EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0510

Decizia (UE) 2019/510 a Consiliului din 25 martie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est în ceea ce privește cererea de aderare la această convenție prezentată de Regatul Unit

ST/7533/2019/INIT

OJ L 85, 27.3.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2020; abrogat prin 32020D1325

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/510/oj

27.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 85/22


DECIZIA (UE) 2019/510 A CONSILIULUI

din 25 martie 2019

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est în ceea ce privește cererea de aderare la această convenție prezentată de Regatul Unit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (1) („Convenția NEAFC”) a fost aprobată prin Decizia 81/608/CEE a Consiliului (2) și a intrat în vigoare la 17 martie 1982.

(2)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în absența unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă.

(3)

Până la retragerea sa din Uniune, Regatul Unit rămâne un stat membru care beneficiază de toate drepturile și respectă toate obligațiile care decurg din tratate, inclusiv principiul cooperării loiale.

(4)

În orientările în urma notificării transmise de Regatul Unit în temeiul articolului 50 din TUE din 29 aprilie 2017, Consiliul European a recunoscut necesitatea, în context internațional, de a ține seama de particularitățile Regatului Unit în calitate de stat membru care se retrage, cu condiția ca acesta să își respecte obligațiile și să fie în continuare loial intereselor Uniunii câtă vreme mai este stat membru.

(5)

Acordul de retragere conține modalități referitoare la aplicarea unor dispoziții din dreptul Uniunii Regatului Unit și pe teritoriul acestuia după data la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit („perioada de tranziție”). Dacă respectivul acord intră în vigoare, dreptul Uniunii, inclusiv acordurile internaționale la care Uniunea este parte, va continua să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în timpul perioadei de tranziție în conformitate cu acordul respectiv și va înceta să se aplice la sfârșitul perioadei respective.

(6)

Convenția NEAFC se aplică în prezent Regatului Unit ca urmare a faptului că Uniunea este parte contractantă la convenția respectivă, în timp ce articolul 20 alineatul (4) din Convenția NEAFC exclude aderarea statelor membre ale Uniunii.

(7)

În temeiul articolului 20 alineatul (4) din Convenția NEAFC, orice stat poate adera la Convenția NEAFC cu condiția ca cererea de aderare a statului respectiv să obțină aprobarea a trei pătrimi din totalul părților contractante la Convenția NEAFC în termen de 90 de zile de la data notificării de către depozitar a primirii cererii de aderare.

(8)

La 8 ianuarie 2019, Regatul Unit a depus o cerere de aderare la Convenția NEAFC în calitate de parte contractantă, având în vedere eventualitatea lipsei unui acord de retragere până la data la care tratatele încetează să i se mai aplice.

(9)

În temeiul articolelor 56, 63 și 116 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) (3), Regatul Unit are interese legitime privind pescuitul în zona Convenției NEAFC (în larg) și în calitate de stat de coastă în măsura în care apele aflate în zona economică exclusivă a Regatului Unit fac parte din zona Convenției NEAFC.

(10)

Pentru a preveni pescuitul nesustenabil, este în interesul Uniunii ca Regatul Unit să coopereze la gestionarea stocurilor de interes comun în deplină conformitate cu dispozițiile UNCLOS și ale Acordului Organizației Națiunilor Unite pentru aplicarea prevederilor Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești mari migratori din 4 august 1995 (UNFSA) (4) sau cu dispozițiile oricărui alt acord internațional sau normă de drept internațional.

(11)

Astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (2) din UNCLOS și la articolul 8 din UNFSA, în cazul în care același stoc sau stocuri de specii asociate se găsesc atât în zona economică exclusivă, cât și într-o zonă situată dincolo de această zonă și adiacentă acesteia, statul de coastă și statele care pescuiesc astfel de stocuri în zona adiacentă urmează să coopereze pentru a conveni asupra măsurilor necesare pentru conservarea acestor stocuri în zona adiacentă. Această cooperare poate fi stabilită în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului sau, în cazul în care aceste organizații regionale nu au nicio competență privind stocul în cauză, prin intermediul unor înțelegeri ad-hoc între țările care au un interes în respectiva zonă de pescuit.

(12)

Aderarea Regatului Unit la Convenția NEAFC va permite Regatului Unit să coopereze cu privire la măsurile necesare de gestionare a pescuitului, ținând seama în mod corespunzător de drepturile, interesele și obligațiile altor țări și ale Uniunii și pentru a se asigura că activitățile de pescuit sunt desfășurate astfel încât stocul sau stocurile în cauză să fie exploatat(e) sustenabil.

(13)

Prin urmare, este în interesul Uniunii să aprobe cererea de aderare la Convenția NEAFC prezentată de Regatul Unit în cazul în care retragerea Regatului Unit din Uniune are loc fără un acord de retragere până la expirarea perioadei de notificare menționate la articolul 20 alineatul (4) din Convenția NEAFC,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est este de a aproba cererea de aderare a Regatului Unit la Convenția NEAFC.

(2)   Comisia este autorizată să notifice depozitarului Convenției NEAFC poziția Uniunii numai dacă retragerea Regatului Unit din Uniune are loc fără un acord de retragere până la expirarea perioadei de notificare menționate la articolul 20 alineatul (4) din Convenția NEAFC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 25 martie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO L 227, 12.8.1981, p. 22.

(2)  Decizia 81/608/CEE a Consiliului din 13 iulie 1981 privind încheierea Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (JO L 227, 12.8.1981, p. 21).

(3)  JO L 179, 23.6.1998, p. 3.

(4)  JO L 189, 3.7.1998, p. 14.


Top