Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1249

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1249 al Comisiei din 22 iulie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/5400

OJ L 195, 23.7.2019, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogare implicită prin 32017R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1249/oj

23.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1249 AL COMISIEI

din 22 iulie 2019

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (2) stabilește norme privind controalele oficiale consolidate care trebuie efectuate asupra importurilor de hrană pentru animale și de produse alimentare de origine neanimală incluse în lista din anexa I la regulamentul respectiv („lista”) la un punct de intrare desemnat („PID”) pe teritoriile menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 prevede că lista trebuie să fie revizuită periodic, cel puțin de două ori pe an, ținând seama de sursele de informare menționate la articolul respectiv.

(3)

Apariția și relevanța incidentelor alimentare recente notificate prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3), a informațiilor privind controalele oficiale efectuate de statele membre privind hrana pentru animale și produsele alimentare de origine neanimală, precum și a rapoartelor bianuale privind transporturile de hrană pentru animale și de produse alimentare de origine neanimală prezentate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 indică faptul că lista ar trebui modificată.

(4)

În special, pentru transporturile de fructe de jaquier (Artocarpus heterophyllus) din Malaysia, datele rezultate din notificările primite prin Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje și informațiile privind controalele oficiale efectuate de statele membre indică apariția unor noi riscuri pentru sănătatea umană ca urmare a posibilei contaminări cu reziduuri de pesticide, ceea ce impune introducerea unor controale oficiale consolidate. În plus, pentru arahidele provenite din Statele Unite ale Americii, datele care rezultă din notificările primite prin Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje indică riscuri pentru sănătatea umană ca urmare a posibilei contaminări cu aflatoxine, ceea ce impune introducerea unor controale oficiale consolidate. Prin urmare, în listă ar trebui să fie incluse rubrici referitoare la respectivele transporturi.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (4) stabilește un nivel maxim de acid cianhidric (cianură) în sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final. În plus, Regulamentul (UE) 2017/1237 al Comisiei (5) prevede că operatorul care introduce pe piață sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați pentru consumatorul final trebuie să furnizeze, la cererea autorității competente, dovada conformității produsului comercializat cu nivelul maxim. Pentru transporturile de sâmburi de caise neprelucrați din Turcia destinați să fie introduși pe piață pentru consumatorul final, datele rezultate din notificările primite prin Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje indică apariția unor noi riscuri pentru sănătatea umană din cauza prezenței acidului cianhidric (cianură), care necesită introducerea unor controale oficiale consolidate. Prin urmare, ar trebui să se includă în listă o rubrică referitoare la aceste transporturi.

(6)

În plus, având în vedere frecvența ridicată a nerespectării cerințelor relevante prevăzute în legislația Uniunii detectată în cursul controalelor oficiale efectuate de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 669/2009, este oportun să se mărească frecvența controalelor de identitate și fizice pentru ceaiul și fructele de goji din China și pentru ardeii și fasolea verde lungă din Republica Dominicană. Prin urmare, rubricile referitoare la respectivele transporturi ar trebui modificate în consecință.

(7)

În plus, lista ar trebui modificată prin reducerea frecvenței controalelor de identitate și fizice pentru caisele provenite din Turcia, datorită frecvenței reduse a nerespectării cerințelor relevante prevăzute în legislația Uniunii, detectate în cursul controalelor oficiale efectuate de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 669/2009. Prin urmare, rubricile referitoare la respectivele transporturi ar trebui modificate în consecință.

(8)

Rubrica existentă din listă referitoare la fructele de goji din China impune autorităților competente să testeze acest produs pentru anumite pesticide care nu includ nicotina. Au fost raportate detectări frecvente de nicotină în fructele de goji din China. Prin urmare, este necesar să se modifice rubrica existentă referitoare la fructele de goji din China în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 pentru a solicita autorităților competente să testeze acest produs pentru detectarea nicotinei.

(9)

Napii (Brassica rapa spp. Rapa) din Liban și din Siria, preparați sau conservați în saramură sau în acid citric, prezintă același risc ca și formele enumerate în prezent ale respectivului produs originar din Liban și din Siria. Prin urmare, lista ar trebui modificată pentru a include napii preparați sau conservați în saramură sau în acid citric din Liban și din Siria.

(10)

Pentru a se asigura consecvența și claritatea, este adecvat să se înlocuiască în întregime anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 669/2009 ar trebui modificat în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(5)  Regulamentul (UE) 2017/1237 al Comisiei din 7 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acid cianhidric în sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final (JO L 177, 8.7.2017, p. 36).


ANEXĂ

„ANEXA I

Hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală care fac obiectul unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizare preconizată)

Cod NC (1)

Subdiviziune TARIC

Țara de origine

Pericol

Frecvența controalelor fizice și de identitate (%)

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Piper negru (Piper)

(Produse alimentare – nezdrobite, nemăcinate)

ex 0904 11 00

10

Brazilia (BR)

Salmonella  (2)

20

Goji tibetan (goji chinezesc) (Lycium barbarum L.)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau uscate)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

10

10

China (CN)

Reziduuri de pesticide (3)  (4)  (5)

20

Ardei dulce (Capsicum annuum)

(Produse alimentare – zdrobite sau măcinate)

ex 0904 22 00

11

China (CN)

Salmonella  (2)

20

Ceai, chiar aromatizat

(Produse alimentare)

0902

 

China (CN)

Reziduuri de pesticide (3)  (6)

20

Vinete (Solanum melongena)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

0709 30 00

 

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide (3)

20

Ardei dulce (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Republica Dominicană (DO)

Reziduuri de pesticide (3)  (7)

50

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Fasole verde lungă

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Ardei dulce (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

Reziduuri de pesticide (3)  (8)

20

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Semințe de susan

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (2)

50

Alune, în coajă

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatoxine

50

Alune, decojite

0802 22 00

 

Făină, griș și pudră de alune

ex 1106 30 90

40

Alune, altfel preparate sau conservate

(Produse alimentare)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Ulei de palmier

(Produse alimentare)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Coloranți Sudan (9)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Bame

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

India (IN)

Reziduuri de pesticide (3)  (10)

10

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Reziduuri de pesticide (3)  (11)

20

Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

0708 20

 

Kenya (KE)

Reziduuri de pesticide (3)

5

Țelină chinezească (Apium graveolens)

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete sau refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambodgia (KH)

Reziduuri de pesticide (3)  (12)

50

Fasole verde lungă

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodgia (KH)

Reziduuri de pesticide (3)  (13)

50

Napi (Brassica rapa ssp. rapa)

(Produse alimentare – preparate sau conservate în oțet sau acid acetic)

ex 2001 90 97 ;

11 ; 19

Liban (LB)

Rodamină B

50

Napi (Brassica rapa ssp. rapa)

(Produse alimentare – preparate sau conservate în saramură sau acid citric, necongelate)

ex 2005 99 80

93

Liban (LB)

Rodamină B

50

Ardei (dulce sau altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – uscate, prăjite, zdrobite sau măcinate)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxine

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11 ; 19

ex 2008 99 99

79

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Fructe de jaquier (Artocarpus heterophyllus)

(Produse alimentare – proaspete)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Reziduuri de pesticide (3)

20

Semințe de susan

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Reziduuri de pesticide (3)

20

Zmeură

(Produse alimentare – congelate)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

10

10

Serbia (RS)

Norovirus

10

Semințe de susan

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (2)

50

Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus spp.) și produse derivate

(Produse alimentare)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxine

50

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoxine

50

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Napi (Brassica rapa ssp. rapa)

(Produse alimentare – preparate sau conservate în oțet sau acid acetic)

ex 2001 90 97 ;

11 ; 19

Siria (SY)

Rodamină B

50

Napi (Brassica rapa spp. rapa)

(Produse alimentare – preparate sau conservate în saramură sau acid citric, necongelate)

ex 2005 99 80

93

Siria (SY)

Rodamină B

50

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thailanda (TH)

Reziduuri de pesticide (3)  (14)

10

Caise uscate

0813 10 00

 

Turcia (TR)

Sulfiți (16)

10

Caise, altfel preparate sau conservate (15)

(Produse alimentare)

2008 50 61

Struguri uscați (inclusiv struguri uscați tocați sau zdrobiți pentru a obține o pastă, fără alt tratament)

(Produse alimentare)

0806 20

 

Turcia (TR)

Ochratoxină A

5

Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau uscate)

0805 50 10

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (3)

10

Rodii

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

ex 0810 90 75

30

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (3)  (17)

10

Ardei dulci (Capsicum annuum)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcia (TR)

Reziduuri de pesticide (3)  (18)

10

Sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați care urmează a fi introduși pe piață pentru consumatorul final (19)  (20)

(Produse alimentare)

ex 1212 99 95

20

Turcia (TR)

Cianură

50

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Reziduuri de pesticide (3)

20

Semințe de susan

(Produse alimentare – proaspete sau refrigerate)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (2)

50

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Statele Unite ale Americii (US)

Aflatoxine

10

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Fistic, în coajă

0802 51 00

 

Statele Unite ale Americii (US)

Aflatoxine

10

Fistic, decojit

0802 52 00

Fistic, prăjit

(Produse alimentare)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Caise uscate

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiți (16)

50

Caise, altfel preparate sau conservate (15)

(Produse alimentare)

2008 50 61

Frunze de coriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (3)  (21)

50

Busuioc (sfânt, dulce)

ex 1211 90 86

20

Mentă

ex 1211 90 86

30

Pătrunjel

(Produse alimentare – plante aromatice proaspete sau refrigerate)

ex 0709 99 90

40

Bame

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (3)  (21)

50

Ardei (altul decât ardeiul dulce) (Capsicum spp.)

(Produse alimentare – proaspete, refrigerate sau congelate)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Reziduuri de pesticide (3)  (21)

50


(1)  În cazul în care trebuie examinate numai anumite produse de la orice cod NC, codul NC este marcat cu «ex».

(2)  Metoda de referință EN ISO 6579-1 sau o metodă validată în raport cu aceasta în conformitate cu protocolul stabilit în EN ISO 16140-2.

(3)  Reziduurile cel puțin ale pesticidelor menționate în programul de control adoptat în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1), care pot fi analizate prin metode multireziduuri bazate pe GC-MS și LC-MS (pesticide care trebuie să fie monitorizate doar în/pe produsele de origine vegetală).

(4)  Reziduuri de amitraz.

(5)  Reziduuri de nicotină.

(6)  Reziduuri de tolfenpirad.

(7)  Reziduuri de acefat, aldicarb (sumă de aldicarb, sulfoxidul și sulfona acestuia, exprimată ca aldicarb), amitraz (amitraz, inclusiv metaboliții care conțin gruparea 2,4-dimetilanilină, exprimați ca amitraz), diafentiuron, dicofol (sumă de izomeri p, p′ și o, p′), ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram) și metiocarb (sumă de metiocarb și sulfoxid și sulfonă de metiocarb, exprimată ca metiocarb).

(8)  Reziduuri de dicofol (sumă de izomeri p, p′ și o, p′), dinotefuran, folpet, procloraz (sumă de procloraz și metaboliții acestuia care conțin gruparea 2,4,6-triclorfenol, exprimată ca procloraz), tiofanat-metil și triforin.

(9)  În sensul prezentei anexe, «coloranți Sudan» se referă la următoarele substanțe chimice: (i) Sudan I (număr CAS 842-07-9); (ii) Sudan II (număr CAS 3118-97-6); (iii) Sudan III (număr CAS 85-86-9); (iv) Scarlet Red sau Sudan IV (număr CAS 85-83-6).

(10)  Reziduuri de diafentiuron.

(11)  Reziduuri de carbofuran.

(12)  Reziduuri de fentoat.

(13)  Reziduuri de clorbufam.

(14)  Reziduuri de formetanat [sumă de formetanat și sărurile sale exprimată ca formetanat (clorhidrat)], protiofos și triforin.

(15)  Controalele de identitate și controalele fizice pot fi efectuate de autoritatea competentă de la locul de destinație, astfel cum este indicat în DCI, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament.

(16)  Metode de referință: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 sau ISO 5522:1981.

(17)  Reziduuri de procloraz.

(18)  Reziduuri de diafentiuron, formetanat [sumă de formetanat și sărurile sale exprimată ca formetanat (clorhidrat)] și tiofanat-metil.

(19)  «Produse neprelucrate» în conformitate cu definiția din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

(20)  «Introducere pe piață» și «consumator final» în conformitate cu definițiile din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(21)  Reziduuri de ditiocarbamați (ditiocarbamați exprimați ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram și ziram), fentoat și quinalfos.


Top