EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0005

Decizia (UE) 2019/323 a Băncii Centrale Europene din 12 februarie 2019 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern (BCE/2019/5)

OJ L 55, 25.2.2019, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; abrogat prin 32020D1334

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/323/oj

25.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/16


DECIZIA (UE) 2019/323 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 12 februarie 2019

privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern (BCE/2019/5)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (1), în special articolele 4 și 5,

având în vedere Decizia (UE) 2019/322 a Băncii Centrale Europene din 31 ianuarie 2019 privind delegarea competenței de a adopta decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern (BCE/2019/4) (2), în special articolul 3,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (3), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Pentru a face față numărului considerabil de decizii pe care Banca Centrală Europeană (BCE) urmează să le adopte pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, a fost instituită o procedură pentru adoptarea de decizii delegate specifice.

(2)

O decizie de delegare produce efecte la adoptarea de către Comitetul executiv a unei decizii privind desemnarea unuia sau mai multor șefi de unități operative care să ia decizii pe baza unei decizii de delegare.

(3)

Importanța deciziei de delegare și numărul de destinatari cărora trebuie să le fie transmise decizii delegate ar trebui luate în considerare de Comitetul executiv la desemnarea șefilor de unități operative.

(4)

Președintele Consiliului de supraveghere a fost consultat cu privire la șefii de unități operative cărora ar trebui să le fie delegată competența de a adopta decizii privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizii delegate privind prerogativele de supraveghere acordate în temeiul dreptului intern

Deciziile delegate în conformitate cu Decizia (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) sunt adoptate de unul dintre următorii șefi de unități operative:

(a)

directorul general al Direcției Generale Supraveghere Microprudențială I, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția Generală Supraveghere Microprudențială I;

(b)

directorul general al Direcției Generale Supraveghere Microprudențială II, în cazul în care supravegherea entității supravegheate relevante sau a grupului supravegheat relevant este efectuată de Direcția Generală Supraveghere Microprudențială II; sau

(c)

în cazul în care un director general nu este disponibil, directorul general adjunct al acestuia.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 12 februarie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 141, 1.6.2017, p. 14.

(2)  A se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 80, 18.3.2004, p. 33.


Top