EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

Decizia (UE) 2019/1377 a Băncii Centrale Europene din 31 iulie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/26)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; abrogat prin 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/6


DECIZIA (UE) 2019/1377 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 31 iulie 2019

privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/26)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (1), în special articolele 4 și 5,

având în vedere Decizia (UE) 2019/1376 a Băncii Centrale Europene din 23 iulie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23) (2), în special articolul 3,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (3), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Pentru a face față numărului considerabil de decizii pe care Banca Centrală Europeană (BCE) urmează să le adopte pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, a fost instituită o procedură pentru adoptarea de decizii delegate specifice.

(2)

O decizie de delegare produce efecte la adoptarea de către Comitetul executiv a unei decizii privind desemnarea unuia sau mai multor șefi de unități operative care să ia decizii pe baza unei decizii de delegare.

(3)

Importanța deciziei de delegare și numărul de destinatari cărora trebuie să le fie transmise decizii delegate ar trebui luate în considerare de Comitetul executiv la desemnarea șefilor de unități operative.

(4)

Președintele Consiliului de supraveghere a fost consultat cu privire la șefii de unități operative cărora ar trebui să le fie delegată competența de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute la articolul 1 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23).

Articolul 2

Decizii delegate privind participațiile calificate

(1)   Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 4 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) care implică entități supravegheate semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (4), sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției generale secretariatul Consiliului de supraveghere sau, în cazul în care aceștia nu sunt disponibili, de șeful Serviciului autorizare, împreună cu unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială I;

(b)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială II.

În cazul în care o decizie delegată în conformitate cu articolele 3 și 4 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) implică mai multe entități supravegheate semnificative, entitatea supravegheată relevantă este entitatea supravegheată sau grupul supravegheat în care este dobândită participația calificată.

(2)   Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 4 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) care nu implică entități supravegheate semnificative sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială III.

Articolul 3

Decizii delegate privind retragerea

(1)   Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 5 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) în legătură cu entitățile supravegheate semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției generale secretariatul Consiliului de supraveghere sau, în cazul în care aceștia nu sunt disponibili, de șeful Serviciului autorizare, împreună cu unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială I;

(b)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială II.

(2)   Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 5 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) în legătură cu entitățile supravegheate mai puțin semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), sunt adoptate de directorul general sau de directorul general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială III.

Articolul 4

Decizii delegate privind procedura de „pașaport”

Deciziile delegate în conformitate cu articolele 3 și 6 din Decizia (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sunt adoptate de unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială I;

(b)

directorul general sau un director general adjunct al Direcției generale supraveghere microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția generală supraveghere microprudențială II.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 31 iulie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 141, 1.6.2017, p. 14.

(2)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).


Top