EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0661

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/661 a Comisiei din 26 aprilie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/750 privind armonizarea benzii de frecvențe 1452-1492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune, în sensul extinderii acesteia la benzile de frecvențe armonizate de 1427-1452 MHz și 1492-1517 MHz [notificată cu numărul C(2018) 2286] (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2018/2286

OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/127


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/661 A COMISIEI

din 26 aprilie 2018

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/750 privind armonizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune, în sensul extinderii acesteia la benzile de frecvențe armonizate de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz

[notificată cu numărul C(2018) 2286]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2) instituie un program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP), care are obiectivul de a identifica, până în 2015, pe baza inventarului spectrului, un spectru de cel puțin 1 200 MHz adecvat pentru banda largă pe suport radio în Uniune, în care este inclus și spectrul de frecvențe aflat deja în uz.

(2)

În avizul său din 20 februarie 2013 referitor la provocările strategice cu care se confruntă Europa ca urmare a creșterii cererii de spectru pentru banda largă pe suport radio (3), Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (Radio Spectrum Policy Group – RSPG) a recomandat evaluarea benzii de frecvențe de 1 427-1 452 MHz în vederea utilizării sale pentru banda largă pe suport radio după 2015, ca extensie a benzii de 1 452-1 492 MHz. RSPG a evidențiat, de asemenea, în avizul său provocările reprezentate de potențiala desemnare a benzilor de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 518 MHz pentru banda largă pe suport radio, ca urmare a actualei utilizări a acestora pentru serviciile de comunicații ale armatei și pentru serviciile fixe terestre pe suport radio. RSPG a propus ca utilizarea benzii de 1 492-1 518 MHz să fie reluată în considerare în funcție de rezultatul Conferinței Mondiale pentru Radiocomunicații din 2015.

(3)

Conferința Mondială pentru Radiocomunicații din 2015 a dedicat benzile de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 518 MHz telecomunicațiilor mobile internaționale din întreaga lume. În regiunea 1 a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care include Uniunea Europeană, aceste benzi de frecvențe, sau porțiuni ale acestora, sunt alocate, în mod co-primar, serviciilor mobile, cu excepția serviciului mobil aeronautic, serviciilor fixe și serviciului de explorare spațială Pământ-spațiu. În plus, unele state membre au desemnat banda de frecvențe 1 452-1 518 MHz pentru producerea de programe și evenimente speciale.

(4)

La 15 martie 2017, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio, Comisia a încredințat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) mandatul de a elabora condiții tehnice armonizate pentru unele benzi suplimentare din gama de frecvențe de 1,5 GHz, și anume benzile de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 518 MHz, cu scopul de a încuraja utilizarea acestora în Uniune pentru serviciile de comunicații electronice terestre pe suport radio în bandă largă.

(5)

Ca răspuns la acest mandat, CEPT a publicat la 16 noiembrie 2017 Raportul 65 (4), în care propune condiții tehnice armonizate pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă furnizate exclusiv prin legătură descendentă în benzile de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz, ținând seama de desemnarea la nivelul Uniunii a benzii de 1 452-1 492 MHz, în condiții tehnice armonizate, pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 a Comisiei (5).

(6)

Desemnarea la nivelul Uniunii a benzilor de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă furnizate exclusiv prin legătură descendentă ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivului RSPP privind spectrul pentru banda largă pe suport radio, prin adăugarea a 50 MHz de spectru. Utilizarea exclusivă a legăturii descendente este importantă pentru soluționarea asimetriei traficului de date prin creșterea capacității legăturii descendente a sistemelor pe suport radio în bandă largă, inclusiv pentru furnizarea de servicii 5G.

(7)

În conformitate cu recomandările Raportului 65 al CEPT, statele membre ar trebui să dispună de flexibilitate la nivel național, astfel încât să poată utiliza porțiuni din benzile de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz pentru a satisface cerințele acordurilor militare internaționale (6) sau pentru a răspunde, în mod limitat în timp, nevoilor naționale specifice de asigurare a funcționării continue a serviciilor terestre fixe pe suport radio. În acest sens, raportul subliniază că operarea pe aceleași frecvențe a serviciilor mobile și a celor fixe nu este fezabilă. În consecință, procesul de realocare a acestor benzi la nivel național, pentru a le pune la dispoziție ca răspuns la cererea națională de servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă furnizate exclusiv prin legătură descendentă, este complex și necesită un calendar adecvat.

(8)

Atunci când fac uz de flexibilitatea acordată la nivel național, statele membre ar trebui să pună la dispoziție, de preferință, un spectru contiguu pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă furnizate exclusiv prin legătură descendentă, inclusiv banda de 1 452-1 492 MHz, astfel încât să faciliteze disponibilitatea unor canale cu lărgime de bandă mai mare pentru serviciile 5G, realizarea de economii de scară în ceea ce privește echipamentele, coexistența cu serviciile din benzile adiacente, precum și coordonarea frecvențelor.

(9)

Fără a aduce atingere dreptului lor de a organiza utilizarea spectrului în scopuri de asigurare a ordinii publice, a securității publice și a apărării în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio, statele membre ar trebui să desemneze, în cea mai mare măsură posibilă, benzile de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă furnizate exclusiv prin legătură descendentă.

(10)

Furnizarea serviciilor de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă exclusiv prin legătură descendentă în întreaga bandă de 1 427-1 517 MHz ar trebui să se bazeze pe aranjamente coerente și armonizate privind formarea canalelor și pe condiții tehnice minime, și anume mai puțin restrictive, pentru a stimula piața unică, a atenua interferențele prejudiciabile și a asigura coordonarea frecvențelor.

(11)

Condițiile tehnice și aranjamentele prevăzute în Raportul 65 al CEPT asigură, de asemenea, coexistența dintre serviciile pe suport radio în bandă largă și serviciile din benzile adiacente.

(12)

În special, condițiile tehnice și aranjamentele, cum ar fi limitele de putere ale emisiilor nedorite, asigură faptul că utilizarea benzii de 1 427-1 517 MHz pentru banda largă pe suport radio oferă o protecție adecvată serviciilor de radioastronomie și serviciilor pasive de explorare a Pământului prin satelit din banda de 1 400-1 427 MHz, precum și serviciilor mobile prin satelit din banda de 1 518-1 559 MHz. Pot fi necesare măsuri suplimentare la nivel național pentru a îmbunătăți coexistența cu serviciile din benzile adiacente de 1 400-1 427 MHz și 1 518-1 559 MHz, de exemplu în jurul aeroporturilor, al porturilor maritime și al stațiilor la sol, utilizate pentru recepționarea semnalelor de căutare și salvare retransmise prin satelit. În plus, este necesar să se îmbunătățească performanța receptoarelor din stațiile terestre mobile, în conformitate cu obiectivele și cerințele Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7).

(13)

Ținând seama de faptul că unele porțiuni din banda de 1 452-1 492 MHz nu sunt utilizate pentru sistemele terestre de radiodifuziune, ar trebui înlăturate constrângerile normative existente, legate de coexistența cu astfel de servicii în această bandă, pentru a permite instalarea serviciilor de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă furnizate exclusiv prin legătură descendentă.

(14)

Poate fi necesar ca administrațiile să încheie acorduri transfrontaliere de coordonare a frecvențelor, pentru a asigura punerea în aplicare a parametrilor stabiliți prin prezenta decizie cu scopul de a îmbunătăți serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă furnizate exclusiv prin legătură descendentă în benzile de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz, astfel încât să se evite interferențele prejudiciabile, iar spectrul să fie utilizat mai eficient. Acordurile transfrontaliere de coordonare a frecvențelor pentru serviciile de telemetrie aeronautică ar trebui încheiate între administrațiile CEPT respective, la nivel bilateral sau multilateral.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie ar trebui aplicate de statele membre cu obiectivul ultim de a asigura utilizarea întregii benzii de 1 427-1 517 MHz sau, în lipsa cererii la nivel național, a unei porțiuni din aceasta pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă furnizate exclusiv prin legătură descendentă, cu scopul de a contribui, cât mai mult posibil, la îndeplinirea obiectivului RSPP privind spectrul.

(16)

Statele membre ar trebui să transmită Comisiei rapoarte privind punerea în aplicare a deciziei și utilizarea benzii, pentru a facilita evaluarea impactului acesteia la nivelul UE, precum și revizuirea sa în timp util, dacă este necesar. În particular, ar trebui examinată o dată la doi ani justificarea recurgerii la flexibilitatea acordată la nivel național pentru punerea la dispoziție a spectrului în benzile de 1 427-1 452 MHz sau 1 492-1 517 MHz. În plus, statele membre ar trebui să transmită, o dată la doi ani, rapoarte privind măsurile naționale de îmbunătățire a coexistenței cu serviciile de radioastronomie și serviciile pasive de explorare a Pământului prin satelit din banda de 1 400-1 427 MHz, precum și cu serviciile mobile prin satelit din banda de 1 518-1 559 MHz.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text: „Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 din 8 mai 2015 privind armonizarea benzii de frecvențe de 1 427-1 517 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune”.

2.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prezenta decizie urmărește armonizarea condițiilor de punere la dispoziție și de utilizare eficientă a benzii de frecvențe de 1 427-1 517 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune.”

3.

La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Până la 1 octombrie 2018 cel târziu, statele membre desemnează și pun la dispoziție, în mod neexclusiv, benzile de frecvențe de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz, sau o porțiune a acestora, pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă conform parametrilor stabiliți în anexă.”

4.

La articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Dacă desemnează și pun la dispoziție, în conformitate cu alineatul (2), numai o porțiune din banda de 1 427-1 452 MHz sau din banda de 1 492-1 517 MHz, statele membre:

(a)

se asigură că orice utilizare existentă este menținută în măsura în care este strict necesar, ținând seama de scopul de a pune treptat la dispoziție aceste benzi pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă;

(b)

se asigură, în primul rând, că porțiunea respectivă de spectru constituie împreună cu banda de 1 452-1 492 MHz o bandă de frecvențe continuă;

(c)

pot permite până la 1 ianuarie 2023, și după această dată dacă nu există cerere internă pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă în conformitate cu articolele 3 și 6 din Decizia 243/2012/UE, utilizarea unei părți a acestor benzi pentru asigurarea funcționării continue a serviciilor fixe terestre pe suport radio existente sau a altor utilizări existente, care nu pot partaja aceste benzi cu serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă.”

5.

La articolul 2 se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Statele membre se asigură că sistemele terestre menționate în prezentul articol oferă o protecție corespunzătoare sistemelor din benzile adiacente.”

6.

La articolul 2 se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   Statele membre facilitează încheierea de acorduri de coordonare transfrontalieră, cu scopul de a permite funcționarea sistemelor menționate la alineatele (1), (2) și (3), ținând seama de procedurile de reglementare și de drepturile existente, precum și de acordurile internaționale relevante.”

7.

Se adaugă următorul articol 2a:

„Articolul 2a

Statele membre reexaminează aplicarea articolului 2 o dată la doi ani, pentru a asigura disponibilitatea maximă a benzii de frecvențe de 1 427-1 517 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă.”

8.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Statele membre monitorizează utilizarea benzii de frecvențe de 1 427-1 517 MHz și raportează constatările lor Comisiei, la cerere sau din proprie inițiativă, pentru a permite revizuirea în timp util a prezentei decizii, dacă este necesar.”

9.

Se adaugă următorul articol 4a:

„Articolul 4a

Statele membre transmit Comisiei, până la 1 noiembrie 2018 cel târziu, un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii, în care precizează gradul de disponibilitate a benzilor de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz.”

10.

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2018.

Pentru Comisie

Mariya GABRIEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

(3)  Documentul RSPG 13-521 rev1.

(4)  Raportul 65 al CEPT, aprobat la 17 noiembrie 2017, corectat la 2 martie 2018.

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 a Comisiei din 8 mai 2015 privind armonizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune (JO L 119, 12.5.2015, p. 27)

(6)  Benzile de frecvențe de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 518 MHz sunt utilizate pentru sistemele militare terestre și maritime, în conformitate cu Acordul mixt civil/militar NATO din 2014 privind frecvențele (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement – NFJA). În conformitate cu punctul 14 din acord, „(…) Dacă utilizarea benzilor de frecvențe radio a fost armonizată de NATO și de țările membre ale NATO în scopuri militare, acest lucru nu exclude utilizarea pentru aplicații civile”.

(7)  Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p. 62).


ANEXĂ

ANEXĂ

PARAMETRII MENȚIONAȚI LA ARTICOLUL 2 ALINEATELE (1) ȘI (2)

A.   PARAMETRI GENERALI

1.

Modul de operare în banda de 1 427-1 517 MHz se limitează la transmisia de la stația de bază («exclusiv în legătură descendentă»).

2.

Lărgimea blocurilor alocate în banda de 1 427-1 517 MHz este multiplu de 5 MHz. Frecvența-limită inferioară a unui bloc alocat se aliniază cu limita inferioară a benzii (1 427 MHz) sau distanța dintre aceste două frecvențe este un multiplu de 5 MHz.

3.

Transmisia de la stația de bază respectă condițiile tehnice (măștile de spectru față de marginea blocului) stabilite în prezenta anexă.

B.   CONDIȚII TEHNICE PENTRU STAȚIILE DE BAZĂ – MASCA DE SPECTRU FAȚĂ DE MARGINEA BLOCULUI

Se utilizează următorii parametri tehnici, denumiți «măști de spectru față de marginea blocului» (block edge mask – BEM) pentru stațiile de bază, cu scopul de a asigura coexistența rețelelor învecinate în lipsa unor acorduri bilaterale sau multilaterale între operatorii unor astfel de rețele. Se pot utiliza și parametri tehnici mai puțin stricți, în cazul în care operatorii sau administrațiile implicate convin asupra acestora, dacă parametrii respectivi respectă condițiile tehnice aplicabile pentru protecția altor servicii sau aplicații, inclusiv a serviciilor sau aplicațiilor din benzile adiacente ori care fac obiectul unor obligații transfrontaliere.

BEM este o mască de emisie definită ca funcție de frecvență în raport cu marginea unui bloc de spectru pentru care au fost acordate unui operator drepturi de utilizare. Aceasta constă în limite de putere în interiorul blocului și în afara lui. Limita de putere în interiorul blocului se aplică unui bloc deținut de un operator. Limitele de putere în afara blocului se aplică spectrului utilizat pentru WBB ECS din banda de 1 427-1 517 MHz, care se află în afara unui bloc alocat unui operator. Acestea sunt indicate în tabelul 2. Limitele de putere din afara benzii se aplică spectrului din afara porțiunii din banda de frecvențe de 1 427-1 517 MHz care este utilizată pentru WBB ECS la nivel național.

În plus, se definesc limite de putere de coexistență pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă (wireless broadband electronic communications services – WBB ECS) din banda de 1 427-1 517 MHz, pentru a asigura compatibilitatea acestor servicii cu alte servicii sau aplicații radio, inclusiv atunci când o porțiune din benzile de 1 427-1 452 MHz și 1 492-1 517 MHz nu este desemnată pentru WBB ECS. Limitele de putere de coexistență pentru serviciile sau aplicațiile din benzile adiacente (cu alte cuvinte în afara spectrului utilizat pentru WBB ECS) sunt indicate în tabelele 3, 4, și 5; acestea asigură, de asemenea, flexibilitate la nivel național în ceea ce privește atribuirea spectrului pentru WBB ECS în banda de 1 427-1 517 MHz în conformitate cu prezenta decizie.

La nivel național se pot aplica măsuri procedurale sau tehnice suplimentare (1) ori ambele, pentru a asigura coexistența cu serviciile și aplicațiile din benzile adiacente.

Cerințe în interiorul blocului

Pentru stațiile de bază nu este obligatorie o limită de putere echivalentă izotropic radiată (equivalent isotropically radiated power – EIRP) în interiorul blocului, cu excepția blocului de frecvențe de 1 512-1 517 MHz, pentru care o astfel de limită este indicată în tabelul 1. Pentru alte blocuri de frecvențe decât blocul de 1 512-1 517 MHz, statele membre pot stabili o limită de EIRP de maximum 68 dBm/5 MHz, care poate fi majorată în cazuri specifice, de exemplu pentru utilizarea agregată a spectrului din banda de 1 427-1 512 MHz și a spectrului din benzi de frecvențe mai joase.

Tabelul 1

EIRP maximă în interiorul blocului per celulă  (2) pentru stațiile de bază WBB ECS care operează în banda de 1 512 -1 517 MHz

Blocul de frecvențe

EIRP maximă în interiorul blocului

Lărgimea de bandă măsurată

1 512 -1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

Notă explicativă la tabelul 1

Aceste cerințe au scopul de a asigura compatibilitatea WBB ECS care operează în blocul de 1 512-1 517 MHz cu serviciile mobile prin satelit care operează în banda de 1 518-1 525 MHz.

Cerințe în afara blocului

Tabelul 2

Limite de EIRP în afara blocului per antenă pentru BEM ale stațiilor de bază din banda de 1 427 -1 517 MHz

Gama de frecvențe a emisiilor din afara blocului

EIRP medie maximă în afara blocului

Lărgimea de bandă măsurată

De la – 10 la – 5 MHz de la marginea inferioară a blocului

11 dBm

5 MHz

De la – 5 la 0 MHz de la marginea inferioară a blocului

16,3 dBm

5 MHz

De la 0 la + 5 MHz de la marginea superioară a blocului

16,3 dBm

5 MHz

De la + 5 la + 10 MHz de la marginea superioară a blocului

11 dBm

5 MHz

Frecvențele din banda de 1 427 -1 517 MHz aflate la o distanță mai mare de 10 MHz de marginea inferioară sau superioară a blocului

9 dBm

5 MHz

Cerințe de coexistență pentru benzile adiacente

Tabelul 3

Limite de putere pentru emisiile nedorite ale stației de bază în banda de 1 400 -1 427 MHz pentru stațiile de bază care operează în banda de 1 427 -1 452 MHz

Gama de frecvențe ale emisiilor în afara benzii

Nivelul maxim de putere a emisiilor nedorite (3)

Lărgimea de bandă măsurată

1 400 -1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

Notă explicativă la tabelul 3

Această cerință are scopul de a proteja serviciile de radioastronomie și serviciile pasive de explorare a Pământului prin satelit din banda pasivă de 1 400-1 427 MHz de WBB ECS care operează în banda de 1 427-1 452 MHz, inclusiv atunci când numai o porțiune din această bandă este alocată pentru WBB ECS. Pentru a îmbunătăți protejarea de WBB ECS a observațiilor de radioastronomie din banda pasivă de 1 400-1 427 MHz pot fi necesare măsuri naționale suplimentare.

Tabelul 4

Limitele de EIRP per celulă  (4) în afara benzii în gama de 1 518 -1 559 MHz pentru stațiile de bază care operează în banda de 1 492 -1 517 MHz

Gama de frecvențe ale emisiilor în afara benzii

EIRP maximă în afara benzii

Lărgimea de bandă măsurată

1 518 -1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 -1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

Notă explicativă la tabelul 4

Aceste cerințe au scopul de a asigura protecția adecvată a serviciilor mobile prin satelit care operează în banda de 1 518-1 559 MHz, în special în porturile maritime, în aeroporturi și în stațiile terestre ale serviciilor mobile prin satelit pentru recepționarea semnalelor de căutare și salvare, de WBB ECS care operează în banda de 1 492-1 517 MHz, inclusiv atunci când numai o porțiune din această bandă este alocată pentru WBB ECS. Pentru a îmbunătăți protecția serviciilor mobile prin satelit din banda de 1 518-1 559 MHz pot fi necesare măsuri naționale suplimentare.

Tabelul 5

Limitele de EIRP per celulă în afara benzii sub 1 452 MHz și peste 1 492 MHz pentru stațiile de bază care operează în banda de 1 452 -1 492 MHz

Gama de frecvențe ale emisiilor în afara benzii

EIRP medie maximă în afara benzii

Lărgimea de bandă măsurată

Sub 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 -1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 -1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Peste 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Notă explicativă la tabelul 5

Aceste cerințe se aplică atunci când WBB ECS nu sunt instalate sub 1 452 MHz sau peste 1 492 MHz sau nici sub 1 452 MHz, nici peste 1 492 MHz. Cerințele respective au scopul de a asigura compatibilitatea WBB ECS din banda de 1 452-1 492 MHz cu legăturile fixe coordonate, cu serviciile mobile și cu serviciile de telemetrie aeronautică limitate la stațiile terestre, instalate în benzi de frecvențe adiacente sub 1 452 MHz sau peste 1 492 MHz.

Atunci când WBB ECS sunt instalate în blocuri aflate imediat sub 1 452 MHz, limitele indicate în tabelul 5 pentru frecvențele sub 1 452 MHz nu se aplică. Atunci când WBB ECS sunt instalate în blocuri aflate imediat peste 1 492 MHz, limitele indicate în tabelul 5 pentru frecvențele peste 1 492 MHz nu se aplică. Acest lucru nu aduce atingere cerințelor în afara benzii stabilite în tabelele 3 și 4 și cerințelor în afara blocului stabilite în tabelul 2.


(1)  De exemplu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri: coordonarea planificării frecvențelor, coordonarea amplasamentelor, limite de putere în interiorul benzii mai stricte pentru stațiile de bază, limite de putere echivalentă izotropic radiată în afara benzii pentru stațiile de bază mai stricte decât cele indicate în tabelul 5.

(2)  Într-un sit multisectorial, valoarea per «celulă» corespunde valorii pentru unul dintre sectoare.

(3)  Nivelul de putere a emisiilor nedorite trebuie înțeles în acest caz ca nivel măsurat la portul antenei.

(4)  Într-un sit multisectorial, valoarea per «celulă» corespunde valorii pentru unul dintre sectoare.


Top