EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1932

Regulamentul (UE) 2018/1932 al Consiliului din 10 decembrie 2018 de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 667/2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

ST/14665/2018/INIT

OJ L 314, 11.12.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1932/oj

11.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/8


REGULAMENTUL (UE) 2018/1932 AL CONSILIULUI

din 10 decembrie 2018

de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 667/2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2018/1944 a Consiliului din 10 decembrie 2018 de abrogare a Deciziei 2010/127/PESC privind măsuri restrictive împotriva Eritreei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 23 decembrie 2009, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 1907 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) de impunere de măsuri restrictive împotriva Eritreei, constând în interzicerea vânzării și furnizării de arme și materiale conexe către Eritreea și din Eritreea.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 667/2010 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile prevăzute în Decizia 2010/127/PESC a Consiliului (3), adoptată în temeiul Rezoluției 1907 (2009) a CSONU.

(3)

La 14 noiembrie 2018, CSONU a adoptat RCSONU 2444 (2018) privind încetarea, cu efect imediat, a tuturor măsurilor restrictive ale ONU împotriva Eritreei.

(4)

La 10 decembrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1944 care abrogă Decizia 2010/127/PESC.

(5)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 667/2010 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 667/2010 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  A se vedea pagina 60 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 667/2010 al Consiliului din 26 iulie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei (JO L 195, 27.7.2010, p. 16).

(3)  Decizia 2010/127/PESC a Consiliului din 1 martie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei (JO L 51, 2.3.2010, p. 19).


Top