EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1203

Regulamentul (UE) 2017/1203 al Comisiei din 5 iulie 2017 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește siliciul organic (monometilsilanetriol) și oligozaharidele de calciu fosforil (POs-Ca®) adăugate în produsele alimentare și utilizate la producerea suplimentelor alimentare (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/4509

OJ L 173, 6.7.2017, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1203/oj

6.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/9


REGULAMENTUL (UE) 2017/1203 AL COMISIEI

din 5 iulie 2017

de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește siliciul organic (monometilsilanetriol) și oligozaharidele de calciu fosforil (POs-Ca®) adăugate în produsele alimentare și utilizate la producerea suplimentelor alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (1), în special articolul 4 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (2), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Directiva 2002/46/CE stabilește lista vitaminelor și substanțelor minerale care pot fi folosite la fabricarea suplimentelor alimentare.

(2)

În conformitate cu articolul 14 din Directiva 2002/46/CE, dispozițiile cu privire la vitaminele și substanțele minerale din suplimentele alimentare care pot avea un efect asupra sănătății publice se adoptă după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”).

(3)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 stabilește lista de vitamine și substanțe minerale și, pentru fiecare dintre acestea, formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare.

(4)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, modificările aduse listei care figurează în anexa II la respectivul regulament urmează să fie adoptate ținând seama de avizul autorității.

(5)

În urma unei cereri de adăugare de siliciu organic ca sursă de siliciu pe lista prevăzută în anexa II la Directiva 2002/46/CE, la 9 martie 2016, autoritatea a adoptat un aviz științific privind siguranța siliciului organic (monometilsilanetriol; MMST) ca ingredient alimentar nou pentru a fi utilizat ca sursă de siliciu în suplimentele alimentare și privind biodisponibilitatea acidului ortosilicic din sursa respectivă (3).

(6)

Rezultă din acest aviz că utilizarea siliciului organic (monometilsilanetriol) în suplimentele alimentare nu reprezintă o problemă de siguranță, ca sursă de siliciu, cu condiția ca anumite condiții să fie respectate.

(7)

Luând în considerare avizul favorabil al autorității, siliciul organic (monometilsilanetriol) ar trebui să fie inclus pe lista prevăzută în anexa II la Directiva 2002/46/CE.

(8)

În urma unei cereri de adăugare de oligozaharide de calciu fosforil (POs-Ca®) ca sursă de calciu pe lista prevăzută în anexa II la Directiva 2002/46/CE și pe lista prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, la data de 26 aprilie 2016, autoritatea a adoptat un aviz științific privind siguranța oligozaharidelor de calciu fosforil (POs-Ca®) ca sursă de calciu, adăugate în scopuri nutriționale la produsele alimentare, suplimentele alimentare și produsele alimentare destinate unor scopuri medicale speciale (4).

(9)

Rezultă din respectivul aviz că adăugarea oligozaharidelor de calciu fosforil (POs-Ca®) în produsele alimentare și utilizarea acestora în suplimentele alimentare nu reprezintă o problemă de siguranță, ca sursă de calciu, cu condiția ca anumite condiții să fie respectate.

(10)

Ținând seama de avizul favorabil al Autorității, oligozaharidele de calciu fosforil (POs-Ca ®) ar trebui să fie incluse pe lista prevăzută în anexa II la Directiva 2002/46/CE și pe lista prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

(11)

Părțile interesate au fost consultate prin intermediul Grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor, iar observațiile oferite au fost luate în considerare.

(12)

Prin urmare, Directiva 2002/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 ar trebui modificate în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2002/46/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

(2)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

(3)  EFSA Journal 2016;14(4):4436

(4)  EFSA Journal 2016;14(6):4488


ANEXĂ

1.

Punctul B din anexa II la Directiva 2002/46/CE se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica referitoare la „acid silicic” se introduce următoarea rubrică:

„siliciu organic (monometilsilanetriol)”;

(b)

după rubrica referitoare la „sulfat de calciu”, se introduce următoarea rubrică:

„oligozaharide de calciu fosforil”.

2.

La punctul 2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, după rubrica referitoare la „sulfat de calciu” se adaugă următoarea rubrică:

„oligozaharide de calciu fosforil”.


Top