Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0039

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/39 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/7

OJ L 9, 11.1.2019, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/39/oj

11.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 9/106


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/39 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 33 alineatele (2) și (3) și articolul 38 litera (d),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (2) stabilește lista țărilor terțe ale căror sisteme de producție și măsuri de control pentru producția ecologică a produselor agricole sunt recunoscute drept echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(2)

Conform informațiilor furnizate de Australia, denumirea și adresa de internet a autorității competente din țara respectivă s-au schimbat.

(3)

Conform informațiilor furnizate de Canada, adresele de internet ale organismelor de control „Oregon Tilth Incorporated” și „TransCanada Organic Certification Services” s-au schimbat. În plus, a fost retrasă recunoașterea organismului de control „Organic Certifiers”.

(4)

Conform informațiilor furnizate de India, denumirea autorității sale competente s-a schimbat.

(5)

Conform informațiilor furnizate de Japonia, a fost retrasă recunoașterea organismelor de control „Japan Eco-system Farming Association” și „The Mushroom Research Institute of Japan”.

(6)

Conform informațiilor furnizate de Noua Zeelandă, denumirea organismului de control „BioGro New Zealand” și adresele de internet ale tuturor organismelor de control s-au schimbat.

(7)

Conform informațiilor furnizate de Republica Coreea, adresele de internet ale organismelor de control „Jeonnam bioindustry foundation” și „Green Environmentally- Friendly certification center” s-au schimbat. În plus, a fost retrasă recunoașterea organismului de control „Controlunion”.

(8)

Conform informațiilor furnizate de Elveția, denumirea și adresa de internet a organismului de control „IMOswiss AG” s-au schimbat.

(9)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 stabilește lista autorităților de control și a organismelor de control care au competența de a efectua controale și de a elibera certificate în țările terțe în scopul echivalenței.

(10)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea sferei geografice a recunoașterii acestei societăți pentru categoriile de produse A și D la Egipt, Guineea și Mozambic.

(11)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Albinspekt”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea sferei geografice a recunoașterii acestei societăți pentru categoriile de produse A, B și D la Armenia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Serbia, iar pentru categoria de produse B la Iran, Kazahstan, Moldova, Turcia și Ucraina.

(12)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Bioagricert- S.r.l”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea sferei geografice a recunoașterii acestei societăți pentru categoriile de produse A, D și E la Kazahstan, pentru categoria de produse B la Polinezia Franceză, iar pentru categoriile de produse A și D la Filipine.

(13)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Bio.inspecta AG”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea sferei geografice a recunoașterii acestei societăți pentru categoriile de produse A și D la Algeria, Cambodgia, Ciad și Tunisia.

(14)

La 6 septembrie 2018, IOAS, un organism de acreditare în domeniul producției ecologice, a informat Comisia cu privire la decizia sa de a retrage acreditarea pentru „Bolicert Ltd” din cauza faptului că organismul de control respectiv nu a reușit să soluționeze neconformitățile în numărul maxim de perioade de depunere permise în cadrul procedurii de evaluare a IOAS. În plus, auditul efectuat de Comisie la sediul „Bolicert Ltd” în Bolivia în mai 2017 a identificat deficiențe în ceea ce privește standardul de producție ecologică și măsurile de control. Având în vedere această situație, Comisia a solicitat societății „Bolicert Ltd” să furnizeze un certificat de acreditare valabil și să ia măsuri adecvate pentru a remedia deficiențele. Ținând seama de faptul că „Bolicert Ltd” nu a luat măsuri de remediere adecvate și la timp pentru a remedia deficiențele și pentru a furniza Comisiei un certificat de acreditare valabil, Comisia a decis, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) literele (d), (e) și (f) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, să retragă „Bolicert Ltd” de pe lista organismelor și autorităților de control în scopul echivalenței.

(15)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Ecocert SA”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea sferei geografice a recunoașterii acestei societăți pentru categoriile de produse A și D la Liban, pentru categoria de produse B la Haiti, Moldova și Tanzania, pentru categoria de produse E la Sri Lanka, iar pentru categoria de produse F la Kenya. În plus, se pare că recunoașterea acestei societăți pentru categoria de produse C trebuie să fie retrasă în ceea ce privește Brunei, Chile, China, Ecuador, Hong Kong, Honduras, India, Japonia, Republica Coreea, Maroc, Monaco, Madagascar, Mozambic, Peru, Thailanda, Tunisia, Turcia, Statele Unite și Vietnam.

(16)

Comisia a solicitat societății „Ekoagros” să furnizeze informații suplimentare privind activitățile care fac obiectul raportului său anual în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. În special, s-a solicitat societății „Ekoagros” să furnizeze informații cu privire la modul în care au fost abordate neconformitățile operatorilor preluați de la alte organisme de control din Ucraina, în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (3). În plus, societății Ekoagros i s-a solicitat să explice modul în care au fost puse în aplicare controalele suplimentare pentru anumite produse originare din Ucraina, Kazahstan și Rusia. „Ekoagros” nu a furnizat Comisiei răspunsuri satisfăcătoare. Prin urmare, rubrica „Ekoagros” pentru Ucraina din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar trebui să fie suspendată până la furnizarea de informații satisfăcătoare.

(17)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „IBD Certificações Ltda”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea sferei geografice a recunoașterii acestei societăți pentru categoriile de produse A, D și E la Rusia și extinderea recunoașterii sale pentru categoria de produse C la Brazilia.

(18)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a adresei și a caietului de sarcini din partea „Letis S.A.”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea sferei geografice a recunoașterii acestei societăți pentru categoria de produse A la Uzbekistan, pentru categoriile de produse A și D la Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Côte d'Ivoire, Kârgâzstan, Maroc, Turkmenistan și Emiratele Arabe Unite, pentru categoriile de produse B și C la Costa Rica și pentru categoriile de produse A, B, C și D la Belize, Brazilia, Columbia, Republica Dominicană, Guatemala, Honduras, Panama și El Salvador.

(19)

Comisia a primit o cerere din partea „Oregon Tilth” de retragere a recunoașterii acesteia pentru China.

(20)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Organic Control System”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea sferei geografice a recunoașterii acestei societăți pentru categoriile de produse A, D și E la fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

(21)

Comisia a primit o cerere din partea „ORSER” de retragere a recunoașterii acesteia pentru Nepal.

(22)

„Soil Association Certification Limited” a notificat Comisiei faptul că și-a schimbat adresa.

(23)

Prin urmare, anexele III și IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar trebui modificate în consecință.

(24)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1).


ANEXA I

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica referitoare la Australia, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Autoritatea competentă: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic”.

2.

La rubrica referitoare la Canada, punctul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

rândurile referitoare la numerele de cod CA-ORG-011 și CA-ORG-021 se înlocuiesc cu următorul text:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/”

(b)

rândul referitor la numărul de cod CA-ORG-012 se elimină.

3.

La rubrica referitoare la India, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Autoritatea competentă: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”.

4.

La rubrica referitoare la Japonia, rândurile referitoare la JP-BIO-019 și JP-BIO-33 se elimină.

5.

La rubrica referitoare la Noua Zeelandă, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

Organisme de control:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz”

6.

La rubrica referitoare la Republica Coreea, punctul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

rândurile referitoare la numerele de cod KR-ORG-017 și KR-ORG-020 se înlocuiesc cu următorul text:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279”

(b)

rândul referitor la numărul de cod KR-ORG-018 se elimină.

7.

La rubrica referitoare la Elveția, la punctul 5, rândurile referitoare la numărul de cod CH-BIO-004 se înlocuiesc cu următorul text:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch”


ANEXA II

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica referitoare la „Agricert - Certificaçăo de Produtos Alimentares lda”, la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:

„EG-BIO-172

Egipt

x

x

GN-BIO-172

Guineea

x

x

MZ-BIO-172

Mozambic

x

x

—”

2.

La rubrica referitoare la „Albinspekt”, la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:

„AM-BIO-139

Armenia

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnia și Herțegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazahstan

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Muntenegru

x

x

x

MK-BIO-139

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

x

x

x

RS-BIO-139

Serbia

x

x

x

TR-BIO-139

Turcia

x

UA-BIO-139

Ucraina

x

—”

3.

La rubrica referitoare la „Bioagricert S.r.l.”, punctul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:

„KZ-BIO-132

Kazahstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filipine

x

x

—”

(b)

în rândul referitor la Polinezia Franceză, se adaugă un „x” în coloana B.

4.

La rubrica referitoare la „Bio.inspecta AG”, la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:

„DZ-BIO-161

Algeria

x

x

KH-BIO-161

Cambodgia

x

x

TD-BIO-161

Ciad

x

x

TN-BIO-161

Tunisia

x

x

—”

5.

Rubrica referitoare la „Bolicert Ltd” se elimină.

6.

La rubrica referitoare la „Ecocert SA”, punctul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul rând, în ordinea numerelor de cod:

„LB-BIO-154

Liban

x

x

—”

(b)

în rândurile referitoare la Haiti, Moldova și Tanzania, se adaugă un „x” în coloana B;

(c)

în rândurile referitoare la Chile, China, Ecuador, Hong Kong, Honduras, India, Japonia, Republica Coreea, Maroc, Monaco, Madagascar, Mozambic, Peru, Thailanda, Tunisia, Turcia și Vietnam, se elimină „x-ul” din coloana C;

(d)

în rândul referitor la Sri Lanka, se adaugă un „x” în coloana E;

(e)

în rândul referitor la Kenya, se adaugă un „x” în coloana F;

(f)

rândurile referitoare la Brunei și la Statele Unite se elimină.

7.

La rubrica referitoare la „Ekoagros”, la punctul 3, se elimină rândul referitor la Ucraina.

8.

La rubrica referitoare la „IBD Certificações Ltda”, punctul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul rând, în ordinea numerelor de cod:

„RU-BIO-122

Rusia

x

x

x

—”

(b)

în rândul referitor la Brazilia, „x-ul” din coloana C se elimină.

9.

Rubrica referitoare la „Letis SA” se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Adresă: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina”;

(b)

la punctul 3, se introduc următoarele rânduri, în ordinea numerelor de cod:

„AZ-BIO-135

Azerbaidjan

x

x

BY-BIO-135

Belarus

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazilia

x

x

x

x

CI-BIO-135

Côte d'Ivoire

x

x

CO-BIO-135

Columbia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Republica Dominicană

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egipt

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kârgâzstan

x

x

MA-BIO-135

Maroc

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Emiratele Arabe Unite

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistan

x

—”

10.

La rubrica referitoare la „Oregon Tilth”, la punctul 3, se elimină rândul referitor la China.

11.

La rubrica referitoare la „Organic Control System”, la punctul 3, se introduce următorul rând, în ordinea numerelor de cod:

„MK-BIO-162

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

x

x

x

—”

12.

La rubrica referitoare la „ORSER”, se elimină rândul referitor la Nepal.

13.

La rubrica referitoare la „Soil Association Certification Limited”, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Adresă: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom”.

Top