EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Decizia (UE) 2019/45 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29 (BCE/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; abrogat prin 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 9/183


DECIZIA (UE) 2019/45 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 29 noiembrie 2018

de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29 (BCE/2018/29)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.5,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/27) (1) prevede ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naționale (BCN) în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție pentru capital” și, respectiv, „grilă de repartiție pentru capital”). Această ajustare impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii și condițiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la 31 decembrie 2018, pentru a se asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecință, se impune adoptarea unei noi decizii care să abroge cu aplicare de la 1 ianuarie 2019 Decizia BCE/2013/29 (2).

(2)

Decizia (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/28) (3) stabilește modalitățile și măsura în care BCN ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN din zona euro”) au obligația de a vărsa capitalul BCE, având în vedere grila de repartiție pentru capital ajustată. Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/32) (4) stabilește procentajul pe care BCN ale statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „BCN din afara zonei euro”) sunt obligate să-l verse cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, având în vedere grila de repartiție pentru capital ajustată.

(3)

Având în vedere că fiecare BCN din zona euro a vărsat deja integral cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil până la 31 decembrie 2018 în temeiul Deciziei BCE/2013/30 a Băncii Centrale Europene (5) și, în ceea ce privește Lietuvos bankas, în temeiul articolului 2 din Decizia (UE) 2015/287 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/61) (6), coroborat cu Decizia BCE/2013/31 (7), fiecare BCN din zona euro ar trebui fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate in tabelul de la articolul 1 din Decizia (UE) 2019/44 (BCE/2018/28).

(4)

De asemenea, având în vedere că BCN din afara zonei euro au vărsat deja un procent din cota lor din capitalul subscris al BCE aplicabil până la 31 decembrie 2018, în temeiul Deciziei BCE/2013/31, fiecare dintre acestea ar trebui fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în a treia coloană a tabelului de la articolul 1 din Decizia (UE) 2019/48 (BCE/2018/32),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Transferul cotelor din capital

Ținând cont de cota din capitalul BCE pe care fiecare BCN a subscris-o la 31 decembrie 2018 și de cota din capitalul BCE pe care fiecare BCN o va subscrie cu aplicare de la 1 ianuarie 2019 ca urmare a ajustării ponderilor în grila de repartiție pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), BCN își transferă cotele din capital între ele prin intermediul transferurilor către și de la BCE, astfel încât să se asigure că distribuția cotelor din capital valabilă de la 1 ianuarie 2019 corespunde ponderilor ajustate. În acest scop, în temeiul prezentului articol și fără a fi nevoie de orice altă formalitate sau acțiune, se consideră că fiecare BCN transferă sau primește de la 1 ianuarie 2019 cota din capitalul subscris al BCE indicată în dreptul denumirii sale în cea de-a patra coloană a tabelului din anexa I la prezenta decizie, unde „+” se referă la cota din capital pe care BCE trebuie să o transfere către BCN, iar „–” la cota din capital pe care BCN trebuie să o transfere către BCE.

Articolul 2

Ajustarea capitalului vărsat

(1)   Ținând cont de capitalul BCE vărsat de fiecare BCN și de suma din capitalul BCE pe care fiecare BCN trebuie să o verse cu aplicare de la 1 ianuarie 2019 în temeiul articolului 1 din Decizia (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) pentru BCN din zona euro și, respectiv, în temeiul articolului 1 din Decizia (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) pentru BCN din afara zonei euro, în prima zi de operare a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) de după 1 ianuarie 2019, fiecare BCN fie transferă, fie primește suma netă indicată în dreptul denumirii sale în a patra coloană a tabelului din anexa II la prezenta decizie, unde „+” se referă la suma pe care BCN o transferă către BCE, iar „–” la suma pe care BCE o transferă către respectiva BCN.

(2)   În prima zi de operare a sistemului TARGET2 de după 1 ianuarie 2019, BCE și BCN care au obligația de a transfera o sumă în temeiul alineatului (1) transferă fiecare separat dobânzile aferente sumelor respective acumulate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data efectuării transferului. Părțile care transferă și care primesc dobânzile sunt aceleași cu părțile care transferă și care primesc sumele purtătoare de dobânzi.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)   Transferurile menționate la articolul 2 se realizează prin TARGET2.

(2)   În cazul în care o BCN nu are acces la TARGET2, sumele menționate la articolul 2 se transferă prin creditarea contului indicat în timp util de către BCE sau BCN.

(3)   Dobânzile acumulate în temeiul articolului 2 alineatul (2) se calculează zilnic, prin utilizarea metodei de calcul „număr de zile/360” la o rată egală cu cea mai recentă rată a dobânzii marginale utilizată de Eurosistem în licitațiile sale pentru operațiunile principale de refinanțare.

(4)   BCE și BCN care au obligația de a efectua un transfer în temeiul articolului 2 dau în timp util instrucțiunile necesare pentru executarea în mod corespunzător și la timp a transferului.

Articolul 4

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

(2)   Decizia BCE/2013/29 se abrogă de la 1 ianuarie 2019.

(3)   Trimiterile la Decizia BCE/2013/29 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 29 noiembrie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (a se vedea pagina 178 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  Decizia BCE/2013/29 din 29 august 2013 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat (JO L 16, 21.1.2014, p. 55).

(3)  Decizia (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (a se vedea pagina 180 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (a se vedea pagina 196 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Decizia BCE/2013/30 din 29 august 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (JO L 16, 21.1.2014, p. 61).

(6)  Decizia (UE) 2015/287 a Băncii Centrale Europene din 31 decembrie 2014 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Lietuvos bankas (BCE/2014/61) (JO L 50, 21.2.2015, p. 44).

(7)  Decizia BCE/2013/31 din 30 august 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (JO L 16, 21.1.2014, p. 63).


ANEXA I

CAPITALUL SUBSCRIS DE BCN

 

Cota subscrisă la 31 decembrie 2018

(EUR)

Cota subscrisă de la 1 ianuarie 2019

(EUR)

Cota de transferat

(EUR)

BCN din zona euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxemburg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

BCN din afara zonei euro

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Națională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Total  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Datorită rotunjirii, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei tuturor cifrelor indicate.


ANEXA II

CAPITALUL VĂRSAT DE BCN

 

Cota vărsată la 31 decembrie 2018

(EUR)

Cota vărsată de la 1 ianuarie 2019

(EUR)

Suma de transferat

(EUR)

BCN din zona euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxemburg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

BCN din afara zonei euro

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Națională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Total  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Datorită rotunjirii, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei tuturor cifrelor indicate.


Top