EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

Regulamentul (UE) 2017/2279 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de modificare a anexelor II, IV, VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/3


REGULAMENTUL (UE) 2017/2279 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2017

de modificare a anexelor II, IV, VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (1), în special articolul 20 alineatul (2) și articolul 27 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru ca etichetele să poată conține mesaje semnificative, în anumite limbi ale Uniunii sunt permise expresii specifice care se referă la hrana destinată animalelor de companie. Noi evoluții în sectorul hranei destinate animalelor de companie din două state membre sugerează că expresiile specifice care se referă la hrana destinată animalelor de companie sunt, de asemenea, adecvate în limba respectivelor state membre.

(2)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 ar trebui modificată în consecință.

(3)

Limitele de toleranță pentru constituenții analitici și aditivii destinați hranei pentru animale din materiile prime destinate hranei pentru animale și din hrana combinată pentru animale ar trebui să fie revizuite având în vedere progresul tehnologic în domeniul compușilor analitici și experiența în materie de bune practici de laborator. Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 ar trebui modificată în consecință.

(4)

Un număr tot mai mare de autorizații ale aditivilor destinați hranei animalelor emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilesc conținuturi maxime pentru aditivi în hrana combinată destinată animalelor și în materiile prime destinate hranei animalelor pentru care astfel de valori nu au fost stabilite în trecut, iar altele au introdus un nou concept, și anume conținutul maxim recomandat al unui aditiv în hrana completă destinată animalelor. În plus, tehnologia de fabricație a hranei destinate animalelor poate avea ca rezultat reduceri ale cantității adăugate de aditivi, cum ar fi vitaminele, care ar putea fi, de asemenea, prezente în mod natural în produsul finit. Aceste aspecte ar putea conduce la ambiguități în practică în cazul în care operatorul trebuie să menționeze pe etichetă cantitatea adăugată, dar autoritatea de control poate să analizeze și să verifice doar cantitatea din produsul final. Pentru a ține cont de aceste evoluții și pentru a asigura o etichetare echilibrată, adecvată și semnificativă a materiilor prime destinate hranei animalelor și a hranei combinate destinate animalelor, anexele VI și VII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 ar trebui modificate în consecință.

(5)

Evoluțiile tehnologice permit o utilizare sporită ca hrană pentru animale a alimentelor care nu mai sunt propice consumului uman. Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei (3) conține o listă a unor astfel de „foste alimente” care sunt considerate materii prime destinate hranei animalelor. Cu toate acestea, deoarece calitatea unor astfel de foste alimente poate, în unele cazuri, să nu fie conformă cerințelor aplicabile hranei animalelor, etichetarea respectivelor foste alimente ar trebui să indice faptul că utilizarea lor ca hrană pentru animale este permisă numai după prelucrare. Prin urmare, anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 ar trebui modificată în consecință.

(6)

Deoarece niciun motiv din domeniul siguranței nu impune aplicarea imediată a modificărilor anexelor, pentru a se evita perturbarea inutilă a practicilor comerciale și pentru a nu crea o sarcină administrativă inutilă asupra operatorilor, este adecvat să se prevadă măsuri tranzitorii care să permită o schimbare lină a etichetelor.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II, IV, VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Materiile prime destinate hranei animalelor și hrana combinată destinată animalelor care au fost etichetate înainte de 1 ianuarie 2019 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 1 ianuarie 2018 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente în cazul în care ele sunt destinate animalelor de la care se obțin alimente.

(2)   Materiile prime destinate hranei animalelor și hrana combinată destinată animalelor care au fost etichetate înainte de 1 ianuarie 2020 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 1 ianuarie 2018 pot fi, în continuare, introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente în cazul în care ele sunt destinate altor animale decât cele de la care se obțin alimente.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (JO L 29, 30.1.2013, p. 1).


ANEXĂ

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

La punctul 3, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în cadrul exprimărilor referitoare la hrana pentru animalele de companie se permit următoarele expresii: în limba bulgară «храна»; în limba spaniolă «alimento»; în limba cehă, expresia «kompletní krmná směs» poate fi înlocuită cu «kompletní krmivo», iar «doplňková krmná směs» cu «doplňkové krmivo»; în limba engleză «pet food»; în limba italiană «alimento»; în limba maghiară «állateledel»; în limba neerlandeză «samengesteld voeder»; în limba polonă «karma»; în limba slovenă «hrana za hišne živali»; în limba finlandeză «lemmikkieläinten ruoka»; în limba estonă «lemmikloomatoit»; în limba croată «hrana za kućne ljubimce».”

2.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

Partea A se înlocuiește cu următorul text:

„Partea A: Limitele de toleranță aplicabile constituenților analitici menționați în anexele I, V, VI și VII

1.

Limitele de toleranță prevăzute în prezenta parte includ deviațiile tehnice și analitice. Odată cu stabilirea la nivelul Uniunii a toleranțelor analitice care cuprind incertitudinile de măsurare și variațiile procedurale, valorile prevăzute la punctul 2 trebuie adaptate corespunzător pentru a cuprinde doar toleranțele tehnice.

2.

În cazul în care se constată existența unei deviații a compoziției unei materii prime pentru hrana animalelor sau a unei hrane combinate pentru animale față de valoarea inscripționată pe etichetă a constituenților analitici menționați în anexele I, V, VI și VII, se aplică următoarele toleranțe:

Constituent

Conținutul declarat al constituentului

Toleranță (1)

 

[%]

Sub valoarea inscripționată pe etichetă

Peste valoarea inscripționată pe etichetă

grăsimi brute

< 8

1

2

8-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

grăsimi brute, hrană pentru alte animale decât cele de la care se obțin alimente

< 16

2

4

16-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

proteine brute

< 8

1

1

8-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

proteine brute, hrană pentru alte animale decât cele de la care se obțin alimente

< 16

2

2

16-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

cenușă brută

< 8

2

1

8-32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

fibre brute

< 10

1,75

1,75

10-20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

zaharide

< 10

1,75

3,5

10-20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

amidon

< 10

3,5

3,5

10-20

35 %

35 %

> 20

7

7

calciu

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magneziu

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

sodiu

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

fosfor total

< 1

0,3

0,3

1-5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

cenușă insolubilă în acid clorhidric

< 1

nu sunt stabilite limite

0,3

1 – < 5

30 %

> 5

1,5

potasiu

< 1

0,2

0,4

1-5

20 %

40 %

> 5

1

2

umiditate

< 2

nu sunt stabilite limite

0,4

2 – < 5

20 %

5-12,5

1

> 12,5

8 %

valoarea energetică (2)

 

5 %

10 %

valoarea proteică (2)

 

10 %

20 %

3.

Anexa VI se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA VI

Detalii de etichetare pentru materiile prime destinate hranei pentru animale și pentru hrana combinată pentru animale destinate animalelor de la care se obțin alimente

Capitolul I: Etichetarea obligatorie și voluntară a aditivilor destinați hranei pentru animale menționați la articolul 15 litera (f) și la articolul 22 alineatul (1)

1.

Aditivii următori se includ în listă, împreună cu specificațiile lor, și anume denumirea, numerele de identificare, cantitatea adăugată și denumirea grupei funcționale, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau categoria menționată la articolul 6 alineatul (1) din regulamentul respectiv:

(a)

aditivi pentru care a fost stabilit un conținut maxim pentru cel puțin o categorie de animale de la care se obțin alimente;

(b)

aditivi încadrați în categoriile «aditivi zootehnici» și «coccidiostatice și histomonostatice»;

(c)

aditivi pentru care conținuturile maxime recomandate, stabilite în actul legislativ prin care se autorizează aditivul pentru hrana animalelor, sunt depășite.

Aceste detalii de etichetare se indică în conformitate cu actul legislativ prin care se autorizează aditivul în cauză destinat hranei animalelor.

Cantitatea adăugată menționată la primul paragraf se exprimă drept cantitatea de aditiv destinat hranei animalelor, cu excepția cazurilor în care în actul legislativ prin care se autorizează aditivul respectiv destinat hranei animalelor se indică o substanță în coloana «conținut minim/maxim». În acest din urmă caz, cantitatea adăugată se exprimă drept cantitatea de substanță respectivă.

2.

Pentru aditivii destinați hranei animalelor din grupa funcțională «vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar» care trebuie să fie incluși în listă în conformitate cu punctul 1, eticheta poate preciza cantitatea totală garantată pe toată durata de valabilitate la rubrica «Constituenți analitici» în loc de a se preciza cantitatea adăugată la rubrica «Aditivi».

3.

Denumirea grupei funcționale, astfel cum se menționează la punctele 1, 4 și 6, poate fi înlocuită cu următoarea abreviere, dacă o astfel de abreviere nu este stabilită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003:

Grupa funcțională

Denumirea și descriere

Denumire abreviată

1h

Substanțe pentru controlul contaminării cu radionuclizi: substanțele care suprima absorbția de radionuclizi sau care promovează excreția acestora

Controlori de radionuclizi

1m

Substanțe pentru reducerea contaminării hranei pentru animale cu micotoxine: substanțe care pot suprima sau reduce absorbția, care promovează excreția micotoxinelor sau care modifică modul de acțiune al acestora

Reducători de micotoxine

1n

Amelioratori ai condițiilor de igienă: substanțe sau, dacă este cazul, microorganisme, care au un efect favorabil asupra caracteristicilor igienice ale hranei pentru animale, prin reducerea unei contaminării microbiologice specifice

Amelioratori de igienă

2b

Substanțe aromatizante: substanțe care, adăugate în hrana pentru animale, îi cresc atractivitatea olfactivă sau palatabilitatea.

Aromatizanți

3a

Vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic cu efect similar

Vitamine

3b

Compuși de oligoelemente

Oligoelemente

3c

Aminoacizi, săruri ale acestora și produse analoage

Aminoacizi

3d

Uree și derivații acesteia

Uree

4c

Substanțe care afectează mediul în mod favorabil

Amelioratori de mediu

4.

Aditivii destinați hranei animalelor evidențiați pe etichete prin cuvinte, imagini sau mijloace grafice sunt indicați în conformitate cu punctul 1 sau 2, după caz.

5.

Persoana responsabilă de etichetare divulgă, la cerere, cumpărătorului denumirea, numărul de identificare și grupa funcțională a aditivilor destinați hranei animalelor care nu sunt menționați la punctul 1, 2 și 4. Această dispoziție nu se aplică compușilor aromatizanți.

6.

Aditivii destinați hranei animalelor care nu sunt menționați la punctele 1, 2 și 4 pot fi indicați în mod voluntar cel puțin cu denumirea lor sau, în cazul compușilor aromatizanți, cel puțin cu grupa lor funcțională.

7.

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la punctul 6, în cazul în care un aditiv nutrițional sau senzorial destinat hranei animalelor este menționat pe etichetă în mod voluntar, cantitatea de aditiv respectiv adăugată se precizează în conformitate cu punctele 1 sau 2, după caz.

8.

În cazul în care un aditiv aparține mai multor grupe funcționale, se indică grupa funcțională sau categoria corespunzătoare principalei sale funcții în cazul hranei în cauză destinate animalelor.

9.

Se indică detaliile de etichetare privind utilizarea adecvată a materiilor prime destinate hranei animalelor și hranei combinate pentru animale care sunt stabilite în actul legislativ prin care se autorizează aditivului în cauză destinat hranei animalelor.

Capitolul II: Etichetarea constituenților analitici menționați la articolul 17 alineatul (1) litera (f) și la articolul 22 alineatul (1)

1.

Constituenții analitici ai hranei combinate destinate animalelor de la care se obțin alimente se indică pe etichetă, precedați de rubrica «Constituenți analitici» (3), după cum urmează:

Hrană combinată pentru animale

Specii vizate

Constituenți analitici și nivelurile lor

Hrană completă pentru animale

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Porcine și păsări de curte

Porcine și păsări de curte

Proteine brute

Fibre brute

Grăsimi brute

Cenușă brută

Calciu

Sodiu

Fosfor

Lizină

Metionină

Hrană complementară pentru animale – minerale

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Porcine și păsări de curte

Porcine și păsări de curte

Rumegătoare

Calciu

Sodiu

Fosfor

Lizină

Metionină

Magneziu

Hrană complementară pentru animale – Altele

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Porcine și păsări de curte

Porcine și păsări de curte

Rumegătoare

Proteine brute

Fibre brute

Grăsimi brute

Cenușă brută

Calciu ≥ 5 %

Sodiu

Fosfor ≥ 2 %

Lizină

Metionină

Magneziu ≥ 0,5 %

2.

Substanțele indicate la această rubrică, care sunt și aditivi nutriționali sau senzoriali, se declară împreună cu cantitățile lor totale corespunzătoare.

3.

În cazul în care sunt indicate valoarea energetică și/sau valoarea proteică, indicarea lor se realizează în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

4.

Anexa VII se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA VII

Detalii de etichetare pentru materiile prime destinate hranei pentru animale și pentru hrana combinată pentru animale destinate altor animale decât cele de la care se obțin alimente

Capitolul I: Etichetarea obligatorie și voluntară a aditivilor destinați hranei pentru animale menționați la articolul 15 litera (f) și la articolul 22 alineatul (1)

1.

Aditivii următori se includ în listă, împreună cu specificațiile lor și anume denumirea și/sau numerele de identificare, cantitatea adăugată și denumirea grupei funcționale, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau categoria menționată la articolul 6 alineatul (1) din regulamentul respectiv:

(a)

aditivi pentru care a fost stabilit un conținut maxim pentru cel puțin o categorie de animale de la care nu se obțin alimente;

(b)

aditivi încadrați în categoriile «aditivi zootehnici» și «coccidiostatice și histomonostatice»;

(c)

aditivi pentru care conținuturile maxime recomandate, stabilite în actul legislativ prin care se autorizează aditivul pentru hrana animalelor, sunt depășite.

Aceste detalii de etichetare se indică în conformitate cu actul legislativ prin care se autorizează aditivul în cauză destinat hranei animalelor.

Cantitatea adăugată menționată la primul paragraf se exprimă drept cantitatea de aditiv destinat hranei animalelor, cu excepția cazurilor în care în actul legislativ prin care se autorizează aditivul respectiv destinat hranei animalelor se indică o substanță în coloana «conținut minim/maxim». În acest din urmă caz, cantitatea adăugată se exprimă drept cantitatea de substanță respectivă.

2.

Pentru aditivii destinați hranei animalelor din grupa funcțională «vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic, cu efect similar» care trebuie să fie incluși în listă în conformitate cu punctul 1, eticheta poate preciza cantitatea totală garantată pe toată durata de valabilitate la rubrica «Constituenți analitici» în loc de a se preciza cantitatea adăugată la rubrica «Aditivi».

3.

Denumirea grupei funcționale, astfel cum se menționează la punctele 1, 5 și 7, poate fi înlocuită cu abrevierea în conformitate cu tabelul de la punctul 3 din anexa VI, dacă o astfel de abreviere nu este stabilită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

4.

Aditivii destinați hranei animalelor evidențiați pe etichete prin cuvinte, imagini sau mijloace grafice sunt indicați în conformitate cu punctul 1 sau 2, după caz.

5.

Prin derogare de la punctul 1, pentru aditivii din grupurile funcționale «conservanți», «antioxidanți», «coloranți» și «compuși aromatizanți», trebuie indicată doar grupa funcțională în cauză. În acest caz, informația menționată la punctul 1 și 2 se divulgă, la cerere, cumpărătorului de către persoana responsabilă de etichetare.

6.

Persoana responsabilă de etichetare divulgă, la cerere, cumpărătorului denumirea, numărul de identificare și grupa funcțională a aditivilor destinați hranei animalelor care nu sunt menționați la punctul 1, 2 și 4. Această dispoziție nu se aplică compușilor aromatizanți.

7.

Aditivii destinați hranei animalelor care nu sunt menționați la punctele 1, 2 și 4 pot fi indicați în mod voluntar cel puțin cu denumirea lor sau, în cazul compușilor aromatizanți, cel puțin cu grupa lor funcțională.

8.

Cantitatea adăugată a unui aditiv senzorial sau nutrițional destinat hranei animalelor se indică în conformitate cu punctele 1 sau 2, după caz, dacă este menționat pe etichetă în mod voluntar.

9.

În cazul în care un aditiv aparține mai multor grupe funcționale, se indică grupa funcțională sau categoria corespunzătoare principalei sale funcții în cazul hranei în cauză destinate animalelor.

10.

Se indică detaliile de etichetare privind utilizarea adecvată a materiilor prime destinate hranei animalelor și hranei combinate pentru animale care sunt stabilite în actul legislativ prin care se autorizează aditivului în cauză destinat hranei animalelor.

Capitolul II: Etichetarea constituenților analitici menționați la articolul 17 alineatul (1) litera (f) și la articolul 22 alineatul (1)

1.

Constituenții analitici din hrana combinată destinată altor animale decât cele de la care se obțin alimente se includ în listă la rubrica «Constituenții analitici» (4) și se etichetează după cum urmează:

Hrană combinată pentru animale

Specii vizate

Constituenți analitici

Hrană completă pentru animale

Pisici, câini și animale pentru blană

Pisici, câini și animale pentru blană

Pisici, câini și animale pentru blană

Pisici, câini și animale pentru blană

Proteine brute

Fibre brute

Grăsimi brute

Cenușă brută

Hrană complementară pentru animale – minerale

Toate speciile

Toate speciile

Toate speciile

Calciu

Sodiu

Fosfor

Hrană complementară pentru animale – Altele

Pisici, câini și animale pentru blană

Pisici, câini și animale pentru blană

Pisici, câini și animale pentru blană

Pisici, câini și animale pentru blană

Proteine brute

Fibre brute

Grăsimi brute

Cenușă brută

2.

Substanțele indicate la această rubrică, care sunt și aditivi nutriționali sau senzoriali, se declară împreună cu cantitățile lor totale corespunzătoare.

3.

În cazul în care sunt indicate valoarea energetică și/sau valoarea proteică, indicarea lor se realizează în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

5.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Materiile contaminate se etichetează «hrană pentru animale cu nivel (niveluri) excesiv(e) de … [denumirea substanței (substanțelor) nedorite în conformitate cu anexa I la Directiva 2002/32/CE], de utilizat ca hrană pentru animale doar după detoxificare în unități autorizate». Autorizarea acestor unități se realizează în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 183/2005.”

(b)

Se adaugă următorul punct:

„3.

Fără a se aduce atingere punctelor 1 și 2, fostele alimente care trebuie prelucrate înainte de a fi utilizate ca hrană pentru animale, se etichetează astfel: «foste alimente, de utilizat ca materie primă pentru hrana animalelor după … [denumirea procesului adecvat în conformitate cu partea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 68/2013]».”


(1)  Toleranțele sunt date fie ca valoare procentuală absolută (această valoare trebuie să fie scăzută din/adăugată la conținutul declarat) sau ca valoare relativă marcată cu «%» după valoare (acest procent trebuie aplicat conținutului declarat pentru a calcula deviația acceptabilă).

(2)  Toleranțele sunt aplicabile în cazurile în care nu a fost stabilită nicio toleranță în conformitate cu o metodă UE sau cu o metodă națională oficială în statul membru în care hrana pentru animale este introdusă pe piață sau în conformitate cu o metodă adoptată de Comitetul European pentru Standardizare (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).”

(3)  În limba germană, expresia «analytische Bestandteile» poate fi înlocuită cu «Inhaltsstoffe». În limba suedeză, expresia «Analytiska beståndsdelar» poate fi înlocuită cu «Analyserat innehåll».

(4)  În limba germană, expresia «analytische Bestandteile» poate fi înlocuită cu «Inhaltsstoffe». În limba suedeză, expresia «Analytiska beståndsdelar» poate fi înlocuită cu «Analyserat innehåll».


Top