EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0227

Regulamentul delegat (UE) 2019/227 al Comisiei din 28 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 în ceea ce privește anumite combinații substanță activă/tip de produs pentru care autoritatea competentă din Regatul Unit a fost desemnată drept autoritate competentă responsabilă de evaluare (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/7778

OJ L 37, 8.2.2019, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/227/oj

8.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 37/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/227 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2018

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 în ceea ce privește anumite combinații substanță activă/tip de produs pentru care autoritatea competentă din Regatul Unit a fost desemnată drept autoritate competentă responsabilă de evaluare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei (2) stabilește, în anexa II, o listă a combinațiilor substanță activă/tip de produs incluse în programul de examinare a substanțelor active existente conținute de produsele biocide (denumit în continuare „programul de examinare”).

(2)

Autoritatea competentă din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) este autoritatea competentă responsabilă de evaluarea mai multor combinații substanță activă/tip de produs enumerate în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014.

(3)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În consecință, Regatul Unit se va retrage din Uniune la 30 martie 2019, iar legislația Uniunii nu se va mai aplica Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. În prezent, se negociază un acord de retragere între Uniunea Europeană și Regatul Unit, care include o „perioadă de tranziție”. Conform dispozițiilor provizorii ale acordului de retragere, astfel cum au fost convenite între UE și Regatul Unit la nivelul negociatorilor, în timpul perioadei de tranziție o autoritate competentă din Regatul Unit nu poate acționa în calitate de autoritate competentă responsabilă de evaluare pentru nicio combinație substanță activă/tip de produs inclusă în programul de examinare. În plus, nu există nicio certitudine că acordul de retragere, odată finalizat, va fi semnat și ratificat de ambele părți înainte de 30 martie 2019.

(4)

Prin urmare, în ceea ce privește combinațiile substanță activă/tip de produs incluse în programul de examinare pentru care autoritatea competentă din Regatul Unit a fost desemnată drept autoritate competentă responsabilă de evaluare, este necesar să se desemneze o nouă autoritate competentă responsabilă de evaluare din rândul autorităților competente din celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene, din țările SEE sau din Elveția, cu efect de la 30 martie 2019.

(5)

Indiferent de etapa de evaluare a cererii, statele membre ale căror autorități competente sunt desemnate să o înlocuiască pe cea din Regatul Unit ar trebui să poată să solicite onorarii pentru serviciile prestate, în conformitate cu articolul 80 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(6)

Având în vedere că programul de examinare trebuie să fie finalizat până la data-țintă indicată la articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, ar trebui stabilite termene adecvate pentru finalizarea evaluărilor cererilor reatribuite pentru combinațiile substanță activă/tip de produs în cauză.

(7)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

Cererile în cazul cărora autoritatea competentă din Regatul Unit a fost autoritatea competentă responsabilă de evaluare înainte de 30 martie 2019

(1)   Prezentul articol se aplică cererilor în cazul cărora autoritatea competentă din Regatul Unit a fost autoritatea competentă responsabilă de evaluare înainte de 30 martie 2019 pentru rubricile 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 și 1047 din anexa II.

(2)   Autoritatea competentă responsabilă de evaluare a unui stat membru care a înlocuit autoritatea competentă din Regatul Unit în legătură cu o cerere prezentată înainte de 30 martie 2019 informează participantul cu privire la onorariile care trebuie plătite în temeiul articolului 80 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 până cel târziu la 30 aprilie 2019 și respinge cererea dacă participantul nu achită onorariile în termenul stabilit de autoritatea competentă responsabilă de evaluare. Autoritatea informează în consecință participantul și agenția.

(3)   Prin derogare de la termenele prevăzute la articolul 6 alineatul (3), raportul de evaluare și concluziile se trimit de autoritatea competentă responsabilă de evaluare într-unul dintre următoarele termene, fiind luată în calcul data mai târzie:

(a)

31 decembrie 2020;

(b)

termenul pentru prezentarea raportului de evaluare în temeiul articolului 6 alineatul (3) litera (b), indicat în anexa III.”

2.

Tabelul din anexa II se înlocuiește cu tabelul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 martie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 294, 10.10.2014, p. 1).


ANEXĂ

Tabelul din anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Numărul intrării

Denumirea substanței

Statul membru raportor

Număr CE

Număr CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehidă

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Acid formic

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Acid performic sintetizat din acid formic și peroxid de hidrogen

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Acid salicilic

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Oxid de etilenă

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Acid glicolic

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Acid peracetic sintetizat din tetraacetiletilendiamină (TAED) și peroxid de hidrogen

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Acid peracetic sintetizat din acetat de 1,3-diacetiloxipropan-2-il și peroxid de hidrogen

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Acid peracetic sintetizat din tetraacetiletilendiamină (TAED) și perborat de sodiu, monohidrat

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

Acid peracetic sintetizat prin perhidrolizarea N-acetilcaprolactamului de către peroxidul de hidrogen în condiții alcaline

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Acid L-(+)-lactic

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-onă (Rotenonă)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simclosen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-Fenil-propen-2-al (Cinamaldehidă)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Acid hexa-2,4-dienoic (Acid sorbic)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Clorofen

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Fenoxietanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Dioxid de carbon

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Dioxid de carbon sintetizat din propan, din butan sau dintr-o combinație a acestora, prin ardere

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Dimetilarsinat de sodiu (Cacodilat de sodiu)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosilcloramidă sodică (Cloramină T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Dimetilditiocarbamat de potasiu

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Dimetilditiocarbamat de sodiu

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

2-Bifenilat de sodiu

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metam-sodiu

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-Tiazol-4-il-1H-benzoimidazol (Tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianamidă

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazină-2-tion (Dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1R-trans)-2,2-Dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de (1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil (d-Tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină (Diamină)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-Ditiobis[N-metilbenzamidă] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-Metil-2H-izotiazol-3-onă (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Dicloroizocianurat de sodiu, dihidrat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troclosen sodic

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Etilsulfat de mecetroniu (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Formaldehidă eliberată de (etilendioxi)dimetanol [produse de reacție ale etilenglicolului cu paraformaldehidă (EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridin-2-tiol 1-oxid, sare de sodiu (Piritionă de sodiu)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

3-Cloroaliloclorură de metenamină (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(Hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionă (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Ditiocianat de metilen

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-Bis(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionă (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Clorură de didecildimetilamoniu (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Argint

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Argint, ca nanomaterial

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Dioxid de sulf sintetizat prin arderea sulfului

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Brom activ sintetizat din bromură de sodiu și hipoclorit de sodiu

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Brom activ sintetizat din bromură de sodiu și hipoclorit de calciu

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Brom activ sintetizat din bromură de sodiu și clor

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Brom activ sintetizat din bromură de sodiu prin electroliză

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Brom activ sintetizat din acid hipobromos și uree și bromuree

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Brom activ sintetizat din hipobromit de sodiu și N-bromosulfamat și acid sulfamic

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Brom activ sintetizat din ozon și bromură din apă naturală și bromură de sodiu

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Peroxid de hidrogen

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Peroxid de hidrogen eliberat de percarbonat de sodiu

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Nitrat de argint

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Peroxodisulfat disodic

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Clor activ eliberat din hipoclorit de sodiu

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Clor activ eliberat din hipoclorit de calciu

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Clor activ eliberat din clor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monocloramină sintetizată din sulfat de amoniu și dintr-o sursă de clor

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Clorură de argint

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Piretrine și piretroizi

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Dioxid de clor

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Dioxid de clor sintetizat din clorit de sodiu prin electroliză

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Dioxid de clor sintetizat din clorit de sodiu prin acidifiere

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Dioxid de clor sintetizat din clorit de sodiu prin oxidare

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Dioxid de clor sintetizat din clorat de sodiu și peroxid de hidrogen în prezența unui acid tare

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Dioxid de clor sintetizat din clorură de sodiu prin electroliză

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Dioxid de clor sintetizat din clorit de sodiu și disulfat de sodiu și acid clorhidric

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Dioxid de clor sintetizat din clorit de sodiu și disulfat de sodiu

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Dioxid de clor sintetizat din clorit de sodiu și persulfat de sodiu

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Dibromo-2-cianoacetamidă (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Carbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Pentahidroxiclorură de dialuminiu

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Cloramină activată cu bromură (BAC) sintetizată din precursori de bromură de amoniu și hipoclorit de sodiu

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Piritionă de zinc

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Monoclorhidrat de dodecilguanidină

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Brom activ sintetizat din clorură de brom

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloxi)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

Acid D-gluconic, compus cu N,N″-bis(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidină (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Diiodometil)sulfonil]toluen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

Tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2,2-Dimetil-3-(2-metil-prop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-il (Praletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

(E,E)-Hexa-2,4-dienoat de potasiu (Sorbat de potasiu)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-Octil-2H-izotiazol-3-onă (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Clorură de dimetiloctadecil[3-(trimetoxisilil)propil]amoniu

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionă (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetiluree (Izoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(Aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol (Imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

Tiofosfat de S-[(6-cloro-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil (Azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Clorură de dimetiltetradecil[3-(trimetoxisilil)propil]amoniu

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Ulei de Eucalyptus citriodora, hidratat, ciclizat

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Ulei de Cymbopogon winterianus, fracționat, hidratat, ciclizat

CZ

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Ulei de Eucalyptus citriodora și de citronelal, hidratat, ciclizat

CZ

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-Hidroxi-α,α,4-trimetilciclohexanmetanol

CZ

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

Carbamat de 3-iodo-2-propinilbutil (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Sulfat de tetrakis(hidroximetil)fosfoniu (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Dicloro-2-octilizotiazol-3(2H)-onă [4,5-dicloro- 2-octil-2H-izotiazol-3-onă (DCOIT)]

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Clorură de alchil (C12-18) dimetilbenzil amoniu [ADBAC (C12-18)]

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu [ADBAC/BKC (C12-C16)]

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Clorură de didecildimetilamoniu [DDAC (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, săruri cu 1,1-dioxid de 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

N-(hidroximetil)glicinat de sodiu

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amine, C10-16-alchildimetil, N-oxizi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Bis(peroximonosulfat)bis(sulfat) de pentapotasiu (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Clor activ sintetizat din clorură de sodiu prin electroliză

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Clor activ eliberat din acid hipocloros

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Clor activ sintetizat din clorură de sodiu și bis(peroximonosulfat)bis(sulfat) de pentapotasiu

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Clor activ sintetizat din apă de mare (clorură de sodiu) prin electroliză

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Clor activ sintetizat din clorură de magneziu hexahidrat și clorură de potasiu prin electroliză

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Clor activ sintetizat din clorură de magneziu hexahidrat prin electroliză

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Clor activ sintetizat din clorură de potasiu prin electroliză

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Clor activ sintetizat din N-clorsulfamat de sodiu

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Clor activ sintetizat din clorură de sodiu și bis(peroximonosulfat)bis(sulfat) de pentapotasiu și acid sulfamic

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Clor activ sintetizat din acid clorhidric prin electroliză

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

bis[Monoperoxiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-) dihidrogen (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Extract de margosa din ulei presat la rece din semințe de Azadirachta Indica extras cu dioxid de carbon supercritic

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Clorură de alchil (C12-C14) dimetilbenzilamoniu [ADBAC (C12-C14)]

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Clorură de alchil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amoniu [ADEBAC (C12-C14)]

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Extract de Chrysanthemum cinerariaefolium

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Extract de Chrysanthemum cinerariaefolium din flori deschise și mature de Tanacetum cinerariifolium obținute cu solvent pe bază de hidrocarburi

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Extract de Chrysanthemum cinerariaefolium din flori deschise și mature de Tanacetum cinerariifolium obținute cu dioxid de carbon supercritic

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Extract de lavandă, Lavandula hybrida/Ulei de lavandă

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Produse de reacție ale: acidului glutamic cu N-(C12-C14-alchil)propilendiamină (Glucoprotamină)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

Acid 6-(ftalimido)peroxihexanoic (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-onă (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Dioxid de clor sintetizat din complex de tetraclorodecaoxid (TCDO) prin acidifiere

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Fosfat de argint, de sodiu, de hidrogen, de zirconiu

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

2-(2-Hidroxietil)piperidin-1-carboxilat de sec-butil (Icaridină)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Clorură de cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Acid peroxioctanoic

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Zeolit de argint

SE

Nedisponibil

Nedisponibil

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Produse de reacție ale 5,5-dimetilhidantoinei, 5-etil-5-metilhidantoinei cu brom și clor (DCDMH)

NL

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Masă de reacție a dioxidului de titan și a clorurii de argint

SE

Nedisponibil

Nedisponibil

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Produse de reacție ale 5,5-dimetilhidantoinei, 5-etil-5-metilhidantoinei cu clor (DCEMH)

NL

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Sticlă de fosfat de argint

SE

Nedisponibil

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Zeolit de argint și de zinc

SE

Nedisponibil

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Zeolit de argint și de cupru

SE

Nedisponibil

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Argint adsorbit pe dioxid de siliciu (ca nanomaterial sub formă de agregat stabil cu particule primare la scară nanometrică)

SE

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-Alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de 4 izomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Aletrin)

DE

Produs de protecție a plantelor

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-Alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de 2 izomeri 1R trans: 1R/S doar 1:3) (Esbiotrin)

DE

Produs de protecție a plantelor

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Bromo-2-(4-clorofenil)-1-etoximetil-5-trifluorometilpirol-3-carbonitril (Clorfenapir)

PT

Produs de protecție a plantelor

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polimer de N-metilmetanamină [Einecs 204-697-4 cu (clorometil)oxiran (Einecs 203-439-8)]/Clorură de amoniu cuaternar polimerică (Polimer PQ)

HU

Polimer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Hidroclorură de polihexametilen biguanidă cu o masă moleculară medie numerică (Mn) de 1 415 și o polidispersie medie (PDI) de 4,7 [PHMB(1415;4.7)]

FR

Polimer

32289-58-0 și 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oxi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamoniu)etil]-.omega.-hidroxi-, propanoat (sare) (Bardap 26)

IT

Polimer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

Borat de N-didecil-N-dipolietoxiamoniu/borat de didecilpolioxetilamoniu (betaină polimerică)

EL

Polimer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum oleoresin

Extracte și derivatele lor modificate fizic. Este un produs care poate să conțină acizi rezinici și esterii lor, terpene și produsele de oxidare sau polimerizare ale acestor terpene. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Nedisponibil

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Extract de Capsicum annuum

Extractele și derivatele lor modificate fizic, cum ar fi tincturi, concrete, absolute, uleiuri esențiale, oleorășini, terpene, fracții libere de terpene, distilate, reziduuri etc., obținute din Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

Masă de reacție dintre (6E)-N-(4-hidroxi-3-metoxi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enamidă și N-(4-hidroxi-3-metoxi-2-metilfenil)-8-metilnonanamidă

BE

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-Fructoză

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Miere

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Extract de malț

Extractele și derivatele lor modificate fizic, cum ar fi tincturi, concrete, absolute, uleiuri esențiale, oleorășini, terpene, fracții libere de terpene, distilate, reziduuri etc., obținute din Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Oțet

(de calitate alimentară, cu un conținut de acid acetic de maximum 10 %)

AT

Nedisponibil

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Brânzeturi

AT

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Ou sub formă de pulbere

NL

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Nedisponibil

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Sucuri de mere, concentrate

NL

Nedisponibil

Nedisponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Extract de portocale, dulce

Extractele și derivatele lor modificate fizic, cum ar fi tincturi, concrete, absolute, uleiuri esențiale, oleorășini, terpene, fracții libere de terpene, distilate, reziduuri etc., obținute din Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Extract de usturoi

Extractele și derivatele lor modificate fizic, cum ar fi tincturi, concrete, absolute, uleiuri esențiale, oleorășini, terpene, fracții libere de terpene, distilate, reziduuri etc., obținute din Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x”

 

 


Top