EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Decizia (UE) 2019/1743 a Băncii Centrale Europene din 15 octombrie 2019 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (reformare) (BCE/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/12


DECIZIA (UE) 2019/1743 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 octombrie 2019

privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (reformare) (BCE/2019/31)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță și articolele 17-19,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2014/23 (1) a fost modificată substanțial (2). Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, această decizie ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

Consiliul guvernatorilor poate ajusta remunerarea aplicabilă tuturor deținerilor de rezerve excedentare ale instituțiilor sau unei părți a acestora. La 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a hotărât să introducă un sistem pe două niveluri pentru remunerarea rezervelor excedentare, care exceptează o parte din surplusul de lichiditate deținut de instituții, respectiv deținerile de rezerve care depășesc rezervele obligatorii, de la remunerarea negativă la rata dobânzii aplicabilă facilității de depozit. Mai exact, Consiliul guvernatorilor a decis să excepteze un multiplu al rezervelor obligatorii ale instituțiilor. Consiliul guvernatorilor a decis să stabilească multiplicatorul inițial „m” al rezervelor obligatorii ale instituțiilor, utilizat pentru a calcula partea exceptată din rezervele excedentare deținute de instituții, la șase pentru toate instituțiile eligibile și rata inițială a dobânzii aplicabilă deținerilor de rezerve excedentare exceptate la zero la sută. Acest multiplicator „m” și rata dobânzii aplicabilă deținerilor de rezerve excedentare exceptate pot fi modificate în timp de Consiliul guvernatorilor.

(3)

Decizia de a introduce un sistem pe două niveluri pentru remunerarea rezervelor excedentare are scopul de a sprijini transmisia politicii monetare prin intermediul băncilor și de a menține în același timp contribuția pozitivă a ratelor negative ale dobânzilor la orientarea acomodativă a politicii monetare și la convergența în continuare susținută a inflației către obiectivul Băncii Centrale Europene (BCE). Astfel, sistemul pe două niveluri asigură faptul că transmisia ordonată a politicii monetare la nivelul zonei euro, predominant prin intermediul băncilor, nu este afectată de costurile ratelor negative ale dobânzilor aplicabile instituțiilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Remunerarea deținerilor de rezerve excedentare

(1)   Rezervele deținute de instituții care fac obiectul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene (BCE/2003/9) (3) și care depășesc rezervele obligatorii impuse prin Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului (4) și Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) (denumite în continuare „rezerve excedentare”) sunt remunerate la zero la sută sau la rata dobânzii la facilitatea de depozit, fiind aleasă cea mai mică dintre cele două.

(2)   O parte a deținerilor de rezerve excedentare ale unei instituții din conturile de rezerve ale instituției, astfel cum sunt definite la articolele 1 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), până la un multiplu al rezervelor obligatorii ale instituției (denumită în continuare „deducere”) este exceptată de la regula privind remunerarea prevăzută la alineatul (1). Multiplicatorul „m” utilizat pentru a calcula deducerea și rata dobânzii aplicabilă deținerilor de rezerve excedentare exceptate sunt stabilite de Consiliul guvernatorilor și publicate ulterior pe website-ul BCE. Orice ajustare a multiplicatorului „m” și/sau a ratei dobânzii aplicabile deținerilor de rezerve excedentare exceptate se aplică începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii care urmează anunțării deciziei Consiliului guvernatorilor, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel. Deținerile de rezerve excedentare exceptate se calculează pe baza soldurilor medii la închiderea zilei calendaristice pe durata unei perioade de aplicare din conturile de rezerve obligatorii ale instituției, astfel cu sunt definite la articolele 1 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9). Deținerile în cadrul facilității de depozit a Eurosistemului nu sunt considerate rezerve excedentare.

(3)   Dobânda de plătit sau de primit pentru deținerile de rezerve excedentare exceptate și neexceptate se deduce prin debitarea conturilor de rezerve ale instituției relevante sau, după caz, se plătește în a doua zi lucrătoare a BCN care urmează sfârșitului perioadei de aplicare pentru care a fost calculată dobânda.

(4)   În cazul instituțiilor care dețin rezervele obligatorii printr-un intermediar în conformitate cu articolul 10 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), deducerea se calculează conform prezentului alineat. Multiplicatorul „m” utilizat pentru a calcula deducerea se aplică rezervelor obligatorii agregate care trebuie menținute de instituția intermediară relevantă în nume propriu și în numele tuturor instituțiilor pentru care menține rezerve obligatorii în temeiul articolului 10 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9). Rata dobânzii aplicabilă deținerilor de rezerve excedentare exceptate se aplică doar rezervelor excedentare deținute în conturile de rezerve obligatorii, astfel cum sunt definite la articolele 1 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), ale intermediarului relevant.

Articolul 2

Remunerarea anumitor depozite deținute la BCE

Conturile deținute la BCE în conformitate cu Decizia BCE/2003/14 (5), Decizia BCE/2010/31 (6) și Decizia BCE/2010/17 (7) continuă să fie remunerate la rata dobânzii pentru facilitatea de depozit. Totuși, atunci când depozitele trebuie păstrate în acele conturi anterior datei la care trebuie efectuată o plată conform normelor legale sau contractuale aplicabile facilității relevante, acele depozite sunt remunerate pe parcursul respectivei perioade anterioare la 0 % sau la rata dobânzii pentru facilitatea de depozit, fiind aleasă cea mai mare dintre cele două.

Articolul 3

Abrogare

(1)   Decizia BCE/2014/23 se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc conform tabelului de corespondență inclus în anexa II.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică începând cu a șaptea perioadă de aplicare a rezervelor obligatorii din 2019 care începe la 30 octombrie 2019.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 15 octombrie 2019.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2014/23 din 5 iunie 2014 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare (JO L 168, 7.6.2014, p. 115).

(2)  A se vedea anexa I.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (JO L 250, 2.10.2003, p. 10).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 1).

(5)  Decizia BCE/2003/14 din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu (JO L 297, 15.11.2003, p. 35).

(6)  Decizia BCE/2010/31 din 20 decembrie 2010 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (JO L 10, 14.1.2011, p. 7).

(7)  Decizia BCE/2010/17 din 14 octombrie 2010 privind administrarea operațiunilor de împrumut și creditare încheiate de Uniune în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu (JO L 275, 20.10.2010, p. 10).


ANEXA I

DECIZIA ABROGATĂ ȘI MODIFICAREA ACESTEIA

Decizia BCE/2014/23

JO L 168, 7.6.2014, p. 115

Decizia (UE) 2015/509 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/9)

JO L 91, 2.4.2015, p. 1


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia BCE/2014/23

Prezenta decizie

Article1

Articolul 2

Articolul 1

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 6

Articolul 4

Anexa I

Anexa II


Top