EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2048

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2048 a Comisiei din 20 decembrie 2018 privind standardul armonizat pentru site-uri web și aplicații mobile elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului

C/2018/9056

OJ L 327, 21.12.2018, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2048/oj

21.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/84


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2048 A COMISIEI

din 20 decembrie 2018

privind standardul armonizat pentru site-uri web și aplicații mobile elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului (2), conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile care este conform cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este considerat conform cu cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 4 din directiva respectivă și acoperite de standardele respective sau de părți ale acestora.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare C(2017) 2585 (3), Comisia a înaintat Comitetului European de Standardizare (CEN), Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) o cerere privind elaborarea unuia sau a mai multor standarde armonizate bazate pe standardul EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), care să includă dispozițiile necesare pentru a sprijini punerea în aplicare a articolului 4 din Directiva (UE) 2016/2102. Standardul EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) a fost rezultatul mandatului de standardizare 376 al Comisiei (4) și a cuprins deja unele dispoziții relevante pentru accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile, precum și a altor produse și servicii TIC.

(3)

Pe baza Deciziei de punere în aplicare C(2017) 2585, CEN, Cenelec și ETSI au finalizat lucrările la standardul armonizat solicitat și au transmis Comisiei standardul european armonizat EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) care stabilește, printre altele, cerințe tehnice privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile. Standardul european armonizat EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) cuprinde, printre altele, un tabel care pune în corespondență dispozițiile relevante ale standardului cu cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102.

(4)

Comisia a evaluat, împreună cu CEN, Cenelec și ETSI, dacă dispozițiile relevante ale standardului european armonizat EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) furnizat de CEN, Cenelec și ETSI respectă cerința prevăzută în Decizia de punere în aplicare C(2017) 2585.

(5)

Dispozițiile relevante ale standardului european armonizat EN 301 549 V2.1.2 (201808) îndeplinesc cerințele pe care urmăresc să le acopere și care sunt stabilite în anexa II la Decizia de punere în aplicare C(2017) 2585. Prin urmare, este oportun să se publice referința acestui standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, de la data publicării referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referința standardului armonizat pentru site-uri web și aplicații mobile, elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2016/2102 și indicat în anexa la prezenta decizie, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare C(2017) 2585 a Comisiei din 27 aprilie 2017 privind o cerere de standardizare în sprijinul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, adresată organizațiilor de standardizare europene.

(4)  Mandatul 376 din 7 decembrie 2005, mandat de standardizare adresat CEN, CENELEC și ETSI în sprijinul cerințelor europene de accesibilitate aplicabile achizițiilor publice de produse și servicii din domeniul TIC.


ANEXĂ

Nr.

Referința standardului

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Cerințe de accesibilitate pentru produse și servicii TIC


Top