EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Directiva delegată (UE) 2018/739 a Comisiei din 1 martie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în oțel (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/103


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/739 A COMISIEI

din 1 martie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în oțel

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin plumb.

(2)

În conformitate cu punctul 6(a) din anexa III la Directiva 2011/65/UE, până la 21 iulie 2016 s-a acordat o derogare de la utilizarea plumbului ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate. Comisia a primit o cerere de reînnoire a acestei derogări referitoare la categoriile 1-7 și 10 înainte de 21 ianuarie 2015, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2011/65/UE.

(3)

Plumbul se adaugă în oțel ca potențiator de prelucrabilitate pentru producția industrială și are un efect de lubrifiere care facilitează operațiunile de mare viteză și cele de foraj de mare adâncime. Galvanizarea este procesul prin care oțelul se acoperă cu un strat protector de zinc, cu scopul de a preveni apariția coroziunii.

(4)

Deși pentru anumite aplicații este disponibil oțel fără plumb, înlocuirea în aplicațiile rămase nu este în prezent realizabilă din punct de vedere științific și tehnic. O reducere suplimentară a domeniului de aplicare al derogării s-a dovedit a nu fi fezabilă în acest moment din cauza complexității ridicate a lanțului de aprovizionare.

(5)

Dintre oțelurile galvanizate, plumbul este în continuare necesar numai în oțelul galvanizat în șarjă prin cufundare la cald și într-o concentrație mai mică datorită progreselor tehnologice.

(6)

Întrucât pentru aplicațiile vizate în categoriile 1-7 și 10 nu există în prezent alternative suficient de fiabile și nici nu ar putea fi disponibile pe piață în viitorul apropiat, iar în cazul oțelului galvanizat prin cufundare la cald conținutul de plumb provine din impuritățile rezultate din zincul reciclat, perioada de valabilitate până la 21 iulie 2021 este justificată pentru ambele cereri, deoarece o perioadă mai scurtă ar putea genera o sarcină administrativă inutilă pentru industria de profil. Pentru alte categorii decât 1-7 și 10, derogarea existentă rămâne cu perioadele de valabilitate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2011/65/UE.

(7)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 30 iunie 2019 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2019.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 6(a) se înlocuiește cu următorul text:

„6(a)

Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate

Expiră la:

21 iulie 2021 pentru categoriile 8 și 9, altele decât dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro și instrumentele industriale de monitorizare și control;

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele industriale de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11.

6(a)-I

Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate

Expiră la 21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10.”


Top