EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1102

Regulamentul (UE) 2019/1102 al Comisiei din 27 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/4588

OJ L 175, 28.6.2019, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1102/oj

28.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/25


REGULAMENTUL (UE) 2019/1102 AL COMISIEI

din 27 iunie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (1), în special articolul 29 alineatul (4) și articolul 31 alineatul (1) și alineatul (3),

întrucât:

(1)

Prin intermediul autorităților cehe, un producător de amestec izomeric de acid 2-(3,4-dimetilpirazol-1-il)-succinic și acid 2-(4,5-dimetilpirazol-1-il)-succinic („DMPSA”) a înaintat Comisiei o cerere de includere a DMPSA ca nouă intrare în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003. DMPSA este un inhibitor de nitrificare care, împreună cu îngrășămintele azotate minerale, reduce riscul de pierderi de azot sub formă de emisii de N2O, care conduce la creșterea eficienței azotului în cazul îngrășămintelor care conțin DMPSA.

(2)

DMPSA îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003. El ar trebui, prin urmare, să fie inclus în lista tipurilor de îngrășăminte din anexa I la regulamentul respectiv.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 impune efectuarea controlului îngrășămintelor CE în conformitate cu metodele de eșantionare și de analiză descrise în anexa IV. Includerea DMPSA în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 necesită adăugarea unei metode analitice care să fie aplicată în cazul controalelor oficiale pentru acest tip de îngrășământ în anexa IV la regulamentul respectiv.

(4)

În plus, metoda 1 pentru prepararea eșantionului pentru analiză ar trebui dezvoltată în continuare prin includerea unor standarde europene suplimentare privind eșantionarea în general, precum și pe eșantionarea grămezilor statice. În ultimul rând, metodele actuale 9 pentru micronutrienți în concentrație mai mică sau egală cu 10 % și metodele 10 pentru micronutrienți în concentrație mai mare de 10 % în anexa IV nu sunt recunoscute la nivel internațional și ar trebui înlocuite cu standardele europene elaborate recent de Comitetul European de Standardizare.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

1.

anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament;

2.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 304, 21.11.2003, p. 1.


ANEXA I

În tabelul F.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, se adaugă următorul rând 5:

„5

Amestec izomeric de acid 2-(3,4-dimetilpirazol-1-il)-succinic și acid 2-(4,5-dimetilpirazol-1-il)-succinic („DMPSA”)

Nr. CE 940-877-5

Minimum: 0,8

Maximum: 1,6”

 

 


ANEXA II

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, secțiunea B se modifică după cum urmează:

1.

Metoda 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Metodele 1

Pregătirea eșantioanelor și eșantionarea

Metoda 1.1

Eșantionare pentru analiză

EN 1482-1, Îngrășăminte și amendamente minerale bazice – Eșantionare și prepararea eșantioanelor – Partea 1: Constituirea eșantionului

Metoda 1.2

Prepararea eșantioanelor pentru analiză

EN 1482-2, Îngrășăminte și amendamente minerale bazice – Eșantionare și prepararea eșantioanelor – Partea 2: Prepararea eșantionului

Metoda 1.3

Prelevarea de grămezi statice pentru analiză

EN 1482-3, Îngrășăminte și amendamente minerale bazice – Eșantionare și prepararea eșantioanelor – Partea 3: Eșantionare din grămezi statice

2.

Metodele 9 se înlocuiesc cu următorul text:

„Metodele 9

Micronutrienți cu o concentrație maximă de 10 %

Metoda 9.1

Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

EN 16964: Îngrășăminte – Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 9.2

Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

EN 16962: Îngrășăminte – Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 9.3

Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

EN 16965: Îngrășăminte – Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular

Metoda 9.4

Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

EN 16963: Îngrășăminte – Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 9.5

Determinarea borului prin spectrometrie cu azometină-H

EN 17041: Îngrășăminte – Determinarea borului în concentrații mai mici sau egale cu 10 % prin spectrometrie cu azometină-H

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 9.6

Determinarea molibdenului prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu

EN 17043: Îngrășăminte – Determinarea molibdenului în concentrații mai mici sau egale cu 10 % prin spectrometrie a unui complex cu tiocianat de amoniu

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.”

3.

Metodele 10 se înlocuiesc cu următorul text:

Metodele 10

Micronutrienți cu o concentrație mai mare de 10 %

Metoda 10.1

Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

EN 16964: Îngrășăminte – Extracția micronutrienților totali din îngrășăminte cu apă regală

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 10.2

Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

EN 16962: Îngrășăminte – Extracția micronutrienților solubili în apă din îngrășăminte și eliminarea compușilor organici din extractele de îngrășăminte

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 10.3

Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

EN 16965: Îngrășăminte – Determinarea cobaltului, cuprului, fierului, manganului și zincului prin spectrometrie de absorbție atomică în flacără (FAAS)

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 10.4

Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

EN 16963: Îngrășăminte – Determinarea borului, cobaltului, cuprului, fierului, manganului, molibdenului și zincului prin ICP-AES

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.

Metoda 10.5

Determinarea borului prin titrare acidimetrică

EN 17042: Îngrășăminte – Determinarea borului în concentrații > 10 % prin titrare acidimetrică

Această metodă de analiză nu a fost supusă testului circular.

Metoda 10.6

Determinarea molibdenului prin metoda gravimetrică cu 8-hidroxichinolină

CEN/TS 17060: Îngrășăminte – Determinarea molibdenului în concentrație > 10 % prin metoda gravimetrică cu 8-hidroxichinolină

Această metodă de analiză nu a fost supusă testului circular.”

4.

La metodele 12, se adaugă metoda 12.8:

„Metoda 12.8

Determinarea DMPSA

EN 17090: Îngrășăminte – Determinarea inhibitorului de nitrificare DPSA în îngrășăminte – Metodă care utilizează cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC)

Această metodă de analiză a fost supusă testului circular.”


Top