EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Decizia (UE) 2019/46 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; abrogat prin 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 9/190


DECIZIA (UE) 2019/46 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 29 noiembrie 2018

de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 30,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/27) (1) prevede ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumită în continuare „grilă de repartiție pentru capital”) în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) și stabilește, cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, noile ponderi atribuite fiecărei bănci centrale naționale (BCN) în grila de repartiție pentru capital ajustată (denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție pentru capital”).

(2)

Ajustarea ponderilor în grila de repartiție pentru capital și modificările rezultate în cotele BCN din capitalul subscris al BCE determină necesitatea ajustării creanțelor pe care BCE le-a creditat în temeiul articolului 30.3 din Statutul SEBC către BCN ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN din zona euro”) și care sunt echivalente contribuțiilor BCN din zona euro cu active din rezervele valutare la BCE (denumite în continuare „creanțe”). Acele BCN din zona euro ale căror creanțe cresc datorită unei creșteri a ponderilor acestora în grila de repartiție pentru capital de la 1 ianuarie 2019 ar trebui, prin urmare, să efectueze un transfer compensatoriu către BCE, iar BCE ar trebui să efectueze un transfer compensatoriu către acele BCN din zona euro ale căror creanțe scad din cauza unei scăderi a ponderilor acestora în grila de repartiție pentru capital.

(3)

În conformitate cu principiile generale ale echității, egalității de tratament și protejării așteptărilor legitime care stau la baza Statutului SEBC, acele BCN din zona euro a căror cotă relativă în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE crește datorită ajustărilor susmenționate ar trebui, de asemenea, să efectueze un transfer compensatoriu către BCN din zona euro ale căror cote relative scad.

(4)

Pentru a se calcula ajustarea valorii cotei fiecărei BCN din zona euro în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE, ponderile ce revin fiecărei BCN din zona euro în grila de repartiție pentru capital până la 31 decembrie 2018 și cu aplicare de la 1 ianuarie 2019 ar trebui exprimate ca procent din capitalul total al BCE subscris de toate BCN din zona euro.

(5)

În consecință, se impune adoptarea unei noi decizii BCE care să abroge Decizia BCE/2013/26 a Băncii Centrale Europene (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a)

„valoarea capitalului propriu acumulat” înseamnă totalul rezervelor BCE, conturilor de reevaluare și provizioanelor echivalente rezervelor, calculat de BCE la 31 decembrie 2018. Rezervele BCE și provizioanele echivalente rezervelor cuprind, fără a limita caracterul general al valorii capitalului propriu acumulat, fondul general de rezervă și provizioanele pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului;

(b)

„data transferului” înseamnă a doua zi lucrătoare care urmează aprobării de către Consiliul guvernatorilor a conturilor financiare ale BCE corespunzătoare exercițiului financiar 2018.

Articolul 2

Contribuția la rezervele și provizioanele BCE

(1)   În cazul în care cota unei BCN din zona euro în valoarea capitalului propriu acumulat crește datorită unei creșteri a ponderii sale în grila de repartiție pentru capital cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, respectiva BCN din zona euro transferă către BCE, la data transferului, suma determinată în temeiul alineatului (3).

(2)   În cazul în care cota unei BCN din zona euro în valoarea capitalului propriu acumulat scade din cauza unei scăderi a ponderii sale în grila de repartiție pentru capital cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, respectiva BCN din zona euro primește de la BCE, la data transferului, suma determinată în temeiul alineatului (3).

(3)   În ziua în care Consiliul guvernatorilor aprobă conturile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2018 sau înainte de aceasta, BCE calculează și confirmă fiecărei BCN din zona euro fie suma pe care respectiva BCN din zona euro trebuie să o transfere către BCE, în cazul în care se aplică alineatul (1), fie suma pe care respectiva BCN din zona euro o primește de la BCE, în cazul în care se aplică alineatul (2). Ținând cont de rotunjirile necesare, fiecare sumă de transferat sau de primit se calculează prin înmulțirea valorii capitalului propriu acumulat cu diferența absolută între ponderea fiecărei BCN din zona euro în grila de repartiție pentru capital la 31 decembrie 2018 și ponderea sa din grila de repartiție pentru capital cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, după care rezultatul se împarte la 100.

(4)   Fiecare dintre sumele menționate la alineatul (3) se datorează în euro la 1 ianuarie 2019, dar se transferă efectiv la data transferului.

(5)   La data transferului, o BCN din zona euro sau BCE care trebuie să transfere o sumă în temeiul alineatului (1) sau al alineatului (2) transferă separat și dobânzile acumulate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data transferului, aferente fiecărei sume datorate de respectiva BCN din zona euro sau de BCE. Părțile care transferă și care primesc dobânzile sunt aceleași cu părțile care transferă și care primesc sumele purtătoare de dobânzi.

(6)   Dacă valoarea capitalului propriu acumulat este mai mică de zero, sumele care trebuie transferate sau primite în temeiul alineatului (3) și al alineatului (5) se decontează în sens invers celor precizate la alineatul (3) și la alineatul (5).

Articolul 3

Ajustarea creanțelor echivalente activelor din rezervele valutare transferate

(1)   Creanțele BCN din zona euro se ajustează cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, în conformitate cu ponderile lor ajustate în grila de repartiție pentru capital. Valoarea creanțelor BCN din zona euro aplicabilă de la 1 ianuarie 2019 este indicată în a treia coloană a tabelului din anexa la prezenta decizie.

(2)   În virtutea prezentei dispoziții și fără a fi nevoie de îndeplinirea altor formalități sau acțiuni, se consideră că fiecare BCN din zona euro a transferat sau a primit la 1 ianuarie 2019 valoarea absolută a creanței în euro indicată în dreptul denumirii sale în a patra coloană a tabelului din anexa la prezenta decizie, unde „–” se referă la o creanță pe care BCN din zona euro o transferă către BCE, iar „+” la o creanță pe care BCE o transferă către BCN din zona euro.

(3)   În prima zi de operare a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare brută în timp real (TARGET2) de după 1 ianuarie 2019, fiecare BCN din zona euro fie transferă, fie primește valoarea absolută a sumei în euro indicate în dreptul denumirii sale în a patra coloană a tabelului din anexa la prezenta decizie, unde „+” se referă la suma pe care BCN din zona euro o transferă către BCE, iar „–” la suma pe care BCE o transferă către BCN din zona euro.

(4)   În prima zi de operare a sistemului TARGET2 de după 1 ianuarie 2019, o BCN din zona euro sau BCE care trebuie să transfere o sumă în temeiul alineatului (3) transferă separat și dobânzile acumulate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data transferului, aferente sumei respective datorate de aceste BCN din zona euro sau de BCE. Părțile care transferă și care primesc dobânzile sunt aceleași cu părțile care transferă și care primesc sumele purtătoare de dobânzi.

Articolul 4

Dispoziții generale

(1)   Dobânzile acumulate în temeiul articolului 2 alineatul (5) și al articolului 3 alineatul (4) se calculează zilnic, prin utilizarea metodei de calcul „număr de zile/360” la o rată egală cu cea mai recentă rată a dobânzii marginale utilizată de Eurosistem în licitațiile sale pentru operațiunile principale de refinanțare.

(2)   Fiecare transfer în temeiul articolului 2 alineatele (1), (2) și (5) și al articolului 3 alineatele (3) și (4) are loc separat prin sistemul TARGET2.

(3)   BCE și BCN din zona euro care au obligația efectuării unui transfer prevăzut la alineatul (2) dau, în timp util, instrucțiunile necesare pentru executarea în mod corespunzător și la timp a transferului.

Articolul 5

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

(2)   Decizia BCE/2013/26 se abrogă de la 1 ianuarie 2019.

(3)   Trimiterile la Decizia BCE/2013/26 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 29 noiembrie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (a se vedea pagina 178 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  Decizia BCE/2013/26 din 29 august 2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (JO L 16, 21.1.2014, p. 47).


ANEXĂ

CREANȚELE ECHIVALENTE ACTIVELOR DIN REZERVELE VALUTARE TRANSFERATE CĂTRE BCE

BCN din zona euro

Creanță echivalentă activelor din rezervele valutare transferate către BCE, la 31 decembrie 2018

(EUR)

Creanță echivalentă activelor din rezervele valutare transferate către BCE, cu aplicare de la 1 ianuarie 2019

(EUR)

Valoarea transferului

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxemburg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Total  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Datorită rotunjirii, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei tuturor cifrelor indicate.


Top