EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0541

Regulamentul delegat (UE) 2018/541 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/8681

OJ L 90, 6.4.2018, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/541/oj

6.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/59


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/541 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (1), în special articolul 25 alineatul (2), articolul 28 alineatul (4), articolul 29 alineatele (4) și (5) și articolul 30 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/97 armonizează dispozițiile naționale din sectorul distribuției de asigurări și reasigurări și împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru a preciza mai în detaliu criteriile și aspectele practice în ceea ce privește normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări și în ceea ce privește cerințele de supraveghere a produselor și de guvernanță pentru întreprinderile de asigurare și distribuitorii de asigurări. La 21 septembrie 2017, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 (2) și Regulamentul delegat (UE) 2017/2359 (3) pe baza acestor împuterniciri.

(2)

Pentru a permite autorităților competente și profesioniștilor din domeniul asigurărilor să se adapteze mai bine la cerințele prevăzute în cele două regulamente delegate menționate la primul considerent, data de aplicare a acestor regulamente delegate ar trebui aliniată la data de la care statele membre trebuie să aplice măsurile necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/97, astfel cum se prevede la articolul 42 alineatul (1) din directiva menționată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei

La articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică de la data de la care statele membre trebuie să aplice măsurile menționate la articolul 42 alineatul (1) primul paragraf din Directiva (UE) 2016/97.”

Articolul 2

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2017/2359

La articolul 20 din Regulamentul delegat (UE) 2017/2359, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică de la data de la care statele membre trebuie să aplice măsurile menționate la articolul 42 alineatul (1) primul paragraf din Directiva (UE) 2016/97.”

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 26, 2.2.2016, p. 19.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (JO L 341, 20.12.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2017/2359 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (JO L 341, 20.12.2017, p. 8).


Top