Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0345

Decizia (PESC) 2017/345 a Consiliului din 27 februarie 2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

OJ L 50, 28.2.2017, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/345/oj

28.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/59


DECIZIA (PESC) 2017/345 A CONSILIULUI

din 27 februarie 2017

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 27 mai 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/849 (1) privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) care, între altele, a pus în aplicare Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) și 2270 (2016).

(2)

La 30 noiembrie 2016, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat RCSONU 2321 (2016), exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la testul nuclear efectuat de RPDC la 9 septembrie 2016 cu încălcarea rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, condamnând din nou activitățile nucleare și privind rachetele balistice în curs desfășurate de RPDC cu încălcarea gravă a rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și stabilind că există în continuare o amenințare clară la adresa păcii și securității internaționale în regiune și în afara acesteia.

(3)

În RCSONU 2321 (2016), Consiliul de Securitate al ONU își exprimă îngrijorarea că bagajul de mână și valizele înregistrate de persoane fizice care intră sau ies din RPDC pot fi folosite pentru transportul de articole a căror furnizare, vânzare sau al căror transfer este interzis prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016) și clarifică faptul că un astfel de bagaj și de valize constituie „încărcătură” în sensul punerii în aplicare a punctului 18 din RCSONU 2270 (2016), făcându-se astfel trimitere la obligația de inspectare a încărcăturii.

(4)

În RCSONU 2321 (2016), Consiliul de Securitate al ONU solicită statelor membre să reducă numărul personalului de la misiunile diplomatice și oficiile consulare din RPDC.

(5)

În RCSONU 2321 (2016), Consiliul de Securitate al ONU își exprimă îngrijorarea că pe cale ferată și pe cale rutieră pot fi transportate obiecte interzise către și dinspre RPDC și subliniază că obligația de la punctul 18 din RCSONU 2270 (2016) de inspectare a încărcăturii de pe teritoriile statelor membre sau care tranzitează teritoriile acestora include mărfurile transportate pe cale ferată și pe cale rutieră.

(6)

RCSONU 2321 (2016) arată că, în scopul punerii sale în aplicare și a punerii în aplicare a RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), termenul „tranzit” include, fără a se limita la acestea, deplasările persoanelor fizice prin terminalele aeroporturilor internaționale ale unui stat în drum spre o destinație dintr-un alt stat, indiferent dacă astfel de persoane trec prin punctul de control vamal sau al pașapoartelor de pe aeroportul respectiv.

(7)

RCSONU 2321 (2016) introduce o cantitate maximă de cărbune care poate fi importată din RPDC și instituie un mecanism de monitorizare și verificare în acest sens. Ca parte a acestui mecanism, statele membre care importă cărbune din RPDC sunt invitate să consulte periodic site-ul ONU pentru a se asigura că nu a fost atins totalul cumulat al importurilor de cărbune.

(8)

RCSONU 2321 (2016) reamintește că agenților diplomatici ai RPDC le este interzisă practicarea în statul de primire a oricărei activități profesionale sau comerciale în scopul de a obține un profit personal.

(9)

În RCSONU 2321 (2016), Consiliul de Securitate al ONU își exprimă îngrijorarea că resortisanți ai RPDC sunt trimiși să lucreze în alte state în scopul obținerii de valută forte pe care RPDC o folosește pentru programele sale nucleare și de rachete balistice și solicită statelor să manifeste vigilență față de această practică.

(10)

În RCSONU 2321 (2016), Consiliul de Securitate al ONU reiterează îngrijorarea cu privire la faptul că este posibil să fie folosite volumuri mari de numerar pentru a eluda măsurile impuse de Consiliul de Securitate, iar statele membre sunt invitate să fie atente la respectivul risc.

(11)

RCSONU 2321 (2016) exprimă angajamentul Consiliului de Securitate al ONU față de găsirea unei soluții pașnice, diplomatice și politice pentru această situație și reafirmă sprijinul pentru discuțiile din grupul celor șase, solicitându-se reluarea lor.

(12)

În RCSONU 2321 (2016) se afirmă că acțiunile RPDC trebuie să fie evaluate în permanență și că Consiliul de Securitate al ONU este pregătit să consolideze, să modifice, să suspende sau să ridice măsurile, după caz, în funcție de respectarea lor de către RPDC, și se exprimă hotărârea de a se adopta și alte măsuri importante în cazul în care RPDC efectuează un test nuclear sau o lansare nouă.

(13)

Este necesară continuarea acțiunilor Uniunii în vederea punerii în aplicare a anumitor măsuri prevăzute în prezenta decizie.

(14)

Statele membre ar trebui să partajeze informații relevante cu celelalte state membre în sprijinul punerii eficace în aplicare la nivelul UE a dispozițiilor prezentei directive.

(15)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2016/849 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2016/849 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1), se adaugă următoarele litere:

„(h)

anumite alte articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii incluse pe listă în conformitate cu punctul 4 din RCSONU 2321 (2016);

(i)

orice alt articol enumerat în lista armelor convenționale cu dublă utilizare adoptată de Comitetul de sancțiuni în conformitate cu punctul 7 din RCSONU 2321 (2016).”

2.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice achiziționarea de aur, minereu de titan, minereu de vanadiu, minerale din pământuri rare, cupru, nichel, argint și zinc din RPDC de către resortisanți ai statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, indiferent dacă articolele achiziționate provin sau nu de pe teritoriul RPDC.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

(1)   Se interzice achiziționarea de statui din RPDC de către resortisanți ai statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, indiferent dacă articolele provin sau nu de pe teritoriul RPDC.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni a acordat în prealabil aprobarea de la caz la caz.

(3)   Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 6b

(1)   Se interzice furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de elicoptere sau nave, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul statelor membre, către RPDC de către resortisanți ai statelor membre sau prin intermediul navelor și aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni a acordat în prealabil aprobarea de la caz la caz.

(3)   Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.”

5.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Se interzice achiziționarea din RPDC de către resortisanți ai statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre de cărbune, fier și minereu de fier, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul RPDC. Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul cărbunelui care, astfel cum confirmă statul membru care face achiziția pe baza unor informații credibile, a provenit din afara RPDC și a fost transportat prin RPDC exclusiv în vederea exportului din portul Rajin (Rason), cu condiția ca statul membru respectiv să notifice în prealabil Comitetului de sancțiuni și ca astfel de tranzacții să nu aibă legătură cu generarea de venituri pentru programul nuclear sau cel de rachete balistice al RPDC sau pentru alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) și 2321 (2016) sau prin prezenta decizie.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește totalul exporturilor către toate statele membre ale ONU de cărbune originar din RPDC care în total nu depășesc 53 495 894 USD sau 1 000 866 de tone metrice, reținându-se valoarea cea mai mică, între data adoptării RCSONU 2321 (2016) și 31 decembrie 2016, și nici totalul exporturilor către toate statele membre ale ONU de cărbune originar din RPDC care în total nu depășesc 400 870 018 USD sau 7 500 000 de tone metrice pe an, reținându-se valoarea cea mai mică, cu începere de la 1 ianuarie 2017, cu condiția ca procedurile de achiziții publice:

(a)

să nu implice persoane fizice sau entități care sunt asociate cu programul nuclear sau cu cel de rachete balistice al RPDC ori cu alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) și 2321 (2016), inclusiv persoane fizice sau entități desemnate, persoane fizice sau entități care acționează în numele acestora sau în conformitate cu instrucțiunile lor, entități deținute ori controlate de acestea, în mod direct sau indirect, ori persoane fizice sau entități care acordă sprijin pentru eludarea sancțiunilor; și

(b)

să se facă exclusiv în scopuri de subzistență a resortisanților RPDC și să nu fie legate de generarea de venituri pentru programul nuclear sau cel de rachete balistice al RPDC ori pentru alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) și 2321 (2016).

(4)   Un stat membru care achiziționează cărbune direct din RPDC transmite Comitetului de sancțiuni valoarea totală a volumului unor astfel de achiziții pentru fiecare lună, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea lunii respective, folosind formularul prevăzut în anexa V la RCSONU 2321 (2016). Statul membru comunică de asemenea informațiile notificate în acest sens Comitetului de sancțiuni către celelalte state membre și către Comisie.

(5)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul tranzacțiilor cu fier și minereu de fier despre care se stabilește că sunt destinate exclusiv unor scopuri de subzistență și că nu au legătură cu generarea de venituri pentru programul nuclear sau cel de rachete balistice al RPDC sau pentru alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016).”

6.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Se interzice furnizarea de sprijin financiar public sau privat pentru comerțul cu RPDC, inclusiv acordarea de credite la export, garanții sau asigurări, resortisanților sau entităților din RDPC implicate într-un astfel de comerț.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni a acordat în prealabil aprobarea de la caz la caz pentru acordarea de sprijin financiar.”

7.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

(1)   Se interzice deschiderea pe teritoriul statelor membre de sucursale, filiale sau reprezentanțe ale băncilor din RPDC, inclusiv ale Băncii Centrale a RPDC și ale sucursalelor și filialelor acesteia, precum și de alte entități financiare menționate la articolul 13 punctul 2.

(2)   Sucursalele, filialele și reprezentanțele existente ale entităților menționate la alineatul (1) de pe teritoriul statelor membre se închid în termen de 90 de zile de la adoptarea RCSONU 2270 (2016).

(3)   În absența unei aprobări prealabile de către Comitetul de sancțiuni, se interzice băncilor din RPDC, inclusiv Băncii Centrale a RPDC și sucursalelor și filialelor acesteia, precum și altor entități financiare prevăzute la articolul 13 punctul 2:

(a)

să creeze asocieri în participațiune noi cu bănci aflate sub jurisdicția statelor membre;

(b)

să achiziționeze participații în capitalurile proprii ale unei bănci aflate sub jurisdicția statelor membre; sau

(c)

să instituie sau să mențină relații de corespondență bancară cu bănci aflate sub jurisdicția statelor membre.

(4)   Asocierile în participațiune, participațiile în capitalurile proprii și relațiile de corespondență bancară existente cu bănci din RPDC încetează în termen de 90 de zile de la adoptarea RCSONU 2270 (2016).

(5)   Se interzice instituțiilor financiare aflate pe teritoriul statelor membre sau sub jurisdicția acestora să deschidă reprezentanțe, filiale, sucursale sau conturi bancare în RPDC.

(6)   Reprezentanțele, filialele sau conturile bancare deschise în RPDC se închid în termen de 90 de zile de la adoptarea RCSONU 2321 (2016).

(7)   Alineatul (6) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni stabilește, de la caz la caz, că astfel de reprezentanțe, filiale sau conturi sunt necesare pentru furnizarea de asistență umanitară sau pentru activitățile misiunilor diplomatice în RPDC în temeiul Convențiilor de la Viena cu privire la relațiile diplomatice și la relațiile consulare sau pentru activitățile ONU, ale agențiilor specializate sau ale organizațiilor conexe ale acesteia sau pentru orice alte scopuri în conformitate cu RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016).”

8.

La articolul 16, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a confisca și înlătura, de exemplu distrugându-le, făcându-le inoperabile sau inutilizabile, stocându-le sau transferându-le într-un alt stat decât cel de origine ori de destinație în vederea înlăturării, articolele a căror furnizare, vânzare sau al căror transfer sau export este interzis prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016), care sunt identificate cu ocazia inspecțiilor, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv RCSONU 1540 (2004).”

9.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 18a

(1)   Un stat membru care este statul de pavilion al unei nave desemnate de Comitetul pentru sancțiuni retrage pavilionul în cazul în care comitetul dispune astfel.

(2)   Un stat membru care este statul de pavilion al unei nave desemnate de Comitetul pentru sancțiuni solicită navei să se îndrepte către un port identificat de comitet, în coordonare cu statul portului, în cazul în care comitetul dispune astfel.

(3)   În cazul în care desemnarea de către Comitetul pentru sancțiuni dispune astfel, statele membre interzic intrarea în porturile lor a unei nave, cu excepția unei situații de urgență sau a cazului în care nava se întoarce în portul de origine.

(4)   În cazul în care desemnarea de către Comitetul pentru sancțiuni dispune astfel, statele membre aplică în cazul unei nave măsura de înghețare a activelor.

(5)   Anexa IV cuprinde navele menționate la alineatele (1)-(4) din prezentul articol desemnate de Comitetul pentru sancțiuni în conformitate cu punctul 12 din RCSONU 2321 (2016).”

10.

Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni a acordat în prealabil aprobarea de la caz la caz.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

11.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 20a

Se interzice achiziționarea de servicii din RDPC referitoare la nave sau aeronave.”

12.

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Statele membre radiază orice navă care este deținută, controlată sau exploatată de către RPDC și nu înregistrează nicio astfel de navă care a fost radiată de un alt stat membru în temeiul punctului 24 din RCSONU 2321 (2016).”

13.

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

(1)   Se interzice înregistrarea de nave în RPDC, obținerea autorizației pentru o navă de a arbora pavilionul RPDC, deținerea, închirierea, exploatarea de nave aflate sub pavilionul RPDC ori furnizarea de clasificări, certificări sau alte servicii conexe pentru nave ori încheierea de asigurări pentru nave aflate sub pavilionul RPDC.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni a acordat în prealabil aprobarea de la caz la caz.

(3)   Se interzice furnizarea de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre de servicii de asigurare sau reasigurare pentru nave deținute, controlate ori exploatate, inclusiv prin mijloace ilicite, de către RPDC.

(4)   Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care Comitetul de sancțiuni stabilește de la caz la caz că nava este implicată în activități exclusiv în scopuri de subzistență care nu vor fi utilizate de către persoane fizice sau entități din RPDC pentru a genera venituri ori exclusiv în scopuri umanitare.”

14.

La articolul 23, se introduce următorul alineat:

„(12)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a limita intrarea sau tranzitul pe teritoriile lor a membrilor guvernului RPDC, a funcționarilor acestui guvern și a membrilor forțelor armate ale RPDC, în cazul în care acești membri sau funcționari sunt asociați cu programul nuclear sau cu programul de rachete balistice al RPDC ori cu alte activități interzise prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) și 2321 (2016).”

15.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 24a

(1)   În cazul în care un stat membru stabilește că o persoană fizică acționează în numele unei bănci sau instituții financiare din RPDC sau în conformitate cu instrucțiunile acesteia, statul membru expulzează persoana fizică respectivă de pe teritoriul său în scopul repatrierii către statul de cetățenie al acesteia, cu respectarea dreptului aplicabil.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care prezența unei persoane fizice este necesară pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare sau exclusiv în scopuri medicale, de siguranță ori în alte scopuri umanitare sau în cazul în care Comitetul de sancțiuni stabilește de la caz la caz că expulzarea persoanei fizice ar fi contrară obiectivelor RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) și 2321 (2016).”

16.

Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a manifesta vigilență și a împiedica învățământul sau formarea specializată pentru resortisanții RPDC pe teritoriul lor sau de către resortisanții lor în discipline care ar contribui la activitățile nucleare cu risc de proliferare ale RPDC și la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare, inclusiv învățământul sau formarea în domeniul fizicii avansate, simulării avansate pe calculator și al altor științe informatice conexe, al navigației geospațiale, ingineriei nucleare, ingineriei aerospațiale, ingineriei aeronautice și al altor discipline conexe, precum și studii avansate de știința materialelor, inginerie chimică, inginerie mecanică, inginerie electrică și inginerie industrială.

(2)   Statele membre suspendă cooperarea științifică și tehnică în care sunt implicate persoane sau grupuri aflate în mod oficial sub patronajul RPDC sau reprezentând RPDC, cu excepția schimburilor medicale, cu excepția cazului în care:

(a)

în cazul cooperării științifice sau tehnice în domeniul științei și tehnologiei nucleare, al ingineriei și tehnologiei aerospațiale și aeronautice sau al tehnicilor și metodelor de producție avansate, Comitetul de sancțiuni a stabilit de la caz la caz că o anumită activitate nu va contribui la activitățile nucleare cu risc de proliferare sau la programele de rachete balistice ale RPDC; sau

(b)

în cazul oricărei alte cooperări științifice sau tehnice, statul membru care participă la cooperarea științifică sau tehnică constată că activitatea respectivă nu va contribui la activitățile nucleare cu risc de proliferare sau la programele de rachete balistice ale RPDC și informează în prealabil Comitetul de sancțiuni cu privire la constatarea respectivă.”

17.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 31a

Se interzice unei misiuni diplomatice sau unui oficiu consular al RPDC, precum și membrilor lor din RPDC, să dețină sau să controleze conturi bancare în Uniune, cu excepția unui cont în statul membru sau în statele membre în care este găzduită misiunea sau oficiul consular sau în care sunt acreditați membrii acesteia.”

18.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 31b

(1)   Se interzice închirierea către RPDC sau punerea la dispoziția RPDC în alt fel a bunurilor imobile sau utilizarea acestora de către sau în beneficiul RPDC în orice alt scop decât activitățile diplomatice sau consulare.

(2)   Se interzice, de asemenea, închirierea de la RPDC de bunuri imobile situate în afara teritoriului RDPC.”

19.

La articolul 33, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Consiliul aplică modificările aduse anexelor I și IV pe baza hotărârilor luate de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul de sancțiuni.”

20.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 36a

Prin derogare de la măsurile impuse prin RCSONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) sau 2321 (2016), cu condiția ca Comitetul de sancțiuni să fi stabilit că este necesară o scutire pentru a facilita activitatea organizațiilor internaționale și neguvernamentale care desfășoară activități de asistență și ajutor în RPDC în beneficiul populației civile din RPDC, autoritatea competentă a unui stat membru acordă autorizația necesară.”

21.

Se adaugă anexa IV, astfel cum figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 februarie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

K. MIZZI


(1)  Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (JO L 141 28.5.2016, p. 79).


ANEXĂ

„ANEXA IV

Lista navelor menționate la articolul 18a”


Top