Help Print this page 

Document 32017R0699

Title and reference
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei din 18 aprilie 2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața fiecărui stat membru și a unei metodologii comune de calcul al cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/2299
  • In force
OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/17


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/699 AL COMISIEI

din 18 aprilie 2017

de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața fiecărui stat membru și a unei metodologii comune de calcul al cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (1), în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura condiții uniforme pentru calcularea ratei minime anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de către statele membre în conformitate cu Directiva 2012/19/UE, este necesar să se stabilească o metodologie comună care să fie folosită de statele membre pentru calcularea acestei rate de colectare pe baza greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piețele lor, precum și o metodologie comună pentru calcularea cantității totale de DEEE generate în fiecare stat membru, exprimată în greutate, care să fie aplicată atunci când această opțiune devine disponibilă pentru statele membre în conformitate cu Directiva 2012/19/UE.

(2)

Este oportun să se definească în prezentul regulament parametri specifici, printre care „greutatea EEE” și „DEEE generate”, care să permită utilizarea armonizată a metodologiilor comune de calcul al greutății EEE introduse pe piață și, respectiv, de calcul al cantității totale de DEEE generate.

(3)

Pentru a facilita aplicarea metodologiilor comune de calcul al greutății EEE introduse pe piață și, respectiv, de calcul al cantității totale de DEEE generate într-un stat membru, este necesar ca metodologiile respective să includă un instrument de calcul adaptat la fiecare stat membru în parte.

(4)

În cazul în care datele care trebuie raportate de producători sau de reprezentanții lor autorizați, în temeiul articolului 16 din Directiva 2012/19/UE și al anexei X partea B la aceasta, nu sunt disponibile sau sunt incomplete, statele membre pot efectua estimări motivate cu privire la cantitățile de EEE introduse pe piețele lor. Atunci când trebuie efectuate aceste estimări, ar trebui să se utilizeze o metodologie comună, în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru raportarea, monitorizarea și evaluarea datelor.

(5)

Metodologia comună de calcul al estimărilor motivate ale cantității de EEE introduse pe piață ar trebui să ia în considerare faptul că cantitatea de EEE introduse pe piață pe teritoriul unui stat membru ar trebui contabilizată ca greutatea EEE puse la dispoziție pe piața sa, din care se scad EEE transferate în afara teritoriului său după ce au fost introduse pe piață. Prin urmare, ținând seama, de asemenea, de informațiile statistice disponibile, calculul greutății EEE introduse pe piață ar trebui să se bazeze pe date referitoare la producția internă de EEE din statul membru în cauză, precum și pe date referitoare la importurile de EEE din alte state membre sau țări terțe în statul membru în cauză și la exporturile de EEE din statul membru în cauză către un alt stat membru sau o țară terță. Aceste date ar trebui să fie obținute prin utilizarea bazei de date a Eurostat (Eurobase) în care, în special, producția internă de EEE este înregistrată în conformitate cu sistemul de producție comunitară (pe baza codurilor PRODCOM). Codurile respective corespund, de asemenea, celor utilizate în statisticile comerciale (și anume, codurile din Nomenclatura combinată). Statisticile privind comerțul cu mărfuri măsoară cantitatea de mărfuri comercializate între statele membre (comerțul în interiorul Uniunii) și cantitatea de mărfuri comercializate între statele membre și țări terțe (comerțul în afara Uniunii).

(6)

Datele naționale privind producția internă de EEE, importurile și exporturile sunt raportate în cadrul sistemului de producție comunitară, prin intermediul codurilor PRODCOM, și nu în conformitate cu categoriile de EEE prevăzute în anexele I și III la Directiva 2012/19/UE. Cu toate acestea, atunci când statele membre efectuează estimări cu privire la cantitatea de EEE introduse pe piață, este important ca ele să utilizeze o metodă de clasificare comună pentru a converti statisticile privind producția internă, importurile și exporturile în date care să corespundă greutății EEE introduse pe piețele lor în conformitate cu categoriile de EEE prevăzute în Directiva 2012/19/UE.

(7)

Pentru calcularea cantității totale de DEEE generate într-un anumit an pe teritoriul unui stat membru, este important ca statele membre să utilizeze o metodologie comună care ar trebui să țină seama de datele referitoare la cantitatea de EEE introduse pe piața fiecărui stat membru în trecut, de datele referitoare la duratele de viață ale diferitelor EEE în funcție de tipul acestora, de gradul de saturație al pieței naționale și de diferitele cicluri de viață ale EEE în statele membre. Ar trebui să se pună la dispoziția statelor membre, spre utilizare, un instrument de calcul al DEEE bazat pe această metodologie și completat în prealabil cu datele necesare pentru a permite aplicarea sa directă. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a actualiza datele utilizate în acest instrument în ceea ce privește EEE introduse pe piață în cursul anilor anteriori și/sau durata de viață, furnizând date și dovezi relevante în sprijinul acestor actualizări.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește o metodologie comună de calcul al greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piață într-un stat membru și o metodologie comună de calcul al cantității totale de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, într-un stat membru, care să fie utilizate de statele membre, după caz, pentru calcularea ratelor de colectare ale DEEE. În acest scop, regulamentul prevede, de asemenea, punerea la dispoziție a unui instrument de calcul al DEEE, adaptat la fiecare stat membru, care este instituit și pus la dispoziție de Comisie ca parte integrantă a acestor metodologii.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„greutatea EEE” înseamnă greutatea brută (la transport) a tuturor EEE care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2012/19/UE, inclusiv a tuturor accesoriilor electrice și electronice, dar cu excepția ambalajelor, a bateriilor/acumulatorilor, a instrucțiunilor, a manualelor și a accesoriilor și produselor consumabile neelectrice/electronice;

(b)

„DEEE generate” într-un stat membru înseamnă greutatea totală a DEEE provenite de la EEE care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2012/19/UE și care au fost introduse pe piața respectivului stat membru, înainte de activități precum colectarea, pregătirea pentru reutilizare, tratarea, valorificarea, inclusiv reciclarea, sau exportul.

Articolul 3

Calcularea greutății EEE introduse pe piața unui stat membru

(1)   Atunci când un stat membru calculează rata de colectare pe baza greutății medii a EEE introduse pe piață, statul membru respectiv calculează greutatea EEE introduse pe piața sa într-un anumit an pe baza informațiilor furnizate de producătorii de EEE sau de reprezentanții lor autorizați, după caz, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2012/19/UE și cu anexa X partea B la această directivă.

(2)   Atunci când un stat membru nu poate calcula greutatea EEE introduse pe piața sa în conformitate cu alineatul (1), aceasta efectuează estimări motivate ale greutății EEE introduse pe piața sa în decursul anului în cauză pe baza datelor referitoare la producția internă, la importurile și la exporturile de EEE de pe teritoriul său. În acest scop, statul membru utilizează metodologia stabilită în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 4

Calcularea cantității totale de DEEE generate într-un stat membru

Atunci când un stat membru calculează rata de colectare pe baza cantității de DEEE generate pe teritoriul său, statul membru respectiv calculează cantitatea totală de DEEE generate pe teritoriul său într-un an dat, pe baza metodologiei prevăzute în anexa II.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 aprilie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 197, 24.7.2012, p. 38.

(2)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).


ANEXA I

Metodologia de calcul al estimărilor motivate ale greutății EEE introduse pe piața unui stat membru

1.

Estimările motivate ale greutății EEE introduse pe piața unui stat membru în decursul unui an de referință se calculează conform metodei consumului aparent, care se bazează pe ecuația următoare:

EEE introduse pe piață(t) = producția internă(t) + importurile(t) – exporturile(t)

unde:

producția internă(t)

=

greutatea (în tone) a EEE finite produse în decursul anului de referință t într-un stat membru;

importurile(t)

=

greutatea (în tone) de EEE care au intrat pe teritoriul unui stat membru în decursul anului de referință t dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță pentru a fi distribuite, consumate sau utilizate;

exporturile(t)

=

greutatea (în tone) de EEE care au părăsit teritoriul unui stat membru în decursul anului de referință t cu destinația unui alt stat membru sau a unei țări terțe pentru a fi distribuite, consumate sau utilizate.

2.

Statele membre utilizează datele privind producția internă de EEE, exprimată în greutate, astfel cum au fost comunicate pe baza clasificării sistemului de producție comunitară (codurile PRODCOM).

Statele membre utilizează datele privind importurile și exporturile de EEE, exprimate în greutate, astfel cum au fost comunicate pe baza codurilor din Nomenclatura combinată (codurile NC).

3.

Statele membre utilizează instrumentul de calcul al DEEE menționat la articolul 1 din prezentul regulament pentru a converti cantitățile de EEE produse pe plan intern, importate și exportate, care sunt raportate cu ajutorul codurilor NC, în cantități de EEE introduse pe piață, defalcate pe categoriile de EEE prevăzute în anexele I și III la Directiva 2012/19/UE.


ANEXA II

Metodologia de calcul al cantității totale de DEEE generate într-un stat membru

1.

Cantitatea totală de DEEE generate într-un stat membru în decursul unui anumit an se calculează pe baza volumului de EEE introduse pe piață în statul membru respectiv în anii precedenți și a duratei de viață a acestor produse, estimată pentru fiecare produs în parte pe baza unei rate de eliminare, conform ecuației următoare:

Formula

unde:

W(n)

=

cantitatea (în tone) de DEEE generate în decursul anului de evaluare n;

POM(t)

=

cantitatea (în tone) de EEE introduse pe piață în decursul unui an t;

t 0

=

primul an de introducere pe piață a unui EEE;

L (p) (t, n)

=

profilul de durată de viață stabilit pe baza materialului casat pentru lotul de EEE introduse pe piață în anul t, care reflectă rata de eliminare probabilă în decursul anului de evaluare n (echipamente casate exprimate ca procentaj din totalul vânzărilor din anul n) și se calculează prin aplicarea unei funcții de repartiție Weibull definită printr-un parametru de formă cu variație temporală α(t) și printr-un parametru de scară β(t), după cum urmează:

Formula

În cazul în care de-a lungul timpului se aplică aceiași parametri referitori la durata de viață, distribuția duratei de viață a EEE este simplificată conform formulei următoare:

Formula

unde:

α (alfa)

=

„parametrul de formă” al distribuției de probabilitate;

β (beta)

=

„parametrul de scară” al distribuției de probabilitate.

2.

Statele membre utilizează instrumentul de calcul al DEEE menționat la articolul 1 din prezentul regulament și elaborat pe baza metodologiei descrise la punctul 1 pentru a calcula cantitatea totală de DEEE generate pe teritoriul lor în decursul unui anumit an.

3.

Instrumentul de calcul al DEEE este completat în prealabil cu date privind cantitatea de EEE introduse pe piață în perioada 1980-2014 pentru fiecare stat membru, calculată pe baza metodei consumului aparent descrisă în anexa I, precum și cu date privind durata de viață a produselor pentru perioada 1980-2030. Parametrii de formă și de scară ai distribuției de probabilitate, menționați la punctul 1 și stabiliți pentru fiecare stat membru în parte, sunt incluși în instrumentul de calcul sub formă de valori implicite.

4.

Statele membre introduc în instrumentul de calcul al DEEE datele anuale privind EEE introduse pe piață începând cu 2015 și până în anul care precede anul de referință, pentru a permite calcularea greutății DEEE generate într-un anumit an.

5.

Statele membre pot actualiza datele privind EEE introduse pe piață sau datele privind durata de viață a produselor utilizate în instrumentul de calcul al DEEE, după cum se prevede la punctul 3. Înainte de a efectua aceste actualizări, statele membre informează Comisia cu privire la acestea și furnizează dovezi relevante în sprijinul acestor actualizări, inclusiv studii de piață oficiale, rezultatele auditurilor realizate sau date analizate și motivate care rezultă din consultarea părților interesate relevante.


Top