EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1134

Decizia (UE) 2019/1134 a Comisiei din 1 iulie 2019 de modificare a Deciziei 2009/300/CE și a Deciziei (UE) 2015/2099 în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente [notificată cu numărul C(2019) 4626] (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/4626

OJ L 179, 3.7.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1134/oj

3.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/25


DECIZIA (UE) 2019/1134 A COMISIEI

din 1 iulie 2019

de modificare a Deciziei 2009/300/CE și a Deciziei (UE) 2015/2099 în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente

[notificată cu numărul C(2019) 4626]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Valabilitatea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru televizoare și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente, stabilite în Decizia 2009/300/CE a Comisiei (2), expiră la 31 decembrie 2019.

(2)

Valabilitatea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci, precum și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente, stabilite în Decizia (UE) 2015/2099 a Comisiei (3), expiră la 18 noiembrie 2019.

(3)

În ceea ce privește economiile de energie, criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru aparatele TV, prevăzute în Decizia 2009/300/CE, se referă la cerințele în materie de etichetare energetică și de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei (4) și în Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei (5), ambele regulamente fiind în curs de revizuire pe baza progreselor tehnologice.

(4)

În conformitate cu concluziile verificării adecvării etichetei ecologice a UE (REFIT) din 30 iunie 2017 (6), Comisia, împreună cu Comitetul pentru etichetare ecologică al UE, a evaluat relevanța fiecărei categorii de produse înainte de a propune menținerea în continuare a categoriilor respective în sistemul etichetei, sugerând soluții pentru a îmbunătăți sinergiile dintre categoriile de produse și pentru a intensifica adoptarea etichetei ecologice a UE și asigurându-se că, în cursul procesului de revizuire, se acordă atenția cuvenită coerenței dintre politicile și legislația UE și datele științifice. De asemenea, au fost realizate consultări suplimentare ale părților interesate din sectorul public.

(5)

În ceea ce privește Decizia (UE) 2015/2099, evaluarea respectivă a confirmat relevanța și adecvarea actualelor criterii ecologice, precum și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente.

(6)

În ceea ce privește Decizia 2009/300/CE, evaluarea respectivă ar trebui să țină seama, în plus, de relevanța și adecvarea criteriilor până la adoptarea noilor cerințe propuse în materie de etichetare energetică și proiectare ecologică pentru televizoare, inclusiv a propunerilor de cerințe suplimentare menite să sprijine Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și, de asemenea, obiectivele mai ample ale economiei circulare.

(7)

În aceste condiții, pentru a acorda suficient timp în vederea finalizării evaluării și a eventualei revizuiri sau în vederea revocării actualelor criterii ecologice pentru televizoare, perioada de valabilitate a criteriilor existente pentru televizoare și a cerințelor de evaluare și verificare aferente ar trebui prelungită până la 31 decembrie 2020.

(8)

Pentru a asigura stabilitate pieței, a intensifica adoptarea etichetei ecologice a UE și a permite titularilor actuali ai etichetei ecologice să beneficieze în continuare de avantajele etichetei ecologice a UE pentru produsele lor, perioada de valabilitate a criteriilor actuale pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente ar trebui prelungită până la 30 iunie 2022.

(9)

În concluzie, este oportun să se prelungească perioada de valabilitate a criteriilor ecologice pentru categoriile de produse „televizoare” și „substraturi de cultură, amelioratori de sol și mulci” și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente.

(10)

Decizia 2009/300/CE și Decizia (UE) 2015/2099 ar trebui modificate în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 3 din Decizia 2009/300/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «televizoare» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 31 decembrie 2020.”

Articolul 2

Articolul 4 din Decizia (UE) 2015/2099 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Criteriile ecologice pentru categoria de produse «substraturi de cultură, amelioratori de sol și mulci» și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile până la 30 iunie 2022.”

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 iulie 2019.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2009/300/CE a Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare (JO L 82, 28.3.2009, p. 3).

(3)  Decizia (UE) 2015/2099 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci (JO L 303, 20.11.2015, p. 75).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (JO L 191, 23.7.2009, p. 42).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (JO L 314, 30.11.2010, p. 64).

(6)  Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind revizuirea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 cu privire la participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și la Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică a UE.


Top