EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0736

Directiva delegată (UE) 2018/736 a Comisiei din 27 februarie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru anumite componente electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2018/1079

OJ L 123, 18.5.2018, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj

18.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/94


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/736 A COMISIEI

din 27 februarie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru anumite componente electrice și electronice care conțin plumb în sticlă sau ceramică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin plumb.

(2)

Actuala derogare prevăzută în anexa III punctul 7(c)-I din Directiva 2011/65/UE permite, până la 21 iulie 2016, utilizarea plumbului în componente electrice și electronice care conțin plumb, în sticlă sau ceramică, altele decât ceramica dielectrică din condensatori, de exemplu dispozitive piezoelectrice, sau într-o matrice de sticlă sau ceramică. Comisia a primit o cerere de reînnoire a acestei derogări referitoare la categoriile 1-7 și 10 înainte de 21 ianuarie 2015, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2011/65/UE. În plus, în noiembrie 2014, Comisia a primit o cerere pentru o nouă derogare (cererea nr. 2015-1) pentru utilizarea plumbului în senzori electronici cu straturi subțiri, cum ar fi senzori piroelectrici sau senzori piezoelectrici, care este o aplicație ce intră în domeniul de aplicare al punctului 7(c)-I. În timpul consultărilor ulterioare cu părțile interesate, s-a convenit cu solicitantul ca evaluarea cererii de derogare 2015-1 să fie efectuată în contextul mai larg al derogării prevăzute la punctul 7(c)-I.

(3)

Plumbul conferă ceramicii anumite proprietăți dielectrice, piezoelectrice, piroelectrice, feroelectrice, semiconductoare sau magnetice pentru o gamă largă de utilizări în ceea ce privește temperaturile, tensiunile sau frecvențele. Plumbul conferă sticlei proprietăți esențiale cum ar fi reducerea punctelor de topire și înmuiere, îmbunătățind astfel uzinabilitatea, prelucrabilitatea și stabilitatea chimică etc. Sticla cu conținut de plumb poate fi folosită într-o gamă largă de aplicații, inclusiv la izolare, protecție, rezistență, lipire sau sigilare ermetică.

(4)

În prezent, substituirea sau eliminarea plumbului din sticlă și/sau ceramică nu se poate încă realiza din punct de vedere științific sau tehnic.

(5)

Întrucât pentru aplicațiile vizate în categoriile 1-7 și 10 nu există pe piață alternative fiabile și nici nu ar putea fi disponibile pe piață în viitorul apropiat, este justificată o reînnoire a derogării cu o perioadă de valabilitate până la 21 iulie 2021, deoarece împărțirea neesențială a formulării și o perioadă mai scurtă ar putea genera o sarcină administrativă inutilă. Pentru a se evita suprapunerea domeniilor de aplicare ale derogărilor din anexa III la Directiva 2011/65/UE, formularea propusă clarifică faptul că aplicațiile vizate de derogarea 34 sunt excluse de la derogarea prevăzută la punctul 7(c)-I. Pentru alte categorii decât 1-7 și 10, derogarea existentă rămâne cu perioadele de valabilitate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2011/65/UE.

(6)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 30 iunie 2019 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2019.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 februarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 7(c)-I se înlocuiește cu următorul text:

„7(c)-I

Componente electrice și electronice care conțin plumb, în sticlă sau ceramică, altele decât ceramica dielectrică din condensatori, de exemplu dispozitive piezoelectrice, sau într-o matrice de sticlă ori ceramică

Se aplică pentru categoriile 1-7 și 10 (cu excepția aplicațiilor prevăzute la punctul 34) și expiră la 21 iulie 2021.

Pentru categoriile 8 și 9, altele decât dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro și instrumentele industriale de monitorizare și control, expiră la 21 iulie 2021.

Pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8, expiră la 21 iulie 2023.

Pentru instrumentele industriale de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11, expiră la 21 iulie 2024.”


Top