EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1915

Decizia (UE) 2019/1915 a Consiliului din 14 octombrie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor

ST/12361/2019/INIT

OJ L 297, 18.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1915/oj

18.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/1


DECIZIA (UE) 2019/1915 A CONSILIULUI

din 14 octombrie 2019

privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a) coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 28 februarie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri cu Republica Belarus referitor la un acord între Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor (denumit în continuare „acordul”), în paralel cu negocierile având drept obiect un acord privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea acordului prin schimb de e‐mailuri la 17 iunie 2019.

(2)

În Declarația reuniunii la nivel înalt privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009, Uniunea și țările partenere și-au exprimat sprijinul politic față de liberalizarea regimului vizelor într‐un mediu sigur și securizat și și-au reafirmat intenția de a efectua treptat și în timp util demersurile în vederea unui regim fără vize pentru cetățenii lor.

(3)

Scopul acordului este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea vizelor pentru cetățenii Uniunii și ai Republicii Belarus, în cazul unei șederi planificate cu o durată de cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

(4)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (1); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(5)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (2); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(7)

Consiliul ar trebui să decidă cu privire la încheierea acordului pe baza unei evaluări efectuate de Comisie cu privire la securitatea și integritatea sistemului de eliberare a pașapoartelor diplomatice biometrice din Belarus și la specificațiile tehnice ale acestora.

(8)

Acordul ar trebui semnat, iar declarațiile comune atașate la acord ar trebui aprobate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor, sub rezerva încheierii acordului menționat (3).

Articolul 2

Declarațiile comune atașate la acord se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 3

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 4

Comisia evaluează securitatea și integritatea sistemului de eliberare a pașapoartelor diplomatice biometrice din Belarus și specificațiile tehnice ale acestora și comunică evaluarea sa Consiliului. Pe baza acestei evaluări, Consiliul decide cu privire la încheierea acordului.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

J. LEPPÄ


(1)  Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43).

(2)  Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

(3)  Textul acordului se va publica împreună cu decizia privind încheierea acestuia.


Top