EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0650

Regulamentul (UE) 2019/650 al Comisiei din 24 aprilie 2019 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/2906

OJ L 110, 25.4.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj

25.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/21


REGULAMENTUL (UE) 2019/650 AL COMISIEI

din 24 aprilie 2019

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (1), în special articolul 8 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, luând în considerare posibilele efecte nocive asupra sănătății asociate cu utilizarea de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] și de preparate ale acesteia în produsele alimentare și faptul că persistă o incertitudine științifică, această substanță a fost plasată sub controlul Uniunii și a fost înscrisă în partea C a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 prin Regulamentul (UE) 2015/403 al Comisiei (2).

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, în termen de patru ani de la data la care o substanță a fost introdusă în partea C a anexei III, se ia o decizie în vederea autorizării utilizării generale a unei substanțe introduse în partea C a anexei III sau a introducerii acesteia în partea A sau B a anexei III, după caz, ținând seama de avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) cu privire la oricare dintre dosarele prezentate pentru evaluare de către operatorii din sectorul alimentar sau de către orice alte părți interesate, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (4).

(3)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012 al Comisiei (3), numai dosarele depuse în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a unei decizii care înscrie o substanță în partea C a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 sunt considerate de către autoritate ca fiind valabile în scopul adoptării unei decizii conform articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

(4)

Având în vedere faptul că părțile interesate nu au prezentat autorității date științifice pentru a demonstra siguranța yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] în termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012, yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] și preparatele acesteia ar trebui să fie înscrise în partea A a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, ceea ce înseamnă că utilizarea lor în produsele alimentare va fi interzisă.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 se modifică după cum urmează:

1.

În partea A, se adaugă următoarea rubrică:

„Scoarța de yohimbe și preparatele din yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]”.

2.

În partea C, se elimină următoarea rubrică:

„Scoarța de yohimbe și preparatele din yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

(2)  Regulamentul (UE) 2015/403 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] și speciile de Ephedra (JO L 67, 12.3.2015, p. 4).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012 al Comisiei din 11 aprilie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (JO L 102, 12.4.2012, p. 2).


Top