Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018B1577

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2018/1577 a bugetului rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

OJ L 266, 24.10.2018, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2018/4/oj

24.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 266/1


ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2018/1577

a bugetului rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314 alineatul (4) litera (a) și alineatul (9),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (2),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr 966/2012 (3),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (5),

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017 (6),

având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat de Comisie la 31 mai 2018,

având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018, adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2018 și transmisă Parlamentului European în ziua următoare,

având în vedere aprobarea de către Parlament a poziției Consiliului la 11 septembrie 2018,

având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,

CONSTATĂ URMĂTOARELE:

Articol unic

Procedura prevăzută la articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este încheiată, iar bugetul rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 este adoptat definitiv.

Adoptată la Strasbourg, 11 septembrie 2018.

Președintele

A. TAJANI


(1)  JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(4)  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(5)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)  JO L 57, 28.2.2018, p. 1.


BUGETUL RECTIFICATIV NR. 4 PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018

CONȚINUT

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere și finanțarea bugetului general 3
B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare 12

— Titlul 1:

Resurse proprii 13

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Secțiunea III: Comisia

— Cheltuieli 18

— Titlul 13:

Politică regională și urbană 21

A.   INTRODUCERE ȘI FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL

Credite care urmează să fie acoperite în cursul exercițiului financiar 2018 în temeiul articolului 1 din Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

CHELTUIELI

Descriere

Budget 2018 (1)

Budget 2017 (2)

Variație (%)

1.

Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Creștere economică durabilă: resurse naturale

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Securitate și cetățenie

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Europa globală

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Administrație

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Compensări

p.m.

p.m.

Instrumente speciale

551 238 311

1 581 200 013

–65,14

Total cheltuieli  (3)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


VENITURI

Descriere

Budget 2018 (4)

Budget 2017 (5)

Variație (%)

Venituri diverse (titlurile 4-9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Excedent disponibil din exercițiul financiar anterior (capitolul 3 0, articolul 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe(capitolul 3 0, articolul 3 0 2)

p.m.

p.m.

Sold net al resurselor proprii provenite din TVA și al resurselor proprii bazate pe PNB/VNB pentru exercițiile financiare anterioare (capitolele 3 1, 3 2 și 3 3)

p.m.

p.m.

Total venituri pentru titlurile 3-9

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Valoarea netă a taxelor vamale și a cotizațiilor pentru zahăr (capitolele 1 1 și 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Resurse proprii provenite din TVA la rata uniformă (tabelele 1 și 2, capitolul 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Rest de finanțat prin resursa complementară (resurse proprii bazate pe VNB, tabelul 3, capitolul 1 4)

102 314 870 690

78 356 340 114

+30,58

Appropriations to be covered by the own resources referred to in Article 2 of Decision 2014/335/EU, Euratom (6)

142 408 430 740

115 483 788 464

+23,31

Total revenue  (7)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


TABELUL 1

Calcularea reducerii bazelor de evaluare armonizate ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA neredusă

1 % din venitul național brut

Rata reducerii (%)

1 % din venitul național brut înmulțit cu rata reducerii

1 % din baza de calcul a TVA redusă (8)

State membre cu bază de calcul a TVA redusă

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bulgaria

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Republica Cehă

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Danemarca

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Germania

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Estonia

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Estonia

Irlanda

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Grecia

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Spania

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Franța

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Croația

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Croația

Italia

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Cipru

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Cipru

Letonia

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Lituania

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Luxemburg

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Luxemburg

Ungaria

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Țările de Jos

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Austria

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Polonia

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugalia

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

România

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Slovenia

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovacia

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Finlanda

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Suedia

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Regatul Unit

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Total

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABELUL 2

Defalcarea resurselor proprii provenite din TVA în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 3)

Stat membru

1 % din baza de calcul a TVA redusă

Rata uniformă a resursei proprii TVA (%)

Resurse proprii TVA la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bulgaria

238 743 000

0,30

71 622 900

Republica Cehă

732 794 000

0,30

219 838 200

Danemarca

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Germania

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Estonia

115 396 000

0,30

34 618 800

Irlanda

860 539 000

0,30

258 161 700

Grecia

740 156 000

0,30

222 046 800

Spania

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Franța

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Croația

241 636 000

0,30

72 490 800

Italia

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Cipru

92 779 000

0,30

27 833 700

Letonia

113 835 000

0,30

34 150 500

Lituania

175 208 000

0,30

52 562 400

Luxemburg

197 348 500

0,30

59 204 550

Ungaria

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Țările de Jos

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Austria

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Polonia

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugalia

964 881 000

0,30

289 464 300

România

686 064 000

0,30

205 819 200

Slovenia

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovacia

300 056 000

0,30

90 016 800

Finlanda

962 168 000

0,30

288 650 400

Suedia

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Regatul Unit

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Total

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABELUL 3

Determinarea ratei uniforme și defalcarea resurselor bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 4)

Stat membru

1 % din venitul național brut

Rata uniformă a resurselor proprii, „baza de calcul complementară”

Resurse proprii, „baza de calcul complementară”, la rata uniformă

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 450 833 000

 

2 891 770 039

Bulgaria

503 702 000

 

327 262 414

Republica Cehă

1 792 468 000

 

1 164 592 169

Danemarca

3 048 528 000

 

1 980 672 367

Germania

33 995 907 000

 

22 087 628 385

Estonia

230 792 000

 

149 948 873

Irlanda

2 431 496 000

 

1 579 777 826

Grecia

1 882 276 000

 

1 222 941 715

Spania

12 003 612 000

 

7 798 918 885

Franța

23 880 801 000

 

15 515 698 934

Croația

483 272 000

 

313 988 750

Italia

17 500 853 000

 

11 370 555 210

Cipru

185 558 000

 

120 559 694

Letonia

279 697 000

0,6497143  (9)

181 723 153

Lituania

411 930 000

 

267 636 829

Luxemburg

394 697 000

 

256 440 302

Ungaria

1 239 469 000

 

805 300 787

Malta

104 602 000

 

67 961 420

Țările de Jos

7 354 650 000

 

4 778 421 593

Austria

3 720 154 000

 

2 417 037 412

Polonia

4 681 410 000

 

3 041 579 223

Portugalia

1 933 791 000

 

1 256 411 749

România

1 874 072 000

 

1 217 611 458

Slovenia

429 322 000

 

278 936 661

Slovacia

865 923 000

 

562 602 593

Finlanda

2 268 419 000

 

1 473 824 360

Suedia

5 044 851 000

 

3 277 712 053

Regatul Unit

24 483 615 000

 

15 907 355 836

Total

157 476 700 000

 

102 314 870 690


TABELUL 4

Calcularea reducerii brute a contribuției la VNB pentru Danemarca, Țările de Jos și Suedia și finanțarea acesteia, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 6)

Stat membru

Reducerea brută

Partea procentuală în baza VNB

Cheia VNB aplicată reducerii brute

Finanțarea reducerii

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bulgaria

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Republica Cehă

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Danemarca

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Germania

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Estonia

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Irlanda

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Grecia

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Spania

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Franța

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Croația

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Italia

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Cipru

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Letonia

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Lituania

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Luxemburg

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Ungaria

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Țările de Jos

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Austria

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Polonia

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugalia

 

1,23

13 505 482

13 505 482

România

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Slovenia

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovacia

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Finlanda

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Suedia

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Regatul Unit

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Total

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABELUL 5

Corectarea dezechilibrelor bugetare în cazul Regatului Unit pentru exercițiul 2017, în temeiul articolului 4 din Decizia 2014/335/UE, Euratom (capitolul 1 5)

Descriere

Coeficient (10) (%)

Sumă

1.

Partea Regatului Unit (în %) din baza neredusă de calcul a TVA indicativă

17,1194

 

2.

Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Total cheltuieli alocate

 

118 550 222 885

5.

Cheltuieli legate de extindere (11)

 

25 135 292 635

6.

Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Avantajul Regatului Unit (12)

 

1 019 406 910

9.

Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale (13)

 

–45 769 948

11.

Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABELUL 6

Calcularea finanțării corecției în favoarea Regatului Unit în valoare de – 4 992 305 660  EUR (capitolul 1 5)

Stat membru

Partea procentuală în baza VNB

Părți fără Regatul Unit

Părți fără Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia și Regatul Unit

Trei pătrimi din partea Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei în coloana 2

Coloana 4 repartizată în conformitate cu coloana 3

Barem de finanțare

Barem de finanțare aplicat corecției

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bulgaria

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Republica Cehă

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Danemarca

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Germania

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Estonia

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Irlanda

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Grecia

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Spania

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Franța

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Croația

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Italia

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Cipru

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Letonia

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Lituania

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Luxemburg

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Ungaria

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Țările de Jos

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Austria

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Polonia

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugalia

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

România

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Slovenia

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovacia

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Finlanda

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Suedia

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Regatul Unit

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Calculele se efectuează cu 15 zecimale.

TABELUL 7

Summary of financing (14) of the general budget by type of own resource and by Member State

Stat membru

Resurse proprii tradiționale (RPT)

 

Resurse proprii bazate pe TVA și pe VNB, inclusiv ajustările

Total own resources (15)

Cotizații nete pentru zahăr (80 %)

Taxe vamale nete (80 %)

Total net resurse proprii tradiționale (80 %)

Costuri de colectare (20 % din valoarea brută a RPT) p.m.

Resursa proprie bazată pe TVA

Resursa proprie bazată pe VNB

Reduction in favour of: Denmark, Netherlands and Sweden

Corecția în favoarea Regatului Unit

Total „contribuții naționale”

Ponderea în totalul „contribuțiilor naționale” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 891 770 039

31 084 353

242 848 053

3 728 318 245

3,12

6 201 518 245

Bulgaria

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 262 414

3 517 825

27 483 181

429 886 320

0,36

517 986 320

Republica Cehă

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 592 169

12 518 490

97 801 325

1 494 750 184

1,25

1 782 250 184

Danemarca

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 672 367

– 120 268 697

166 334 951

2 368 923 421

1,98

2 746 623 421

Germania

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 087 628 385

237 425 396

319 035 307

24 737 139 138

20,69

29 468 739 138

Estonia

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 948 873

1 611 838

12 592 561

198 772 072

0,17

231 672 072

Irlanda

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 777 826

16 981 424

132 668 215

1 987 589 165

1,66

2 292 989 165

Grecia

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 941 715

13 145 704

102 701 463

1 560 835 682

1,31

1 737 935 682

Spania

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 798 918 885

83 832 514

654 945 669

10 125 981 968

8,47

11 838 481 968

Franța

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 515 698 934

166 782 096

1 302 993 398

20 119 187 728

16,83

21 868 987 728

Croația

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 988 750

3 375 143

26 368 472

416 223 165

0,35

468 823 165

Italia

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 370 555 210

122 224 918

954 888 235

14 443 863 563

12,08

16 539 763 563

Cipru

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 559 694

1 295 926

10 124 487

159 813 807

0,13

181 713 807

Letonia

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 723 153

1 953 387

15 260 935

233 087 975

0,19

281 087 975

Lituania

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 636 829

2 876 895

22 475 882

345 552 006

0,29

432 952 006

Luxemburg

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 440 302

2 756 540

21 535 609

339 937 001

0,28

361 937 001

Ungaria

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 300 787

8 656 378

67 628 382

1 039 267 947

0,87

1 196 267 947

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 961 420

730 534

5 707 334

90 089 588

0,08

103 289 588

Țările de Jos

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 778 421 593

– 705 434 085

69 019 868

4 612 006 126

3,86

7 358 606 126

Austria

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 417 037 412

25 981 335

34 911 864

2 997 056 011

2,51

3 218 156 011

Polonia

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 041 579 223

32 694 690

255 428 883

3 927 518 796

3,28

4 632 718 796

Portugalia

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 256 411 749

13 505 482

105 512 244

1 664 893 775

1,39

1 819 593 775

România

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 611 458

13 088 408

102 253 833

1 538 772 899

1,29

1 700 972 899

Slovenia

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 936 661

2 998 359

23 424 831

365 370 951

0,31

442 770 951

Slovacia

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 602 593

6 047 555

47 246 822

705 913 770

0,59

811 213 770

Finlanda

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 824 360

15 842 504

123 770 345

1 902 087 609

1,59

2 056 187 609

Suedia

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 277 712 053

– 166 217 026

47 343 511

3 480 462 838

2,91

4 028 462 838

Regatul Unit

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 907 355 836

170 992 114

–4 992 305 660

14 551 128 990

12,17

18 086 728 990

Total

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 314 870 690

0

0

119 564 430 740

100,00

142 408 430 740

B.   SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR PE LINII BUGETARE

Titlul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 4/2018

Sumă nouă

1

RESURSE PROPRII

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

3

EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI

555 542 325

 

555 542 325

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

45 050 050

 

45 050 050

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PROGRAMELOR UNIUNII

110 000 000

 

110 000 000

7

DOBÂNZI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

115 000 000

 

115 000 000

8

OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT

6 186 061

 

6 186 061

9

VENITURI DIVERSE

25 001 000

 

25 001 000

 

TOTAL GENERAL

144 778 626 795

33 992 206

144 812 619 001

TITLUL 1

RESURSE PROPRII

Articolul

Postul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 4/2018

Sumă nouă

 

CAPITOLUL 1 1

1 1 0

Taxe pe producție pentru anul de comercializare 2005/2006 și pentru anii anteriori

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cotizații pentru stocarea zahărului

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Taxe percepute pentru producția de zahăr C, izoglucoză C și sirop de inulină C care nu a fost exportată și pentru zahăr C și izoglucoză C de substituție

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Taxe pe producție

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Sume unice prelevate din cota suplimentară de zahăr și cota suplimentară de izoglucoză

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Prelevare din excedent

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 1 1 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

CAPITOLUL 1 2

1 2 0

Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2014/335/EU, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

CAPITOLUL 1 2 — TOTAL

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

CAPITOLUL 1 3

1 3 0

Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2014/335/EU, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

CAPITOLUL 1 3 — TOTAL

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

CAPITOLUL 1 4

1 4 0

Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

CAPITOLUL 1 4 — TOTAL

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

CAPITOLUL 1 5

1 5 0

Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

CAPITOLUL 1 5 — TOTAL

0 ,—

 

0 ,—

 

CAPITOLUL 1 6

1 6 0

Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

CAPITOLUL 1 6 — TOTAL

0 ,—

 

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

CAPITOLUL 1 1 —

COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2014/335/EU, EURATOM]

CAPITOLUL 1 2 —

TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2014/335/EU, EURATOM

CAPITOLUL 1 3 —

RESURSE PROPRII CARE PROVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN DECIZIA 2014/335/EU, EURATOM

CAPITOLUL 1 4 —

RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2014/335/EU, EURATOM

CAPITOLUL 1 5 —

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

CAPITOLUL 1 6 —

REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI

CAPITOLUL 1 4 —   RESURSE PROPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2014/335/UE, Euratom

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 4/2018

Sumă nouă

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

Comentarii

Resursa bazată pe VNB este o resursă „complementară”, care pune la dispoziție veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile care depășesc suma percepută prin resursele proprii tradiționale, prin plățile bazate pe TVA și prin alte venituri într-un anumit exercițiu. În mod implicit, resursa bazată pe VNB asigură întotdeauna echilibrarea ex ante a bugetului general al Uniunii.

Rata VNB se stabilește în funcție de veniturile suplimentare necesare pentru finanțarea cheltuielilor înscrise în buget care nu sunt acoperite de alte resurse (plăți bazate pe TVA, resurse proprii tradiționale și alte venituri). Se aplică astfel o rată VNB-ului fiecărui stat membru.

Rata care se aplică venitului național brut al statelor membre pentru acest exercițiu financiar este de 0,6497 %.

Temei juridic

Decizia Consiliului 2014/335/UE, Euratom din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105), în special articolul 2 alineatul (1) litera (c).

Stat membru

Buget 2018

Proiect de buget rectificativ nr. 4/2018

Sumă nouă

Belgia

2 890 809 302

960 737

2 891 770 039

Bulgaria

327 153 687

108 727

327 262 414

Republica Cehă

1 164 205 255

386 914

1 164 592 169

Danemarca

1 980 014 325

658 042

1 980 672 367

Germania

22 080 290 181

7 338 204

22 087 628 385

Estonia

149 899 055

49 818

149 948 873

Irlanda

1 579 252 975

524 851

1 579 777 826

Grecia

1 222 535 415

406 300

1 222 941 715

Spania

7 796 327 840

2 591 045

7 798 918 885

Franța

15 510 544 132

5 154 802

15 515 698 934

Croația

313 884 433

104 317

313 988 750

Italia

11 366 777 555

3 777 655

11 370 555 210

Cipru

120 519 640

40 054

120 559 694

Letonia

181 662 778

60 375

181 723 153

Lituania

267 547 912

88 917

267 636 829

Luxemburg

256 355 105

85 197

256 440 302

Ungaria

805 033 241

267 546

805 300 787

Malta

67 938 841

22 579

67 961 420

Țările de Jos

4 776 834 052

1 587 541

4 778 421 593

Austria

2 416 234 397

803 015

2 417 037 412

Polonia

3 040 568 715

1 010 508

3 041 579 223

Portugalia

1 255 994 330

417 419

1 256 411 749

România

1 217 206 930

404 528

1 217 611 458

Slovenia

278 843 990

92 671

278 936 661

Slovacia

562 415 679

186 914

562 602 593

Finlanda

1 473 334 710

489 650

1 473 824 360

Suedia

3 276 623 095

1 088 958

3 277 712 053

Regatul Unit

15 902 070 914

5 284 922

15 907 355 836

Articolul 1 4 0 – Total

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

SECȚIUNEA III

COMISIA

CHELTUIELI

Titlul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 4/2018

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Rezerve (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

PIAȚA INTERNĂ, INDUSTRIE, ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

CONCURENȚĂ

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Rezerve (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Rezerve (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

MEDIU

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Rezerve (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

CERCETARE ȘI INOVARE

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

REȚELE DE COMUNICARE, CONȚINUT ȘI TEHNOLOGIE

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

CERCETARE DIRECTĂ

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Rezerve (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

STABILITATE FINANCIARĂ, SERVICII FINANCIARE ȘI UNIUNEA PIEȚELOR DE CAPITAL

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

14

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Rezerve (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

COMUNICARE

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRAȚIE ȘI AFACERI INTERNE

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

INSTRUMENTE DE POLITICĂ EXTERNĂ

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Rezerve (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

COMERȚ

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI DEZVOLTARE

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Rezerve (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

VECINĂTATE ȘI NEGOCIERI PRIVIND EXTINDEREA

4 391 105 748

3 680 713 958

 

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Rezerve (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

 

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

AJUTOR UMANITAR ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Rezerve (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

COORDONAREA POLITICILOR COMISIEI ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

ADMINISTRAȚIA COMISIEI

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Rezerve (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

BUGET

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

AUDIT

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTICI

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

PENSII ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

SERVICII LINGVISTICE

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGIE

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

JUSTIȚIE ȘI CONSUMATORI

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

POLITICI CLIMATICE

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Rezerve (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

REZERVE

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Total

156 696 026 490

140 763 487 169

33 992 206

33 992 206

156 730 018 696

140 797 479 375

Din care rezerve (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

TITLUL 13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 4/2018

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

13 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ „POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ”

89 843 307

89 843 307

 

 

89 843 307

89 843 307

13 03

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ALTE ACȚIUNI LA NIVEL REGIONAL

30 096 255 130

25 391 963 602

 

 

30 096 255 130

25 391 963 602

13 04

FONDUL DE COEZIUNE (FC)

9 418 157 040

8 480 393 602

 

 

9 418 157 040

8 480 393 602

13 05

INSTRUMENTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PREADERARE — DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COOPERARE TERITORIALĂ LA NIVEL REGIONAL

92 853 894

80 306 941

 

 

92 853 894

80 306 941

13 06

FONDUL DE SOLIDARITATE

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 07

REGULAMENTUL PRIVIND AJUTORUL

34 473 000

26 000 000

 

 

34 473 000

26 000 000

13 08

PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU REFORME STRUCTURALE (PSRS) – ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPERAȚIONALĂ

30 500 000

14 000 000

 

 

30 500 000

14 000 000

 

Titlul 13 — Total

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

CAPITOLUL 13 06 —   FONDUL DE SOLIDARITATE

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 4/2018

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

13 06

FONDUL DE SOLIDARITATE

13 06 01

Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

9

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 02

Acordarea de asistență țărilor aflate în negocieri de aderare în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Capitolul 13 06 — Total

 

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 01
Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 4/2018

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

Comentarii

Acest articol este destinat să înregistreze creditele care provin din mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în caz de catastrofe majore sau regionale în statele membre. Asistența în cauză ar trebui oferită, în caz de catastrofe naturale, statelor membre afectate, stabilindu-se un termen până la care trebuie utilizată asistența financiară acordată și impunându-se statelor beneficiare obligația de a justifica modul în care a fost utilizată asistența primită. Asistența primită care este compensată ulterior cu plăți de la părți terțe conform principiului „poluatorul plătește”, de exemplu, sau care a depășit nivelul evaluării finale a daunelor ar trebui recuperată.

Cu excepția plăților în avans, alocarea creditelor se va efectua prin transferuri de credite din rezervă sau printr-un buget rectificativ în cazul în care creditele înscrise în rezervă sunt insuficiente, simultan cu decizia de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p. 3).

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884), în special articolul 10.


(1)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2018 (JO L 57, 28.2.2018, p. 1), plus bugete rectificative nr. 1-4/2018.

(2)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2017 (JO L 51, 28.2.2017, p. 1), plus bugetele rectificative nr. 1-6/2017.

(3)  Articolul 301 alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede: „Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate”.

(4)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2018 (JO L 57, 28.2.2018, p. 1), plus bugete rectificative nr. 1-4/2018.

(5)  Cifrele din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2017 (JO L 51, 28.2.2017, p. 1), plus bugetele rectificative nr. 1-6/2017.

(6)  The own resources for the 2018 budget are determined on the basis of the budget forecasts adopted at the 169th meeting of the Advisory Committee on Own Resources on 19 May 2017.

(7)  The third subparagraph of Article 310(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union reads: „The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance”.

(8)  Baza care trebuie folosită nu depășește 50 % din VNB.

(9)  Calculation of rate: (102 314 870 690) / (157 476 700 000) = 0,649714343074245.

(10)  Procentaje rotunjite.

(11)  Valoarea cheltuielilor legate de extindere corespunde cheltuielilor totale alocate în 13 state membre (care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004), cu excepția plăților agricole directe și a cheltuielilor legate de piață, precum și acea parte a cheltuielilor pentru dezvoltare rurală provenite din FEOGA, secțiunea Garantare.

(12)  „Avantajul Regatului Unit” corespunde efectelor care decurg pentru Regatul Unit din trecerea la TVA redusă și introducerea resursei proprii bazate pe PNB/VNB.

(13)  Aceste câștiguri excepționale corespund câștigurilor nete ale Regatului Unit care rezultă din creșterea – de la 10 % la 20 % la 1 ianuarie 2014 – a procentajului de resurse proprii tradiționale reținut de statele membre pentru acoperirea costurilor legate de colectarea resurselor proprii tradiționale (RPT).

(14)  p.m. (own resources + other revenue = total revenue = total expenditure); (142 408 430 740 + 2 404 188 261 = 144 812 619 001 = 144 812 619 001).

(15)  Total own resources as percentage of GNI: (142 408 430 740) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; own resources ceiling as percentage of GNI: 1,20 %.


Top