EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0702

Decizia (UE) 2019/702 a Consiliului din 15 aprilie 2019 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte

ST/6730/2018/INIT

OJ L 120, 8.5.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/702/oj

8.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 120/1


DECIZIA (UE) 2019/702 A CONSILIULUI

din 15 aprilie 2019

privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene și al statelor membre ale acesteia, Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), în conformitate cu decizia Consiliului de autorizare a Comisiei în vederea începerii negocierilor.

(2)

Acordul a fost semnat la 17 și 18 decembrie 2009, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2010/417/CE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniți în cadrul Consiliului (2).

(3)

Acordul a fost ratificat de către toate statele membre, cu excepția Republicii Croația. Se intenționează ca Republica Croația să adere la acord în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare din 2011.

(4)

În prezent, acordul ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii.

(5)

Articolele 3 și 4 din Decizia 2010/417/CE conțin dispoziții referitoare la procesul de luare a deciziilor și la reprezentare cu privire la diverse aspecte prevăzute în acord. Având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 28 aprilie 2015 în cauza C-28/12, aplicarea dispozițiilor în cauză ar trebui să înceteze. Având în vedere tratatele, nu sunt necesare noi dispoziții cu privire la aceste aspecte și nici dispoziții privind obligațiile de informare ale statelor membre, precum cele prevăzute la articolul 5 din Decizia 2010/417/CE. În consecință, articolele 3, 4 și 5 din Decizia 2010/417/CE ar trebui să înceteze să se aplice la data intrării în vigoare a prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 23 din acord, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul acordului (4) și face următoarea notificare:

„Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia și, începând cu data respectivă, exercită toate drepturile și preia toate obligațiile Comunității Europene. Prin urmare, trimiterile la «Comunitatea Europeană» în textul acordului se interpretează, după caz, ca trimiteri la «Uniunea Europeană».”

Articolul 3

Articolele 3, 4 și 5 din Decizia 2010/417/CE încetează să se aplice la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 15 aprilie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

P. DAEA


(1)  Aprobarea din 2 octombrie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia 2010/417/CE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniți în cadrul Consiliului din 30 noiembrie 2009 cu privire la semnarea și aplicarea provizorie a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (JO L 207, 6.8.2010, p. 30).

(3)  Acordul a fost publicat în JO L 207 din 6 august 2010, p. 32, împreună cu decizia privind semnarea.

(4)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial de către Secretariatul General al Consiliului.


Top