EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0992

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/992 al Comisiei din 12 iunie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2148 în ceea privește eliminarea trimiterilor la Republica Belarus

C/2017/3923

OJ L 149, 13.6.2017, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/992/oj

13.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/66


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/992 AL COMISIEI

din 12 iunie 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2148 în ceea privește eliminarea trimiterilor la Republica Belarus

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (1), în special articolul 17 alineatele (3) și (6) și articolul 21 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/936 a stabilit atribuirea de restricții cantitative la importurile anumitor produse textile originare din țări terțe pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

(2)

Regulamentul (UE) 2017/354 al Parlamentului European și al Consiliului (2) a abrogat contingentele autonome pentru importurile de produse textile și de îmbrăcăminte originare din Republica Belarus.

(3)

Normele de gestionare a contingentelor cantitative prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2148 al Comisiei (3) au devenit caduce în ceea ce privește produsele textile și îmbrăcămintea originare din Republica Belarus. Prin urmare, regulamentul de punere în aplicare respectiv ar trebui să fie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru produse textile instituit prin articolul 30 din Regulamentul (UE) 2015/936,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2148, tabelul referitor la Republica Belarus se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 160, 25.6.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2017/354 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (JO L 57, 3.3.2017, p. 31).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2148 al Comisiei din 7 decembrie 2016 de stabilire a normelor privind gestionarea și distribuția contingentelor pentru produse textile stabilite pentru anul 2017, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 333, 8.12.2016, p. 32).


Top