Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0121

Regulamentul (UE) 2018/121 al Consiliului din 23 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (Text cu relevanță pentru SEE. )

OJ L 22, 26.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/121/oj

26.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/121 AL CONSILIULUI

din 23 ianuarie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 187 și articolul 188 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului (3) a înființat întreprinderea comună pentru bioindustrii (denumită în continuare „întreprinderea comună pentru bioindustrii”).

(2)

Articolul 12 alineatul (4) din statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii prevăzut în anexa la Regulamentul (UE) nr. 560/2014 (denumit în continuare „statutul”) prevede că contribuția financiară din partea altor membri decât Uniunea ai întreprinderii comune pentru bioindustrii la cheltuielile de funcționare urmează să fie de cel puțin 182 500 000 EUR pentru perioada prevăzută la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 560/2014, însemnând de la data înființării întreprinderii comune pentru bioindustrii până la 31 decembrie 2024.

(3)

Bio-based Industries Consortium Aisbl (denumit în continuare „BIC”), care este un membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii altul decât Uniunea, continuă să fie dispus să contribuie la acoperirea cheltuielilor de funcționare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii cu suma stabilită la articolul 12 alineatul (4) din statut. Acesta a propus totuși un mod alternativ de finanțare prin contribuții financiare plătite de către entitățile sale constitutive direct la nivelul acțiunilor indirecte.

(4)

Obiectivul inițiativei tehnologice comune pentru bioindustrii de a desfășura activități prin intermediul colaborării dintre părțile interesate care intervin de-a lungul întregului lanț valoric bioeconomic, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, centre de cercetare și tehnologie și universități, poate fi realizat doar dacă se oferă posibilitatea BIC și entităților sale constitutive să efectueze contribuția financiară nu doar sub forma plăților către întreprinderea comună pentru bioindustrii, ci și sub forma contribuțiilor financiare pentru acțiuni indirecte finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(5)

Prin urmare, este necesară modificarea statutului, pentru a da posibilitatea BIC și entităților sale constitutive să efectueze contribuția financiară în suma totală prevăzută la articolul 12 alineatul (4) din statut, permițând ca respectivele contribuții să fie efectuate nu doar sub forma plăților către întreprinderea comună pentru bioindustrii, ci și sub forma contribuțiilor financiare la acțiunile indirecte finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii și care vor fi raportate întreprinderii comune pentru bioindustrii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 12 din statutul întreprinderii pentru bioindustrii, astfel cum este prevăzut în anexa la Regulamentul (UE) nr. 560/2014, se modifică după cum urmează:

1.

La alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

contribuțiile financiare din partea altor membri decât Uniunea sau din partea entităților constitutive ale acestora;”.

2.

Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Contribuțiile financiare din partea altor membri decât Uniunea sau din partea entităților constitutive ale acestora la cheltuielile de funcționare menționate la alineatul (3) libera (b) sunt de cel puțin 182 500 000 EUR pentru perioada prevăzută la articolul 1 din prezentul regulament.

Aceste contribuții financiare se efectuează sub formă de plăți către întreprinderea comună pentru bioindustrii sau sub formă de contribuții financiare la acțiuni indirecte finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

V. GORANOV


(1)  Avizul Parlamentului European din 24 octombrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (JO L 169, 7.6.2014, p. 130).


Top