EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0070

Decizia (UE) 2019/70 a Comisiei din 11 ianuarie 2019 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia grafică și a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia absorbantă și produsele din hârtie absorbantă [notificată cu numărul C(2019) 3] (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/3

OJ L 15, 17.1.2019, p. 27–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/70/oj

17.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/27


DECIZIA (UE) 2019/70 A COMISIEI

din 11 ianuarie 2019

de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia grafică și a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia absorbantă și produsele din hârtie absorbantă

[notificată cu numărul C(2019) 3]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice privind eticheta ecologică a UE, în funcție de categoriile de produse.

(3)

Decizia 2011/333/UE a Comisiei (2) a stabilit criteriile și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru categoria de produse „hârtie de copiat și hârtie grafică”. Perioada de valabilitate a acestor criterii și cerințe a fost prelungită până la 31 decembrie 2018 prin Decizia (UE) 2015/877 a Comisiei (3).

(4)

Decizia 2012/448/UE a Comisiei (4) a stabilit criteriile și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru categoria de produse „hârtie de ziar”. Perioada de valabilitate a acestor criterii și cerințe a fost prelungită până la 31 decembrie 2018 prin Decizia (UE) 2015/877.

(5)

Decizia 2009/568/CE a Comisiei (5) a stabilit criteriile și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru categoria de produse „hârtie absorbantă”. Perioada de valabilitate a acestor criterii și cerințe stabilite în Decizia 2009/568/CE a fost prelungită până la 31 decembrie 2018 prin Decizia (UE) 2015/877.

(6)

Verificarea adecvării (REFIT) referitoare la eticheta ecologică a UE din 30 iunie 2017, care a reexaminat punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 66/2010 (6), a concluzionat că este necesară dezvoltarea unei abordări mai strategice pentru eticheta ecologică a UE, inclusiv gruparea categoriilor de produse strâns legate, după caz.

(7)

Conform concluziilor respective și în urma consultării Comitetului pentru etichetare ecologică al UE, categoriile de produse „hârtie de copiat și hârtie grafică” și „hârtie de ziar” ar trebui fuzionate pentru a forma o singură categorie de produse „hârtie grafică”, cu o nouă definiție care cuprinde ambele categorii de produse vechi, împreună cu anumite modificări care sunt adecvate pentru a ține seama de progresele științifice și de evoluțiile pieței. În special, noua definiție ar trebui să elimine limita de greutate care se aplica vechilor categorii de produse, incluzând în prezent o varietate mai largă de tipuri de hârtie cu o rigiditate mai mare.

(8)

În plus, în concordanță cu revizuirea, ar trebui să se aducă anumite modificări definiției categoriei de produse „hârtie absorbantă”, în special pentru a face o distincție mai clară, pe baza standardului ISO 12625-1, între hârtia absorbantă și produsele finale din hârtie absorbantă; categoria de produse ar trebui să fie redenumită „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă”.

(9)

Pentru a reflecta mai bine cele mai bune practici de pe piață pentru aceste categorii de produse și pentru a ține seama de inovațiile introduse între timp, este necesar să se stabilească un nou set de criterii pentru fiecare dintre cele două categorii de produse.

(10)

Noile criterii pentru fiecare categorie de produse au scopul de a promova procese de producție eficiente din punct de vedere energetic, care generează emisii reduse de substanțe care contribuie la eutrofizarea cursurilor de apă, acidificarea atmosferei și schimbările climatice, de a limita utilizarea substanțelor periculoase și de a promova utilizarea materiilor prime provenite din păduri gestionate în mod durabil sau a materialelor reciclate care contribuie la facilitarea tranziției către o economie mai circulară.

(11)

Noile criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente pentru fiecare categorie de produse ar trebui să rămână valabile până la 31 decembrie 2024, luând în considerare ciclul de inovare pentru cele două categorii de produse.

(12)

Întrucât cele două categorii de produse „hârtie grafică” și „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă” sunt strâns legate și criteriile care le reglementează vor fi similare, este oportun să se adopte o decizie unică de instituire a ambelor seturi de criterii în același act. Acest lucru ar trebui să sporească vizibilitatea schemelor pentru participanții pe piață și să reducă sarcina administrativă pentru autoritățile naționale.

(13)

Din motive de certitudine juridică, ar trebui să fie abrogate Decizia 2011/333/UE, Decizia 2012/448/UE și Decizia 2009/568/CE.

(14)

Ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru hârtie de copiat și hârtie grafică, hârtie de ziar sau hârtie absorbantă pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2011/333/UE, Decizia 2012/448/UE sau, respectiv, Decizia 2009/568/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea conformării cu noile criterii și cerințe. Pentru o perioadă limitată după adoptarea prezentei decizii, producătorii ar trebui, de asemenea, să poată depune cereri bazate fie pe vechile criterii stabilite prin deciziile sus-menționate, fie pe noile criterii stabilite prin prezenta decizie. În cazul în care eticheta ecologică a UE a fost acordată pe baza criteriilor stabilite de una dintre vechile decizii, utilizarea acesteia ar trebui să fie permisă numai până la 31 decembrie 2019.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse „hârtie grafică” cuprinde coli sau role de carton sau hârtie goală neprelucrată și neimprimată, fie simplă, fie colorată, fabricată din pastă de hârtie și adecvată pentru a fi utilizată pentru scris, imprimat sau conversie.

Categoria de produse nu cuprinde:

(a)

ambalaje;

(b)

hârtie termosensibilă;

(c)

hârtie fotografică și hârtie fără carbon;

(d)

hârtie parfumată;

(e)

hârtie care se încadrează în categoria de produse „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă”, astfel cum este definită la articolul 2.

Articolul 2

Categoria de produse „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă” cuprinde următoarele:

1.

coli sau role de hârtie absorbantă neprelucrată pentru conversie în produse care se încadrează la punctul 2;

2.

produse din hârtie absorbantă destinate igienei personale, absorbției lichidelor sau curățării suprafețelor sau o combinație a acestora, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele tipuri de produse din hârtie absorbantă: batiste, șervețele de toaletă, șervețele demachiante, șervete de bucătărie sau de menaj, șervete pentru mâini, șervețele de masă și șervețele de uz industrial.

Categoria de produse nu cuprinde:

(a)

produse care se încadrează în categoria de produse „produse igienice absorbante”, astfel cum sunt definite în Decizia 2014/763/UE a Comisiei (7);

(b)

produse care conțin agenți de curățare concepute pentru curățarea suprafețelor;

(c)

produse din hârtie absorbantă laminate cu alte materiale decât hârtie absorbantă;

(d)

produse cosmetice în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (8), inclusiv șervețele umede;

(e)

hârtie parfumată;

(f)

produse care se încadrează în categoria de produse „hârtie grafică”, astfel cum este definită la articolul 1, sau produse care se încadrează în categoria de produse „hârtie tipărită”, astfel cum este definită în Decizia 2012/481/UE a Comisiei (9).

Articolul 3

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„pastă de hârtie” înseamnă material fibros utilizat în fabricarea hârtiei, produs într-o fabrică de pastă de hârtie, fie mecanic, fie chimic din materii prime fibroase celulozice (lemnul fiind cel mai frecvent);

2.

„ambalaje” înseamnă toate produsele realizate din orice materiale, de orice natură, utilizate pentru a conține, a proteja, a manevra, a furniza sau a prezenta bunurile, de la materii prime la bunuri prelucrate, de la producător la utilizator sau consumator;

3.

„hârtie absorbantă” înseamnă hârtie ușoară fabricată din pastă de hârtie care poate fi uscată sau umedă, creponată sau necreponată;

4.

„produse din hârtie absorbantă” înseamnă produse din hârtie absorbantă prelucrată în unul sau mai multe straturi, pliată sau nepliată, gofrată sau negofrată, cu sau fără laminare, imprimată sau neimprimată și, eventual, finalizate prin posttratament.

Articolul 4

(1)   Pentru ca unui produs să i se acorde eticheta ecologică a UE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010 pentru categoria de produse „hârtie grafică”, acesta trebuie să se încadreze în definiția respectivei categorii de produse prevăzută la articolul 1 din prezenta decizie și să respecte criteriile și cerințele de evaluare și verificare aferente stabilite în anexa I la prezenta decizie.

(2)   Pentru ca unui produs să i se acorde eticheta ecologică a UE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010 pentru categoria de produse „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă”, acesta trebuie să se încadreze în definiția respectivei categorii de produse prevăzută la articolul 2 din prezenta decizie și să respecte criteriile și cerințele de evaluare și verificare aferente stabilite în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 5

Criteriile pentru categoriile de produse „hârtie grafică” și „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă”, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente pentru fiecare categorie de produse sunt valabile până la 31 decembrie 2024.

Articolul 6

(1)   În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „hârtie grafică” este „011”.

(2)   În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă” este „004”.

Articolul 7

Decizia 2009/568/CE, Decizia 2011/333/CE și Decizia 2012/448/UE se abrogă.

Articolul 8

(1)   Fără a aduce atingere articolului 7, cererile depuse înainte de data adoptării prezentei decizii pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează atât în categoria de produse „hârtie grafică”, astfel cum este definită în prezenta decizie, cât și în categoria de produse „hârtie de copiat și hârtie grafică”, astfel cum este definită în Decizia 2011/333/UE, se evaluează în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2011/333/UE.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 7, cererile depuse înainte de data adoptării prezentei decizii pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează atât în categoria de produse „hârtie grafică”, astfel cum este definită în prezenta decizie, cât și în categoria de produse „hârtie de ziar”, astfel cum este definită în Decizia 2012/448/UE, se evaluează în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2012/448/UE.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 7, cererile depuse înainte de data adoptării prezentei decizii pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează atât în categoria de produse „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă”, astfel cum este definită în prezenta decizie, cât și în categoria de produse „hârtie absorbantă”, astfel cum este definită în Decizia 2009/568/CE, se evaluează în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2009/568/CE.

(4)   Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în grupa de produse „hârtie grafică” sau „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă” depuse la sau după data adoptării prezentei decizii, dar până cel târziu la 31 decembrie 2018, se pot baza fie pe criteriile stabilite în prezenta decizie, fie pe criteriile stabilite în Decizia 2011/333/UE, Decizia 2012/448/UE sau Decizia 2009/568/CE, după caz. Cererile respective se evaluează în conformitate cu criteriile pe care se bazează acestea.

(5)   În cazul în care eticheta ecologică a UE se acordă în baza unei cereri evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia 2009/568/CE, Decizia 2011/333/UE sau Decizia 2012/448/UE, eticheta ecologică a UE poate fi utilizată doar până la 31 decembrie 2019.

Articolul 9

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2011/333/UE a Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de copiat și hârtia grafică (JO L 149, 8.6.2011, p. 12).

(3)  Decizia (UE) 2015/877 a Comisiei din 4 iunie 2015 de modificare a Deciziilor 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE și 2012/481/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse (JO L 142, 6.6.2015, p. 32).

(4)  Decizia 2012/448/UE a Comisiei din 12 iulie 2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de ziar (JO L 202, 28.7.2012, p. 26).

(5)  Decizia 2009/568/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă (JO L 197, 29.7.2009, p. 87).

(6)  RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind revizuirea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 cu privire la participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și la Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică a UE [COM(2017) 355].

(7)  Decizia 2014/763/UE a Comisiei din 24 octombrie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse igienice absorbante (JO L 320, 6.11.2014, p. 46).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (JO L 342, 22.12.2009, p. 59).

(9)  Decizia 2012/481/UE a Comisiei din 16 august 2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia tipărită (JO L 223, 21.8.2012, p. 55).


ANEXA I

CRITERIILE DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE PENTRU HÂRTIE GRAFICĂ

CADRU

Scopurile criteriilor

Criteriile au ca scop, în special, să reducă eliberările de substanțe toxice sau eutrofice în ape și daunele sau riscurile ecologice legate de utilizarea energiei (schimbările climatice, acidificarea, reducerea stratului de ozon, epuizarea resurselor neregenerabile). În acest scop, criteriile vizează:

reducerea consumului de energie și a emisiilor atmosferice aferente;

reducerea daunelor aduse mediului prin reducerea emisiilor în apă și a generării de deșeuri;

reducerea daunelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea produselor chimice periculoase; și

protejarea pădurilor prin solicitarea ca fibrele reciclate sau fibrele virgine să fie obținute din păduri și zone care sunt gestionate în mod durabil.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru „hârtie grafică”:

1.

Emisiile în apă și în aer;

2.

Consumul de energie

3.

Fibre: conservarea resurselor, gestionarea durabilă a pădurilor

4.

Substanțele și amestecurile periculoase restricționate

5.

Gestionarea deșeurilor

6.

Adecvarea pentru utilizare

7.

Informațiile care figurează pe ambalaj

8.

Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE.

Criteriile ecologice vizează producția de pastă de hârtie, inclusiv toate subprocesele constitutive de la momentul în care fibrele virgine sau fibrele reciclate intră în unitatea de producție până la punctul în care pasta de celuloză iese din fabrică. În ceea ce privește procesele de producție a hârtiei, criteriile ecologice vizează toate subprocesele din fabrica de hârtie, de la prepararea pulpei pentru fabricarea hârtiei grafice la înfășurarea pe rola-mamă.

Criteriile ecologice nu se referă la transportul și ambalarea materiilor prime (de exemplu, lemnul), a pastei de hârtie sau a hârtiei. Nu este inclusă nici conversia hârtiei.

Evaluare și verificare: Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documentație, analize, rapoarte de testare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, se înțelege că acestea pot proveni de la solicitant și/sau furnizorul (furnizorii) său (săi) și/sau furnizorii acestora etc., după caz.

Organismele competente recunosc în mod preferențial verificările și certificatele eliberate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru laboratoarele de testare și de etalonare, precum și verificările efectuate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru organisme care certifică produse, procese și servicii.

După caz, pot fi folosite alte metode de testare decât cele indicate pentru fiecare criteriu dacă echivalența lor este acceptată de organismul competent care evaluează cererea.

După caz, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente sau inspecții la fața locului pentru a verifica respectarea acestor criterii.

Produsul de hârtie grafică trebuie să îndeplinească toate cerințele respective din țara în care este introdus pe piață. Solicitantul declară conformitatea produsului cu această cerință.

Se aplică următoarele definiții:

1.

„tonă uscată la aer” înseamnă tonă uscată la aer (TUA) de pastă de hârtie calculată la 90 % deshidratare;

2.

„pastă chimică” înseamnă un material fibros obținut prin îndepărtarea din materia primă a unei părți considerabile a compușilor necelulozici care pot fi eliminați prin tratare chimică (fierbere, delignificare, înălbire);

3.

„CMP” înseamnă pastă chimico-mecanică;

4.

„CTMP” înseamnă pastă chimico-termomecanică;

5.

„pastă descernalizată” înseamnă pastă fabricată din hârtie pentru reciclare din care au fost îndepărtate cernelurile și alți contaminanți;

6.

„coloranți” înseamnă un material organic de culoare intensă sau fluorescent, care conferă culoare unui substrat prin absorbție selectivă. Coloranții sunt solubili și/sau trec printr-un proces de aplicare care, cel puțin temporar, distruge orice structură cristalină a colorantului. Coloranții sunt reținuți în substrat prin absorbție, soluție și retenție mecanică sau prin legături chimice ionice sau covalente;

7.

„pastă ECF” înseamnă pastă de hârtie înălbită fără clor elementar;

8.

„producție integrată” înseamnă că pasta de hârtie și hârtia sunt fabricate în același loc. Pasta nu este uscată înainte de fabricarea hârtiei. Producția de hârtie/carton este direct legată de producția de pastă de hârtie;

9.

„hârtie sau carton din pastă mecanică de lemn” înseamnă hârtie sau carton care conține pastă mecanică de lemn ca o componentă esențială a compoziției sale fibroase;

10.

„pigmenți și vopsele pe bază de metal” înseamnă vopsele și pigmenți care conțin peste 50 % din greutate compuși metalici relevanți;

11.

„producție neintegrată” înseamnă producția de pastă achiziționată de pe piață (pentru vânzare) în fabrici în care nu funcționează utilaje pentru producția de hârtie, sau producția de hârtie/carton în care se utilizează numai pastă produsă în alte instalații (pastă achiziționată de pe piață);

12.

„brac” înseamnă materiale de hârtie care sunt aruncate în cursul procesului de producție al mașinii de fabricat hârtie, dar care au proprietăți care le permit să fie refolosite la fața locului prin includere în același proces de fabricație care le-a generat. În sensul prezentei decizii, acest termen nu se extinde la procese de conversie, care sunt considerate drept procese distincte la mașina de fabricat hârtie;

13.

„pigmenți” înseamnă pulberi solide organice sau anorganice colorate, negre, albe sau fluorescente care, de regulă, sunt insolubile în vehiculul sau substratul în care sunt încorporate și, în esență, neafectate din punct de vedere fizic și chimic de acesta. Acestea modifică aspectul prin absorbție selectivă și/sau prin dispersia luminii. Pigmenții sunt dispersați în mod obișnuit în vehicule sau substraturi pentru aplicare, de exemplu în fabricarea de cerneluri, vopsele, materiale plastice sau alte materiale polimerice. Pigmenții păstrează o structură cristalină sau forma de particule pe parcursul întregului proces de colorare;

14.

„fibre reciclate” înseamnă fibre recuperate din fluxul de deșeuri în cursul unui proces de producție sau generate de gospodării sau de unități comerciale, industriale și instituționale în rolul lor de utilizatori finali ai produsului. Aceste fibre nu mai pot fi folosite pentru scopul căruia i-au fost destinate. Aceasta exclude reutilizarea de materiale generate în cursul unui proces și care pot fi recuperate în cadrul aceluiași proces care le-a generat (brac – fie din producție proprie, fie achiziționat);

15.

„pastă TCF” înseamnă pastă de hârtie înălbită fără clor și compuși clorurați;

16.

„TMP” înseamnă pastă de hârtie termomecanică.

CRITERIILE DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Criteriul 1 – Emisiile în apă și în aer

Ca o condiție prealabilă, unitatea de producție de pastă de hârtie și de hârtie trebuie să îndeplinească toate cerințele legale respective din țara în care este localizată.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate, susținută de documentația relevantă și de declarații de la furnizorul (furnizorii) de pastă de hârtie.

Criteriul 1(a) Consumul chimic de oxigen (CCO), sulf (S), NOx, fosfor (P)

Cerința se bazează pe informațiile privind emisiile în raport cu o valoare de referință specificată. Raportul dintre emisiile reale și valoarea de referință se traduce într-un punctaj al emisiilor.

Punctajul pentru fiecare parametru de emisie nu trebuie să depășească 1,3.

În toate cazurile, numărul total de puncte (Ptotal = PCCO + PS + PNOx + PP) nu trebuie să depășească 4,0.

În cazul producției neintegrate, solicitantul prezintă un calcul care include producția de pastă de hârtie și producția de hârtie.

Pentru producția de pastă și de hârtie în ansamblu, calculul pentru PCCO trebuie realizat după cum urmează (PS, PNOx și PP se calculează în același mod).

Pentru fiecare tip de pastă „i” utilizată, emisiile măsurate de CCO aferente [CCOpastăi” exprimate în kg/tonă uscată la aer (air dried tonne – TUA)] se ponderează în funcție de proporția utilizată din fiecare tip de pastă (pastă „i” pentru o tonă de pastă uscată la aer) și se însumează. Tonă uscată la aer presupune 90 % substanță uscată pentru pasta de hârtie și 95 % pentru hârtie.

Emisiile ponderate de CCO pentru tipul de pastă se adăugă apoi la emisiile măsurate de CCO generate de producția de hârtie, obținându-se astfel emisiile de CCO totale, CCOtotal.

Valoarea de referință CCO ponderată pentru producția de pastă de hârtie se calculează în același mod, ca suma valorii de referință ponderate pentru fiecare tip de pastă utilizată și se adaugă la valoarea de referință aferentă producției de hârtie, obținânduse astfel valoarea de referință CCO totală – CCOref, total. Tabelul 1 conține valorile de referință pentru fiecare tip de pastă utilizată, precum și cele pentru producția de hârtie.

În sfârșit, emisiile CCO totale se împart la valoarea de referință CCO totală, după cum urmează:

Formula

Tabelul 1

Valorile de referință pentru emisiile generate de diferite tipuri de pastă de hârtie și de producția de hârtie

Tip de pastă/hârtie

Emisii (kg/TUA)

CCOreferință

Preferință

Sreferință

NOxreferință

Pastă chimică înălbită (alta decât cu sulfit)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Pastă chimică înălbită (sulfit)

24,00

0,04

0,75

1,60

Pastă bisulfit de magneziu

28,00

0,056

0,75

1,60

Pastă chimică neînălbită

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/pastă de lemn

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Pastă din fibre reciclate fără descernalizare

1,10

0,006

0,20

0,25

Pastă din fibre reciclate cu descernalizare

2,40

0,008

0,20

0,25

Fabrici de hârtie (kg/tonă)

1,00

0,008

0,30

0,70

În cazurile în care cogenerarea de energie termică și de energie electrică se produce în aceeași fabrică, emisiile de S și NOx rezultate din generarea de energie electrică la fața locului se pot deduce din volumul total. Următoarea ecuație se poate folosi la calcularea proporției emisiilor care rezultă în urma generării de energie electrică:

2 × [MWh (energie electrică)]/[2 × MWh (energie electrică) + MWh (energie termică)]

Energia electrică din această formulă este energia electrică produsă în instalația de cogenerare. Energia termică din această formulă este energia termică netă livrată de la instalația de cogenerare la procesul de producție a pastei/hârtiei.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă calcule detaliate și date de testare care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu documentele justificative aferente, care trebuie să includă rapoarte de testare ce utilizează următoarele metode standard de testare pentru monitorizare continuă sau periodică (sau metode standard echivalente care sunt acceptate de organismul competent ca furnizând date de o calitate științifică echivalentă): CCO: ISO 15705 sau ISO 6060; NOx: EN 14792 sau ISO 11564; S (oxizi de sulf): EN 14791 sau EPA nr. 8; S (sulf redus): EPA nr. 15A, 16A sau 16B; conținutul de sulf (S) în ulei: ISO 8754; conținutul de sulf (S) în cărbune: ISO 19579; conținutul de sulf (S) în biomasă: EN 15289; fosfor (P) total: EN ISO 6878.

De asemenea, se pot utiliza teste rapide pentru monitorizarea emisiilor, cu condiția ca acestea să fie verificate periodic (de exemplu, lunar) în raport cu standardele relevante menționate anterior sau cu metode adecvate echivalente. În cazul emisiilor de CCO, monitorizarea continuă pe baza analizei carbonului organic total (TOC) este acceptată atât timp cât s-a stabilit o corelație între rezultatele TOC și CCO pentru amplasamentul în cauză.

Frecvența minimă de măsurare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în autorizația de funcționare, este zilnică pentru emisiile CCO și săptămânală pentru emisiile de fosfor total. În toate cazurile, emisiile de S și NOx se măsoară în mod continuu (pentru emisiile provenite de la cazane cu o capacitate de peste 50 MW) sau periodic (cel puțin o dată pe an pentru cazane și uscătoare cu o capacitate mai mică sau egală cu 50 MW fiecare).

Datele se raportează ca medii anuale, cu excepția cazurilor în care:

campania de producție se desfășoară numai pentru o durată limitată;

instalația de producție este nouă sau a fost reconstruită, caz în care măsurătorile se bazează pe cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației.

În ambele cazuri, datele pot fi acceptate numai dacă sunt reprezentative pentru campania respectivă și a fost efectuat un număr suficient de măsurători pentru fiecare parametru de emisii.

Documentele justificative trebuie să includă o precizare privind frecvența de măsurare și calculul punctelor pentru CCO, P total, S și NOx.

Emisiile în aer includ toate emisiile de S și NOx care au loc în timpul producției de pastă și de hârtie, inclusiv aburul generat în afara unității de producție, minus toate emisiile alocate pentru producerea de energie electrică. Măsurătorile includ cazane de recuperare, cuptoare de var, cazane cu abur și cuptoare de distrugere pentru gazele puternic mirositoare. De asemenea, se iau în considerare emisiile difuze. Valorile raportate ale emisiilor de S în aer trebuie să includă atât emisiile de S oxidat, cât și emisiile de S redus. Emisiile de S generate de producerea de energie termică din petrol, cărbune și alți combustibili externi cu conținut cunoscut de S pot fi calculate mai degrabă decât măsurate și trebuie luate în considerare.

Măsurătorile emisiilor în apă se efectuează pe eșantioane nefiltrate și nedecantate preluate la punctul de deversare a efluenților de la instalația de tratare a apelor reziduale a fabricilor de hârtie. În cazurile în care efluentul fabricii este trimis către o instalație municipală de tratare a apelor reziduale sau o altă instalație terță, se analizează eșantioane nefiltrate și nedecantate preluate de la punctul de evacuare a efluentului fabricii de hârtie, iar rezultatele sunt multiplicate cu un factor standard de eficiență a eliminării pentru instalația municipală de tratare a apelor reziduale sau instalația terță. Factorul de eficiență a eliminării se bazează pe informații furnizate de operatorul instalației municipale de tratare a apelor reziduale sau al altei instalații terțe.

În cazul fabricilor integrate, din cauza dificultății de a obține cifre separate privind emisiile pentru pasta de hârtie și pentru hârtie, dacă este disponibilă doar o cifră globală pentru producția de pastă și de hârtie, atunci valorile emisiilor pentru tipul/tipurile de pastă de hârtie se stabilesc la zero, iar emisiile combinate se compară cu valorile de referință combinate pentru producția relevantă de pastă și de hârtie. Conținutul ponderat fiecărui tip de pastă de hârtie pentru care s-a acordat o valoare de referință specifică din tabelul 1 se va reflecta în ecuație.

Criteriul 1(b) Halogeni organici adsorbabili (AOX)

Acest criteriu se referă la pasta fără clor elementar (ECF).

Emisiile de AOX generate de producția fiecărui tip de pastă de hârtie utilizat în hârtia grafică cu eticheta ecologică a UE nu trebuie să depășească 0,17 kg/TUA.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă rapoarte de testare utilizând metoda de testare AOX ISO 9562 sau metode echivalente, însoțite de calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, precum și documentația justificativă aferentă.

Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, susținută de o listă a diferitelor tipuri de pastă ECF utilizate în amestecul de lemn, ponderea corespunzătoare și cantitatea lor individuală de emisii AOX, exprimată în kg AOX/TUA de pastă.

Documentele justificative trebuie să includă o precizare privind frecvența de măsurare. AOX trebuie măsurat numai în cadrul proceselor în care se folosesc compuși ai clorului pentru înălbirea pastei de hârtie. Nu este nevoie ca AOX să fie măsurat în efluenții proveniți din producția de hârtie neintegrată sau din producția de pastă de hârtie în care nu se folosesc procedee de înălbire sau în care aceste procedee se efectuează cu substanțe fără clor.

Măsurătorile emisiilor de AOX în apă se efectuează pe eșantioane nefiltrate și nedecantate, preluate la punctul de deversare a efluenților de la instalația de tratare a apelor reziduale a fabricilor de hârtie. În cazurile în care efluentul fabricii este trimis către o instalație municipală de tratare a apelor reziduale sau o altă instalație terță, se analizează eșantioane nefiltrate și nedecantate preluate de la punctul de evacuare a efluentului fabricii de hârtie, iar rezultatele sunt multiplicate cu un factor standard de eficiență a eliminării pentru instalația municipală de tratare a apelor reziduale sau instalația terță. Factorul de eficiență a eliminării se bazează pe informații furnizate de operatorul instalației municipale de tratare a apelor reziduale sau al altei instalații terțe.

Informațiile privind emisiile se exprimă ca media anuală din măsurători efectuate cel puțin o dată la 2 luni. În cazul unei instalații de producție noi sau reconstruite, măsurătorile se bazează pe cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației. Acestea trebuie să fie reprezentative pentru campania de producție respectivă.

În cazul în care solicitantul nu utilizează deloc pastă ECF, este suficientă o declarație corespunzătoare prezentată organismului competent.

Criteriul 1(c) CO2

Emisiile de dioxid de carbon generate de combustibilii fosili utilizați pentru producerea de energie termică și energie electrică din proces (fie la fața locului, fie în altă parte) nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

1.

1 100 kg CO2/tonă pentru hârtia fabricată din pastă 100 % descernalizată/reciclată;

2.

1 000 kg CO2/tonă pentru hârtia fabricată din pastă 100 % chimică;

3.

1 600 kg CO2/tonă pentru hârtia fabricată din pastă 100 % mecanică.

Pentru hârtie compusă din orice combinație de tipuri de pastă chimică, pastă reciclată și pastă mecanică, o valoare-limită ponderată se calculează pe baza proporției fiecărui tip de pastă din amestec. Valoarea reală a emisiilor se calculează ca suma emisiilor din producția de pastă și de hârtie, luând în considerare amestecul de tipuri de pastă utilizate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă date și calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu documentația justificativă aferentă.

Pentru fiecare tip de pastă utilizat, producătorul de pastă furnizează solicitantului o singură valoare a emisiilor de CO2 în kg CO2/TUA. Solicitantul prezintă, de asemenea, o singură valoare a emisiilor de CO2 pentru mașina/mașinile de fabricat hârtie relevant(e) utilizat(e) pentru a produce hârtie grafică având eticheta ecologică a UE. În cazul fabricilor integrate, emisiile de CO2 pentru producția de pastă și de hârtie pot fi raportate ca o singură valoare.

Pentru a defini cotele maxime admise pentru emisiile de CO2, solicitantul definește amestecul de pastă în ceea ce privește tipul de pastă (și anume, pastă chimică, pastă mecanică și pastă reciclată).

Pentru a calcula nivelurile reale ale emisiilor de CO2, solicitantul definește amestecul de pastă în ceea ce privește tipurile individuale de pastă furnizate, calculează media ponderată a emisiilor de CO2 pentru producția de pastă de hârtie și adaugă această valoare la emisiile de CO2 generate de mașina/mașinile de fabricat hârtie.

Datele privind emisiile de CO2 trebuie să includă toate sursele de combustibili neregenerabili utilizați în producția de pastă și de hârtie, inclusiv emisiile provenite din producerea de energie electrică (fie la fața locului, fie în altă parte).

Factorii de emisie pentru combustibili se utilizează în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (4).

Pentru energie electrică preluată din rețea, se utilizează un factor de calcul pentru nivelul emisiilor de 384 (kg CO2/MWh) în conformitate cu metodologia MEErP (5).

Calculele sau bilanțurile masice se bazează pe o perioadă de producție de 12 luni. În cazul unei instalații de producție noi sau reconstruite, măsurătorile se bazează pe cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației. Calculele trebuie să fie reprezentative pentru campania de producție respectivă.

Pentru energia electrică preluată din rețea se utilizează valoarea furnizată mai sus (media europeană), cu excepția cazului în care solicitantul prezintă o documentație în care se stabilește valoarea medie pentru furnizorul său de energie electrică (furnizori contractuali), caz în care solicitantul poate utiliza această valoare în locul valorii menționate. Documentele utilizate ca dovadă a conformității includ specificații tehnice care indică valoarea medie (de exemplu, copia unui contract).

Volumul de energie din surse regenerabile achiziționat și utilizat în procesele de producție, este considerat un nivel zero de emisii de CO2 la calcularea emisiilor de CO2. Solicitantul prezintă documente corespunzătoare care să ateste că acest tip de energie este utilizat efectiv în fabrică sau a fost achiziționat din exterior.

Criteriul 2 – Consumul de energie

Cerința se bazează pe informații referitoare la consumul real de energie în timpul producției de pastă de hârtie și al producției de hârtie în ceea ce privește anumite valori de referință.

Consumul de energie include consumul de energie electrică și de combustibil pentru producerea de energie termică, fiind exprimat în puncte (Ptotal) astfel cum se indică mai jos.

Numărul de puncte (Ptotal = PE + PF) nu trebuie să depășească 2,5.

Tabelul 2 conține valorile de referință pentru calcularea consumului de energie.

În cazul unui amestec de tipuri de pastă, valoarea de referință pentru consumul de energie electrică și de combustibil pentru producerea de energie termică se ponderează în funcție de proporția fiecărui tip de pastă utilizat (pastă „i” pentru o tonă de pastă uscată la aer) și se însumează.

Criteriul 2(a) Energie electrică

Consumul de energie electrică pentru producția de pastă de hârtie și producția de hârtie se exprimă în puncte (PE), conform explicațiilor de mai jos.

Calculul pentru producția de pastă de hârtie: pentru fiecare tip de pastă de hârtie „i” utilizat, consumul de energie electrică aferent (Epastă, i exprimat în kWh/TUA) se calculează astfel:

Epastă, i = energie electrică de producție internă + energie electrică cumpărată – energie electrică vândută

Calculul pentru producția de hârtie: în mod similar, consumul de energie electrică aferent producției de hârtie (Ehârtie) se calculează astfel:

Ehârtie = energie electrică de producție internă + energie electrică cumpărată – energie electrică vândută

În cele din urmă, punctele pentru producția de pastă de hârtie și producția de hârtie sunt combinate pentru a obține numărul total de puncte (PE), astfel:

Formula

În cazul fabricilor integrate, din cauza dificultății de a obține cifre separate privind energia electrică pentru pasta de hârtie și pentru hârtie, dacă este disponibilă doar o cifră globală pentru producția de pastă și de hârtie, atunci valorile energiei electrice pentru tipul/tipurile de pastă de hârtie trebuie stabilite la zero, iar cifra aferentă fabricii de hârtie trebuie să includă atât producția de pastă de hârtie, cât și cea de hârtie.

Criteriul 2(b) Consumul de combustibil pentru producerea de energie termică

Consumul de combustibil pentru producția de pastă de hârtie și producția de hârtie se exprimă în puncte (PF), conform explicațiilor de mai jos.

Calculul pentru producția de pastă de hârtie: pentru fiecare tip de pastă de hârtie „i” folosit, consumul de combustibil aferent (Fpastă, i exprimat în kWh/TUA) se calculează astfel:

Fpastă, i = combustibil de producție internă + combustibil cumpărat – combustibil vândut – 1,25 × energia electrică de producție internă

Notă:

1.

Fpastă, i (și contribuția sa la PF, pastă) nu trebuie calculate pentru pasta mecanică decât atunci când aceasta este pastă mecanică uscată la aer de pe piață, cu un conținut de cel puțin 90 % materie uscată.

2.

Cantitatea de combustibil folosită la producerea energiei termice vândute trebuie adăugată la termenul „combustibil vândut” din ecuația de mai sus.

Calculul pentru producția de hârtie: în mod similar, consumul de combustibil aferent producției de hârtie (Fhârtie, exprimat în kWh/TUA) se calculează astfel:

Fhârtie = combustibil de producție internă + combustibil cumpărat – combustibil vândut – 1,25 × energia electrică de producție internă

În cele din urmă, punctele pentru producția de pastă de hârtie și producția de hârtie sunt combinate pentru a obține numărul total de puncte (PF), astfel:

Formula

Tabelul 2

Valori de referință pentru energie electrică și combustibil

Tip de pastă de hârtie

Combustibil kWh/TUA

Freferință

Energie electrică kWh/TUA

Ereferință

non-apua

apua

non-apua

apua

Pastă chimică

3 650

4 650

750

750

Pastă termomecanică (TMP)

0

900

2 200

2 200

Pastă de lemn măcinat (inclusiv presurizată)

0

900

2 000

2 000

Pastă chimico-termomecanică (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Pastă reciclată

350

1 350

600

600

Tip de hârtie

kWh/tonă

Hârtie fină neînnobilată, hârtie pentru reviste (SC), hârtie de ziar

1 700

750

Hârtie fină înnobilată, hârtie pentru reviste înnobilată (LWC, MWC)

1 700

800

apua = pastă achiziționată de pe piață, uscată la aer.

Evaluare și verificare [pentru (a) și (b)]: Solicitantul prezintă calcule detaliate care să ateste îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu toate documentele justificative aferente. Prin urmare, datele raportate trebuie să includă consumul total de energie electrică și de combustibil.

Solicitantul calculează toate intrările de energie, defalcate pe energie termică/combustibili și energie electrică, utilizate în producția de pastă și de hârtie, inclusiv energia utilizată la descernelizarea deșeurilor de hârtie în vederea producerii pastei de hârtie reciclate. Energia utilizată la transportul materiilor prime, precum și la conversie și ambalare, nu este inclusă în calculul consumului de energie.

Energia termică totală include toți combustibilii achiziționați. Aceasta include, de asemenea, energia termică recuperată prin incinerarea leșiei și a deșeurilor provenite din procesele desfășurate la fața locului (de exemplu, deșeuri din lemn, rumeguș, leșie, deșeuri de hârtie, brac), precum și energia termică recuperată din producția internă de energie electrică. Cu toate acestea, solicitantul trebuie să ia în considerare la calculul energiei termice totale numai 80 % din energia termică provenită din aceste surse.

Energia electrică reprezintă energia electrică netă importată, provenită din rețea și din producția internă de energie electrică, măsurată ca putere electrică. Nu este necesar să se includă energia electrică utilizată la tratarea apelor uzate.

În cazul în care se produce abur utilizând energia electrică drept sursă de căldură, se calculează energia termică a aburului, se împarte la 0,8 și se adaugă la consumul total de combustibil.

În cazul fabricilor integrate, ca urmare a dificultății de a obține cifre separate pentru combustibilul (energie termică) corespunzător pastei și, respectiv, hârtiei, dacă este disponibilă numai o cifră globală pentru producția de pastă și de hârtie, valorile combustibilului (energiei termice) pentru tipul/tipurile de pastă se fixează la zero, iar cifra pentru fabrica de hârtie va include atât producția de pastă, cât și cea de hârtie.

Criteriul 3 – Fibrele – conservarea resurselor, gestionarea durabilă a pădurilor

Fibrele care constituie materie primă pot fi fibre reciclate sau fibre neprelucrate.

Toate fibrele neprelucrate trebuie să nu provină din specii modificate genetic.

Toate fibrele trebuie să aibă certificate valabile privind lanțul de custodie, eliberate de un sistem de certificare independent al unei părți terțe precum Consiliul de administrare a pădurilor (FSC), Programul pentru aprobarea sistemelor de certificare în domeniul forestier (PEFC) sau un sistem echivalent, sau să aibă note de livrare a hârtiei pentru reciclare în conformitate cu EN 643.

Cel puțin 70 % din materialul fibros alocat produsului sau liniei de producție trebuie să provină din păduri sau zone gestionate în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor care respectă cerințele stabilite de sistemul independent relevant al lanțului de custodie și/sau să provină din materiale reciclate.

În calculul conținutului de fibre reciclate nu se include reutilizarea materialelor din deșeuri care pot fi recuperate în cadrul aceluiași proces care le-a generat (și anume, brac – fie din producția proprie, fie achiziționat). Cu toate acestea, intrările de brac de la operațiuni de conversie (propriu sau achiziționat) pot fi considerate drept contribuție la conținutul de fibre reciclate, dacă fac obiectul notelor de livrare în conformitate cu standardul EN 643.

Toate materialele neprelucrate necertificate trebuie să facă obiectul unui sistem de verificare care să asigure faptul că acestea sunt obținute în mod legal și respectă orice alte cerințe ale sistemului de certificare pentru materialele necertificate.

Organismele de certificare care eliberează certificate privind gestionarea durabilă a pădurilor sau lanțul de custodie trebuie să fie acreditate sau recunoscute de sistemul de certificare respectiv.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă organismului competent o declarație de conformitate însoțită de un certificat valabil privind lanțul de custodie, atestat independent, eliberat de fabricantul de hârtie grafică având eticheta ecologică a UE și pentru toate fibrele neprelucrate utilizate în produs sau în linia de producție. Sistemele FSC, PEFC sau sisteme echivalente sunt acceptate drept certificare independentă de către terți. În cazul în care s-au utilizat fibre reciclate și nu se utilizează declarații de reciclare FSC, PEFC sau echivalente, dovezile vor face obiectul notelor de livrare în conformitate cu standardul EN 643.

Solicitantul prezintă documente contabile auditate care demonstrează că cel puțin 70 % din materialele alocate produsului sau liniei de producție provin din păduri sau zone gestionate în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor care respectă cerințele stabilite de sistemul independent relevant al lanțului de custodie și/sau provin din materiale reciclate.

Dacă produsul sau linia de producție include material neprelucrat necertificat, trebuie să se demonstreze că proporția de materiale neprelucrate necertificate nu depășește 30 % și că acestea fac obiectul unui sistem de verificare care asigură faptul că acestea sunt obținute în mod legal și respectă orice alte cerințe ale sistemului de certificare pentru materialele necertificate.

În cazul în care sistemul de certificare nu impune în mod expres ca toate materialele neprelucrate să provină din specii nemodificate genetic, trebuie să se furnizeze dovezi suplimentare care să demonstreze acest lucru.

Criteriul 4 – Substanțe și amestecuri periculoase restricționate

Baza pentru demonstrarea conformității cu fiecare dintre subcriteriile din cadrul criteriului 4 va fi furnizarea de către solicitant a unei liste cu toate produsele chimice utilizate, împreună cu documentația corespunzătoare (fișa cu date de securitate sau o declarație din partea furnizorului de produse chimice).

Criteriul 4(a) Restricții privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC)

Notă: Trebuie să se verifice toate produsele chimice funcționale și de prelucrare utilizate în fabrica de hârtie. Acest criteriu nu se aplică produselor chimice utilizate pentru tratarea apelor uzate, cu excepția cazului în care apele uzate tratate sunt recirculate înapoi în procesul de producție a hârtiei.

Produsul din hârtie nu trebuie să conțină substanțe care au fost identificate în conformitate cu procedura descrisă la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și au fost incluse pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,10 % (procente de masă). Nu se acordă nicio derogare de la această cerință.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație conform căreia produsele din hârtie nu conțin SVHC în concentrații mai mari de 0,10 % (procente de masă). Declarația trebuie să fie susținută de fișe cu date de securitate sau declarații corespunzătoare din partea furnizorilor tuturor produselor chimice de prelucrare și funcționale utilizate în fabrica de hârtie care arată că niciunul dintre produsele chimice nu conține SVHC în concentrații mai mari de 0,10 % (procente de masă).

Lista substanțelor identificate ca fiind substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 este disponibilă la adresa:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Trimiterea la listă se face la data depunerii cererii.

Criteriul 4(b) Restricții de clasificare, etichetare și ambalare (CLP)

Notă: Trebuie să se verifice toate produsele chimice de prelucrare și funcționale utilizate în fabrica de hârtie. Acest criteriu nu se aplică produselor chimice utilizate pentru tratarea apelor uzate, cu excepția cazului în care apele uzate tratate sunt recirculate înapoi în procesul de producție a hârtiei.

Cu excepția cazului în care se prevede o derogare în tabelul 3, produsul din hârtie nu trebuie să conțină în concentrații mai mari de 0,10 % (procente de masă) substanțe sau amestecuri care sunt clasificate în oricare dintre următoarele fraze de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (7):

Grupa de pericol 1: categoria 1A sau 1B substanțe cancerigene, mutagene și/sau toxice pentru reproducere (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Grupa de pericol 2: categoria 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; substanțe din categoria 1 cu toxicitate pentru mediul acvatic: H400, H410; substanțe din categoriile 1 și 2 cu toxicitate acută: H300, H310, H330; substanțe din categoria 1 cu toxicitate prin aspirare: H304; substanțe din categoria 1 cu toxicitate asupra unui organ-țintă specific: H370, H372, substanță din categoria 1 clasificată ca sensibilizantă a pielii (*1): H317.

Grupa de pericol 3: substanțe din categoriile 2, 3 și 4 cu toxicitate pentru mediul acvatic: H411, H412, H413; substanțe din categoria 3 cu toxicitate acută: H301, H311, H331; substanțe din categoria 2 cu toxicitate asupra unui organ-țintă specific: H371, H373.

Utilizarea de substanțe sau amestecuri care sunt modificate chimic în timpul procesului de producție a hârtiei (de exemplu, agenți de floculare anorganici, agenți de reticulare, agenți oxidanți și reducători anorganici), astfel încât nu se mai aplică restricțiile de pericol CLP relevante, este exceptată de la cerința exprimată mai sus.

Tabelul 3

Derogări de la restricțiile privind pericolele CLP și condițiile aplicabile

Tipul de substanță/amestec

Aplicabilitate

Clasificare (clasificări) care face (fac) obiectul derogării

Condiții de derogare

Coloranți și pigmenți

Utilizați pentru aplicarea pe suprafață sau pe articolele care intră în contact cu lichidele în timpul producției de hârtie colorată.

H411, H412, H413

Furnizorul de substanțe chimice trebuie să declare că o rată de fixare de 98 % poate fi realizată pe hârtie și să ofere instrucțiuni cu privire la modul în care se poate garanta acest proces.

Producătorul de hârtie furnizează o declarație de conformitate cu orice instrucțiuni relevante.

Coloranți de bază

Colorarea hârtiei bazată, în principal, pe pastă mecanică și/sau pe pastă chimică neînălbită.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Polimeri cationici (inclusiv polietileneimine, poliamide și poliamine)

Diferitele utilizări posibile, printre care se numără utilizarea ca agenți de retenție, îmbunătățirea rezistenței la umezeală a fibrelor, a rezistenței la uscare și a rezistenței la umezeală.

H411, H412, H413

Producătorul de hârtie trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu toate instrucțiunile relevante pentru manipularea și dozarea în siguranță specificate în fișa cu date de securitate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o listă a tuturor produselor chimice utilizate, împreună cu fișa relevantă de securitate sau declarația furnizorului.

Se evidențiază orice produse chimice care conțin substanțe sau amestecuri cu clasificări CLP restricționate. Rata aproximativă de dozare a produsului chimic, împreună cu concentrația substanței sau a amestecului restricționat în produsul chimic respectiv (astfel cum este prevăzut în fișa cu date de securitate sau în declarația furnizorului) și un factor prezumat de reținere de 100 % se utilizează pentru a estima cantitatea de substanță sau amestec restricționat rămas în produsul final.

Justificările pentru orice abatere de la un factor de reținere de 100 % sau pentru modificarea chimică a unei substanței chimice sau a unui amestec chimic periculos restricționat trebuie furnizate în scris organismului competent.

Pentru substanțele sau amestecurile restricționate care depășesc 0,10 % (procente de masă) din produsul finit din hârtie, dar fac obiectul unor derogări, trebuie să se furnizeze o dovadă a conformității cu condițiile de derogare relevante.

Criteriul 4(c) Clor

Notă: Această cerință se aplică producătorilor de pastă de hârtie și producătorilor de hârtie. Deși aceasta se aplică, de asemenea, în cazul înălbirii fibrelor reciclate, se acceptă posibilitatea ca, în ciclul de viață anterior, fibrele să fi fost înălbite cu gaz de clor.

Este interzisă utilizarea clorului gazos ca agent de înălbire. Această cerință nu se aplică în cazul clorului gazos legat de producția și utilizarea de dioxid de clor.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație conform căreia nu s-a folosit clor gazos ca agent de înălbire în procesul de producție a hârtiei, împreună cu eventualele declarații din partea oricăror furnizori relevanți de pastă de hârtie.

Criteriul 4(d) Alchilfenoli etoxilați (APEO)

Notă: Această cerință se aplică producătorilor de pastă de hârtie și producătorilor de hârtie.

Este interzisă adăugarea de APEO sau alți derivați de alchilfenol în substanțele chimice de curățare, de descernelizare, în agenții antispumare, de dispersie sau de acoperire. Derivații de alchilfenol se definesc ca substanțe care formează, prin degradare, fenoli alchilici.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație (declarații) de la furnizorul (furnizorii) său (săi) de produse chimice conform căreia (cărora) nu s-au adăugat alchilfenoli etoxilați sau alți derivați de alchilfenol în produsele respective.

Criteriul 4(e) Agenți tensioactivi utilizați în descernelizare

Notă: Această cerință se aplică producătorului/producătorilor de pastă descernelizată.

Toți agenții tensioactivi utilizați în procesele de descernelizare trebuie să demonstreze biodegradabilitate rapidă sau un nivel maxim de biodegradabilitate inerentă (a se vedea mai jos metodele de testare și nivelurile admise). Singura derogare de la această cerință se referă la utilizarea agenților tensioactivi pe bază de derivați de silicon, cu condiția ca deșeurile de celuloză din procesul de descernelizare să fie incinerate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu fișele relevante de securitate sau rapoartele de testare pentru fiecare agent tensioactiv. Acestea trebuie să indice metoda de testare, pragul și concluzia la care s-a ajuns utilizând una dintre următoarele metode de testare și niveluri admise:

pentru biodegradabilitate rapidă: OCDE nr. 301 A-F (sau standardele ISO echivalente), cu un procent de degradare (inclusiv absorbția) în decurs de 28 de zile de cel puțin 70 % pentru 301 A și E și de cel puțin 60 % pentru 301 B, C, D și F;

pentru un nivel maxim de biodegradabilitate inerentă: OCDE 302 A-C (sau standardele ISO echivalente), cu un procent de degradare (inclusiv adsorbția) în decurs de 28 de zile de cel puțin 70 % pentru 302 A și B și de cel puțin 60 % pentru 302 C.

În cazul în care se utilizează agenți tensioactivi pe bază de silicon, solicitantul prezintă o fișă cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate și o declarație că deșeurile de celuloză din procesul de descernelizare sunt incinerate, inclusiv detalii privind destinația instalației sau instalațiilor de incinerare.

Criteriul 4(f) Restricțiile aplicate produselor biocide pentru controlul materiilor vâscoase

Notă: Această cerință se aplică producătorului de hârtie.

Substanțele active din produsele biocide utilizate pentru a combate organismele care formează depuneri în sistemele de circulație a apei care conțin fibre trebuie să fi fost aprobate în acest scop sau să fie în curs de examinare în așteptarea unei decizii de aprobare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și nu trebuie să prezinte potențial de bioacumulare.

În sensul acestui criteriu, potențialul de bioacumulare se caracterizează prin log Kow (coeficient de partiție octanol/apă) este < 3,0 sau un factor de bioconcentrare determinat experimental ≤ 100.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu fișa cu date de securitate a materialului sau raportul de testare. Acesta trebuie să indice metoda de testare, pragul și concluzia la care s-a ajuns utilizând una din următoarele metode de testare: OCDE 107, 117 sau 305 A-E.

Criteriul 4(g) Restricțiile aplicate coloranților azoici

Notă: Această cerință se aplică producătorului de hârtie.

Coloranții azoici, care, prin descompunere reductivă a uneia sau mai multor grupe azo, pot elibera una sau mai multe amine aromatice enumerate în Directiva 2002/61/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) sau în apendicele 8 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, nu se folosesc în producția de hârtie grafică având etichetă ecologică a UE.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu din partea furnizorului (furnizorilor) tuturor coloranților utilizați în procesul de producție pentru hârtia grafică având eticheta ecologică UE. Declarația furnizorului de coloranți trebuie să fie susținută de rapoarte de testare în conformitate cu metodele corespunzătoare descrise în apendicele 10 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau cu metode echivalente.

Criteriul 4(h) Pigmenți și coloranți pe bază de metale

Notă: Această cerință se aplică producătorului de hârtie. A se vedea definiția pigmenților și coloranților pe bază de metale din preambulul la prezenta anexă.

Este interzisă utilizarea coloranților sau pigmenților pe bază de aluminiu (*2), argint, arsenic, bariu, cadmiu, cobalt, crom, cupru (*2), mercur, mangan, nichel, plumb, seleniu, antimoniu, staniu sau zinc.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu cerințele acestui criteriu din partea furnizorului (furnizorilor) tuturor coloranților utilizați în procesul de producție a hârtiei grafice având eticheta ecologică a UE. Declarația (declarațiile) furnizorului trebuie să fie susținută (susținute) de fișe cu date de securitate sau de alte documente relevante.

Criteriul 4(i) Impuritățile ionice din coloranți

Notă: Această cerință se aplică producătorului de hârtie.

Nivelul impurităților ionice din coloranții utilizați nu trebuie să depășească următoarele limite: argint 100 ppm; arsenic 50 ppm; bariu 100 ppm; cadmiu 20 ppm; cobalt 500 ppm; crom 100 ppm; cupru 250 ppm; mercur 4 ppm; nichel 200 ppm; plumb 100 ppm; seleniu 20 ppm; antimoniu 50 ppm; staniu 250 ppm; zinc 1 500 ppm.

Restricțiile pentru impuritățile de cupru nu se aplică coloranților pe bază de ftalocianină de cupru.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu cerințele acestui criteriu din partea furnizorului (furnizorilor) tuturor coloranților utilizați în procesul de producție a hârtiei grafice având eticheta ecologică a UE. Declarația (declarațiile) furnizorului trebuie să fie susținută (susținute) de fișe cu date de securitate sau de alte documente relevante.

Criteriul 5 – Gestionarea deșeurilor

Toate unitățile de producție a pastei de hârtie și a hârtiei trebuie să aibă un sistem de gestionare a deșeurilor rezultate din procesul de producție și un plan de gestionare și reducere a deșeurilor care descrie procesul de producție și include informații privind următoarele aspecte:

1.

procedurile existente pentru prevenirea generării de deșeuri;

2.

procedurile existente pentru separarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor;

3.

procedurile existente pentru manipularea în condiții de siguranță a deșeurilor periculoase;

4.

îmbunătățirea continuă a obiectivelor și a țintelor legate de reducerea generării de deșeuri și creșterea ratelor de reutilizare și reciclare.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte un plan de reducere și gestionare a deșeurilor pentru fiecare dintre unitățile de producție în cauză și o declarație de conformitate cu acest criteriu.

Se va considera că solicitanții înregistrați în cadrul sistemului comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și/sau certificați în baza standardului ISO 14001 îndeplinesc acest criteriu dacă:

1.

includerea gestionării deșeurilor este documentată în declarația de mediu EMAS pentru unitatea (unitățile) de producție sau

2.

includerea gestionării deșeurilor este abordată în mod suficient de certificarea ISO 14001 pentru unitatea (unitățile) de producție.

Criteriul 6 – Adecvarea pentru utilizare

Produsul din hârtie trebuie să fie adecvat pentru utilizarea căruia îi este destinat.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu susținută de documentele adecvate.

Producătorii garantează adecvarea pentru utilizare a produselor lor prin prezentarea unor documente corespunzătoare care demonstrează calitatea produsului, în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17050. Standardul prevede criteriile generale pentru declarația de conformitate a furnizorilor cu documentele normative.

Criteriul 7 – Informații care figurează pe ambalaj

Pe ambalajul produsului trebuie să figureze cel puțin unul dintre următoarele elemente:

„Vă rugăm să imprimați față-verso” (aplicabilă în ceea ce privește hârtia pentru imprimare pentru birou)

„Vă rugăm să colectați hârtia folosită, pentru reciclare”

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate privind acest criteriu, însoțită de o imagine a ambalajului produsului, pe care figurează informațiile solicitate.

Criteriul 8 – Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Solicitantul urmează instrucțiunile privind modul de utilizare corectă a logoului etichetei ecologice a UE prevăzute în Orientările pentru utilizarea logoului etichetei ecologice a UE:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

În cazul în care se utilizează eticheta facultativă prevăzută cu spațiu pentru text, aceasta trebuie să conțină următoarele trei fraze:

Rate scăzute de emisii în aer și în apă în timpul producției;

Consum redus de energie în procesul de producție;

xx % fibre obținute în mod durabil/xx % fibre reciclate (după caz).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de o imagine a ambalajului produsului care indică în mod clar pe etichetă numărul de înregistrare/licență și, după caz, frazele care pot fi afișate împreună cu eticheta.


(1)  Valoarea mai mare se referă la fabrici care utilizează eucalipt din regiuni cu niveluri ridicate de fosfor (de exemplu, eucalipt iberic).

(2)  Valoarea emisiilor NOx pentru fabricile CTMP neintegrate care utilizează uscarea sintetică a pastei cu abur pe bază de biomasă.

(3)  Valoarea CCO în cazul pastei mecanice foarte înălbite (70-100 % din fibră în hârtia finală).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).

(5)  Metodologia pentru proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(*1)  Restricțiile H317 se aplică numai pentru vopsele comerciale, agenți de finisare pentru suprafață și materiale de acoperire aplicate pe hârtie.

(8)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

(9)  Directiva 2002/61/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 iulie 2002 de efectuare a celei de-a nouăsprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (coloranți azoici) (JO L 243, 11.9.2002, p. 15).

(*2)  Restricția pentru cupru este exceptată în cazul ftalocianinei de cupru, iar restricția pentru aluminiu nu se aplică aluminosilicaților.


ANEXA II

CRITERIILE DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE PENTRU HÂRTIE ABSORBANTĂ ȘI PRODUSE DIN HÂRTIE ABSORBANTĂ

CADRU

Scopurile criteriilor

Criteriile au ca scop, în special, să reducă eliberările de substanțe toxice sau eutrofice în ape și daunele sau riscurile ecologice legate de utilizarea energiei (schimbările climatice, acidificarea, reducerea stratului de ozon, epuizarea resurselor neregenerabile). În acest scop, criteriile vizează:

reducerea consumului de energie și a emisiilor atmosferice aferente;

reducerea daunelor aduse mediului prin reducerea emisiilor în apă și a generării de deșeuri;

reducerea daunelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea produselor chimice periculoase; și

protejarea pădurilor prin solicitarea ca fibrele reciclate sau fibrele virgine să fie obținute din păduri și zone care sunt gestionate în mod durabil.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru „hârtie absorbantă și produse din hârtie absorbantă”:

1.

Emisiile în apă și în aer

2.

Consumul de energie

3.

Fibre: conservarea resurselor, gestionarea durabilă a pădurilor

4.

Substanțele și amestecurile periculoase restricționate

5.

Gestionarea deșeurilor

6.

Cerințele privind produsul final

7.

Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE.

Criteriile ecologice vizează producția de pastă de hârtie, inclusiv toate subprocesele constitutive de la momentul în care fibrele virgine sau fibrele reciclate intră în unitatea de producție până la punctul în care pasta de celuloză iese din fabrică. În ceea ce privește procesele de producție a hârtiei, criteriile ecologice vizează toate subprocesele din fabrica de hârtie, de la prepararea pulpei pentru fabricarea hârtiei absorbante la înfășurarea pe rola-mamă.

Nu sunt incluse consumul de energie și emisiile în apă și aer în cursul conversiei hârtiei absorbante în produse din hârtie absorbantă. Criteriile ecologice nu se referă la transportul și ambalarea materiilor prime (de exemplu, lemnul), a pastei de hârtie sau a produsului final din hârtie.

Evaluare și verificare: Cerințele specifice de evaluare și de verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documentație, analize, rapoarte de testare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, se înțelege că acestea pot proveni de la solicitant și/sau furnizorul (furnizorii) său (săi) și/sau furnizorii acestora etc., după caz.

Organismele competente recunosc în mod preferențial verificarea și certificatele eliberate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru laboratoarele de testare și de etalonare, precum și verificările efectuate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru organisme care certifică produse, procese și servicii.

După caz, pot fi folosite alte metode de testare decât cele indicate pentru fiecare criteriu dacă echivalența lor este acceptată de organismul competent care evaluează cererea.

După caz, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente sau inspecții la fața locului pentru a verifica respectarea acestor criterii.

Produsul de hârtie absorbantă trebuie să îndeplinească toate cerințele respective din țara în care este introdus pe piață. Solicitantul declară conformitatea produsului cu această cerință.

Se aplică următoarele definiții:

1.

„tonă uscată la aer” înseamnă tonă uscată la aer (TUA) de pastă de hârtie calculată la 90 % deshidratare;

2.

„pastă chimică” înseamnă un material fibros obținut prin îndepărtarea din materia primă a unei părți considerabile a compușilor necelulozici care pot fi eliminați prin tratare chimică (fierbere, delignificare, înălbire);

3.

„CMP” înseamnă pastă chimico-mecanică;

4.

„CTMP” înseamnă pastă chimico-termomecanică;

5.

„pastă descernalizată” înseamnă pastă fabricată din hârtie pentru reciclare din care au fost îndepărtate cernelurile și alți contaminanți;

6.

„coloranți” înseamnă un material organic de culoare intensă sau fluorescent, care conferă culoare unui substrat prin absorbție selectivă. Coloranții sunt solubili și/sau trec printr-un proces de aplicare care, cel puțin temporar, distruge orice structură cristalină a colorantului. Coloranții sunt reținuți în substrat prin absorbție, soluție și retenție mecanică sau prin legături chimice ionice sau covalente;

7.

„pastă ECF” înseamnă pastă de hârtie înălbită fără clor elementar;

8.

„producție integrată” înseamnă că pasta de hârtie și hârtia sunt fabricate în același loc. Pasta nu este uscată înainte de fabricarea hârtiei. Producția de hârtie/carton este direct legată de producția de pastă de hârtie;

9.

„hârtie sau carton din pastă mecanică de lemn” înseamnă hârtie sau carton care conține pastă mecanică de lemn ca o componentă esențială a compoziției sale fibroase;

10.

„pigmenți și vopsele pe bază de metal” înseamnă vopsele și pigmenți care conțin peste 50 % din greutate compuși metalici relevanți;

11.

„rolă-mamă” înseamnă un rulou mare de hârtie absorbantă, înfășurat pe bobină, care acoperă întreaga lățime sau o parte din lățimea mașinii de fabricat hârtie absorbantă;

12.

„producție neintegrată” înseamnă producția de pastă achiziționată de pe piață (pentru vânzare) în fabrici în care nu funcționează utilaje pentru producția de hârtie, sau producția de hârtie/carton în care se utilizează numai pastă produsă în alte instalații (pastă achiziționată de pe piață);

13.

„brac” înseamnă materiale de hârtie care sunt aruncate în cursul procesului de producție al mașinii de fabricat hârtie, dar care au proprietăți care le permite să fie refolosite la fața locului fiind incluse în același proces de fabricație care le-a generat. În sensul prezentei decizii, acest termen nu se extinde la procese de conversie, care sunt considerate drept procese distincte la mașina de fabricat hârtie;

14.

„pigmenți” înseamnă pulberi solide organice sau anorganice colorate, negre, albe sau fluorescente care, de regulă, sunt insolubile în vehiculul sau substratul în care sunt încorporate și, în esență, sunt neafectate din punct de vedere fizic și chimic de acesta. Acestea modifică aspectul prin absorbție selectivă și/sau prin dispersia luminii. Pigmenții sunt dispersați în mod obișnuit în vehicule sau substraturi pentru aplicare, de exemplu în fabricarea de cerneluri, vopsele, materiale plastice sau alte materiale polimerice. Pigmenții păstrează o structură cristalină sau forma de particule pe parcursul întregului proces de colorare;

15.

„fibre reciclate” înseamnă fibre recuperate din fluxul de deșeuri în cursul unui proces de producție sau generate de gospodării sau de unități comerciale, industriale și instituționale în rolul lor de utilizatori finali ai produsului. Aceste fibre nu mai pot fi folosite pentru scopul căruia i-au fost destinate. Se exclude reutilizarea de materiale generate în cursul unui proces și care pot fi recuperate în cadrul aceluiași proces care le-a generat (brac – fie din producție proprie, fie achiziționat);

16.

„hârtie absorbantă structurată” înseamnă hârtie caracterizată prin volum mare și mare capacitate de absorbție obținută cu zone locale semnificative cu densitate înaltă și joasă a fibrelor sub formă de alveole de fibre în coala de bază, generate prin procese specifice în mașina de fabricat hârtie absorbantă;

17.

„pastă TCF” înseamnă pastă de hârtie înălbită fără clor și compuși clorurați;

18.

„TMP” înseamnă pastă de hârtie termomecanică.

CRITERIILE DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Criteriul 1 – Emisiile în apă și în aer

Ca o condiție prealabilă, unitatea de producție de pastă de hârtie și hârtie trebuie să îndeplinească toate cerințele legale respective din țara în care este localizată.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate, susținută de documentația relevantă și declarații de la furnizorul (furnizorii) de pastă de hârtie.

Criteriul 1(a) Consumul chimic de oxigen (CCO), sulf (S), NOx, fosfor (P)

Cerința se bazează pe informațiile privind emisiile în raport cu o valoare de referință specificată. Raportul dintre emisiile reale și valoarea de referință se traduce într-un punctaj al emisiilor.

Punctajul pentru fiecare parametru de emisie nu trebuie să depășească 1,3.

În toate cazurile, numărul total de puncte (Ptotal = PCCO + PS + PNOx + PP) nu trebuie să depășească 4,0.

În cazul producției neintegrate, solicitantul prezintă un calcul care include producția de pastă de hârtie și producția de hârtie.

Pentru producția de pastă și de hârtie în ansamblu, calculul pentru PCCO trebuie realizat după cum urmează (PS, PNOx, PP se calculează în același mod).

Pentru fiecare tip de pastă „i” utilizată, emisiile măsurate de CCO aferente [CCO pastă i ” exprimate în kg/tonă uscată la aer (air dried tonne – TUA)] se ponderează în funcție de proporția utilizată din fiecare tip de pastă (pastă „i” pentru o tonă de pastă uscată la aer) și se însumează. Tonă uscată la aer presupune 90 % substanță uscată pentru pastă de hârtie și 95 % pentru hârtie.

Emisiile ponderate de CCO pentru tipul de pastă se adăugă apoi la emisiile măsurate de CCO generate de producția de hârtie, obținându-se astfel emisiile de CCO totale, CCOtotal.

Valoarea de referință CCO ponderată pentru producția de pastă se calculează în același mod, ca suma valorii de referință ponderate pentru fiecare tip de pastă utilizată și se adaugă la valoarea de referință aferentă producției de hârtie, obținându-se astfel valoarea de referință CCO totală – CCOref, total. Tabelul 1 conține valorile de referință pentru fiecare tip de pastă utilizată, precum și cele pentru producția de hârtie.

În sfârșit, emisiile CCO totale se împart la valoarea de referință CCO totală, după cum urmează:

Formula

Tabelul 1

Valorile de referință pentru emisiile generate de diferite tipuri de pastă de hârtie și de producția de hârtie

Tip de pastă/hârtie

Emisii (kg/TUA)

CCOreferință

Preferință

Sreferință

NOxreferință

Pastă chimică înălbită (alta decât cu sulfit)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Pastă chimică înălbită (sulfit)

24,00

0,04

0,75

1,60

Pastă bisulfit de magneziu

28,00

0,056

0,75

1,60

Pastă chimică neînălbită

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/pastă de lemn

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Pastă din fibre reciclate fără descernalizare

1,10

0,006

0,20

0,25

Pastă din fibre reciclate cu descernalizare

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Emisii (kg/tonă)

Producerea de hârtie absorbantă

1,20

0,01

0,30

0,50

Producerea de hârtie absorbantă structurată

1,20

0,01

0,30

0,70

În cazurile în care cogenerarea de energie termică și de energie electrică se produce în aceeași fabrică, emisiile de S și NOx rezultate din generarea de energie electrică la fața locului se pot deduce din volumul total. Următoarea ecuație se poate folosi la calcularea proporției emisiilor care rezultă în urma generării de energie electrică:

2 × [MWh (energie electrică)]/[2 × MWh (energie electrică) + MWh (energie termică)]

Energia electrică din această formulă este energia electrică produsă în instalația de cogenerare. Energia termică din această formulă este energia termică netă livrată de la instalația de cogenerare la procesul de producție de pastă de hârtie/hârtie.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă calcule detaliate și date de testare care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu documentele justificative aferente, care includ rapoarte de testare ce utilizează următoarele metode standard de testare pentru monitorizare continuă sau periodică (sau metode standard echivalente care sunt acceptate de organismul competent ca furnizând date de o calitate științifică echivalentă): CCO: ISO 15705 sau ISO 6060; NOx: EN 14792 sau ISO 11564; S (oxizi de sulf): EN 14791: sau EPA nr. 8; S (sulf redus): EPA nr. 15A, 16A sau 16B; conținutul de sulf (S) în ulei: ISO 8754; conținutul de sulf (S) în cărbune: ISO 19579; conținutul de sulf (S) în biomasă: EN 15289; fosfor (P) total: EN ISO 6878.

De asemenea, se pot utiliza teste rapide pentru monitorizarea emisiilor, cu condiția ca acestea să fie verificate periodic (de exemplu, lunar) în raport cu standardele menționate anterior relevante sau cu metode echivalente adecvate. În cazul emisiilor CCO, monitorizarea continuă pe baza analizei carbonului organic total (TOC) este acceptată atât timp cât s-a stabilit o corelație între rezultatele TOC și CCO pentru amplasamentul în cauză.

Frecvența minimă de măsurare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în autorizația de funcționare, este zilnică pentru emisiile CCO și săptămânală pentru emisiile de fosfor total. În toate cazurile, emisiile de S și NOx se măsoară în mod continuu (pentru emisiile provenite de la cazane cu o capacitate de peste 50 MW) sau periodic (cel puțin o dată pe an pentru cazane și uscătoare cu o capacitate mai mică sau egală cu 50 MW fiecare).

Datele se raportează ca medii anuale, cu excepția cazurilor în care:

campania de producție se desfășoară numai pentru o durată limitată;

instalația de producție este nouă sau a fost reconstruită, caz în care măsurătorile se bazează pe cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației.

În ambele cazuri, datele pot fi acceptate numai dacă sunt reprezentative pentru campania respectivă și a fost efectuat un număr suficient de măsurători pentru fiecare parametru de emisii.

Documentele justificative trebuie să includă o precizare privind frecvența de măsurare și calculul punctelor pentru CCO, P total, S și NOx.

Emisiile în aer includ toate emisiile de S și NOx care au loc în timpul producției de pastă și de hârtie, inclusiv aburul generat în afara unității de producție, minus toate emisiile alocate pentru producerea de energie electrică. Măsurătorile includ cazane de recuperare, cuptoare de var, cazane cu abur și cuptoare de distrugere pentru gazele puternic mirositoare. De asemenea, se iau în considerare emisiile difuze. Valorile raportate ale emisiilor de S în aer trebuie să includă atât emisiile de S oxidat, cât și emisiile de S redus. Emisiile de S generate de producerea de energie termică din petrol, cărbune și alți combustibili externi cu conținut cunoscut de S pot fi calculate, mai degrabă decât măsurate, și trebuie luate în considerare.

Măsurătorile emisiilor în apă trebuie efectuate pe eșantioane nefiltrate și nedecantate preluate la punctul de deversare a efluenților de la instalația de tratare a apelor reziduale a fabricilor de hârtie. În cazurile în care efluentul fabricii este trimis către o instalație municipală de tratare a apelor reziduale sau o altă instalație terță, se analizează eșantioane nefiltrate și nedecantate preluate de la punctul de evacuare a efluentului fabricii de hârtie, iar rezultatele sunt multiplicate cu un factor standard de eficiență a eliminării pentru instalația municipală de tratare a apelor reziduale sau instalația terță. Factorul de eficiență a eliminării se bazează pe informații furnizate de operatorul instalației municipale de tratare a apelor reziduale sau al altei instalații terțe.

În cazul fabricilor integrate, din cauza dificultății de a obține cifre separate privind emisiile pentru pasta de hârtie și hârtie, dacă este disponibilă doar o cifră globală pentru producția de pastă și de hârtie, atunci valorile emisiilor pentru tipul/tipurile de pastă de hârtie se stabilesc la zero, iar emisiile combinate se compară cu valorile de referință combinate pentru producția relevantă de pastă și de hârtie. Conținutul ponderat al fiecărui tip de pastă de hârtie pentru care s-a acordat o valoare de referință specifică din tabelul 1 se va reflecta în ecuație.

Criteriul 1(b) Halogeni organici adsorbabili (AOX)

Acest criteriu se referă la pastă fără clor elementar (ECF).

Emisiile de AOX generate de producția fiecărui tip de pastă de hârtie utilizat în hârtia absorbantă având eticheta ecologică a UE nu trebuie să depășească 0,17 kg/TUA.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă rapoarte de testare utilizând metoda de testare AOX ISO 9562 sau metode echivalente, însoțite de calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, precum și documentația justificativă aferentă.

Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, susținută de o listă cu diferitele tipuri de pastă ECF utilizate în amestecul de lemn, ponderea corespunzătoare și cantitatea lor individuală de emisii AOX, exprimată în kg AOX/TUA de pastă.

Documentele justificative trebuie să includă o precizare privind frecvența de măsurare. AOX trebuie măsurat numai în cadrul proceselor în care se folosesc compuși ai clorului pentru înălbirea pastei de hârtie. Nu este nevoie ca AOX să fie măsurat în efluenții proveniți din producția de hârtie neintegrată sau din producția de pastă de hârtie în care nu se folosesc procedee de înălbire sau în care aceste procedee se efectuează cu substanțe fără clor.

Măsurătorile emisiilor de AOX în apă trebuie efectuate pe eșantioane nefiltrate și nedecantate, preluate la punctul de deversare a efluenților de la instalația de tratare a apelor reziduale a fabricilor de hârtie. În cazurile în care efluentul fabricii este trimis către o instalație municipală de tratare a apelor reziduale sau o altă instalație terță, se analizează eșantioane nefiltrate și nedecantate preluate de la punctul de evacuare a efluentului fabricii de hârtie, iar rezultatele sunt multiplicate cu un factor standard de eficiență a eliminării pentru instalația municipală de tratare a apelor reziduale sau instalația terță. Factorul de eficiență a eliminării se bazează pe informații furnizate de operatorul instalației municipale de tratare a apelor reziduale sau al altei instalații terțe.

Informațiile privind emisiile se exprimă ca media anuală din măsurători efectuate cel puțin o dată la 2 luni. În cazul unei instalații de producție noi sau reconstruite, măsurătorile se bazează pe cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației. Acestea trebuie să fie reprezentative pentru campania de producție respectivă.

În cazul în care solicitantul nu utilizează deloc pastă ECF, este suficientă o declarație corespunzătoare prezentată organismului competent.

Criteriul 1(c) CO2

Notă: Acest criteriu se referă la totalitatea emisiilor de CO2 generate de procesele de fabricare a pastei de hârtie și a hârtiei. Conversia nu este inclusă.

Emisiile de dioxid de carbon generate de combustibilii fosili utilizați pentru producerea de energie termică și energie electrică din proces (fie la fața locului, fie în altă parte), nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

1.

1 200 kg CO2/tonă pentru hârtia absorbantă convențională,

2.

1 850 kg CO2/tonă pentru hârtia absorbantă structurată.

Valoarea reală a emisiilor se calculează ca suma emisiilor din producția de pastă de hârtie și producția de hârtie, luând în considerare amestecul de tipuri de pastă utilizate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă date și calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu documentația justificativă aferentă.

Pentru fiecare tip de pastă utilizat, producătorul de pastă furnizează solicitantului o singură valoare a emisiilor de CO2 în kg CO2/TUA. Solicitantul prezintă, de asemenea, o singură valoare a emisiilor de CO2 pentru mașina/mașinile de fabricat hârtie relevant(e) utilizat(e) pentru a produce hârtie absorbantă având etichetă ecologică a UE. În cazul fabricilor integrate, emisiile de CO2 pentru producția de pastă și de hârtie pot fi raportate ca o singură valoare.

Datele privind emisiile de CO2 trebuie să includă toate sursele de combustibili neregenerabili utilizați în producția de pastă și de hârtie, inclusiv emisiile provenite din producerea de energie electrică (fie la fața locului, fie în altă parte).

Factorii de emisie pentru combustibili se utilizează în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 601/2012.

Pentru energie electrică preluată din rețea, se utilizează un factor de calcul pentru nivelul emisiilor de 384 (kg CO2/MWh) în conformitate cu metodologiei MEErP (4).

Calculele sau bilanțurile masice trebuie efectuate pe o perioadă de producție de 12 luni. În cazul unei instalații de producție noi sau reconstruite, măsurătorile se bazează pe cel puțin 45 de zile consecutive de funcționare stabilă a instalației. Calculele trebuie să fie reprezentative pentru campania de producție respectivă.

Pentru energia electrică preluată din rețea se utilizează valoarea furnizată mai sus (media europeană), cu excepția cazului în care solicitantul prezintă o documentație în care se stabilește valoarea medie pentru furnizorul său de energie electrică (furnizori contractuali), caz în care solicitantul poate utiliza această valoare în locul valorii menționate. Documentele utilizate ca dovadă a conformității includ specificații tehnice care indică valoarea medie (de exemplu, copia unui contract).

Volumul de energie din surse regenerabile achiziționat și utilizat în procesele de producție, este considerat un nivel zero de emisii de CO2 la calcularea emisiilor de CO2. Solicitantul prezintă documente corespunzătoare care să ateste că acest tip de energie este utilizat efectiv în fabrică sau a fost achiziționat din exterior.

Criteriul 2 – Consumul de energie

Cerința se bazează pe informații referitoare la consumul real de energie în timpul producției de pastă de hârtie și al producției de hârtie în ceea ce privește anumite valori de referință.

Consumul de energie include consumul de energie electrică și de combustibil pentru producerea de energie termică și se exprimă în puncte (Ptotal) astfel cum se indică mai jos.

Numărul de puncte (Ptotal = PE + PF) nu trebuie să depășească 2,5.

Tabelul 2 conține valorile de referință pentru calcularea consumului de energie.

În cazul unui amestec de tipuri de pastă, valoarea de referință pentru consumul de energie electrică și de combustibil pentru producerea de energie termică se ponderează în funcție de proporția fiecărui tip de pastă utilizat (pastă „i” pentru o tonă de pastă uscată la aer) și se însumează.

Criteriul 2(a) Energie electrică

Consumul de energie electrică pentru producția de pastă de hârtie și producția de hârtie se exprimă în puncte (PE), conform explicațiilor de mai jos.

Calculul pentru producția de pastă de hârtie: pentru fiecare tip de pastă de hârtie „i” utilizat, consumul de energie electrică aferent (Epastă, i exprimat în kWh/TUA) se calculează astfel:

Epastă, i = energie electrică de producție internă + energie electrică cumpărată – energie electrică vândută

Calculul pentru producția de hârtie: în mod similar, consumul de energie electrică aferent producției de hârtie (Ehârtie) se calculează astfel:

Ehârtie = energie electrică de producție internă + energie electrică cumpărată – energie electrică vândută

În cele din urmă, punctele pentru producția de pastă de hârtie și producția de hârtie sunt combinate pentru a obține numărul total de puncte (PE), astfel:

Formula

În cazul fabricilor integrate, din cauza dificultății de a obține cifre separate privind energia electrică pentru pasta de hârtie și pentru hârtie, dacă este disponibilă doar o cifră globală pentru producția de pastă și de hârtie, atunci valorile energiei electrice pentru tipul/tipurile de pastă de hârtie trebuie stabilite la zero, iar cifra aferentă fabricii de hârtie trebuie să includă atât producția de pastă de hârtie, cât și cea de hârtie.

Criteriul 2(b) Consumul de combustibil pentru producerea de energie termică

Consumul de combustibil pentru producția de pastă de hârtie și producția de hârtie se exprimă în puncte (PF), conform explicațiilor de mai jos.

Calculul pentru producția de pastă de hârtie: pentru fiecare tip de pastă de hârtie „i” folosit, consumul de combustibil aferent (Fpastă, i exprimat în kWh/TUA) se calculează astfel:

Fpastă, i = combustibil de producție internă + combustibil cumpărat – combustibil vândut – 1,25 × energia electrică de producție internă

Notă:

1.

Fpastă, i (și contribuția sa la PF, pastă) nu trebuie calculate pentru pasta mecanică decât atunci când aceasta este pastă mecanică uscată la aer de pe piață, cu un conținut de cel puțin 90 % materie uscată.

2.

Cantitatea de combustibil folosită la producerea energiei termice vândute trebuie adăugată la termenul „combustibil vândut” din ecuația de mai sus.

Calculul pentru producția de hârtie: în mod similar, consumul de combustibil aferent producției de hârtie (Fhârtie, exprimat în kWh/TUA) se calculează astfel:

Fhârtie = combustibil de producție internă + combustibil cumpărat – combustibil vândut – 1,25 × energia electrică de producție internă

În cele din urmă, punctele pentru producția de pastă de hârtie și producția de hârtie sunt combinate pentru a obține numărul total de puncte (PF), astfel:

Formula

Tabelul 2

Valori de referință pentru energie electrică și combustibil

Tip de pastă de hârtie

Combustibil kWh/TUA

Freferință

Energie electrică kWh/TUA

Ereferință

non-apua

apua

non-apua

apua

Pastă chimică

3 650

4 650

750

750

Pastă termomecanică (TMP)

0

900

2 200

2 200

Pastă de lemn măcinat (inclusiv presurizată)

0

900

2 000

2 000

Pastă chimico-termomecanică (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Pastă reciclată

350

1 350

700

700

Tip de hârtie

kWh/tonă

Hârtie absorbantă

1 950

950

Hârtie absorbantă structurată

3 000

1 500

apua = pastă achiziționată de pe piață, uscată la aer.

Evaluare și verificare [pentru (a) și (b)]: Solicitantul prezintă calcule detaliate care să ateste îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu toate documentele justificative aferente. Astfel, datele raportate trebuie să includă consumul total de energie electrică și de combustibil.

Solicitantul calculează toate intrările de energie, defalcate pe energie termică/combustibili și energie electrică, utilizate în producția de pastă și în producția de hârtie, inclusiv energia utilizată la descernelizarea deșeurilor de hârtie în vederea producerii pastei de hârtie reciclate. Energia utilizată la transportul materiilor prime, precum și la conversie și ambalare nu este inclusă în calculul consumului de energie.

Energia termică totală include toți combustibilii achiziționați. Aceasta include, de asemenea, energia termică recuperată prin incinerarea leșiei și a deșeurilor provenite din procesele desfășurate la fața locului (de exemplu, deșeuri din lemn, rumeguș, leșie, deșeuri de hârtie, brac), precum și energia termică recuperată din producția internă de energie electrică. Cu toate acestea, solicitantul trebuie să ia în considerare la calculul energiei termice totale numai 80 % din energia termică provenită din aceste surse.

Energia electrică reprezintă energia electrică netă importată, provenită din rețea și din producția internă de energie electrică, măsurată ca putere electrică. Nu este necesar să se includă energia electrică utilizată la tratarea apelor uzate.

În cazul în care se produce abur utilizând energia electrică drept sursă de căldură, se calculează energia termică a aburului, se împarte la 0,8 și se adaugă la consumul total de combustibil.

În cazul fabricilor integrate, ca urmare a dificultății de a obține cifre separate pentru combustibilul (energie termică) corespunzător pastei și, respectiv, hârtiei, dacă este disponibilă numai o cifră globală pentru producția de pastă și de hârtie, valorile combustibilului (energiei termice) pentru tipul/tipurile de pastă se fixează la zero, iar cifra pentru fabrica de hârtie va include atât producția de pastă, cât și cea de hârtie.

Criteriul 3 – Fibrele – conservarea resurselor, gestionarea durabilă a pădurilor

Fibrele care constituie materie primă pot fi fibre reciclate sau fibre neprelucrate.

Toate fibrele neprelucrate trebuie să nu provină din specii modificate genetic.

Toate fibrele trebuie să aibă certificate valabile privind lanțul de custodie, eliberate de un sistem de certificare independent al unei părți terțe precum Consiliul de administrare a pădurilor (FSC), Programul pentru aprobarea sistemelor de certificare în domeniul forestier (PEFC) sau un sistem echivalent, sau să aibă note de livrare a hârtiei pentru reciclare în conformitate cu EN 643.

Cel puțin 70 % din materialul fibros alocat produsului sau liniei de producție trebuie să provină din păduri sau zone gestionate în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor care respectă cerințele stabilite de sistemul independent relevant al lanțului de custodie și/sau să provină din materiale reciclate.

În calculul conținutului de fibre reciclate nu se include reutilizarea materialelor din deșeuri care pot fi recuperate în cadrul aceluiași proces care le-a generat (și anume, brac – fie din producția proprie, fie achiziționat). Cu toate acestea, intrările de brac de la operațiuni de conversie (propriu sau achiziționat) pot fi considerate drept contribuție la conținutul de fibre reciclate, dacă fac obiectul notelor de livrare în conformitate cu standardul EN 643.

Toate materialele neprelucrate necertificate trebuie să facă obiectul unui sistem de verificare care să asigure faptul că acestea sunt obținute în mod legal și respectă orice alte cerințe ale sistemului de certificare pentru materialele necertificate.Organismele de certificare care eliberează certificate privind gestionarea durabilă a pădurilor sau lanțul de custodie trebuie să fie acreditate sau recunoscute de sistemul de certificare respectiv.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă organismului competent o declarație de conformitate însoțită de un certificat valabil privind lanțul de custodie, atestat independent, eliberat de fabricantul de hârtie absorbantă având etichetă ecologică a UE și pentru toate fibrele neprelucrate utilizate în produs sau în linia de producție. Sistemele FSC, PEFC sau sisteme echivalente sunt acceptate drept certificare independentă de către terți. În cazul în care s-au utilizat fibre reciclate și nu se utilizează declarații de reciclare FSC, PEFC sau echivalente, dovezile vor face obiectul notelor de livrare în conformitate cu standardul EN 643.

Solicitantul prezintă documente contabile auditate care demonstrează că cel puțin 70 % din materialele alocate produsului sau liniei de producție provin din păduri sau zone gestionate în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor care respectă cerințele stabilite de sistemul independent relevant al lanțului de custodie și/sau provin din materiale reciclate.

Dacă produsul sau linia de producție include material neprelucrat necertificat, trebuie să se demonstreze că proporția de materiale neprelucrate necertificate nu depășește 30 % și că acestea fac obiectul unui sistem de verificare care asigură faptul că acestea sunt obținute în mod legal și respectă orice alte cerințe ale sistemului de certificare pentru materialele necertificate.

În cazul în care sistemul de certificare nu impune în mod expres ca toate materialele neprelucrate să provină din specii nemodificate genetic, trebuie să se furnizeze dovezi suplimentare care să demonstreze acest lucru.

Criteriul 4 – Substanțe și amestecuri periculoase restricționate

Baza pentru demonstrarea conformității cu fiecare dintre subcriteriile din cadrul criteriului 4 va fi furnizarea de către solicitant a unei liste cu toate produsele chimice utilizate, împreună cu documentația corespunzătoare (fișa cu date de securitate sau o declarație din partea furnizorului de produse chimice).

Criteriul 4(a) Restricții privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC)

Notă: Trebuie să se verifice toate produsele chimice funcționale și de prelucrare utilizate în fabrica de hârtie și, după caz, în timpul procesului de conversie a hârtiei absorbante. Acest criteriu nu se aplică produselor chimice utilizate pentru tratarea apelor uzate, cu excepția cazului în care apele uzate tratate sunt recirculate înapoi în procesul de producție a hârtiei.

Produsul din hârtie nu trebuie să conțină substanțe care au fost identificate în conformitate cu procedura descrisă la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și au fost incluse pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,10 % (procente de masă). Nu se acordă nicio derogare de la această cerință.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație conform căreia produsele din hârtie nu conțin SVHC în concentrații mai mari de 0,10 % (procente de masă). Declarația trebuie să fie însoțită de fișe cu date de securitate sau declarații corespunzătoare din partea furnizorilor tuturor produselor chimice de prelucrare și funcționale utilizate în fabrica de hârtie care arată că niciunul dintre produsele chimice nu conține SVHC în concentrații mai mari de 0,10 % (procente de masă).

Lista substanțelor identificate ca fiind substanțe ce prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista substanțelor candidate în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 este disponibilă la adresa:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Trimiterea la listă se face la data depunerii cererii.

Criteriul 4(b) Restricții de clasificare, etichetare și ambalare (CLP)

Notă: Trebuie să se verifice toate produsele chimice funcționale și de prelucrare utilizate în fabrica de hârtie și, după caz, în timpul procesului de conversie a hârtiei absorbante. Acest criteriu nu se aplică produselor chimice utilizate pentru tratarea apelor uzate, cu excepția cazului în care apele uzate tratate sunt recirculate înapoi în procesul de producție a hârtiei.

Cu excepția cazului în care se prevede o derogare în tabelul 3, produsul din hârtie nu trebuie să conțină în concentrații mai mari de 0,10 % (procente de masă) substanțe sau amestecuri care sunt clasificate în oricare dintre următoarele fraze de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Grupa de pericol 1: categoria 1A sau 1B substanțe cancerigene, mutagene și/sau toxice pentru reproducere (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Grupa de pericol 2: categoria 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; substanțe din categoria 1 cu toxicitate pentru mediul acvatic: H400, H410; substanțe din categoriile 1 și 2 cu toxicitate acută: H300, H310, H330; substanțe din categoria 1 cu toxicitate prin aspirare: H304; substanțe din categoria 1 cu toxicitate asupra unui organ-țintă specific: H370, H372, substanță din categoria 1 clasificată ca sensibilizantă a pielii (*1): H317.

Grupa de pericol 3: substanțe din categoriile 2, 3 și 4 cu toxicitate pentru mediul acvatic: H411, H412, H413; substanțe din categoria 3 cu toxicitate acută: H301, H311, H331; substanțe din categoria 2 cu toxicitate asupra unui organ-țintă specific: H371, H373.

Utilizarea de substanțe sau amestecuri care sunt modificate chimic în timpul procesului de producție a hârtiei (de exemplu, agenți de floculare anorganici, agenți de reticulare, agenți oxidanți și reducători anorganici), astfel încât nu se mai aplică restricțiile de pericol CLP relevante, este exceptată de la cerința de mai sus.

Tabelul 3

Derogări de la restricțiile privind pericolele CLP și condițiile aplicabile

Tipul de substanță/amestec

Aplicabilitate

Clasificare (clasificări) care face (fac) obiectul derogării

Condiții de derogare

Coloranți și pigmenți

Utilizați pentru aplicarea pe suprafață sau pe articolele care intră în contact cu lichidele în timpul producției de hârtie colorată.

H411, H412, H413

Furnizorul de substanțe chimice trebuie să declare că o rată de fixare de 98 % poate fi realizată pe hârtie și să ofere instrucțiuni cu privire la modul în care se poate garanta acest proces.

Producătorul de hârtie furnizează o declarație de conformitate cu orice instrucțiuni relevante.

Agenți hidrofugi pe bază de poliamidoamină-epiclorhidrină (PAE)

Utilizați ca agenți de retenție în scopul îmbunătățirii prelucrabilității sau hidrofugării produsului.

H411, H412, H413

Conținutul de monomer rezidual combinat de epiclorohidrină (ECH, Nr. CAS 106-89-8) și produsele sale de descompunere 1,3-dicloro-2-propanol (DCP, Nr. CAS 96-23-1) și 3-monoclor-1,2-propandiol (MCPD, Nr. CAS 96-24-2) nu trebuie să depășească 0,35 % (g/g) din conținutul de substanțe active ale formulei.

Glicoxal (fibră reciclată)

Impurități în fibrele reciclate.

H341, H317

Permise numai în concentrații de peste 0,10 % (g/g), în cazul în care sunt determinate de agenți contaminanți din materiale reciclate utilizate în procesul de fabricare a hârtiei. În astfel de cazuri, trebuie să se demonstreze conformitatea cu limita definită la criteriul 6(c).

Substanțe chimice auxiliare Yankee pe bază de poliamidoamină-epiclorhidrină (PAE)

Utilizate ca auxiliari de creponare.

H411, H412, H413

Conținutul de monomer rezidual combinat de epiclorohidrină (ECH, Nr. CAS 106-89-8) și produsele sale de descompunere 1,3-dicloro-2-propanol (DCP, Nr. CAS 96-23-1) și 3-monoclor-1,2-propandiol (MCPD, Nr. CAS 96-24-2) nu trebuie să depășească 0,05 % (g/g) din conținutul de substanțe active ale formulei.

Polimeri cationici (inclusiv polietileneimine, poliamide și poliamine)

Diferitele utilizări posibile, printre care se numără utilizarea ca agenți de retenție, îmbunătățirea rezistenței la umezeală a fibrelor, a rezistenței la uscare și a rezistenței la umezeală.

H411, H412, H413

Producătorul de hârtie trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu toate instrucțiunile relevante pentru manipularea și dozarea în siguranță specificate în fișa cu date de securitate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o listă a tuturor produselor chimice utilizate, împreună cu fișa cu date de securitate relevantă sau declarația furnizorului.

Se evidențiază orice produse chimice care conțin substanțe sau amestecuri cu clasificări CLP restricționate. Rata aproximativă de dozare a produsului chimic, împreună cu concentrația substanței sau a amestecului restricționat în produsul chimic respectiv (astfel cum este prevăzut în fișa cu date de securitate sau în declarația furnizorului) și un factor prezumat de reținere de 100 % se utilizează pentru a estima cantitatea de substanță sau amestec restricționat rămasă în produsul final.

Justificările pentru orice abatere de la un factor de reținere de 100 % sau pentru modificarea unei substanței chimice sau a unui amestec chimic periculos restricționat trebuie furnizate în scris organismului competent.

Pentru substanțele sau amestecurile restricționate care depășesc 0,10 % (procente de masă) din produsul finit din hârtie, dar fac obiectul unor derogări, trebuie să se furnizeze o dovadă a conformității cu condițiile de derogare relevante.

Criteriul 4(c) Clor

Notă: Această cerință se aplică producătorilor de pastă de hârtie și producătorilor de hârtie. Deși aceasta se aplică, de asemenea, în cazul înălbirii fibrelor reciclate, se acceptă posibilitatea ca, în ciclul de viață anterior, fibrele să fi fost înălbite cu gaz de clor.

Este interzisă utilizarea clorului gazos ca agent de înălbire. Această cerință nu se aplică în cazul clorului gazos legat de producția și utilizarea de dioxid de clor.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație conform căreia nu s-a folosit clor gazos ca agent de înălbire în procesul de producție a hârtiei, împreună cu eventuale declarații din partea oricăror furnizori relevanți de pastă.

Criteriul 4(d) Alchilfenoli etoxilați (APEO)

Notă: Această cerință se aplică producătorilor de pastă de hârtie și producătorilor de hârtie.

Este interzisă adăugarea de APEO sau alți derivați de alchilfenol în substanțele chimice de curățare, de descernelizare, în agenții antispumare sau de dispersie. Derivații de alchilfenol se definesc ca substanțe care formează, prin degradare, fenoli alchilici.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație (declarații) de la furnizorul (furnizorii) său (săi) de produse chimice care să ateste că în aceste produse nu s-au adăugat alchilfenoli etoxilați sau alți derivați de alchilfenol.

Criteriul 4(e) Agenți tensioactivi utilizați în descernelizare

Notă: Această cerință se aplică producătorului (producătorilor) de pastă descernelizată.

Toți agenții tensioactivi utilizați în procesele de descernelizare trebuie să demonstreze biodegradabilitate rapidă sau un nivel maxim de biodegradabilitate inerentă (a se vedea mai jos metodele de testare și nivelurile admise). Singura derogare de la această cerință se referă la utilizarea agenților tensioactivi pe bază de derivați de silicon, cu condiția ca deșeurile de celuloză din procesul de descernelizare să fie incinerate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu fișele relevante de securitate sau rapoartele de testare pentru fiecare agent tensioactiv. Acestea trebuie să indice metoda de testare, pragul și concluzia la care s-a ajuns utilizând una dintre următoarele metode de testare și niveluri admise:

pentru biodegradabilitate rapidă: OCDE nr. 301 A-F (sau standardele ISO echivalente), cu un procent de degradare (inclusiv absorbția) în decurs de 28 de zile de cel puțin 70 % pentru 301 A și E și de cel puțin 60 % pentru 301 B, C, D și F;

pentru un nivel maxim de biodegradabilitate inerentă: OCDE 302 A-C (sau standardele ISO echivalente), cu un procent de degradare (inclusiv adsorbția) în decurs de 28 de zile de cel puțin 70 % pentru 302 A și B și de cel puțin 60 % pentru 302 C.

În cazul în care se utilizează agenți tensioactivi pe bază de silicon, solicitantul prezintă o fișă cu date de securitate pentru produsele chimice utilizate și o declarație că deșeurile de celuloză din procesul de descernelizare sunt incinerate, inclusiv detalii privind destinația instalației sau instalațiilor de incinerare.

Criteriul 4(f) Restricțiile aplicate produselor biocide pentru controlul materiilor vâscoase

Notă: Această cerință se aplică producătorului de hârtie.

Substanțele active din produsele biocide utilizate pentru a combate organismele care formează depuneri în sistemele de circulație a apei care conțin fibre trebuie să fi fost aprobate în acest scop sau să fie în curs de examinare în așteptarea unei decizii de aprobare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și nu trebuie să prezinte potențial de bioacumulare.

În sensul acestui criteriu, potențialul de bioacumulare se caracterizează prin log Kow (coeficient de partiție octanol/apă) este < 3,0 sau un factor de bioconcentrare determinat experimental ≤ 100.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu fișa cu date de securitate a materialului sau raportul de testare. Acesta trebuie să indice metoda de testare, pragul și concluzia la care s-a ajuns, utilizând una din următoarele metode de testare: OCDE 107, 117 sau 305 A-E.

Criteriul 4(g) Restricțiile aplicate coloranților azoici

Notă: Această cerință se aplică producătorului de hârtie.

Coloranții azoici, care prin descompunere reductivă a uneia sau mai multor grupe azo pot elibera una sau mai multe amine aromatice enumerate în Directiva 2002/61/CE sau în apendicele 8 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, nu se folosesc în producția de hârtie absorbantă având eticheta ecologică a UE.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu din partea furnizorului (furnizorilor) tuturor coloranților utilizați în procesul de producție a hârtiei absorbante și a produselor din hârtie absorbantă având eticheta ecologică a UE. Declarația furnizorului de coloranți trebuie să fie susținută de rapoarte de testare în conformitate cu metodele corespunzătoare descrise în apendicele 10 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau cu metode echivalente.

Criteriul 4(h) Pigmenți și coloranți pe bază de metale

Notă: Această cerință se aplică producătorului de hârtie sau, după caz, convertizorului de hârtie absorbantă. A se vedea definiția pigmenților și coloranților pe bază de metale din preambulul la prezenta anexă.

Este interzisă utilizarea coloranților sau pigmenților pe bază de aluminiu (*2), argint, arsenic, bariu, cadmiu, cobalt, crom, mercur, mangan, nichel, plumb, seleniu, antimoniu, staniu sau zinc.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu cerințele acestui criteriu din partea furnizorului (furnizorilor) tuturor coloranților utilizați în procesul de producție a produselor din hârtie absorbantă având eticheta ecologică a UE. Declarația (declarațiile) furnizorului trebuie să fie însoțită (însoțite) de fișe cu date de securitate sau de alte documente relevante.

Criteriul 4(i) Impuritățile ionice din coloranți

Notă: Această cerință se aplică producătorului de hârtie sau, după caz, convertizorului de hârtie absorbantă.

Nivelul impurităților ionice din coloranții utilizați nu trebuie să depășească următoarele limite: argint 100 ppm; arsenic 50 ppm; bariu 100 ppm; cadmiu 20 ppm; cobalt 500 ppm; crom 100 ppm; mercur 4 ppm; nichel 200 ppm; plumb 100 ppm; seleniu 20 ppm; antimoniu 50 ppm; staniu 250 ppm; zinc 1 500 ppm.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu cerințele acestui criteriu din partea furnizorului (furnizorilor) tuturor coloranților utilizați în procesul de producție a hârtiei absorbante având eticheta ecologică a UE. Declarația (declarațiile) furnizorului trebuie să fie însoțită (însoțite) de fișe cu date de securitate sau de alte documente relevante.

Criteriul 4(j) Loțiuni

Este interzisă adăugarea de substanțe care sunt clasificate ca H317, H334, CMR sau care figurează pe Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită la formulele de loțiuni utilizate în cursul conversiei produselor din hârtie absorbantă având eticheta ecologică a UE. În plus, este interzisă adăugarea de parabeni, triclosan, formaldehidă, agenți eliberatori de formaldehidă sau metilizotiazolinonă la formulele de loțiuni.

De asemenea, nicio formulă de loțiune utilizată nu trebuie aplicată în cantități care să conducă la prezența oricăror substanțe individuale cu clasificări restricționate CLP enumerate la criteriul 4(b) în cantități care depășesc 0,010 % (g/g) din produsul final din hârtie absorbantă. Suma substanțelor cu anumite clasificări restricționate CLP nu trebuie să depășească 0,070 % (g/g) din produsul din hârtie absorbantă.

Evaluare și verificare: Solicitantul furnizează o listă a formulelor de loțiuni relevante utilizate în producerea produselor din hârtie absorbantă având eticheta ecologică a UE, împreună cu declarațiile de conformitate de la furnizorii respectivi cu privire la formulele de loțiune, fișele cu date de securitate relevante și, pentru a demonstra conformitatea cu limitele din produsul finit, calcule bazate pe ratele de dozare folosite de solicitant care estimează concentrațiile oricăror substanțe restricționate CLP în formula care ar rămâne în produsul final din hârtie absorbantă având eticheta ecologică a UE.

Criteriul 5 – Gestionarea deșeurilor

Toate unitățile de producție a pastei de hârtie și a hârtiei, inclusiv unitățile de producție a hârtiei absorbante prelucrate, trebuie să dispună un sistem de gestionare a deșeurilor rezultate din procesul de producție și un plan de gestionare și reducere a deșeurilor care descrie procesul de producție și include informații privind următoarele aspecte:

1.

procedurile existente pentru prevenirea generării de deșeuri;

2.

procedurile existente pentru separarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor;

3.

procedurile existente pentru manipularea în condiții de siguranță a deșeurilor periculoase;

4.

îmbunătățirea continuă a obiectivelor și a țintelor legate de reducerea generării de deșeuri și creșterea ratelor de reutilizare și reciclare.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte un plan de reducere și gestionare a deșeurilor pentru fiecare dintre unitățile de producție în cauză și o declarație de conformitate cu acest criteriu.

Se va considera că solicitanții înregistrați în cadrul sistemului comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și/sau certificați în baza standardului ISO 14001 îndeplinesc acest criteriu dacă:

1.

includerea gestionării deșeurilor este documentată în declarația de mediu EMAS pentru unitatea (unitățile) de producție sau

2.

includerea gestionării deșeurilor este abordată în mod suficient de certificarea ISO 14001 pentru unitatea (unitățile) de producție.

Criteriul 6 – Cerințe privind produsul final

Criteriul 6(a) Vopsele și agenți de strălucire

Pentru hârtia absorbantă colorată, rezistența bună a culorii (nivelul 4 sau mai ridicat) se demonstrează conform procedurii scurte definite în standardul EN 646.

Pentru hârtia absorbantă tratată cu agenți de strălucire optici, o bună rezistență a culorii (nivel 4 sau mai ridicat) se demonstrează conform procedurii scurte definite în standardul EN 648.

Evaluare și verificare: Solicitantul sau furnizorul (furnizorii) de substanțe chimice furnizează o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de rapoartele de testare relevante, în conformitate cu standardul EN 646 și/sau standardul EN 648, după caz.

În caz contrar, solicitantul prezintă o declarație care să ateste că s-au utilizat coloranți sau agenți de strălucire optici.

Criteriul 6(b) Substanțe antimucegai și antimicrobiene

Mostrele de produs final din hârtie absorbantă nu trebuie să conducă la inhibarea creșterii microorganismelor în conformitate cu standardul EN 1104.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de rapoarte de testare relevante în conformitate cu standardul EN 1104.

Criteriul 6(c) Siguranța produselor

Orice produs final din hârtie absorbantă care conține fibre reciclate nu trebuie să conțină niciuna dintre următoarele substanțe periculoase peste limitele specificate și în conformitate cu standardele de testare specificate:

formaldehidă: 1 mg/dm2 conform EN 1541 (extracție cu apă rece);

glicoxal: 1,5 mg/dm2 conform DIN 54603;

pentaclorfenol (PCP): 2 mg/kg conform EN ISO 15320 (extracție cu apă rece).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de rapoarte de testare relevante în conformitate cu standardele respective.

Criteriul 6(d) Adecvarea pentru utilizare

Produsul din hârtie absorbantă având eticheta ecologică a UE trebuie să îndeplinească toate cerințele respective ale țării în care este introdus pe piață.

Pentru hârtia absorbantă structurată, absorbția colii de bază individuale de hârtie absorbantă înainte de conversie trebuie să fie egală sau mai mare de 10,0 g apă/g de hârtie absorbantă.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, susținută de documentele relevante.

Producătorii garantează adecvarea pentru utilizare a produselor lor prin prezentarea unor documente corespunzătoare care demonstrează calitatea produsului, în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17050. Standardul prevede criteriile generale pentru declarația de conformitate a furnizorilor cu documentele normative.

Pentru hârtia absorbantă structurată, solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu această cerință, însoțită de un raport de testare relevant în conformitate cu standardul EN ISO 12625-8:2010.

Criteriul 7 – Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Solicitantul urmează instrucțiunile privind modul de utilizare corectă a logoului etichetei ecologice a UE prevăzute în Orientările pentru utilizarea logoului etichetei ecologice a UE:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

În cazul în care se utilizează eticheta facultativă prevăzută cu spațiu pentru text, aceasta trebuie să conțină următoarele trei fraze:

Rate scăzute de emisii în aer și în apă în timpul producției;

Consum redus de energie în procesul de producție;

xx % fibre obținute în mod durabil/xx % fibre reciclate (după caz).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu acest criteriu, împreună cu o imagine a ambalajului produsului care indică în mod clar pe etichetă numărul de înregistrare/licență și, după caz, frazele care pot fi afișate împreună cu eticheta.


(1)  Valoarea mai mare se referă la fabrici care utilizează eucalipt din regiuni cu niveluri ridicate de fosfor (de exemplu, eucalipt iberic).

(2)  Valoarea emisiilor NOx pentru fabricile CTMP neintegrate care utilizează uscarea sintetică a pastei cu abur pe bază de biomasă.

(3)  Valoarea CCO în cazul pastei mecanice foarte înălbite (70-100 % din fibră în hârtia finală).

(4)  Metodologia pentru proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic.

(*1)  Restricțiile H317 se aplică numai pentru vopsele comerciale, agenți de finisare pentru suprafață și materiale de acoperire aplicate pe hârtie.

(*2)  Restricția pentru aluminiu nu se aplică aluminosilicaților.


Top