EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2277

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2277 a Comisiei din 8 decembrie 2017 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru

C/2017/8220

OJ L 326, 9.12.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2277/oj

9.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/53


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2277 A COMISIEI

din 8 decembrie 2017

de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Peru și Ecuador, pe de altă parte (1), și anume articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Peru și Ecuador, pe de altă parte, care se aplică în mod provizoriu de la 1 martie 2013 în ceea ce privește Peru, s-a introdus un mecanism de stabilizare pentru banane.

(2)

Conform acestui mecanism de stabilizare, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 19/2013, odată depășit un anumit volum de declanșare stabilit pentru importurile de banane proaspete (rubrica 0803 00 19 din Nomenclatura combinată a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2012) originare din una dintre țările vizate, Comisia poate, printr-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de urgență prevăzută la articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 19/2013, fie să suspende temporar taxa vamală preferențială aplicată importurilor de banane proaspete originare din țara respectivă, fie să decidă că o astfel de suspendare nu este adecvată.

(3)

La 16 octombrie 2017, importurile în Uniune de banane proaspete originare din Peru au depășit pragul de 93 750 de tone definit în acord.

(4)

În acest context, în temeiul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 19/2013, Comisia a luat în considerare impactul importurilor în cauză asupra situației pieței bananelor din Uniune pentru a decide dacă ar trebui suspendate sau nu taxele vamale preferențiale. Comisia a examinat efectul importurilor respective asupra nivelului prețurilor din Uniune, evoluția importurilor din alte surse și stabilitatea generală a pieței Uniunii pentru bananele proaspete.

(5)

Importurile de banane proaspete originare din Peru reprezentau doar 2,7 % din importurile în Uniune de banane proaspete care fac obiectul mecanismului de stabilizare pentru banane atunci când importurile au depășit pragul stabilit pentru 2017. Mai mult, Peru reprezintă doar 2,25 % din totalul importurilor de banane proaspete în Uniune.

(6)

Importurile din mari țări exportatoare cu care Uniunea are, de asemenea, un acord de liber schimb, în special Columbia, Ecuador și Costa Rica, au atins niveluri de 58,7 %, 61,4 % și, respectiv, 60,4 % din pragurile lor respective. Cantitățile „neutilizate” în cadrul mecanismului de stabilizare (aproximativ 2,3 milioane de tone) sunt mult mai mari decât totalul importurilor din Peru până în prezent (93,8 mii de tone).

(7)

În ceea ce privește prețurile, importurile de banane din Peru nu au avut ca efect scăderea prețului de import al bananelor de orice proveniență. Într-adevăr, prețul de import al bananelor din Peru a fost în medie de 732 EUR/tonă în primele opt luni din 2017, situându-se peste prețul mediu (ponderat) de import în Uniune al bananelor de orice proveniență (aproximativ 720 EUR/tonă). Mai mult, ultimul preț menționat urmează tendința anuală și a fost relativ stabil.

(8)

Evaluând ulterior efectul acestor importuri asupra prețurilor cu ridicata la momentul în care Peru a depășit pragul, este clar că, deși media ponderată a prețurilor cu ridicata ale bananelor (de orice proveniență) în septembrie 2017 (861 EUR/tonă) a fost cu 9,5 % mai mică decât în septembrie 2016 (952 EUR/tonă), prețul de vânzare cu ridicata pentru bananele produse în UE a fost relativ stabil, la un nivel de 910 EUR/tonă în septembrie 2017, comparativ cu 915 EUR/tonă în septembrie 2016.

(9)

Astfel, în acest stadiu, nu există niciun indiciu că stabilitatea pieței Uniunii a fost perturbată de importurile de banane proaspete originare din Peru care au depășit volumul anual de declanșare stabilit și nici că importurile au avut vreun impact semnificativ asupra situației producătorilor din Uniune.

(10)

Nu există niciun indiciu privind o amenințare de deteriorare gravă sau o deteriorare gravă a situației economice în regiunile ultraperiferice ale Uniunii în luna octombrie 2017.

(11)

Prin urmare, suspendarea taxei vamale preferențiale la importurile de banane originare din Peru nu pare a fi adecvată în acest stadiu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Suspendarea temporară a taxei vamale preferențiale la importurile de banane proaspete încadrate la rubrica 0803 00 19 din Nomenclatura combinată a Uniunii Europene și originare din Peru nu este adecvată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 17, 19.1.2013, p. 1.


Top