EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0835

Decizia (UE) 2019/835 a Consiliului din 8 aprilie 2019 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

ST/10219/2016/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/835/oj

Related international agreement

24.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/1


DECIZIA (UE) 2019/835 A CONSILIULUI

din 8 aprilie 2019

privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Croația, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte (2), (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la Luxembrourg la 25 iunie 2001. Acordul a intrat în vigoare la 1 iunie 2004.

(2)

Republica Croația a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 iulie 2013.

(3)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Republicii Croația, aderarea Republicii Croația la acord este convenită prin intermediul unui protocol la acord, încheiat între Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, și Republica Arabă Egipt.

(4)

La data de 14 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Republica Arabă Egipt. Negocierile au fost încheiate cu succes.

(5)

În conformitate cu Decizia (UE) 2017/768 a Consiliului (3), Protocolul la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană a fost semnat în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia la Bruxelles, la data de 10 aprilie 2017.

(6)

Protocolul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, Protocolul la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului transmite, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din protocol, pentru a exprima consimțământul Uniunii și al statelor membre ale acesteia de a-și asuma obligații în temeiul protocolului (5).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 8 aprilie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Aprobarea din 12 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 304, 30.9.2004, p. 39.

(3)  JO L 115, 4.5.2017, p. 1.

(4)  Textul protocolului a fost publicat în JO L 115 din 4 mai 2017 împreună cu decizia privind semnarea acestuia.

(5)  Data intrării în vigoare a protocolului se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


Top