EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1942

Decizia (PESC) 2018/1942 a Consiliului din 10 decembrie 2018 de prelungire și de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)

ST/14213/2018/INIT

OJ L 314, 11.12.2018, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1942/oj

11.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/56


DECIZIA (PESC) 2018/1942 A CONSILIULUI

din 10 decembrie 2018

de prelungire și de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 16 iulie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/389/PESC (1) privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR).

(2)

La 12 decembrie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/2240 (2) de modificare a Deciziei 2012/389/PESC. Denumirea misiunii a fost schimbată în EUCAP Somalia și mandatul său a fost prelungit până la 31 decembrie 2018.

(3)

La 15 februarie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/226 (3) de modificare a Deciziei 2012/389/PESC, care prevede o valoare de referință financiară pentru perioada de până la 31 decembrie 2018.

(4)

În urma revizuirii strategice globale și coordonate a angajamentului PSAC în Somalia și în Cornul Africii, Comitetul politic și de securitate a convenit să modifice mandatul misiunii și să îl prelungească până la 31 decembrie 2020.

(5)

Prin urmare, Decizia 2012/389/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/389/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

urmărește aceste obiective prin sprijinirea autorităților somaleze în elaborarea legislației necesare și constituirea autorităților judiciare, prin furnizarea de îndrumare, consiliere, formare și echipamente necesare pentru entitățile somaleze de aplicare a legislației civile maritime și prin furnizarea de consiliere în materie de politici, comandă, control și coordonare pentru Ministerul Securității Interne și poliție în vederea sprijinirii inițiativelor Uniunii și ale partenerilor internaționali.”

2.

La articolul 13 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUCAP Somalia pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020 este de 66 100 000 EUR.”

3.

La articolul 16, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 31 decembrie 2020.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2012/389/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (JO L 187, 17.7.2012, p. 40).

(2)  Decizia (PESC) 2016/2240 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR) (JO L 337, 13.12.2016, p. 18).

(3)  Decizia (PESC) 2018/226 a Consiliului din 15 februarie 2018 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (JO L 43, 16.2.2018, p. 15).


Top