Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2409

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2409 a Consiliului din 18 decembrie 2017 de autorizare a Suediei să aplice o rată redusă a accizelor la electricitatea consumată în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

OJ L 342, 21.12.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2409/oj

21.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/10


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2409 A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2017

de autorizare a Suediei să aplice o rată redusă a accizelor la electricitatea consumată în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (1), în special articolul 19,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2012/47/UE a Consiliului (2) autorizează Suedia să aplice, până la 31 decembrie 2017, o rată redusă a accizelor la electricitatea consumată în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor în anumite zone din nordul Suediei (denumite în continuare „beneficiarii”) în temeiul articolului 19 din Directiva 2003/96/CE.

(2)

Prin scrisoarea din 10 mai 2017, Suedia a solicitat autorizarea de a continua să aplice o rată redusă a accizelor la electricitatea consumată de către beneficiari, pentru o perioadă suplimentară de șase ani, până la 31 decembrie 2023. Reducerea se limitează la 96 SEK/MWh. Prin scrisoarea din 1 septembrie 2017, Suedia a trimis informații și clarificări suplimentare.

(3)

În zonele geografice în cauză, costurile încălzirii sunt, în medie, cu 30 % mai mari decât în restul țării din cauza perioadei mai lungi în care este nevoie de încălzire. Prin urmare, reducerea costurilor la electricitate pentru beneficiari restrânge diferența dintre costurile totale pentru încălzire ale consumatorilor din nordul Suediei și cele suportate de consumatorii din restul țării. Măsura contribuie așadar la atingerea obiectivelor politicii regionale și de coeziune. Reducerea impozitării nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru compensarea costurilor pe unitate suplimentare la încălzire suportate de consumatorii din zonele geografice vizate.

(4)

Ratele reduse la accize ar trebui să depășească ratele minime prevăzute la articolul 10 din Directiva 2003/96/CE.

(5)

Se preconizează că măsura nu va conduce la denaturări semnificative ale concurenței sau la schimbări semnificative în ceea ce privește comerțul dintre statele membre având în vedere: localizarea îndepărtată a zonelor pentru care se aplică reducerea; faptul că respectiva reducere nu ar trebui să depășească costurile suplimentare pentru încălzire în nordul Suediei; și limitarea măsurii la gospodării și la societățile din sectorul serviciilor.

(6)

În consecință, măsura este acceptabilă din perspectiva funcționării corespunzătoare a pieței interne și a necesității de a garanta o concurență loială. Aceasta este de asemenea compatibilă cu politicile Uniunii din domeniul sănătății, al mediului, al energiei și al transporturilor.

(7)

Având în vedere articolul 19 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE, fiecare autorizare acordată în temeiul acestui articol trebuie să fie strict limitată în timp. Pentru a oferi beneficiarilor un grad suficient de certitudine, autorizația ar trebui acordată pe o perioadă de șase ani. Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

(8)

Autorizația acordată în temeiul Deciziei 2012/47/UE continuă să se aplice pentru a evita crearea unui decalaj între data expirării deciziei respective și data de la care produce efecte prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Suedia este autorizată să aplice o rată redusă a accizelor la electricitatea consumată în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor situate în localitățile enumerate în anexă.

O astfel de reducere față de rata națională standard a accizelor pentru electricitate nu trebuie să fie mai mare decât ceea ce este necesar în vederea compensării costurilor suplimentare pentru încălzire suportate din cauza localizării în nord în comparație cu restul Suediei și nu trebuie să depășească 96 SEK/MWh.

(2)   Ratele reduse trebuie să respecte cerințele Directivei 2003/96/CE, în special ratele minime stabilite la articolul 10.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale.

Se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2023.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. SIMSON


(1)  JO L 283, 31.10.2003, p. 51.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2012/47/UE a Consiliului din 24 ianuarie 2012 de autorizare a Suediei să aplice rate reduse de impozitare a electricității consumate în gospodării și în societățile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE (JO L 26, 28.1.2012, p. 33).


ANEXĂ

Regiuni

Localități

Norrbottens län

Toate localitățile

Västerbottens län

Toate localitățile

Jämtlands län

Toate localitățile

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik,

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


Top