EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0080

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/80 al Comisiei din 16 ianuarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

C/2017/0284

OJ L 12, 17.1.2017, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrogare implicită prin 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/80/oj

17.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 12/86


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/80 AL COMISIEI

din 16 ianuarie 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (1), în special articolul 13 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 cuprinde lista persoanelor, entităților și organismelor care au fost desemnate de Comitetul de sancțiuni sau de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) și cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat.

(2)

La 17 decembrie 2016, Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul Rezoluției 1718 (2006) a hotărât că cinci nave indicate în anexa III la Rezoluția 2270 (2016) în temeiul punctului 23 din rezoluția menționată nu constituie resurse economice controlate sau exploatate de Ocean Maritime Management și, ca atare, nu fac obiectul înghețării activelor impuse la punctul 8 litera (d) din Rezoluția 1718 (2006).

(3)

Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 ianuarie 2017.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șeful interimar al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 88, 29.3.2007, p. 1.


ANEXĂ

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 329/2007, următoarea mențiune de la rubrica „Persoane juridice, entități și organisme”: Mențiunea „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresă: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Phenian, RPDC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Phenian, RPDC. Alte informații: (a) Numărul OMI (Organizația Maritimă Internațională): 1790183; (b) Ocean Maritime Management Company, Limited a jucat un rol-cheie în organizarea transportului secret de arme și materiale conexe din Cuba către RPDC în iulie 2013. Prin urmare, Ocean Maritime Management Company, Limited a contribuit la activități interzise prin rezoluții, și anume embargoul asupra armelor impus prin Rezoluția 1718 (2006), așa cum a fost modificată prin Rezoluția 1874 (2009), și a contribuit la eludarea măsurilor impuse de aceste rezoluții; (c) Ocean Maritime Management Company, Limited este operatorul/administratorul următoarelor nave, cu numerele OMI aferente: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (l) Mi Rim 8713471, (m) Mi Rim 2 9361407, (n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (o) Orion Star (Richocean) 9333589, (p) Ra Nam 2 8625545, (q) Ra Nam 3 9314650, (r) Ryo Myong 8987333, (s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (v) South Hill 2 8412467, (w) South Hill 5 9138680, (x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (aa) Tong Hung 8661575. Data desemnării: 28.7.2014” se înlocuiește cu următorul text:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresă: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Phenian, RPDC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Phenian, RPDC. Alte informații: (a) Numărul OMI (Organizația Maritimă Internațională): 1790183; (b) Ocean Maritime Management Company, Limited a jucat un rol-cheie în organizarea transportului secret de arme și materiale conexe din Cuba către RPDC în iulie 2013. Prin urmare, Ocean Maritime Management Company, Limited a contribuit la activități interzise prin rezoluții, și anume embargoul asupra armelor impus prin Rezoluția 1718 (2006), așa cum a fost modificată prin Rezoluția 1874 (2009), și a contribuit la eludarea măsurilor impuse de aceste rezoluții; (c) Ocean Maritime Management Company, Limited este operatorul/administratorul următoarelor nave, cu numerele OMI aferente: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Hoe Ryong 9041552, (e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (e) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (i) Mi Rim 8713471, (j) Mi Rim 2 9361407, (k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (l) Ra Nam 2 8625545, (m) Ra Nam 3 9314650, (n) Ryo Myong 8987333, (o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (r) South Hill 2 8412467, (s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (v) Tong Hung 8661575. Data desemnării: 28.7.2014”.


Top