EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1228

Regulamentul delegat (UE) 2017/1228 al Comisiei din 20 martie 2017 privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a tencuielilor și ipsosurilor pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și a mortarurilor pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/1703

OJ L 177, 8.7.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1228/oj

8.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1228 AL COMISIEI

din 20 martie 2017

privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a tencuielilor și ipsosurilor pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și a mortarurilor pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 27 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei (2) a fost adoptat un sistem de clasificare pentru performanța produselor pentru construcții în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora. Tencuielile și ipsosurile pentru exterior și interior pe bază de lianți organici și mortarurile pentru tencuială și ipsoserie se numără printre produsele pentru construcții care fac obiectul regulamentului delegat respectiv.

(2)

Încercările au demonstrat că tencuielile și ipsosurile pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și mortarurile pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, au performanțe stabile și previzibile în ceea ce privește comportamentul la foc, atunci când îndeplinesc anumite condiții cu privire la conținutul maxim de materii organice al produsului, masa maximă pe unitate de suprafață aplicată pe substrat și comportamentul la foc al substratului.

(3)

Prin urmare, ar trebui considerat că tencuielile și ipsosurile pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și mortarurile pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, se încadrează într-o anumită clasă de performanță cu privire la comportamentul la foc stabilită în Regulamentul delegat (UE) 2016/364 dacă îndeplinesc aceste condiții, fără a mai fi nevoie de încercări suplimentare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexă, se consideră că tencuielile și ipsosurile pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, și mortarurile pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, se încadrează în clasele de performanță indicate în anexă, fără a se recurge la încercări.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 68, 15.3.2016, p. 4).


ANEXĂ

Produse (1)

Conținutul maxim de materii organice (2)

(% în greutate)

Masa maximă pe unitatea de suprafață (3)

(kg/m2)

Clasa (4)

Tencuieli și ipsosuri pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B – s2, d0

Tencuieli și ipsosuri pentru exterior și interior pe bază de lianți organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824

și

Mortaruri pentru tencuială și ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 – s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Produse livrate sub formă de pastă sau de pulbere utilizate pentru tencuirea exterioară și interioară a pereților, a coloanelor, a pereților despărțitori și a plafoanelor. Performanța substraturilor trebuie să se încadreze cel puțin în clasa A2 – s1, d0, iar densitatea nu trebuie să fie mai mică de 525 kg/m3.

(2)  Raportat la conținutul de substanță solidă (comparabil cu ipsosul/tencuiala complet uscate aplicate pe substrat).

(3)  Raportată la produsul umed (gata pentru utilizare).

(4)  Clasă conform tabelului 1 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/364.


Top