EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31 (BCE/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; abrogat prin 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 9/196


DECIZIA (UE) 2019/48 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 30 noiembrie 2018

privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31 (BCE/2018/32)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 47,

întrucât:

(1)

Articolul 47 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) prevede că băncile centrale naționale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări (denumite în continuare „BCN din afara zonei euro”) nu trebuie să verse capitalul subscris care le revine, în afara cazului în care Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE), hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris al BCE și cel puțin jumătate din acționari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcționării BCE.

(2)

Articolul 1 din Decizia BCE/2013/31 (1) prevede că, începând cu 1 ianuarie 2014, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa la capitalul subscris al BCE.

(3)

Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/27) (2) dispune ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (denumită în continuare „grilă de repartiție pentru capital”) în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC și stabilește, cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiție pentru capital ajustată (denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție pentru capital”).

(4)

Ajustarea cincinală a grilei de repartiție pentru capitalul BCE impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, a Deciziei BCE/2013/31 și de stabilire a cotei procentuale din capitalul subscris al BCE pe care BCN din afara zonei euro au obligația să o verse de la 1 ianuarie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Valoarea și forma capitalului subscris și vărsat

Începând cu 1 ianuarie 2019, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa din capitalul subscris al BCE. Ținând cont de noile ponderi în grila de repartiție pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), fiecare BCN din afara zonei euro deține un capital total subscris și vărsat a cărui valoare este indicată în dreptul denumirii sale în următorul tabel:

BCN din afara zonei euro

Capital subscris la 1 ianuarie 2019

(în EUR)

Capital vărsat la 1 ianuarie 2019

(în EUR)

Българска народна банка

(Banca Națională a Bulgariei)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Națională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Articolul 2

Ajustarea capitalului vărsat

(1)   Având în vedere că fiecare BCN din afara zonei euro a vărsat deja 3,75 % din cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil la 31 decembrie 2018, în temeiul Deciziei BCE/2013/31, fiecare dintre acestea fie transferă o sumă suplimentară către BCE, fie primește înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în a treia coloană a tabelului de la articolul 1.

(2)   Toate transferurile în temeiul prezentului articol se efectuează în conformitate cu Decizia (UE) 2019/45 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/29) (3).

Articolul 3

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

(2)   Decizia BCE/2013/31 se abrogă de la 1 ianuarie 2019.

(3)   Trimiterile la Decizia BCE/2013/31 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 30 noiembrie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2013/31 din 30 august 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (JO L 16, 21.1.2014, p. 63).

(2)  Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (a se vedea pagina 178 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Decizia (UE) 2019/45 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (a se vedea pagina 183 din prezentul Jurnal Oficial).


Top