentru fiecare dintre consultările în curs pentru încă trei luni.

(5)

Dat fiind că nu s-a ajuns la niciun acord în termenul prevăzut, Comisia ar trebui să adopte un act de punere în aplicare care să decidă cu privire la înregistrare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 52 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(6)

Oponenții au susținut că „Havarti” nu are o calitate specifică, o reputație sau alte caracteristici care să poată fi atribuite originii geografice. Ei consideră că înregistrarea denumirii ar fi de natură să inducă în eroare consumatorii cu privire la adevărata identitate a produsului, având în vedere reputația și renumele unei mărci existente. În opinia lor, această înregistrare ar pune, de asemenea, în pericol existența unor denumiri, mărci și produse identice, care se află legal pe piață de cel puțin 5 ani. În plus, ei au susținut că denumirea în cauză este prezumată a fi devenit generică din următoarele motive: „Havarti” a fost supusă, începând din 1966, unui standard din Codex Alimentarius, fiind inclusă în anexa B la Convenția de la Stresa din 1951 și are în prezent propria linie tarifară. „Havarti” este produsă și consumată în mai multe țări din UE și din afara UE, dintre care unele au un standard juridic specific pentru aceasta.

(7)

Comisia a analizat argumentele expuse în declarațiile de opoziție motivate în raport cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, ținând seama de rezultatele consultărilor adecvate desfășurate între solicitant și oponenți, și a concluzionat că denumirea „Havarti” ar trebui să fie înregistrată.

(8)

În ceea ce privește afirmația potrivit căreia denumirea „Havarti” nu este în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, ar trebui menționat faptul că înregistrarea denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată se solicită pe baza reputației sale, care poate fi atribuită originii sale geografice, în sensul articolului 5 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(9)

Danemarca a prezentat o serie de mențiuni și publicații specializate care demonstrează că există o legătură bazată pe reputație între Danemarca și „Havarti”. Acest tip de brânză a obținut numeroase distincții, premii și aprecieri din partea mai multor foruri naționale sau internaționale. Reputația acestui produs se bazează, de asemenea, pe metoda sa specifică de producție și pe cunoștințele tradiționale.

(10)

În cadrul procedurii de opoziție, autoritățile daneze au precizat, de asemenea, că reputația brânzei „Havarti” este rezultatul unor inițiative legislative și a muncii de calitate efectuate de peste 100 de ani.

(11)

În ceea ce privește teritoriul UE, „Havarti” este produsă în principal în Danemarca. La data cererii, Spania, Germania, Polonia, Finlanda și Estonia produceau, de asemenea, cantități limitate. Producția brânzei „Havarti” în aceste state membre nu este în sine susceptibilă să pună sub semnul întrebării legătura produsului cu Danemarca. Cantitățile sunt foarte limitate în comparație cu producția globală din Danemarca. În special, producția de brânză cu eticheta „Havarti” a început în Spania numai în 2010 și a devenit mai substanțială numai după ce Danemarca a prezentat Comisiei cererea sa de înregistrare a denumirii „Havarti” ca IGP.

(12)

Danemarca a furnizat elemente de probă conform cărora marea majoritate a consumatorilor danezi recunosc legătura persistentă a brânzei „Havarti” cu Danemarca. Rezultatele unui sondaj arată că marea majoritate a consumatorilor danezi sunt familiarizați cu „Havarti” și o asociază cu Danemarca. În afara Danemarcei, cunoașterea acestui produs este extrem de limitată.

(13)

De asemenea, Spania a transmis un studiu care prezintă rezultatele unui sondaj realizat în Spania cu privire la informarea consumatorilor cu privire la „Havarti” și originea sa. Acest studiu nu este concludent. Procentul de persoane care nu cunosc produsul în sine și originea sa daneză este ridicat. Consumatorii au indicat mai multe țări ca fiind țări de origine ale brânzei „Havarti”. Această necunoaștere a produsului și a originii sale daneze nu poate fi considerată o conștientizare pozitivă a unui caracter generic al denumirii.

(14)

Oponenții au susținut, de asemenea, că denumirea nu ar trebui să fie înregistrată, deoarece este de natură să inducă în eroare consumatorii cu privire la adevărata identitate a produsului, având în vedere reputația și renumele unei mărci existente. Cu toate acestea, nu au fost demonstrate reputația sau renumele vreunei mărci relevante. Nu a fost explicat nici modul în care consumatorul ar fi indus în eroare.

(15)

În plus, oponenții din țările terțe au considerat că înregistrarea „Havarti” ca indicație geografică protejată ar periclita existența denumirii identice „Havarti”, a mărcilor și a produselor care au fost produse și comercializate în mod legal de mai mult de 5 ani, acesta fiind unul dintre motivele de opoziție enumerate la articolul 10 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(16)

Se pare că oponenții din țări terțe care s-au manifestat în cadrul acestei proceduri de opoziție nu au introdus pe piața Uniunii o brânză denumită „Havarti”. Prin urmare, existența unui produs care poartă denumirea „Havarti” și care este fabricat în aceste țări terțe nu este afectată de înregistrarea denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată în UE.

(17)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu se aplică teritoriilor țărilor terțe. Prin urmare, înregistrarea denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 nu este susceptibilă de a pune în pericol utilizarea denumirii „Havarti” pe piața țărilor terțe.

(18)

În ceea ce privește mărcile deja înregistrate, solicitate sau instituite prin utilizarea, cu bună-credință, pe teritoriul UE, înainte de data cererii Danemarcei de înregistrare a denumirii „Havarti”, acestea nu sunt afectate de înregistrarea unei IGP, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(19)

Spania și Germania au susținut că au produs o brânză denumită „Havarti”. Prin urmare, înregistrarea denumirii „Havarti” ca indicație geografică protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 ar periclita existența denumirii „Havarti”, ce face referire la produsul fabricat în Spania și în Germania, care este identic cu denumirea a cărei înregistrare a fost solicitată la 5 octombrie 2010.

(20)

În lumina informațiilor incluse în declarațiile de opoziție germană și spaniolă și prezentate Comisiei, se pare că în 2010 a fost demarată în Spania producția unei brânze cu denumirea „Havarti”, iar aceasta a ajuns la 5 100 de tone în 2014. În Germania sunt disponibile numai date referitoare la producția din 2012 (2 571 de tone), însă se afirmă că Germania produce o brânză care poartă denumirea „Havarti” de peste 20 de ani. Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 ar trebui să se acorde perioade de tranziție operatorilor din Spania și din Germania care au început comercializarea unei brânze cu denumirea „Havarti” înaintea datei la care Danemarca a prezentat cererea Comisiei, pentru a le permite acestora să utilizeze în continuare denumirea pusă în pericol de înregistrare, în timp ce își ajustează producția pe piață. Pentru producătorii germani și spanioli ar trebui să fie considerată adecvată o perioadă de 5 ani.

(21)

În cele din urmă, oponenții au transmis câteva dovezi prin care vizau a demonstra că denumirea în cauză este generică. Cu toate acestea, deținerea unui standard Codex Alimentarius specific, precum și o includere a denumirii „Havarti” în anexa B la Convenția de la Stresa nu implică faptul că denumirea în cauză a devenit generică. Codurile tarifare se referă la aspecte vamale și, prin urmare, nu sunt relevante pentru drepturile de proprietate intelectuală. Statutul generic în UE nu poate fi evaluat decât în ceea ce privește percepția consumatorilor pe teritoriul UE.

(22)

În ceea ce privește datele privind producția și percepția brânzei „Havarti” în cadrul UE, care au fost evaluate în legătură cu afirmația referitoare la presupusa lipsă de legătură dintre produs și zona geografică, ar trebui să se concluzioneze că „Havarti” nu a devenit o denumire generică în UE.

(23)

Datele transmise privind producerea și comercializarea brânzei „Havarti” în afara UE nu sunt relevante, având în vedere principiul teritorialității inerent drepturilor de proprietate intelectuală în general și Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 în special, potrivit căruia eventualul caracter generic al unei denumiri trebuie evaluat în raport cu teritoriul Uniunii. Percepția acestui termen în afara UE și posibila existență a unor standarde de producție normative conexe în țări terțe nu sunt considerate relevante pentru prezenta decizie, indiferent dacă acele standarde stabilesc sau nu drepturi de utilizare a mențiunilor de etichetare.

(24)

Propunerea oponenților, de înregistrare a denumirii „Danish Havarti”, nu poate fi acceptată, deoarece aceasta nu ar îndeplini condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(25)

Pentru a se permite epuizarea stocurilor deja produse sau aflate deja pe piață, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată.

(26)

Având în vedere elementele de mai sus, denumirea „Havarti” ar trebui înregistrată în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate”.

(27)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica în domeniul calității produselor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Havarti” (IGP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3. Brânzeturi din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).

Articolul 2

Pe parcursul unei perioade de tranziție de 5 ani de la data aplicării prezentului regulament, denumirea „Havarti” poate fi utilizată în continuare de către operatorii stabiliți în Germania și Spania care au început comercializarea brânzei cu denumirea „Havarti” înainte de 5 octombrie 2010.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 12 mai 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 20, 23.1.2014, p. 9.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).


Top