Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0138

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/138 al Comisiei din 29 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1356/2004, (CE) nr. 1464/2004, (CE) nr. 786/2007, (CE) nr. 971/2008, (UE) nr. 1118/2010, (UE) nr. 169/2011 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 și (UE) nr. 667/2013 în ceea ce privește numele titularului autorizației pentru anumiți aditivi destinați hranei pentru animale (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/600

OJ L 26, 30.1.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/138/oj

30.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/138 AL COMISIEI

din 29 ianuarie 2019

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1356/2004, (CE) nr. 1464/2004, (CE) nr. 786/2007, (CE) nr. 971/2008, (UE) nr. 1118/2010, (UE) nr. 169/2011 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 și (UE) nr. 667/2013 în ceea ce privește numele titularului autorizației pentru anumiți aditivi destinați hranei pentru animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 70/524/CEE a Consiliului (2), aditivii monensin sodic și narazin au fost autorizați ca aditivi destinați hranei pentru animale prin Regulamentele (CE) nr. 1356/2004 (3) și, respectiv, (CE) nr. 1464/2004 (4) ale Comisiei.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, aditivii endo-1,4-beta-mannanase și diclazuril au fost autorizați ca aditivi destinați hranei pentru animale prin Regulamentele (CE) nr. 786/2007 (5), (CE) nr. 971/2008 (6), (UE) nr. 1118/2010 (7), (UE) nr. 169/2011 (8) ale Comisiei și, respectiv, prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 (9) și (UE) nr. 667/2013 (10) ale Comisiei.

(3)

Titularul autorizației, Eli Lilly and Company Ltd., a depus o cerere în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, propunând modificarea numelui titularului autorizației pentru respectivii aditivi destinați hranei pentru animale.

(4)

Titularul autorizației susține că, începând cu 30 martie 2018, Elanco GmbH, o divizie a Eli Lilly and Company Ltd. deține drepturile de comercializare a aditivilor vizați. Titularul autorizației a prezentat date relevante în sprijinul cererii sale.

(5)

Modificarea propusă a termenilor autorizației este de natură pur administrativă și nu implică necesitatea unei noi evaluări a aditivilor vizați. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a fost informată cu privire la cerere.

(6)

Pentru a permite Elanco GmbH să își exercite drepturile de comercializare, este necesară modificarea termenilor autorizațiilor respective.

(7)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1356/2004, (CE) nr. 1464/2004, (CE) nr. 786/2007, (CE) nr. 971/2008, (UE) nr. 1118/2010, (UE) nr. 169/2011, precum și Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 și (UE) nr. 667/2013, ar trebui modificate în consecință.

(8)

Având în vedere că nu există niciun motiv de siguranță care să necesite aplicarea imediată a modificărilor aduse de prezentul regulament, este adecvat să se permită o perioadă de tranziție pe parcursul căreia să se poată epuiza stocurile existente.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1356/2004

În coloana a doua din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1356/2004, cuvintele „Eli Lilly and Company Limited” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1464/2004

În coloana a doua din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1464/2004, cuvintele „Eli Lilly and Company Limited” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

Articolul 3

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 786/2007

În coloana a doua din anexa la Regulamentul (CE) nr. 786/2007, cuvintele „Eli Lilly and Company Ltd” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

Articolul 4

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 971/2008

În coloana a doua din anexa la Regulamentul (CE) nr. 971/2008, cuvintele „Eli Lilly and Company Ltd” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

Articolul 5

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1118/2010

În coloana a doua din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1118/2010, cuvintele „Eli Lilly and Company Ltd” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

Articolul 6

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 169/2011

În coloana a doua din anexa la Regulamentul (UE) nr. 169/2011, cuvintele „Eli Lilly and Company Ltd” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

Articolul 7

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 888/2011

În coloana a doua din anexa la Regulamentul (UE) nr. 888/2011, cuvintele „Eli Lilly and Company Ltd” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

Articolul 8

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 667/2013

Regulamentul (UE) nr. 667/2013 se modifică după cum urmează:

1.

În titlu, cuvintele „Eli Lilly and Company Ltd” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

2.

În coloana a doua din anexă, cuvintele „Eli Lilly and Company Ltd” se înlocuiesc cu „Elanco GmbH”.

Articolul 9

Măsură tranzitorie

Aditivii monensin sodic, narazin, endo-1,4-beta-mannanase și diclazuril produși și etichetați înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament în conformitate cu normele aplicabile înainte de data respectivă pot fi, în continuare, introduși pe piață și utilizați până la epuizarea stocurilor.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1356/2004 al Comisiei din 26 iulie 2004 privind autorizarea pentru zece ani a utilizării în hrana animalelor a Elancobanului, aditiv care aparține grupului „coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase” (JO L 251, 27.7.2004, p. 6).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1464/2004 al Comisiei din 17 august 2004 privind autorizarea pe o perioadă de zece ani a utilizării în hrana animalelor a aditivului „Monteban” aparținând grupei coccidiostaticelor și altor substanțe medicamentoase (JO L 270, 18.8.2004, p. 8).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 786/2007 al Comisiei din 4 iulie 2007 privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 175, 5.7.2007, p. 8).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 971/2008 al Comisiei din 3 octombrie 2008 privind o nouă utilizare a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor (JO L 265, 4.10.2008, p. 3).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1118/2010 al Comisiei din 2 decembrie 2010 privind autorizarea diclazurilului ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășat (titularul autorizației: Janssen Pharmaceutica N.V.) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2430/1999 (JO L 317, 3.12.2010, p. 5).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 169/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 privind autorizarea diclazurilului ca aditiv pentru hrana bibilicilor (titularul autorizației: Janssen Pharmaceutica N.V.) (JO L 49, 24.2.2011, p. 6).

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 al Comisiei din 5 septembrie 2011 privind autorizarea diclazurilului ca aditiv pentru hrana curcanilor pentru îngrășare (titularul autorizației: Janssen Pharmaceutica N.V.) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2430/1999 (JO L 229, 6.9.2011, p. 9).

(10)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 667/2013 al Comisiei din 12 iulie 2013 privind autorizarea diclazurilului ca aditiv pentru hrana puicuțelor pentru ouat (titularul autorizației: Eli Lilly and Company Ltd.) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 162/2003 (JO L 192, 13.7.2013, p. 35).


Top