EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2171

Decizia (UE) 2017/2171 a Consiliului din 20 noiembrie 2017 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2019, cuantumul anual pentru exercițiul 2018, prima tranșă pentru exercițiul 2018 și previziunile cu caracter indicativ și neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2020 și 2021

OJ L 306, 22.11.2017, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2171/oj

22.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/21


DECIZIA (UE) 2017/2171 A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2017

privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2019, cuantumul anual pentru exercițiul 2018, prima tranșă pentru exercițiul 2018 și previziunile cu caracter indicativ și neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2020 și 2021

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), cu modificările sale ulterioare (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-UE”),

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2) (denumit în continuare „Acordul intern”), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (3) („Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED”), în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu procedura stabilită la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED, Comisia prezintă, până la 15 octombrie 2017, o propunere care precizează (a) plafonul corespunzător valorii anuale a contribuțiilor statelor membre la Fondul european de dezvoltare (FED) pentru exercițiul 2019; (b) valoarea anuală a contribuțiilor statelor membre la FEDpentru exercițiul 2018; (c) valoarea primei tranșe a contribuției pentru exercițiul 2018; și (d) o previziune indicativă, neobligatorie privind sumele anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiile 2020 și 2021.

(2)

În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED, Banca Europeană de Investiții (BEI) a transmis Comisiei, la 4 septembrie 2017, estimări actualizate ale angajamentelor și plăților din cadrul instrumentelor pe care le gestionează.

(3)

La articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED se prevede că solicitările de contribuții utilizează mai întâi sumele stabilite pentru FED-urile anterioare. Prin urmare, ar trebui să se formuleze o solicitare de fonduri în cadrul celui de al 10-lea FED în cazul BEI și al celui de al 11-lea FED în cazul Comisiei.

(4)

Decizia (UE) 2016/2026 a Consiliului (4) a stabilit plafonul cuantumului anual pentru contribuțiile statelor membre aferente exercițiului 2018 la 4 550 000 000 EUR în cazul Comisiei și la 250 000 000 EUR în cazul BEI.

(5)

Decizia (UE) 2017/1206 a Consiliului (5) a stabilit o reducere a contribuției din fondurile dezangajate ale celui de al optulea și al nouălea FED în valoare de 200 000 000 EUR,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Plafonul corespunzător valorii anuale a contribuțiilor statelor membre la FED pentru exercițiul 2019 este stabilit la 4 900 000 000 EUR. Această sumă se împarte astfel: 4 600 000 000 EUR pentru Comisie și 300 000 000 EUR pentru BEI.

Articolul 2

Valoarea anuală a contribuțiilor statelor membre la FED pentru exercițiul 2018 este stabilită la 4 800 000 000 EUR. Această sumă se împarte astfel: 4 550 000 000 EUR pentru Comisie și 250 000 000 EUR pentru BEI.

Articolul 3

Contribuțiile individuale la FED pe care statele membre trebuie să le plătească Comisiei și BEI în cadrul celei de a doua tranșe pentru exercițiul 2018 sunt indicate în tabelul din anexa la prezenta decizie.

Plata acestor contribuții poate fi combinată cu ajustările efectuate în contextul punerii în aplicare a reducerii contribuțiilor în valoare de 200 000 000 EUR din fondurile dezangajate în cadrul celui de al optulea și al nouălea FED, în urma unui plan de ajustare comunicat de fiecare stat membru.

Articolul 4

Previziunile indicative cu caracter neobligatoriu reprezentând valorile anuale preconizate ale contribuțiilor pentru exercițiul 2020 sunt stabilite la 4 600 000 000 EUR pentru Comisie și la 300 000 000 EUR pentru BEI, iar pentru exercițiul 2021 la 4 700 000 000 EUR pentru Comisie și la 300 000 000 EUR pentru BEI.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210, 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO L 58, 3.3.2015, p. 17.

(4)  Decizia (UE) 2016/2026 a Consiliului din 15 noiembrie 2016 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2018, cuantumul anual pentru exercițiul 2017, prima tranșă pentru exercițiul 2017 și previziuni cu caracter indicativ și neobligatoriu privind valorile anuale prevăzute ale contribuțiilor pentru exercițiile 2019 și 2020 (JO L 313, 19.11.2016, p. 25).

(5)  Decizia (UE) 2017/1206 a Consiliului din 4 iulie 2017 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua tranșă pentru 2017 (JO L 173, 6.7.2017, p. 15).


ANEXĂ

STATE MEMBRE

Cheie Al 10-lea FED (%)

Cheie Al 11-lea FED (%)

Prima tranșă 2018 (EUR)

Total

Comisie Al 11-lea FED

BEI Al 10-lea FED

BELGIA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

REPUBLICA CEHĂ

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANEMARCA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

GERMANIA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTONIA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRLANDA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRECIA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPANIA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANȚA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

CROAȚIA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CIPRU

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LETONIA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITUANIA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNGARIA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

ȚĂRILE DE JOS

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLONIA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGALIA

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

ROMÂNIA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVACIA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINLANDA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

SUEDIA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

REGATUL UNIT

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

TOTAL UE-28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


Top