Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1793

Regulamentul (UE) 2018/1793 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări aduse dosarului tehnic al unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase înregistrate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care a condus la modificarea specificațiilor sale de bază [„Ron de Guatemala” (IG)]

C/2018/7593

OJ L 294, 21.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1793/oj

21.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/1793 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 2018

de aprobare a unei modificări aduse dosarului tehnic al unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase înregistrate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care a condus la modificarea specificațiilor sale de bază [„Ron de Guatemala” (IG)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (1), în special articolul 17 alineatul (8) și articolul 21,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, Comisia a examinat cererea prezentată de „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)” privind aprobarea unei modificări a dosarului tehnic al indicației geografice „Ron de Guatemala”, înregistrată în temeiul aceluiași Regulament (CE) nr. 110/2008 (2).

(2)

După ce a concluzionat că cererea este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008, Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3) cererea de modificare prezentată în temeiul articolului 17 alineatul (6) din regulamentul menționat.

(3)

Deoarece Comisiei nu i-a fost notificată nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, este oportun să se aprobe modificarea dosarului tehnic în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru băuturi spirtoase,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificarea dosarului tehnic publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referitoare la denumirea „Ron de Guatemala” (IG).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 97/2014 al Comisiei din 3 februarie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (JO L 33, 4.2.2014, p. 1).

(3)  JO C 317, 23.9.2017, p. 6.


Top